Zhromaždenia a protesty

Paríž: Bývalá francúzska štátna tajomníčka žiada o zastavenie násilných odberov orgánov v Číne

31.10.17 | Od praktizujúceho Falun Gongu v Číne

(Minghui.org) 30. septembra 2017 sa približne 1500 praktizujúcich z celej Európy sa zúčastnilo zhromaždenia a sprievodu.

Tang Hanlong, predstaviteľ asociácie Falun Dafa vo Francúzsku, na zhromaždení vysvetlil, že Falun Dafa je pokojná prax, ktorá nasleduje Pravdivosť- Súcit - Znášanlivosť a že sa rýchle rozšírila kvôli jej pozitívnym zdravotným účinkom. Zo žiarlivosti a zo strachu zo straty kontroly nad ľuďmi, Jiang Zemin, bývalý vodca ČKS, spustil 20. júla 1999 v Číne prenasledovanie Falun Gongu.

2017 10 15 paris support 01
Bývalá francúzska štátna tajomníčka ministerstva školstva Françoise Hostalier (v strede), Miss World z Kanady, Anastasia Lin (vľavo) a Tang Hanlong z francúzskej asociácie Falun Dafa na zhromaždení v Paríži 30. septembra 2017.

Bývalá francúzska štátna tajomníčka ministerstva školstva Françoise Hostalier sa tiež zúčastnila zhromaždenia a potom sa pripojila k sprievodu. Ako predstaviteľka ľudskoprávnej organizácie Association Action droits de l’Homme zopakovala prospechy, ktoré prináša Falun Gong spoločnosti a praktizujúcim a zdôraznila, že brutálne prenasledovanie sa musí zastaviť.

Povedala, že ľudia vo Francúzsku môžu slobodne vyjadriť svoje myšlienky a vybrať si svoju vieru. Žiaľ nie každý na tomto svete to môže urobiť. Povedala, že 18 členovia z Komisie pre ľudské práva navrhli Vyhlásenie ľudských práv predtým, než bolo podpísané 7. decembra 1948. Medzi nimi boli René Cassin z Francúzska a podpredseda Peng Chung Chang z Číny.

Konkrétnejšie, Článok 14 z deklarácie uvádza: „Každý má právo vyhľadať a používať v iných krajinách azyl pred prenasledovaním.“ Navyše, v článku 3 sa píše: „Každý má právo na život, slobodu a osobnú bezpečnosť,“ pričom článok 5 zahŕňa: „Nikto nesmie byť podrobený mučeniu alebo krutému, neľudskému či ponižujúcemu zaobchádzaniu alebo trestu.“

Lenže v Číne sú stovky tisícok ľudí zadržiavaní, mučení a podrobení núteným prácam jednoducho pretože praktizujú Falun Gong, povedala Hostalier. Dodala, že Falun Gong nemá žiadne politické úmysly, ani nepredstavuje akúkoľvek hrozbu pre spoločnosť. Namiesto toho tento meditačný systém zlepšuje ľuďom zdravie a pomáha im zlepšiť si svoju povahu mysle.

„Keď sa [Falun Gong] šíril v Číne v skorých rokoch 1990, úrady ho podporovali. Prečo bol brutálne zakázaný  pár rokov neskôr?“ pýtala sa. „V skutočnosti, každý vie, že prax zakázal Jiang Zemin z čisto osobných príčin.“ Povedala, že s prenasledovaním nesúhlasili dokonca niektorí vodcovia komunistickej strany, lenže napriek tomu sa začalo a pokračuje dodnes.

2017 10 15 paris support 02
Bývalá francúzska štátna tajomníčka ministerstva školstva Françoise Hostalier prehovorila na zhromaždení, aby podporila praktizujúcich.

Povedala, že mnoho správ potvrdilo kruté prenasledovanie v Číne. Podľa jednej správy z Amnesty International, jednu tretinu väzňov v táboroch nútených prác v Číne tvorili praktizujúci Falun Gongu. Keď v roku 2013 systém táborov nútených prác skončil, mnohí praktizujúci boli poslaní do psychiatrických liečební a väzníc.

Správa OSN v roku 2006 uviedla mnoho prípadov mučenia v Číne. Medzi nimi bolo 66% praktizujúcich Falun Gongu. V rovnakom roku boli odhalené odbery orgánov živým praktizujúcim Falun Gongu v Číne. V Európskom parlamente vyšli početné rezolúcie (v roku 2006, 2010 a 2013), ktoré odsudzujú toto neetické správanie v Číne.

Na konci svojho prejavu povedala, že Čína je národom so starobylou kultúrou a bohatou históriou. Povedala, že dúfa, že prenasledovanie sa skonči a páchatelia budú postavení pred súd. Verí, že spravodlivosť a sloboda zvíťazia.

 

Článok v angličtine: http://en.minghui.org/html/articles/2017/10/18/166089.html

Článok v čínštine

Majster Li
Majster Li potichu sleduje svet z hôr, potom ako opustil New York po 20. júli 1999. (fotografia bola publikovaná 19. januára 2000)

Časopis Minghui

 
MH 2017 obalka small
 
 

Vybrané Témy

 

Odber správ

Odber nových článkov mailom