Výmena skúseností a názorov

Nenúťte nových praktizujúcich do práce na projektoch

21.8.17 | Od praktizujúceho Falun Dafa v Číne

(Minghui.org) Majster povedal:

„Čo sa týka nových študentov, nemôžete na nich ísť príliš rýchlo, pretože musia prejsť procesom zlepšovania svojho porozumenia. Ak zo svojej vlastnej iniciatívy ponúknu, že niečo spravia, nechajte ich to spraviť. Ale ak niečo nechcú spraviť z vlastnej iniciatívy, myslím, že ich nemôžeme k niečomu nútiť, pretože sú nakoniec stále novými študentami.“ („Vyučovanie Fa na Medzinárodnej Fa konferencii v New Yorku 2004“)

Za posledné roky som videl, ako boli v mojej oblasti v Číne novší praktizujúci tlačení do práce na projektoch Dafa a niekedy to skončilo ich zatknutím. Takýmto praktizujúcim to môže spôsobiť traumu. Musíme im dať čas, aby sa naučili princípy Dafa pretým, než ich požiadame, aby objasňovali fakty o prospechoch kultivácie vo Falun Dafa.

Tu je niekoľko príkladov.

Praktizujúca Ling praktizovala menej ako rok a jeden dlhoročný praktizujúci ju viedol k tomu, aby rozdávala a vyvesovala informačné materiály Falun Dafa. Ling má introvertnú povahu a nie je zhovorčivá, takže spolupraktizujúci nepoznali jej kultivačný stav. Avšak, dlhoročný praktizujúci povedal, že je pevná a spoľahlivá a vzal ju so sebou na mnohé miesta objasňovať pravdu.

Ling si myslela, že robenie takejto práce sa ráta za kultiváciu a bola zaneprázdnená informovaním ľudí o Dafa. V jeden deň ju polícia ilegálne zatkla. Nakoniec sa jej príbuzným podarilo oslobodiť ju cez ich kontakty.

Namiesto toho, aby Ling nechali študovať Fa a kultivovať sa, ďalší dlhoročný praktizujúci ju požiadal, aby vyrábala a rozdávala informačné materiály. Možno preto, že Ling chýbali spravodlivé myšlienky a nebola opatrná pri telefónnych hovoroch, zatkli ju a odsúdili na sedem rokov väzenia.

Dlhoroční praktizujúci by mali myslieť na bezpečnosť a zrelosť novších praktizujúcich. Noví praktizujúci musia študovať Fa a zvyšovať si svoju kultivačnú úroveň predtým, než sa vyberú von objasňovať pravdu. Kultivácia je vážna. Je to proces, ktorý zaberie čas. Bez dobrého základu je veľmi ľahké dostať sa do problémov.

Ďalšiu novú praktizujúcu Ming často dvaja dlhoroční praktizujúci vyzývali, aby s nimi rozdávala informačné materiály. Keď sa ich iní praktizujúci pokúsili zastaviť, povedali, že Ming sa zlepšila veľmi rýchle, má spravodlivé myšlienky a pomohla mnohým ľuďom vystúpiť z Čínskej komunistickej strany (ČKS).

Keďže Ming bola novou praktizujúcou, jej pochopenie Fa bolo pomerne povrchné. Keď ju dlhoroční praktizujúci chválili, bola oslepená svojimi pripútanosťami a myslela si, že rozdávanie informácií o Dafa je kultiváciou. Preto tiež často objasňovala pravdu sama.

V jeden večer ju dlhoročný praktizujúci vzal do vidieckej oblasti rozdávať materiály. Niekto ich nahlásil polícii a zatkli ich. Dlhoročnému praktizujúcemu sa nejako podarilo dostať sa preč, no Ming neutiekla a neskôr ju odsúdili na tri roky väzenia.

Mladý muž Huang, ktorý praktizoval Falun Dafa menej ako dva roky, sprevádzal dlhoročného praktizujúceho, ktorý rozprával ľuďom fakty o Falun Dafa. Huang bol zatknutý a odsúdený na dva roky väzenia, čo bolo pre neho ťažké prijať.

Keď sa po prepustení stretol s inými praktizujúcimi, rozplakal sa a povedal: „Som taký mladý. Nečakal som, že budem väznený dva roky kvôli Falun Dafa.“

Predtým, než Wang dočítala knihu Čuan Falun čo i len jedenkrát, dlhoročný praktizujúci ju vzal rozdávať informačné plagáty a letáky. Wang chytili a odsúdili ju na 4 roky väzenia.

Aké pochopenie princípov Fa mala Wang, keď ani neprečítala celý Čuan Falun? Nikto nevie, či sa opravdivo kultivovala. V tom prípade sa jej ľahko mohli prihodiť nešťastia. Je ťažké zachraňovať vnímajúce bytosti bez spravodlivých myšlienok, bez ohľadu na to, koľko práce Dafa človek urobí.

Bolo mnoho podobných prípadov ako tie, čo sú spomenuté vyššie, a mali negatívny dopad na nových praktizujúcich a ich rodiny. ČKS šíri falošné chýry o Falun Dafa po mnoho rokov a keď sa prihodí niečo zlé novým praktizujúcim, vytvorí to viac negatívnych dojmov z Dafa.

Dlhoroční praktizujúci by mali mať hlbšie pochopenie princípov Fa. Mali by sme byť racionálni, povzbudzovať nových praktizujúcich, aby viac študovali Fa a prešli svojimi xinxingovými skúškami. Mali by sme im dať viac času na dozretie v kultivácii a nenútiť ich príliš skoro do práce Dafa.

Prosím láskavo poukážte na čokoľvek nevhodné.

 

Článok v angličtine: http://en.minghui.org/html/articles/2017/8/10/164977.html

Článok v čínštine

Majster Li
Majster Li potichu sleduje svet z hôr, potom ako opustil New York po 20. júli 1999. (fotografia bola publikovaná 19. januára 2000)

Časopis Minghui

 
MH 2017 obalka small
 
 

Vybrané Témy

 

Odber správ

Odber nových článkov mailom