Výmena skúseností a názorov

Odstránenie pripútanosti k predvádzaniu sa

10.11.17 | Od praktizujúcej Falun Dafa na Taiwane

(Minghui.org) V poslednej dobe som sa zúčastnila niekoľkých pohrebov praktizujúcich Falun Dafa. Zistila som, že títo praktizujúci mali jednu spoločnú vec: robili mnoho vecí, aby pomohli ľuďom dozvedieť sa o Dafa a niesli veľké zodpovednosti v určitých projektoch. Robili veľmi veľa vecí, no zaspávali počas praktizovania cvičení, štúdia Fa, počas stretnutí a dokonca aj keď šoférovali.

Po zúčastnení sa pohrebov som občas premýšľala, že by som si mala nájsť čas na hlbšie preskúmanie sa a vyšetriť podobné pripútanosti, ktoré som v sebe videla. Lenže túto myšlienku zahrabalo množstvo práce, do ktorej som bola zapojená. V jeden deň som si odrazu uvedomila, že tieto príležitosti nemôžem navždy premeškávať a musím sa pozrieť hlbšie na svoje pripútanosti, aby som ich vykorenila.

Ako moja pripútanosť narástla

Videla som, že mám pripútanosť k robeniu vecí a k túžbe ukázať ostatným, že som schopnou osobou. Vedela som, že ak tieto pripútanosti nevykopem a nezbavím sa ich, budú na mne prilepené ako posadnutie duchom alebo zvieraťom a nikdy neodídu.

Bolo ťažké predstaviť si, ako sa táto pripútanosť vyvinula a udržiavala sa po celé tieto roky mojej kultivácie.

Učiteľ povedal:

„Staré sily zostavili pre všetkých učeníkov Dafa súbor ich vlastných vecí...“ („Majte jasno“ zo Základov pre ďalší pokrok III)

Preskúmala som sa pomocou tohto učenia Fa a pochopila som, že cez proces vykonávania práce Dafa do mňa staré sily nainštalovali túžbu predvádzať sa.

Staré sily tiež sformovali spôsob, akým som premýšľala a upravili činy, ktoré som uskutočňovala v rôznych veciach, veľkých alebo malých. Jednoducho povedané, bol to proces vymývania mozgu od starých síl, dlhotrvajúca zápletka zväčšovania mojich názorov o „sebe samej“. V kritických chvíľach fungoval môj názor túžby potvrdzovať sa, čo mi bránilo robiť tri veci, ktoré od nás Učiteľ žiadal.

Napríklad, keď som bola malá, môj otec ma často chválil pred jeho príbuznými a priateľmi. Hovoril, že som dobrá a usilovná. Dospelí sa na mňa usmiali a ja som im odpovedala veľkým úsmevom. Naučila som sa, že ak som urobila niečo, čo nikto iný nechcel urobiť, dospelí ma chválili.

V škole som bola učiteľovou asistentkou a často som vybavovala veci pre spolužiakov. V práci som spolupracovala so svojím nadriadeným a podľa potreby som vykonávala nadbytočnú prácu. Keď ľudia povedali, že som usilovnou a zodpovednou osobou, bola som mimoriadne šťastná.

Môj nadriadený ma často žiadal, aby som vykonávala naliehavé úlohy. Bez ohľadu na to, aké ťažké a vyčerpávajúce to bolo, vykonala som to v tichosti a bez sťažností. Často som bola odmenená vynikajúcim ročným ocenením a na konci roka som dostala väčšie prémie, než ktokoľvek iný.

Nie je nesprávne vykonávať veci s usilovnosťou a zodpovednosťou, ani nie je zlé, ak nám niekto zverí dôležité úlohy. Nesprávna bola nadmerná pýcha, ktorú som mala a tú sprevádzalo uspokojenie, keď som prijímala komplimenty za dobre vykonanú prácu.

Tento druh túžby po potešení trval po desiatky rokov a všetky tieto roky posilnili dôležitosť predvádzania sa. Podvedome som si myslela, že to je to, čo ma robí výnimočnou, preto som tomu venovala viac pozornosti. Rovnako ako rozprávková postava Pepek námorník, ktorý je špenát, aby sa stal silnejším, srdce seba-uznania mi dodávalo silu a opodstatňovalo moju existenciu. Bezo mňa by sa predsa nič nedalo urobiť!

Ak by človek nepraktizoval kultiváciu, nevedel by, že egoistická myseľ a srdce seba potvrdzovania nie sú dobré. Bránilo mi to uvidieť skutočný zámer praktizovania kultivácie.  

Bolo veľmi ťažké oslobodiť sa od tejto ľudskej pripútanosti, ktorá ma sprevádzala po celé roky. Cítila by som sa, akoby som nič nedokázala alebo že mi niečo chýba, ak by som nepracovala alebo sa nezapájala do vecí.

Predvádzanie sa zasahuje do rodinného života

Čím viac zdieľaní o predvádzaní sa som počula, tým viac som si uvedomovala nebezpečenstvo, ktoré táto pripútanosť predstavuje pre moju kultiváciu. Napríklad, keď nastal čas vysielania spravodlivých myšlienok, ihneď som myslela na to, že chcem urobiť niečo iné ako upratať istú časť domu alebo odpovedať na naliehavý telefonát.

Ďalším príkladom bolo, že keď nastal čas štúdia Fa, odrazu som si spomenula, že som niekomu zabudla pripomenúť niečo dôležité. Čo by som mala robiť? Čím viac som na to myslela, tým menej som sa dokázala sústrediť na štúdium Fa. Prečo najprv nezavolať, aby som pomohla praktizujúcim, a potom sa vrátiť a študovať Fa?

Prostredníctvom uskutočňovania úloh sa moja pripútanosť k predvádzaniu sa stala veľmi silnou a dokonca spôsobovala, že som zachádzala do extrémov. Dokončovala som jednu vec za druhou, pretože praktizujúci povedali, že to súrne potrebujú. Čím viac času som strávila pri týchto úlohách, tým menej času mi ostávalo na domáce práce. Čas večere sa znova a znova presúval.

V očiach mojej rodiny som vyzerala zaneprázdnenejšia ako ľudia, ktorí pracujú mimo domu. Moja svokra, manžel a syn neboli so mnou šťastní. Bolo mi jasné, že som zanedbala svoju rodinu a ich pocity. Myslela som si, že robím najsprávnejšiu vec, no v skutočnosti som im spôsobila úzkosť a nevenovala som im žiaden čas.

Vysielanie spravodlivých myšlienok na odstránenie pripútanosti k predvádzaniu sa

Táto ľudská pripútanosť, ktorú do mňa vložili staré sily, do mňa často zasahovala. Kvôli nej som strácala koncentráciu počas vysielania spravodlivých myšlienok a praktizovania meditácie v sede.

Bola som odhodlaná skoncovať s ňou. Keď bolo moje hlavné vedomie silné, dokázala som vysielať spravodlivé myšlienky, akonáhle sa objavila túžba robiť veci. Nečakala som nevyhnutne na štyri celosvetové vysielania spravodlivých myšlienok, aby som odstránila toto zasahovanie.

Vysielala som túto myšlienku: „Úplne odstrániť pripútanosť, ktorá je vo mne zasadená, od najmakroskopickejšej po makroskopickú úroveň, vrstvy za vrstvami v celom mojom tele a myšlienkach. Nechcem túto pripútanosť. Zasahuje do mňa pri robení troch vecí. Môj Učiteľ Li Chung-č’ neuznáva usporiadania starých síl. Ani ja ich neuznávam. Učeníci Dafa v období nápravy Fa nasledujú iba nášho Učiteľa. Nechcem to a neuznávam to.“

Prešlo viac ako desať rokov, no teraz dokážem pochopiť, čo povedal Učiteľ v Hong Yin „Ne-činnosť“:

„Kultivácia v Troch náboženstvách učí ne-činnosť,

avšak nesprávny zámer mať, tam stále je činnosť.

Výhradne dobré skutky robiť, to stále je činnosť,

keď pripútanosti sú preč, to je opravdivá ne-činnosť.“

Som veľmi zaviazaná Učiteľovi za to, že ma zachránil.

Vyššie uvedené je moje osobné pochopenie. Poukážte prosím láskavo na čokoľvek, čo podľa vás nie je v súlade s Fa.

 

Článok v angličtine: http://en.minghui.org/html/articles/2017/10/26/166183.html

Článok v čínštine

Majster Li
Majster Li potichu sleduje svet z hôr, potom ako opustil New York po 20. júli 1999. (fotografia bola publikovaná 19. januára 2000)

Časopis Minghui

 
MH 2017 obalka small
 
 

Vybrané Témy

 

Odber správ

Odber nových článkov mailom