Výmena skúseností a názorov

Ľudia slúžia ako zrkadlo nášho kultivačného stavu

29.8.17 | Od praktizujúceho Falun Dafa z provincie Guizhou, Čína

(Minghui.org) Bolo mi jasné, že nie som usilovným praktizujúcim. Nejaký čas som spôsoboval konflikty a vedel som, že by som sa mal pozerať dovnútra. Avšak keď som sa pozeral dovnútra, nemohol som rozpoznať žiaden problém. Prednedávnom, vďaka štúdiu Fa a čítaniu mnohých článkov s kultivačnými skúsenosťami na webstránke Minghui, som sa naučil, ako sa pozerať dovnútra.

Pred začatím praktizovania Dafa som vždy trval na robení vecí mojím spôsobom, dokonca aj pri mojom šéfovi. Moji kolegovia hovorili, že som panovačný.

Po naučení sa Dafa som sa snažil ovládať sa, no nešlo to. Svoje správanie som ospravedlňoval myšlienkou, že som efektívny.

Prečítal som si mnoho článkov so skúsenosťami na webstránke Minghui o pozeraní sa dovnútra. Tiež som zvýšil svoj čas štúdia Fa a snažil som sa robiť dobre tri veci. Naučil som sa, ako sa pozerať dovnútra.

Videnie seba samého v správaní druhých

Moji rodičia nie sú praktizujúci. Môj otec je introvertný, nesmelý a vyberavý. Často rozpráva o druhých. Moja matka má silný charakter. Úplne ovláda náš dom a trvá na tom, aby otec robil veci jej spôsobom.

V jedno ráno, po praktizovaní cvičení Dafa, som započul rozhovor mojich rodičov. Moja matka trvala na tom, aby otec robil veci tak, ako mu povie. Uvedomil som si, že pre praktizujúceho nie je nič náhodné. Mal som to počuť, aby som si mohol uvedomiť, že mám podobný problém? Keď som sa pozeral dovnútra, objavil som, že som rovnaký ako ona. Každému, koho som stretol, som vnucoval svoj názor a svoj spôsob robenia vecí. Vždy som si myslel, že všetko viem najlepšie.

Moja osobnosť nebola len odrazom mojej matky, ale tiež aj môjho otca. Moja pripútanosť k strachu a podozrievavosti bola rovnaká ako u môjho otca. Stále sa neodvážim rozprávať pravdu o Dafa tvárou v tvár. Vždy sa obávam, že budem prenasledovaný, keď objasňujem pravdu, čo ukazuje, že neverím úplne v Majstra a Fa.

Rovnako ako môj otec, rád si doberám ostatných alebo sa na nich sťažujem. Keď rozprávajú iní, preruším ich v strede rozhovoru a nahlas vyslovím svoj názor, bez ohľadu na to, ako sa cítia. Okrem toho si nekultivujem svoje rozprávanie.

Bol som šokovaný, keď som zistil, že mám tak veľa problémov a pripútaností. Získal som nové pochopenie o tom, čo povedal Majster:

Bežní ľudia nevedia, že všetko toto je zahrnuté vo vyjadrení ‚podoba vecí sa rodí z mysle‘. Keď to teda povieme inak, vlastné faktory človeka môžu naozaj zmeniť jeho okolie. Kultivujte sa‘ a ‚hľadajte vo vnútri‘ sú slová, ktoré som povedal veľmi priamym a jasným spôsobom. (smiech) Ale nie je mnoho ľudí, ktorí týmto slovám dávajú patričnú váhu.“ („Vyučovanie Fa na stretnutí Veľkej Epochy“ z Vyučovania Fa na konferenciách – X. časť)

Uvedomil som si, že môj kultivačný stav môže ovplyvniť moje prostredie a ľudí v ňom, čo mi môže poslúžiť ako zrkadlo a odzrkadľovať môj kultivačný stav. Je na mne, aby som sa porovnával s Fa, keď vidím správanie druhých ľudí.

 

Článok v angličtine: http://en.minghui.org/html/articles/2017/8/23/165139.html

Článok v čínštine

Majster Li
Majster Li potichu sleduje svet z hôr, potom ako opustil New York po 20. júli 1999. (fotografia bola publikovaná 19. januára 2000)

Časopis Minghui

 
MH 2017 obalka small
 
 

Vybrané Témy

 

Odber správ

Odber nových článkov mailom