Výmena skúseností a názorov

Pri praktizovaní Falun Dafa nestačí mať len želanie

27.10.17 | Od praktizujúceho Falun Dafa v Číne

(Minghui.org) V priebehu posledných 12 mesiacov v mojej oblasti zomrelo niekoľko praktizujúcich. Spôsobilo to nejaký zmätok a nepochopenia medzi ich príbuznými, ako aj medzi ich priateľmi.

Pokúsil som sa pomôcť týmto praktizujúcim a dúfal som, že sa cez to dostanú, no nakoniec sa im to nepodarilo. Pri spätnom pohľade som si uvedomil, že hoci iní praktizujúci môžu do istej miery pomôcť, kritické sú spravodlivé myšlienky praktizujúcich, ktorí prechádzajú cez trápenia.

Nasledujú niektoré z problémov, ktoré som počas tohto procesu videl a počul. Nepíšem to, aby som ich kritizoval; skôr dúfam, že toto zdieľanie poslúži ako varovanie pre nás všetkých, aby sme kráčali dobre po zvyšku našich kultivačných ciest.

Niekoľko príkladov

Praktizujúca mala 73 rokov a ostatní videli, že sa činí dobre v štúdiu Fa, recitovaní Fa, rozdávaní materiálov a objasňovaní pravdy. Avšak v júli 2016 nás opustila. Podľa praktizujúcich, ktorí ju dobre poznali, mohla jedna medzera v jej myšlienkach viesť k vážnemu výsledku.

Druhá praktizujúca zomrela vo februári tohto roka. Prechovávala hlboký názor o chorobe, ktorý bol v nej hlboko zakorenený. Taktiež mala iné ľudské názory. Podvedome sa považovala za chorú a často bola vyberavá vo svojej výžive.

Tretia praktizujúca často objasňovala pravdu a niekedy poskytovala technickú podporu iným praktizujúcim pre pravdu objasňujúce projekty. Avšak v apríli tohto roka zomrela vo veľkých bolestiach. Podľa praktizujúcich, ktorí jej pomáhali vysielaním spravodlivých myšlienok, táto praktizujúca prechádzala už po dlhší čas rodinnými trápeniami. Okrem toho už dlhšie mala symptómy chorobovej karmy, no nevenovala tomu pozornosť.

Štvrtá praktizujúca nás opustila v máji tohto roka. Od začatia jej symptómov do chvíle, kedy zomrela, prešiel viac ako jeden rok. Jej xinxingové problémy zvýrazňovalo to, že bola pripútaná k materiálnym záujmom pri jednaní so svojimi príbuznými, ako aj v jej každodennom živote s členmi rodiny. Sťažovala sa, mala kultúru strany a prechovávala voči nim nenávisť. Pretože jej vzťah s rodinnou bol biedny, nedokázala byť v kontakte s ostatnými praktizujúcimi, keď sa jej situácia zhoršila. Staré sily preto dokázali zneužiť jej situáciu.

Viem, že tieto praktizujúce sa plánovali dobre kultivovať, no napriek tomu nás opustili. Symptómy každej z nich trvali nejaký čas predtým, než sa ich situácie rýchle zhoršili. Boli tu pre nich varovania, no nedokázali sa od základu zmeniť a včas sa skutočne zlepšiť. Inými slovami, na začiatku nevenovali dostatočnú pozornosť odporovaniu usporiadaniam starých síl. Následkom toho kráčali po ceste usporiadanej starými silami.

Kultivačná prax je vážna

Ak nezmeníme svoje ľudské názory, niet spôsobu, aby sme urobili skutočný pokrok v kultivačnej praxi. Tým chcem povedať, že ak praktizujúci nedokáže opustiť sebeckosť alebo rôzne pripútanosti a zlepšiť si svoj xinxing, v podstate nie je opravdivým praktizujúcim. Ak sa osoba v Dafa len o niečo snaží, buď o bohatstvo alebo o niečo iné, nezíska opravdivo Fa, a preto skončí ako bežný človek.

Ohľadom chorobovej karmy by sme sa mali poučiť od týchto praktizujúcich. Nemôžeme sa vzdať a nechať to tak; musíme zotrvať s jasnou mysľou a včas vysielať spravodlivé myšlienky, aby sme odstránili zlé elementy. Nemôžeme tolerovať alebo pestovať si svoje pripútanosti.

Vyššie spomenuté lekcie nás poučili, že mať len túžbu kultivovať sa nestačí. Musíme sa pevne kultivovať a skutočne si zlepšovať svoj xinxing.

Kultivačná prax nie je hobby alebo spôsob života. Považovať tri veci za úlohu a dokončiť ich nestačí. Kultivačná prax je posvätná. Vyžaduje od nás, aby sme študovali Fa s našimi srdcami a činili sa podľa Fa vo všetkom, čo robíme a v každej myšlienke. Musíme sa zmeniť a zlepšiť sa, bez ohľadu na to, čo robíme. Každú pripútanosť, či už veľkú alebo malú, musíme odstrániť, akonáhle ju nájdeme. Kým sa prispôsobujeme Fa, musíme tiež dobre vyvažovať vzťahy s ostatnými.

Dobré kultivovanie sa je samo osebe potvrdzovaním Fa a pomôže zachrániť vnímajúce bytosti. Dúfam, že sa všetci dokážeme činiť ešte lepšie počas zostávajúcich príležitostí na kultiváciu, nezanecháme pre seba žiadnu ľútosť a nesklameme Majstrov súcit.

 

Článok v angličtine: http://en.minghui.org/html/articles/2017/10/19/166098.html

Článok v čínštine

Majster Li
Majster Li potichu sleduje svet z hôr, potom ako opustil New York po 20. júli 1999. (fotografia bola publikovaná 19. januára 2000)

Časopis Minghui

 
MH 2017 obalka small
 
 

Vybrané Témy

 

Odber správ

Odber nových článkov mailom