Tradičná kultúra

Ako láskavosť premenila zlodeja

11.9.17 | Prerozprávané praktizujúcim Falun Dafa v Číne

(Minghui.org) Nie je ľahké, aby ľudia zmenili svoje spôsoby, keď si na ne navyknú, ale dávny príbeh ukazuje, že je to naozaj možné.

Pán Wang Lei (141 n. l. – 218 n. l.) bol vážený vzdelanec, ktorý bol známy svojou cnosťou. Zakladal školy a podporoval spravodlivosť medzi ľuďmi. Pod jeho vplyvom sa ľudia snažili byť dobrí a vyhýbali sa robeniu zla. Ľudia dokonca riešili konflikty medzi sebou pokojne, pretože sa hanbili povedať pánovi Wang o tom, že spravili niečo zlé.

Raz prichytili zlodeja, ako kradne kravu. Vlastník kravy mal pocit, že zlodej sa úprimne priznal a rozhodol sa pustiť ho.

Zlodej sa spýtal vlastníka: „Bol som stratený a nevedel som ako žiť cnostný život. Teraz som sa rozhodol byť novým človekom. Keďže ste mi odpustili, môžete o tom prosím nepovedať ani pánovi Wang Lei?“

Neskôr sa o tom pán Wang aj tak dozvedel. Bol rád, že zlodej spravil správne rozhodnutie, takže mu poslal nejaké šaty, aby ho povzbudil v tom, že sa dal na čestný život.

O niekoľko rokov neskôr jeden starý muž kráčal po ceste, nesúc ťažkú tašku. Zrazu spoza neho vyšiel muž, vzal mu tašku a niesol ju 20 míľ bez toho, aby povedal čo i len slovo.

Starý muž bol veľmi vďačný a pozval neznámeho do svojho domu, aby si oddýchol. Ale muž len položil tašku a odišiel, bez toho aby povedal starému mužovi čo i len svoje meno.

O chvíľu si starý muž uvedomil, že kým bol vonku, stratil svoj meč. Našťastie nejaký muž dával na jeho meč pozor, čakajúc na jeho vlastníka kým príde a vezme si ho. Keď ten starý muž prišiel späť po svoj meč, uvedomil si, že ten mladý muž, ktorý dával pozor na jeho meč, bol ten istý človek, ktorý mu niesol tašku!

Ten starý muž bol veľmi vďačný.

„Nikdy som nestretol nikoho takého. Prosím povedzte mi svoje meno a je poviem o vás pánovi Wang Lei!“ povedal mladému mužovi.

Keď starý muž povedal o ňom pánovi Wang, Wang zistil, že ten muž bol ten zlodej, ktorému dal pred mnohými rokmi šaty.

 

Článok v angličtine: http://en.minghui.org/html/articles/2017/7/6/164550.html

Článok v čínštine

Category: Traditional Culture

Majster Li
Majster Li potichu sleduje svet z hôr, potom ako opustil New York po 20. júli 1999. (fotografia bola publikovaná 19. januára 2000)

Časopis Minghui

 
MH 2017 obalka small
 
 

Vybrané Témy

 

Odber správ

Odber nových článkov mailom