Výmena skúseností a názorov

Odstránenie pripútanosti k potvrdzovaniu seba

1.10.17 | Od praktizujúceho Falun Dafa v Spojených štátoch

(Minghui.org) Rád by som zdieľal so spolupraktizujúcimi o niektorých prejavoch svojich pripútaností, hlavne o pripútanosti k potvrdzovaniu seba. Neodstránil som ešte plne túto pripútanosť, no získal som jej hlbšie pochopenie a spravil som v tom nejaké prielomy.

Majster povedal,

 „...celý kultivačný proces pre praktizujúceho je procesom neustáleho vzdávania sa ľudských pripútaností.“ (Čuan Falun)

Všetci sme prechádzali procesom reinkarnácií v tomto ľudskom svete po veľmi dlhý čas a to v našich mysliach nazhromaždilo pripútanosti a ľudské názory, z ktorých sú niektoré také vrastené do našej mysle, že ich nie sme schopní rozpoznať. Dokonca i keď nám na ne poukážu iní praktizujúci, stále ich odmietame, akoby s nami nemali nič spoločného.

Našťastie mi náš Majster neustále dával náznaky prostredníctvom rôznych metód, vrátane iných praktizujúcich, aby mi pomohol nájsť tieto pripútanosti a ľudské názory.

Majster povedal:

„V minulosti si kultivujúci odstraňovali pripútanosti jednu za druhou. Ale vo vašom prípade takmer všetky vaše pripútanosti zostávajú, pričom sú zoslabované a zmenšované vrstvu za vrstvou, postupne zoslabované a zmenšované, ďalej a ďalej.“ („Vyučovanie Fa na Fa konferencii na západnom pobreží 2015“)

Majstrove slová jasne poukázali na to, čo sa mi deje.

Odstraňovanie arogancie a odporu voči kritike

Po dlhý čas som si myslel, že nemám určité pripútanosti, som srdečný a len zriedka sa hádam s inými. Keď Majster spomenul, že niektorí praktizujúci sú vyvedení z miery kritikou, nemyslel som si, že by som sa takto správal. Potom som si uvedomil, že je to preto, lebo som nebol opravdivo preskúšaný a že ešte stále neznášam kritiku.

Keďže som mal naočkované myšlienky Čínskej komunistickej strany a všetko šlo celkom hladko, postupne som si vyvinul názor, že mám vo všetkom pravdu. Keď so mnou iní nesúhlasili, niekedy som im dal slovami za pravdu, no vo vnútri som k nim pociťoval odpor. Príležitostne som sa tiež hádal, avšak som naozaj miernej povahy a len zriedka stratím nervy pred ostatnými praktizujúcimi. Avšak za posledné dva roky som viac než raz vybuchol v práci a zvýšil som hlas na svojich kolegov. Evidentne som mal pripútanosť na odstránenie.

Majster povedal:

 „On má pravdu.

Ja sa mýlim.“

Je sa o čo prieť?

(„Kto má pravdu, kto sa mýli“ z Hong Yin III)

Často som si hovoril, že nesmiem byť pripútaný k správnosti či nesprávnosti niečoho. Koniec koncov, my nemôžeme vedieť aké sú reálne príčiny pre takéto spory. Po nejakej dobe som dokázal lepšie kontrolovať svoje emócie a snažil som sa vcítiť do kože ostatných.

Niekedy som navrhol nové procesy na zlepšenie efektivity práce a väčšinou tieto návrhy neboli prijaté mojimi nadriadenými či kolegami. Aj keď som netrval na svojich nápadoch, z času na čas som vyjadril svoje sklamanie, sťažoval sa, že moje návrhy nie sú zohľadnené a ako to negatívne ovplyvní projekty, a tak ďalej.

Nedávno som sa spojil s odborníkom v oblasti manažmentu, ďalším praktizujúcim, aby sme spolu propagovali isté manažérske prístupy v projekte. Naše snahy sa stretli s veľkou nevôľou od ostatných kolegov. Tento praktizujúci nezdôrazňoval svoje odborné znalosti, ani sa nesťažoval na nedostatok podpory a koordinácie. Namiesto toho iba povedal, že jeho kultivačný stav nebol dosť dobrý a že sa nedokázal dotknúť sŕdc ostatných praktizujúcich, a musí sa teda zlepšiť na svojej kultivačnej ceste.

Naďalej pokračoval v podpore projektu a využíval svoje odborné zručnosti, aby vykompenzoval nedostatky v projekte. Dal mi dobrý príklad. Tiež som sa skúšal zlepšiť v osobnej kultivácii, prestal som sa sťažovať a jednoducho som robil čo som mohol, aby som pomohol projektu rásť rýchlejšie a byť efektívnejším.

Byť súčasťou tímu a nie nad tímom

Počas posledných niekoľkých rokov som pomáhal s koordináciou niektorých vecí v rôznych projektoch. V tomto procese som však nevedomky začal vystupovať ako koordinátor a vedúci. Raz som sa v rozhovore s jedným praktizujúcim vyjadril ohľadne iných študentov. Tento praktizujúci ma opravil a povedal mi, že slovo „študent“ používa majster voči svojim študentom a praktizujúci ho nemá takto používať. Ihneď som si uvedomil svoju chybu a cítil som sa zahanbený. Odvtedy som si vždy dvakrát overil svoj postoj, keď som šiel hovoriť o iných praktizujúcich.

V skutočnosti však máme v práci rôzne role a ja sa niekedy musím správať ako vedúci. Takéto role niekedy vyústia do vyvyšovania sa nad iných praktizujúcich. Keď som pracoval so spolupraktizujúcimi, stal som sa veľmi panovačným. Miestny koordinátor ma nedávno kritizoval za moju aroganciu a nadutosť, no ja som ho vysmial. Avšak táto jeho poznámka v mojej mysli spustila poplach a čudoval som sa, či sa moja pripútanosť zas objavila.

Keď som na ďalší deň cvičil pri stolíku na objasňovanie pravdy, jedna praktizujúca chcela, aby som sa posunul a poprosila moju ženu, aby mi to povedala, namiesto toho, aby mi to povedala sama. Manželka mi potom žartom spomenula: „Nechcela sa s tebou rozprávať, lebo si príliš panovačný.“ Toto bol ďalší náznak. Naozaj som si neuvedomil, že o mne iní praktizujúci premýšľajú takto. Hanbil som sa za seba.

Opustenie pripútanosti k robeniu vecí

Pripútanosť k robeniu vecí je v kultivácii vážnou prekážkou a špeciálne to platí medzi praktizujúcimi, ktorí sú v zahraničí a pracujú na rôznych projektoch. Počas prvých rokov mojej kultivácie som kvôli tejto pripútanosti zažil obrovskú skúšku. Dafa som získal v roku 2003 a čoskoro potom som sa pripojil k mnohým pravdu-objasňujúcim projektom. Strávil som väčšinu svojho času na projektoch a využíval som to ako výhovorku na vyhnutie sa štúdiu Fa a robeniu cvičení.

Toto vytvorilo v mojej kultivácii veľkú medzeru, ktorú zneužili staré sily. V roku 2005 som mal takmer smrteľnú dopravnú nehodu. Stratil som mnoho vzácneho času, ktorý mal byť využitý na zlepšenie na mojej kultivačnej ceste.

Potom som premýšľal, že keďže projekty zahŕňajú faktory kultivácie a objasňovania pravdy, človek môže ľahko začať brať úspechy v projekte ako významné zlepšenia v kultivácii. Je nesprávne myslieť si, že keď človek robí veľa vecí, získa veľa cnosti pri pomáhaní Majstrovi v náprave Fa. Človek si však nahromadí pripútanosti, napríklad k robeniu vecí, k fanatizmu, sláve a tak ďalej. Keď má toľko pripútaností, nezáleží na tom, koľko na projekte robí, jeho snahy vyjdú navnivoč. 

Majster povedal:

„...ak sa nekultivujete, nech robíte čokoľvek, bude tomu chýbať mocná cnosť.“ („Vyučovanie Zákona na Konferencii Dafa v Atlante 2003“)

Sme v konečnej fáze nápravy Fa a čas je vzácny. Tento vzácny čas strávený na projektoch bude daromný, ak sa nebudeme dobre kultivovať. Aké poľutovaniahodné by to bolo! Takže si stále pripomínam, aby som nemal pripútanosť k robeniu vecí. Iba pevnou kultiváciou sa môže človek dobre činiť na projektoch.

Nepotvrdzovať seba

Je tu i ďalšia tvrdohlavá pripútanosť, hlboko zakorenená v mojom srdci. Konkrétne je to elitárstvo, zmýšľanie o sebe ako o spoločenskej elite, schopnejšej než sú ostatní a tak ďalej. Keď ma ostatní chvália za moje schopnosti, často sa cítim veľmi polichotený.

Ako táto pripútanosť rastie, často si beriem zásluhy za dosiahnuté výsledky v projektoch a opäť sa vyvyšujem nad skupinu a ostatných praktizujúcich. Často podvedome v práci potvrdzujem seba, ukazujúc ostatným, že som skutočne „elitou“. Dlho som si uvedomoval tento problém a tvrdo som pracoval na tom, aby som ho potlačil a odstránil. Tým, že táto pripútanosť je hlboko zakorenená v mojom myslení, je dosť ťažké ju odstrániť. Verím, že sa mi ju s Majstrovou pomocou čoskoro podarí odstrániť úplne.

Majster povedal:

„Niektorí sú schopnejší, keď príde na jednu vec, iní sú schopnejší v inom – rozhodne by ste nemali nechať svoje myšlienky kvôli tomu divoko blúdiť. Hovoríte, že máte takéto veľké schopnosti a tak ďalej, avšak všetky vám ich udelil Fa! V skutočnosti by to nešlo, ak by ste neuspeli v získaní tej úrovne schopností. Náprava Fa vyžadovala, aby vaša múdrosť dosiahla určitý bod, takže by ste si rozhodne nemali myslieť, že ste veľmi schopný. Niektorí praktizujúci chcú, aby som sa pozrel na ich zručnosti. Ale v skutočnosti, ja si myslím, že všetko som vám dal ja, a tak sa na to netreba pozrieť.“ („Vyučovanie Fa počas Lampiónového festivalu na Fa konferencii v Západnom USA 2003“)

Všetka naša múdrosť a schopnosti pochádzajú z Dafa, aby boli použité pre Dafa. Vždy sa vystríham pred tým, aby som si bral zásluhy za úspechy, ktoré dosiahol Dafa a Majster. Takáto arogancia môže ľahko prerásť do démonického zasahovania z vlastnej mysle, čo nakoniec praktizujúceho zničí.

Vyššie uvedené pripútanosti sú v skutočnosti všetky atribútmi jednej základnej pripútanosti – k potvrdzovaniu seba, ktorá sa prejavuje v rôznych formách.

Majster povedal:

„...potvrdzujete Zákon, nepotvrdzujete seba. Zodpovednosťou učeníka Dafa je potvrdzovať Zákon. Potvrdzovanie Zákona je kultivácia a to, čo odstraňujete procesom kultivácie nie je nič iné, ako pripútanosť k sebe; nemôžete namiesto toho vyvolávať problém seba-potvrdzovania, hoci by ste to robili neúmyselne. Keď potvrdzujete Zákon a kultivujete sa, je to proces odstraňovania seba, a iba keď to robíte, tak sa naozaj seba-potvrdzujete. Je to preto, že nakoniec musíte opustiť všetky ľudské veci, a len potom čo ste opustili všetky ľudské pripútanosti, môžete vystúpiť z davu bežných ľudí.“ („Vyučovanie Zákona na stretnutí so študentami z Ázie a Tichomoria“, 12. apríla 2004)

Ak tom mám zhrnúť, uvedomil som si svoje pripútanosti a budem tvrdšie pracovať na tom, aby som ich odstránil.

 

Článok v angličtine: http://en.minghui.org/html/articles/2017/9/23/165519.html

Článok v čínštine

Majster Li
Majster Li potichu sleduje svet z hôr, potom ako opustil New York po 20. júli 1999. (fotografia bola publikovaná 19. januára 2000)

Časopis Minghui

 
MH 2017 obalka small
 
 

Vybrané Témy

 

Odber správ

Odber nových článkov mailom