Výmena skúseností a názorov

Ponaučenie: Brať štúdium Fa vážne

2.9.17 | Od praktizujúcej Falun Dafa v Číne

(Minghui.org) Vyrástla som v Číne, a tak je moje myslenie nakazené jedom Čínskej komunistickej strany. Mám pripútanosť k negatívnemu mysleniu, strachu, podozrievavosti, súťaživosti a hlavne k závisti.

Získavanie z Dafa počas zlepšovania sa

V roku 1998 som s mojím vtedajším manželom naplánovala, že sa bude starať o dieťa, takže ja budem môcť ísť do parku robiť cvičenia Falun Dafa a hovoriť s ľuďmi o Falun Dafa. Avšak tesne pred mojím odchodom z domu zmenil názor. Bola som taká nahnevaná, že som tresla dverami a odišla som bez vypočutia si jeho vysvetlenia.

Ihneď potom som vedela, že som sa nezachovala správne a ľutovala som svoj výbuch hnevu. Počas cesty autobusom som premýšľala, čo ma tak nahnevalo. Na myseľ mi prišiel Majstrov Fa:

Majster povedal:

„Zlému človeku vládne závisť.

            Zo sebeckosti a hnevu sa sťažuje na nespravodlivosť voči sebe.“

(„Úrovne“, zo Základov pre ďalší pokrok)

Uvedomila som si, že môj problém spôsobila závisť, pripútanosť, ktorá musí byť odstránená.

Keď som si zlepšila charakter, všimla som si, že počas robenia meditácie v parku ma potom neboleli nohy.

Hnev spôsobený závisťou

Bola som prenasledovaná kvôli praktizovaniu Dafa. Môj bývalý manžel nezvládol ten tlak a v roku 2000 sa so mnou rozviedol. Keď sudca navrhol, že by sme sa mohli znovu zobrať, s hnevom som zvolala: „Nikdy!“

O mnoho rokov neskôr som si uvedomila, že som to povedala, pretože som neopustila sentiment, sebectvo a závisť. Vo výsledku som svojmu bývalému manželovi nepomohla pochopiť Dafa. Keď som objavila svoju silnú pripútanosť k závisti, začala som pracovať na tom, aby som odstránila jej vplyv na mňa.

Pod ľavým uchom sa mi v roku 2013 objavil veľký nádor. Neobávala som sa toho, lebo nebol bolestivý. No keď sa postupne rokmi zväčšoval, začala som sa báť a snažila som sa pozerať dovnútra.

Minulý rok mi povedala jedna kolegyňa: „Závisť spôsobuje tumory, žiarlivosť rakovinu.“ Bola som prekvapená a náhle som si uvedomila, že môj nádor bol spôsobený žiarlivosťou.

Potom som si spomenula, koľkokrát som sa v mojej práci nahnevala. Cítila som, že so mnou nezaobchádzajú dobre a tento hnev ma nútil reagovať unáhlene. Teraz chápem, že môj hnev bol spôsobený závisťou.

Zmena názoru o závisti

Podľa článku Odstraňovanie závisti, ktorý bol publikovaný 15. júla 2016 na Minghui, „Chen Jiting, filozof z dynastie Ming, povedal, že pre gentlemana exitujú dva typy hanby: chválenie sa vlastnými silnými stránkami a zakrývanie svojich nedostatkov. Povedal tiež, že gentleman má dva typy nerestí: závisť voči schopnostiam iných a šírenie ich nedostatkov.“

Bola som týmto článkom dotknutá, keďže som samozrejme mala oba druhy hanby aj neresti. Uvedomila som si, že som nedokázala odstrániť závisť, lebo som nezmenila svoj názor o nej.

Raz sa mi snívalo, že Učiteľ povedal: „Budha Amitábha hovoril o vojdení do raja s karmou.“ (Čuan Falun) Potom ako som sa prebudila, pochopila som, že Majster hovoril o závisti.

Majster povedal:

„Je tu toto pravidlo: Ak sa človek v priebehu kultivačnej praxe nevzdal závisti, nezíska Pravé ovocie – rozhodne nie. Možno ste predtým počuli, že Budha Amitábha hovoril o vojdení do raja s karmou. Ale toto sa nestane, ak sa nezbavíte závisti. Je možné, že človek neuspeje v nejakých iných menších stránkach a pôjde do raja s karmou na ďalšiu kultiváciu. Ale je to absolútne nemožné, ak sa nezbavíte závisti. Dnes hovorím praktizujúcim: Prestaňte byť slepí k vášmu problému. Cieľ, ktorý zamýšľate dosiahnuť, je praktizovanie kultivácie k vyšším úrovniam, takže sa musíte zbaviť závisti. Preto som vyčlenil túto otázku a zvlášť ju vysvetlil.“ (Čuan Falun)

Majstrove slová mi povedali, že musím na sebe naozaj tvrdo pracovať a opustiť pripútanosť k závisti.

Nájdenie iných pripútaností kvôli zlepšeniu sa v kultivácii

Závisť je skazená a neláskavá. Avšak vedela som, že sú i ďalšie pripútanosti, ktoré musím nájsť hľadaním vo vnútri. Popri závisti som objavila aj pripútanosť k sťažovaniu sa, kritizovaniu, nenávisti, arogancii a ďalšie.

Majster povedal:

„Lekár Chua Tchuo videl nádor v mozgu u cisára Cchao-cchaa a chcel otvoriť jeho lebku, aby ho odstránil. Keď sa to Cchao-cchao dopočul, myslel si, že Chua Tchuo má v úmysle ho zavraždiť, a tak Chua Tchua uväznil. Chua Tchuo vo väzení nakoniec zomrel. Keď sa choroba u Cchao-cchaa objavila, spomenul si na Chua Tchua a hľadal ho, ale Chua Tchuo bol už mŕtvy. Neskôr Cchao-cchao skutočne zomrel na svoju chorobu.“ (Čuan Falun)

Majstrov Fa mi povedal, že mať sa na pozore a podozrievať niekoho, sú tiež ničivé pripútanosti, ktoré musím odstrániť.

Navyše som nerozumela vzťahu medzi Učiteľom, Dafa a spolupraktizujúcimi. No pochopila som, že som nedala štúdium Fa to najdôležitejšie miesto. Mala som pripútanosť k robeniu vecí. Keď som sa stretla s konfliktami, nemyslela som najprv na Učiteľa a na Dafa.

Namiesto toho som používala ľudskú mentalitu analyzovania problémov. Učila som sa od iných, namiesto toho, aby som sa učila z Fa. Míňala som viac času browsovaním webu než štúdiom Fa. Pozerala som sa pri problémoch von, namiesto toho, aby som sa pozerala dovnútra. Mnoho pripútaností mi narástlo z toho, že som nespĺňala štandard Fa, Pravdivosť-Súcit-Znášanlivosť.

 

Článok v angličtine: http://en.minghui.org/html/articles/2017/8/16/165048.html 

Článok v čínštine

Majster Li
Majster Li potichu sleduje svet z hôr, potom ako opustil New York po 20. júli 1999. (fotografia bola publikovaná 19. januára 2000)

Časopis Minghui

 
MH 2017 obalka small
 
 

Vybrané Témy

 

Odber správ

Odber nových článkov mailom