Výmena skúseností a názorov

Prekonanie zlých myšlienok je odmietnutím starých síl

28.9.17 | Od praktizujúceho Falun Dafa v Číne

(Minghui.org) V mojej kultivácii ma po dlhú dobu trápil tento problém: Keď sa mi v mysli objavili zlé myšlienky alebo pripútanosti, často som ich slovne odmietol, lenže moja myseľ stále nasledovala ich smer. Táto situácia pokračovala po celé roky, čo ma hlboko trápilo.

Počas nedávneho štúdia Fa mi prišlo na um, že to bolo kvôli môjmu nedostatočnému pochopeniu toho, ako úplne odmietnuť staré sily. Zdalo sa, že moja myseľ sa ihneď utíšila. Môj problém so zlými myšlienkami je v súčasnosti zväčša vyriešený. 

Ako vieme, existujú dve etapy kultivácie pre praktizujúcich Falun Dafa: sebakultivácia a kultivácia počas obdobia nápravy Fa. Prvá etapa kladie základ pre druhú etapu. Kultivácia počas obdobia nápravy Fa je najdôležitejšia.

Počas etapy sebakultivácie, to, čo človek robí, je na povrchu a motivácie sú pripútanosťami, myšlienkovou karmou a ľudskými názormi. Napríklad, pripútanosť k súťaživosti vedie ku nadávaniu a bitiu. Zisk na úkor iných ľudí vyvoláva pripútanosť k seba záujmu. Sebakultivácia je procesom pozerania sa dovnútra, rozoznaním pripútaností od seba samého a ich odstránením, a potom nasledovaním princípov Falun Dafa pri rozprávaní, správaní sa a myslení.

Pretože staré sily sa zaplietli do misie učeníkov Dafa spásy vnímajúcich bytostí počas obdobia nápravy Fa, je kritické úplne odmietnuť staré sily a dobre robiť tri veci. Tiež je potrebná sebakultivácia pomocou bezpodmienečného pozerania sa dovnútra počas tohto procesu.

Staré sily urobili detailné a úplné prípravy, aby zasahovali do nápravy Fa a pripravili detailné usporiadania pre všetko v našej spoločnosti a pre každého jednotlivca, vrátane myšlienok, slov a správania sa každej osoby. Bol vytvorený kompletný mechanizmus fungovania, a to platí najmä pre učeníkov Dafa.

Všetky pripútanosti, myšlienková karma, názory a zlé myšlienky, ktoré idú proti princípom Falun Dafa počas našej kultivácie, boli úmyselne usporiadané starými silami pred dávnou dobou, aby zasahovali do našej kultivácie a potvrdzovania Fa. Preto sa tieto pripútanosti a zlé myšlienky nerozpustia bez ohľadu na to, ako ťažko sa im snažíme odolávať. Zdá sa, akoby bol mozog posadnutý týmito pripútanosťami a zlými myšlienkami. Je to kvôli tomu, že staré sily nami manipulovali za scénou.

Ak si neuvedomíme, že sa to stalo a sústredíme sa iba na našu kultiváciu, je veľmi ťažké dosiahnuť akékoľvek zlepšenie, pretože naše myšlienky sú obmedzené na sebakultiváciu. Musíme sa pozerať cez účasť starých síl, odmietnuť to a odstrániť ich. Výsledok bude taký, akoby sa odstránilo palivové drevo spod kotla. Rušivé myšlienky sa utíšia.

Prečo sa staré sily odvážia prenasledovať praktizujúcich Falun Dafa tak divoko? Zámienkou je to, že niektorí praktizujúci nekráčali spravodlivo po svojej kultivačnej ceste a nevedomky uznali staré sily nasledovaním ich usporiadaní. Takže staré sily vyhlasujú, že im pomáhajú zlepšiť sa prostredníctvom skúšok. Taká je ich výhovorka.

V skutočnosti je základnou príčinou ich sebecká povaha. Všetko, čo robia, je pre ich vlastné sebecké príčiny. Napríklad, chcú zmeniť druhých, ale nie seba. Pozerajú sa zvonka na chyby druhých a radšej chránia samých seba a zničia tých, ktorí nespĺňajú ich štandard. Veľmi sa obávajú zostúpiť do tohto sveta, no žiarlia na tých, ktorí sem prišli a získali Fa. Ničia veci s celou silou, pričom používajú do extrému princíp vzájomného vytvárania a vzájomného zabraňovania. Sú arogantné a pokrytecké a všetko merajú svojimi vlastnými kritériami. Inými slovami, existencia, nápady, vzory myslenia a arogancia starých síl sú skutočným odrazom najskazenejšej situácie starého vesmíru kvôli jeho sebeckej povahe.

Prečo často nasledujeme usporiadania starých síl a nevedomky spadneme do ich pasce? Podľa môjho pochopenia existujú dve príčiny. Prvou je tá, že staré sily pripravili detailné usporiadania pre každú myšlienku, ktorú máme. Ak nemeriame veci pomocou princípov Falun Dafa, pravdepodobne sa chytíme na návnadu starých síl a budeme nasledovať ich usporiadania. Druhá príčina je, že sme v procese menenia našej sebeckej povahy k altruistickej povahe prostredníctvom kultivácie počas obdobia nápravy Fa. Úroveň našej usilovnosti sa odráža v tom, ako rýchlo sa meníme. Časť, ktorá nebola zmenená, je v podstate rovnaká ako staré sily a vedie nás k uznaniu usporiadaní starých síl.

Niektoré príklady nasledovania usporiadania starých síl sú: mať zo seba skvelý pocit; hľadať chyby na iných; byť na druhých prísny; bežne obviňovať druhých; odmietnuť druhým odpustiť; vnucovať svoje nápady ostatným; mať tendenciu poučovať druhých; hľadať pre seba výhovorky; zakrývať vlastné chyby; chcieť zachrániť seba a svoju rodinu, no byť neochotný zachraňovať druhých atď. Úplne odmietnutie starých síl by malo zahŕňať odmietnutie vlastnej sebeckej povahy.

Na základe môjho vyššie uvedeného pochopenia, počas vysielania spravodlivých myšlienok pridávam nasledujúce myšlienky: „Úplne odmietam a odstraňujem všetky zlé bytosti a faktory, ktoré poškodzujú moju kultiváciu počas obdobia nápravy Fa, prenasledujú moje telo a zabraňujú môjmu zlepšeniu. Odstraňujem všetky pripútanosti, názory a myšlienkovú karmu, najmä pripútanosti k žiadostivosti, súťaživosti, seba záujmu, strachu a pohodliu. Úplne odmietam a odstraňujem staré sily, ich usporiadania, mechanizmy, faktory a sebeckú povahu starého vesmíru. Zahŕňajúc všetko a nevynechávajúc nič.“

Akonáhle sa objaví zlá myšlienka, vysielam spravodlivé myšlienky na jej odstránenie. Bolo to pre mňa veľmi účinné. Zlé myšlienky sa rýchle pominú.

Vyššie uvedené je moje obmedzené pochopenie. Prosím, neváhajte poukázať na čokoľvek nevhodné.

 

Článok v angličtine: http://en.minghui.org/html/articles/2017/9/19/165466.html

Článok v čínštine

Majster Li
Majster Li potichu sleduje svet z hôr, potom ako opustil New York po 20. júli 1999. (fotografia bola publikovaná 19. januára 2000)

Časopis Minghui

 
MH 2017 obalka small
 
 

Vybrané Témy

 

Odber správ

Odber nových článkov mailom