Články od vydavateľov

Výzva k zasielaniu článkov pre 14. Čínsku Fa konferenciu na Minghui.org

15.8.17

(Minghui.org) Keďže 14. každoročná Čínska Fa konferencia na Minghui.org sa rýchlo približuje, praktizujúci z pevninskej Číny môžu Minghui zasielať svoje príspevky.

Vo „Vyučovaní Fa na Fa konferencii v New Yorku pri príležitosti 25. výročia šírenia Dafa“ Majster povedal:

V prvom rade sa musíte dobre kultivovať, a iba potom budete môcť naplniť svoju historickú misiu. Preto počas celého procesu záchrany vnímajúcich bytostí a potvrdzovania Dafa nemôžete zanedbávať svoju vlastnú kultiváciu. Kultiváciu teda musíte brať vážne a to je najzákladnejšia garancia pre vás ako kultivujúceho.“

Počas záverečnej etapy obdobia nápravy Fa musí každý z nás učeníkov Dafa venovať pozornosť tomu, aby čo najlepšie využil čas na svoju kultiváciu, pevne robil dobre tri veci a naplnil našu misiu a sľuby spred príchodu do tohto sveta. Hlavne v pevninskej Číne, prenasledovanie stále pokračuje, spoločenské mravy naďalej klesajú nadol a mnohí ľudia by ešte stále mali byť spasení. Je pre nás dôležité, aby sme si vymieňali svoje myšlienky a rozpoznali medzery v pozeraní sa dovnútra a v zlepšovaní xinxingu v strašnom prostredí pevninskej Číny, aby sme opustili všetky druhy ľudských názorov, strachu, ako aj pripútanosti k sláve, hmotným záujmom a sentimentalite. Zlepšením štúdia Fa, kultivovaním xinxingu a robením troch vecí, sa môžeme činiť lepšie v pomáhaní Majstrovi s nápravou Fa a spásou vnímajúcich bytostí.

Dúfame, že viac praktizujúcich si bude ceniť príležitosti, ktoré zostávajú pre Minghui Fa konferencie a napíšu svoje osobné skúsenosti o kultivácii nápravy Fa, o procese zlepšovania xinxingu a osvieteniu sa k princípom Fa. Umožní nám to vzájomne sa povzbudiť a spoločne zostať usilovnými. Ak naša Fa konferencia môže pomôcť viacerým praktizujúcim, aby brali Fa za Majstra a pozerali sa dovnútra, vážne sa merali s Fa, našli svoje nedostatky pri čelení akémukoľvek konfliktu a zlepšili si svoj xinxing, dokážeme sa činiť lepšie ako skupina, aby sme potvrdzovali Fa a pomáhali Majstrovi v záchrane ľudí.

Kvôli zlepšeniu čitateľnosti sa prosím zamerajte na niekoľko aspektov a nepokúšajte sa popísať všetko naraz. Vyhnite sa slovám a pozdravom bez podstaty, aby sa predišlo potvrdzovaniu samého seba pomocou článkov na Minghui. Názov by mal byť konkrétny a priamo sa vzťahujúci k téme článku. Zvážte pridanie podnadpisov pri dlhších článkoch.

Hoci sú články z Minghui Fa konferencie určené na zdieľanie medzi praktizujúcimi, medzi našimi čitateľmi sú aj nepraktizujúci. Preto prosím pri písaní zvážte účinok objasňovania pravdy.

Dúfame, že na tejto udalosti sa zúčastní mnoho praktizujúcich. Tešíme sa na príbehy o kultivovaní sa s čistým srdcom, o zlepšovaní xinxingu na základe Fa a o pevných úsiliach pri záchrane ľudí.

 

Poznámky k príspevkom článkov:

 1. Príspevky sú prijímané od 3. augusta do 15. septembra.

2. Táto výzva k písaniu skúseností je určená len pre učeníkov Dafa v pevninskej Číne.

3. Pri písaní, koordinovaní a posielaní článkov prosím naďalej venujte pozornosť bezpečnosti.

4. Pri posielaní článkov s použitím vnútornej emailovej schránky webstránky zadajte prosím svoju oblasť.

5. Pre uľahčenie správneho spracovania vydavateľmi uveďte prosím pri článkoch „články pre Fa konferenciu“.

6. Články posielajte prosím na emailovú adresu určenú pre Fa konferenciu pevninskej Číny: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

 

Vydavatelia Minghui

3. augusta 2017

 

Článok v angličtine: http://en.minghui.org/html/articles/2017/8/3/164900.html

Majster Li
Majster Li potichu sleduje svet z hôr, potom ako opustil New York po 20. júli 1999. (fotografia bola publikovaná 19. januára 2000)

Časopis Minghui

 
MH 2017 obalka small
 
 

Vybrané Témy

 

Odber správ

Odber nových článkov mailom