Výmena skúseností a názorov

O pôvode učeníkov Falun Dafa

31.8.17 | Od praktizujúceho Falun Dafa v Číne

(Minghui.org) Majster povedal:

„Vesmír v minulosti bol založený na sebeckosti. Vezmime si ako príklad človeka: v kritických momentoch sa skutočne vôbec nestaral o druhých. Keď som začal nápravu Zákona, niektorí bohovia mi povedali: „Si jediný, kto sa stará o záležitosti iných.“ Viem, že tomu môžete sotva uveriť, pretože ste nesebecké bytosti vytvorené Dafa, ktoré majú úlohy v náprave Zákona a ktoré sa opravdivo osvietili. Ak by som to nespravil, keby skončila história, všetky životy by skončili. Keď bytosť berie ohľad na druhých pri robení vecí a prejavuje v tom procese toleranciu, je to preto, že jej východiskový bod je nesebecký.“ („Vyučovanie Fa na Medzinárodnej Fa konferencii v New Yorku 2004“)

Pri čítaní tejto vety som sa cítil byť otrasený: „ste nesebecké bytosti vytvorené Dafa, ktoré majú úlohy v náprave Zákona a ktoré sa opravdivo osvietili.“ V tom momente som cez tretie oko videl malý priesvitný Falun. Potom som uvidel moment, keď Majster vytvoril vesmír. Vedel, že nakoniec príde do fázy deštrukcie, vychádzajúc zo zákona tvorenia, stagnácie, degenerácie a deštrukcie. Avšak Majster nechcel všetko zničiť.

Videl som, že všetko od prvej sekundy až do poslednej, bolo vytvorené v momente, keď bol stvorený vesmír. A všetko by bolo zničené, ak by bol zničený vesmír. Majster má nesmiernu múdrosť. Vytvoril z Fa prvé životy učeníkov Falun Dafa. Videl som, že tieto životy sú našimi pôvodnými životmi, v samotných základoch. Avšak ostatné životy vo vesmíre, vrátane tých na najvyšších úrovniach, to nevedia.

Pochádzame z nesebeckosti, ktorá je opačná k sebectvu. Boli sme takto vytvorení, takže opravdiví učeníci Dafa môžu pomôcť Majstrovi v záchrane bytostí v celom vesmíre a preniesť ich do nového vesmíru počas posledného štádia vesmíru. Informácie o našom pôvode sú zapečatené. Majster má všetko pod kontrolou.

Majster povedal:

„Kolo Zákona není všechno, co vám dávám. Přemýšlejte o tom, pokud člověk nekultivuje, co může to tělo, které nemá nezbytné mechanizmy pro kultivaci, vyprodukovat? Kolo Zákona je kořen všeho, co vám dávám. A já pro vás odstraním karmu, urovnám za vás všechnu vděčnost a zášť z vašich minulých životů a na různých dimenzionálních úrovních i různé druhy hluboce zakořeněných pout, dám vám mnoho mechanizmů jak uvnitř, tak i vně vašeho těla, které budou pohánět změny ve vašem těle, a nainstaluji pro vás věci do vašeho dantianu a jiných oblastí. Jako semínka, více než deset tisíc věcí bude vytvořeno. V budoucnosti budu také muset vyškrtnout vaše jméno ze seznamu jmen v pekle. Tohle je to, co máte dovoleno vědět, ale bude pro vás uděláno víc, mnohem víc, a jen pak můžete skutečně kultivovat a jen pak můžete opravdu pokročit v kultivaci Velkého Zákona.“

(Vyučování Zákona na Konferenci v Houstonu)

Chápem to tak, že Falun je niečo ako kľúč k múdrosti. Ako sa kultivujeme, postupne otvára našu múdrosť a kapacitu. Nakoniec budeme schopní úplne pochopiť viac z vecí, ktoré robí Majster a náš skutočný pôvod.

Ako čas v našom vesmíre postupoval, prechádzali sme rôznymi reinkarnáciami a postupne sme sa zaobaľovali do rôznych faktorov vytvorených sebectvom. Zostúpili sme na nižšie úrovne a nasledovali sme Majstra, aby sme si ustanovili predurčené vzťahy s vnímajúcimi bytosťami. Nakoniec sme prišli sem, do ľudského sveta. Na tento moment histórie sme čakali eóny rokov.

Keď som uvidel všetky tieto veci, lepšie som pochopil čo nám Majster hovoril:

„Od dávnych vekov dodnes

Len pre tento jeden raz“

(Slivkové kvety z Hong Yin II.)

„Nemôžete skutočne zmeniť tento systém vecí, ktorý usporiadali. Majster je schopný to spraviť, ale nesmiem, pretože v tomto bode to je už tak ďaleko, že ak by som ich zničil, zničilo by sa všetko. Každá jedna vec by bola zničená. Takže sa pokúšam poraziť ich v ich vlastnej hre – robí sa to takýmto spôsobom. Nie sú schopné ovplyvniť základné veci. Takže ako učeníci Dafa by ste mali jednoducho upevniť svoje spravodlivé myšlienky a činiť sa dobre s tým, s čím sa máte dobre činiť. Ak sa dokážete skutočne dobre činiť vo všetkých troch ohľadoch, nikto sa neodváži dotknúť sa vás.“ („Vyučovanie Fa na Fa konferencii na západnom pobreží 2015“)

Tiež som získal lepšie pochopenie toho, prečo absolútne nemôžeme uznať, alebo ísť podľa usporiadaní starých síl. Staré sily sú založené na sebectve. Ísť podľa nich je ekvivalentné ničeniu samých seba!

Nemôžeme byť obalení v sebectve. Namiesto toho sa musíme vrátiť k našim úplným počiatkom a prispôsobiť sa charakteristikám Pravdivosti-Súcitu-Znášanlivosti. Musíme sa dobre kultivovať, robiť dobre tri veci, kráčať spravodlivými cestami, naplniť naše misie a dokončiť to, čo od nás Majster žiada. Musíme sa činiť dobre.

 

Článok v angličtine: http://en.minghui.org/html/articles/2017/8/17/165058.html 

Článok v čínštine

Majster Li
Majster Li potichu sleduje svet z hôr, potom ako opustil New York po 20. júli 1999. (fotografia bola publikovaná 19. januára 2000)

Časopis Minghui

 
MH 2017 obalka small
 
 

Vybrané Témy

 

Odber správ

Odber nových článkov mailom