Výmena skúseností a názorov

Fa napravil moje odchýlené myšlienky

1.11.17 | Od praktizujúcej Falun Dafa mimo Číny

(Minghui.org) Vzdávanie sa pripútaností je pre praktizujúceho Falun Dafa najdôležitejšie, a tak by som rada s ostatnými praktizujúcimi zdieľala o tom, ako ma pripútanosti ovplyvnili a ako som sa ich zbavila.

Márna kultivácia napriek zapojeniu sa do práce Dafa

Majster povedal:

„Otázka závisti je veľmi vážna, keďže priamo zahŕňa záležitosť toho, či môžete dovŕšiť kultivačnú prax. Ak závisť nie je odstránená, všetky myšlienky, čo ste vykultivovali, sa stanú krehkými. Je tu toto pravidlo: Ak sa človek v priebehu kultivačnej praxe nevzdal závisti, nezíska Pravé ovocie – rozhodne nie.“ (Čuan Falun)

Túto pasáž som čítavala znova a znova a dokonca som ju už vedela naspamäť. Avšak nepodnietilo ma to ku vzdaniu sa závisti. Majster zdôraznil, že človek nemôže dosiahnuť Pravé ovocie, ak sa nezbaví závisti. To znamená, že kým mám túto pripútanosť, budem sa kultivovať márne, dokonca i keď som spravila veľa práce pre Dafa.

Nikdy sa mi nezdalo, že by som bola závistlivý typ človeka. Nemala som konflikty s kolegami v práci. Vždy som dobre prijímala ich kritiku. Doma som niekedy mávala konflikty s manželom, ktorý je tiež praktizujúci, ohľadne starostlivosti o naše dieťa. No toto všetko boli maličkosti, ktoré vyplynuli z môjho sentimentu ku nim. Tieto veci moju kultiváciu neovplyvnili.

Keď som sa veľa učila Fa naspamäť a veľa som zdieľala o svojich skúsenostiach na našom štúdiu Fa, miestni praktizujúci ma chválili a vraveli, že sa dobre činím a dobre si udržiavam svoj charakter. Avšak nekultivovala som sa dobre ohľadne závisti, a tak som premeškala mnoho príležitostí na zlepšenie.

Objavenie koreňa závisti

Prednedávnom som si uvedomila, že som príliš zaneprázdnená robením vecí. Vo výsledku som mala zasahovanie kvôli svojej pripútanosti k vyhľadávaniu pohodlia. Cítila som, že je ťažké ho prekonať.

Praktizujúca Rong (prezývka) mi povedala: „Vieš o tom, že si raz o mne hovorila poza môj chrbát? Nekultivovala si svoju reč. Myslela som, že na mňa žiarliš, keď si o mne takto hovorila. Nepomohla si mi tým. No namiesto toho si chcela dokázať, že máš pravdu a ja sa mýlim.“

Ospravedlnila som sa jej a keď odišla, začala som hľadať vo vnútri svoju závisť. Pripomenula som si, čo som jej povedala a o čom boli moje prvé myšlienky, keď som ju pre rokmi prvý raz stretla. Uvedomila som si, že som závistlivá a žiarlim na ňu.

V mojom dimenzionálnom poli bola závisť. Rástla postupne, vytvárala zlé substancie a iným spôsobovala škodu. Povedala som Majstrovi, že som nekonala dobre. Neskôr som s Rong zo srdca zdieľala a úprimne som sa jej ospravedlnila za to, že som ju zranila.

V skutočnosti som robila veci, no často som sa nekultivovala. Mala som závisť a tá narástla, no ja som ju hlboko ukryla. Potom som vyslala silnú spravodlivú myšlienku: „Mám opomenutia. Napravím ich podľa Fa. Nedovolím žiadnym bytostiam, aby ma prenasledovali.“

Miestni praktizujúci vysielali spravodlivé myšlienky, aby mi pomohli. Venovala som viac času štúdiu Fa, cvičeniam a vysielaniu spravodlivých myšlienok. Nakoniec som skúškou prešla. Vo sne som videla Majstra, ako pre mňa vytrpel väčšinu karmy.

Majster povedal:

„Keď vyučujem Zákon, často spomínam otázku závisti. Prečo je to tak? Je to preto, že v Číne sa závisť prejavuje veľmi silno. Je taká silná, že sa stala prirodzenou a človek ju dokonca ani necíti.“ (Čuan Falun)

Dokázala som nájsť koreň svojej závisti. Keď som bola dieťa, bola som introvert a bolo jednoduché vytvoriť si v srdci žiarlivosť. V mojom prvom zamestnaní v hoteli som bola odmenená ako „Najlepší zamestnanec“. Bolo to kvôli mojej dobrej povahe a dobrým službám zákazníkom. Avšak doma som strácala nervy. Manžel sa ma raz spýtal, ako dokážem v práci prejavovať dobrú povahu. Kvôli tomu, že mi už od mlada bola vštepovaná kultúra komunistickej strany, moja povaha bola trocha pokrútená, a to dalo živnú pôdu závisti. Nebola som si toho však vedomá.

Zlepšenie pomocou pevnej kultivácie

Jedného dňa mi iná praktizujúca povedala: „Je zbytočné, že tak veľa študuješ Fa a dokonca hovoríš Fa spamäti, pretože sa nekultivuješ. Ak sa nekultivuješ, nemôžeš získať Fa a nedokážeš sa zlepšiť.“

Na niekoľko sekúnd som znehybnela. To bolo presne to, čo som jej chcela povedať ja. Jej slová odrazili moje myšlienky. Toto ma podnietilo pátrať, prečo máme obe o sebe rovnaké myšlienky. Uvedomila som si, že keď vidím, že má niekto pripútanosť, tento druh látky je v skutočnosti aj v mojej dimenzii. Majster ju použil, aby mi dovolil uvidieť môj problém, a tak som sa ho mohla zbaviť a zlepšiť sa.

Identifikovala som dlhodobú myšlienku, ktorú som mala, a ktorou som pomeriavala pomocou Fa iných praktizujúcich. Keď som čítala Fa alebo články na Minghui, moja myseľ hovorila, že ten a ten praktizujúci sa takto správa. Keď som videla dvoch praktizujúcich v konflikte, hneď som si vybavila danú pasáž z Fa. Používala som Fa na pomeriavanie iných praktizujúcich, no nie seba.

Keď ma iní praktizujúci obviňovali, na povrchu som ich kritiku prijímala. No na myseľ mi prišiel tento úryvok Fa:

„Dnes sa ľudia správajú takto a v prvom rade sa budú vyhýbať zodpovednosti, potom čo sa stretnú s problémom, bez ohľadu na to, či sú vinní.“ (Čuan Falun)

Znova som pomeriavala iných použitím Majstrovho Fa. To, čo som povedala, bolo zároveň odlišné od toho, čo som si myslela. To nebolo v súlade s princípom Pravdivosti. Poprosila som Majstra, aby mi pomohol odstrániť zlé myšlienky. Vysielala som spravodlivé myšlienky, aby som sa ich zbavila. Odmietala som ich a odstraňovala som ich hneď, ako mi taká myšlienka prišla na myseľ. Teraz sú postupne slabšie a slabšie.

Keby sa predo mnou odohral konflikt, pozrela by som sa dovnútra. Ak by som sa kultivovala dobre a moje pole by bolo čisté, konflikt by sa predo mnou neodohral. Teraz sa pozerám okamžite dovnútra, aby som našla medzery.

Keď vidím iných praktizujúcich ako majú pripútanosti, pripomeniem si, že som to ja, kto má problém, keďže to vidím. Ak sa naozaj pozriem dovnútra, nájdem ho. Ak nemôžem pochopiť, prečo praktizujúci hovoria to či ono, alebo sa nejako správajú, poviem si, že každý praktizujúci má svoju cestu osvietenia a nemá nasledovať moje názory. Fa je tak nemerateľný, že všetko napraví. V tej chvíli sa stanem tolerantnou voči praktizujúcim a chápem ich.

Aj keď robím veci rovnako ako predtým, moja myseľ sa zmenila. Fa napravil moje odchýlené myšlienky.

 

Článok v angličtine: http://en.minghui.org/html/articles/2017/9/22/165506.html

Článok v čínštine

Majster Li
Majster Li potichu sleduje svet z hôr, potom ako opustil New York po 20. júli 1999. (fotografia bola publikovaná 19. januára 2000)

Časopis Minghui

 
MH 2017 obalka small
 
 

Vybrané Témy

 

Odber správ

Odber nových článkov mailom