Výmena skúseností a názorov

Úplne odmietnutie usporiadaní starých síl (I)

7.9.17 | Od Tong Hua

(Minghui.org) Všimol som si, že keď sa počas kultivácie objavia trápenia, pre mnohých praktizujúcich je ťažké povedať, či šlo o zasahovanie starých síl alebo Majstrovo usporiadanie. Niektorí praktizujúci nedokážu veľmi dobre zvládnuť situáciu a bojujú s dlhodobými príznakmi ochorenia alebo finančnými ťažkosťami.

Niektorí praktizujúci nemôžu rozoznať, ako do nich zasahujú staré sily, a preto sa cítia bezmocne. Niektorí si myslia, že odmietajú zasahovanie, no v skutočnosti ho nevedomky uznávajú.

Inšpirujúci príbeh

V článku na Minghui „Nebeské bytosti vytvárajú videozáznamy praktizujúcich, ktorí potvrdzujú Fa“ praktizujúca povedala, že sa jej pri chôdzi odrazu zdalo, že jej nohy sú rôznej dĺžky a krívala. Uvedomila si, že súhlasila so zasahovaním starých síl a okamžite odmietla toto usporiadanie.

Pomyslela si: „Som praktizujúca Falun Dafa a nikomu nie je dovolené, aby ma prenasledoval. Neuznávam staré sily. Moja cesta je usporiadaná Majstrom a nikomu nie je dovolené zasahovať.“

Prekonala toto nepohodlie a pokračovala v chôdzi, akoby sa nič nestalo. Po približne 50 metroch počula vo svojej nohe prasknutie, akoby sa jej kosti vrátili späť na miesto a jej nohy boli znova v poriadku. Táto jedna spravodlivá myšlienka zmenila tento incident.

Predpokladanie namiesto odmietania

V protiklade s vyššie spomenutou praktizujúcou, ktorá odmietla staré sily s veľmi jednoduchou a čistou myšlienkou, ostatní sa zvyčajne najskôr pokúšajú rozhodnúť, či ide o zasahovanie alebo Majstrovo usporiadanie, predtým než zasahovanie ihneď odmietnu.

Jeden praktizujúci povedal: „Ak by som čelil takejto situácii, moja prvá myšlienka by bola pozerať sa dovnútra. Opýtal by som sa sám seba, či to je zasahovanie alebo či som si jednoducho vytkol členok. Urobil by som nejaké rozohriatie a ak by sa situácia nezlepšila, potom by som preskúmal svoj xinxing a opýtal sa seba samého, prečo sa mi to stalo.“

Iná praktizujúca zas povedala, že by šla do nemocnice na röntgen, aby sa uistila, že jej noha je v poriadku. Potom by sa pozerala dovnútra.

V skutočnosti, títo dvaja praktizujúci už uznali zasahovanie predtým, než ho odmietli.

Majster povedal:

„Táto praktizujúca pomaly vstala zo zeme a povedala: „Som v poriadku. Môžete odísť.“ Otriasla si prach zo svojich šiat a odišla s manželom.“ (Čuan Falun)

Majstrove slová mi povedali, že keď zažijeme chorobovú karmu, naša prvá myšlienka by mala byť, že sme v poriadku a že staré sily nie sú hodné toho, aby nás prenasledovali. Táto myšlienka úplne odmieta zasahovanie starých síl a je v súlade s požiadavkou Fa.

Niektorí praktizujúci si myslia, že ak problém s ochorením bol usporiadaný Majstrom, znesú to, no ak pochádza od starých síl, potom ho odmietnu. Kľúčovým problémom je to, že osoba nedokáže rozlíšiť základnú príčinu.

Majster povedal:

Nech vás postretne akékoľvek zasahovanie, neuviaznite na špecifických detailoch a nedovoľte, aby vás to vyrušovalo. Iba potom sa cez to môžete dostať a vaša mocná cnosť bude ešte väčšia.“ („Ohľadom nepokoja rozvíreného článkom o pomocných dušiach“)

Pochopil som, že Majster nechcel, aby sme zisťovali, odkiaľ skúšky pochádzajú; skôr, keď sa snažíme zistiť to, ľahko uviazneme.

Po autonehode si praktizujúci myslel: „Prečo sa mi to stalo a prečo som zažil takúto životu nebezpečnú skúšku?“ Keď sa pokúšal pozerať sa dovnútra a zistiť príčinu zasahovania, tento praktizujúci mohol veľmi pravdepodobne skončiť s vážnymi zraneniami, pretože jeho prvá myšlienka neodmietla usporiadania starých síl.

Majster povedal:

Okrem novších žiakov, od 20. júla 1999 pre vás Majster nevytvoril žiadne skúšky pre osobnú kultiváciu, a to preto že celkovo vaša osobná kultivácia je zameraná smerom k spaseniu vnímajúcich bytostí a potvrdzovanie Dafa.“ („Vyučovanie Fa počas Lampiónového festivalu na Fa konferencii v Západnom USA 2003“)

Z Majstrových slov môžeme vyčítať, že nepohodlie praktizujúcej spôsobilo zasahovanie starých síl. Lenže Majster ich porazil v ich vlastnej hre a dal tejto praktizujúcej príležitosť ustanoviť si mocnú cnosť kráčaním po spravodlivej ceste.

Táto praktizujúca prešla touto skúškou jednoducho odmietnutím starých síl. V prvom rade by nemali existovať, takže načo sa trápiť analyzovaním situácie a ich usporiadaním?

Spontánna myšlienka je významná

Majster povedal:

„Hovoríme, že dobro alebo zlo pochádza z jedinej myšlienky a rôzne myšlienky v tom okamihu môžu priniesť rôzne následky.“ (Čuan Falun)

Majstrove slová poukazujú na situáciu, keď sa praktizujúcim nepodarí prejsť skúškami ochorenia, pretože nemajú dobré pochopenie tohto učenia Fa.

Keď sa vynoria príznaky choroby, vidím, že praktizujúci reagujú rôzne. Niektorí praktizujúci si ihneď pomyslia, že sú v poriadku a vysielajú spravodlivé myšlienky; ich príznaky čoskoro zmiznú. Iní praktizujúci pri čelení podobným situáciám zastavia to, čo robia. Niektorí pokračujú v práci na pravdu objasňujúcich projektoch, no zasahovanie stále do istej miery uznajú. Niektorí si skutočne myslia, že sú chorí – ležia v posteli, nerobia cvičenia alebo nečítajú knihy a z času na čas si mrmlú: „Cítim sa tak zle.“

Hoci tieto príznaky môžu u väčšiny praktizujúcich zmiznúť za pár dní, niektorí pod ich ťarchou opakovane klesli. Neuvedomili si, že uznali zasahovanie starých síl.

Odmietnime prenasledovanie starých síl

Staré sily sú pripútané k zákonom starého vesmíru. Avšak praktizujúci sa kultivujú vo Fa nového vesmíru. Pripomeňme si, že ak sa aj nečiníme dobre vo svojej kultivácii, Majster sa o nás stará a staré sily sú nehodné toho, aby sa miešali do našej kultivácie.

Niektorí praktizujúci veria, že ak máme medzery vo svojej kultivácii, staré sily nám spôsobia ťažkosti. Pasívne ich uznajú. Lenže v skutočnosti to nie je správne a nezakladá sa to na Majstrovom Fa. Sú to staré sily, ktoré nepočúvajú Majstra a trvajú na zasahovaní do Majstrových usporiadaní. Preto by sme za žiadnych okolností nemali akceptovať usporiadania starých síl.

Na druhej strane, zatiaľ čo neuznávame žiadne z usporiadaní starých síl, mali by sme si neustále zachovávať stav mysle kultivujúceho a ustavične sa pozerať dovnútra, hlavne keď staré sily zasahujú, hoci aj odmietame ich existenciu.

Niekedy sa staré sily schovávajú v poliach našich pripútaností, a preto sú chránené pred naším kungom, keď vysielame spravodlivé myšlienky. V tom prípade to ostáva na nás, aby sme odstránili naše pripútanosti, a tak sa úplne zbavili starých síl.

(na pokračovanie)

 

Článok v angličtine: http://en.minghui.org/html/articles/2017/9/2/165263.html

Článok v čínštine

Majster Li
Majster Li potichu sleduje svet z hôr, potom ako opustil New York po 20. júli 1999. (fotografia bola publikovaná 19. januára 2000)

Časopis Minghui

 
MH 2017 obalka small
 
 

Vybrané Témy

 

Odber správ

Odber nových článkov mailom