Výmena skúseností a názorov

Koordinátori nie sú vzormi

20.11.17 | Od praktizujúceho Falun Dafa v Číne

(Minghui.org) Považovať miestnych koordinátorov za vzor je mentalitou, ktorá je zakorenená v kultúre komunistickej strany. Táto mentalita nás vedie k mysleniu, že koordinátor by mal všetko robiť dobre a slúžiť ako príklad na nasledovanie pre ostatných praktizujúcich a že sa nehodí za koordinátora, ak sa osobne nečiní dobre.

Ako koordinátor som tiež zvykol mať túto mentalitu. Vyžadoval som od seba, aby som sa činil dobre v osobnej kultivácii, ako aj vo všetkom ostatnom – a bol vpredu pred ostatnými praktizujúcimi. Hoci u koordinátora nie je nesprávne chcieť sa činiť lepšie než ostatní, nie je však správne mať pripútanosť k bytiu vzorom.

Keď sa v júli 1999 začalo prenasledovanie praktizujúcich Falun Dafa, bol som prvým zatknutým praktizujúcim v mojej oblasti. Myslel som si, že komunistická strana sa na mňa musela pozerať ako na „vedúceho miestnych praktizujúcich“. Avšak kvôli jednému incidentu som si neskôr uvedomil, že k môjmu prenasledovaniu mohla prispieť iná príčina.

Keď ma koncom roka 2004 prepustili zo zadržiavaceho centra zo zdravotných dôvodov, objavil som niekoľko vážnych problémov medzi naším miestnym koordinátorom a praktizujúcimi, ktorí prevádzkovali produkčné miesta pravdu objasňujúcich materiálov. Koordinátor si myslel, že praktizujúci na produkčných miestach nevykonávajú dobrú prácu, čo spôsobovalo nedostatok materiálov. Avšak praktizujúci, ktorí vyrábali tieto materiály, sa sťažovali, že koordinátorove prideľovanie úloh nie je realistické a že sú takí zaneprázdnení, že ani nemajú čas na štúdium Fa alebo cvičenia.

Po rozhovore s ostatnými praktizujúcimi som zistil, že v našej oblasti bolo veľmi málo miest na výrobu materiálov. Niektorí praktizujúci sa príliš báli tlačiť materiály doma. Cítili, že vlastnenie počítača a tlačiarne by mohlo viesť k zatknutiu, ak by miestne úrady zistili, že môžu doma vyrábať materiály. Ďalšou príčinou boli technické prekážky pri používaní počítačov a tlačiarní. Navyše, keď vedeli, že dokonca ani koordinátor nevyrába materiály u seba doma, niektorí praktizujúci to tiež nechceli robiť, dokonca aj keď na to mali podmienky.

Kvôli tomu, že to trvalo viac ako rok, pomyslel som si, že by som mal založiť produkčné miesto u seba doma. Kúpil som si laptop a tlačiareň a poprosil som praktizujúceho, aby ma naučil, ako ich používať. Veľmi sa znepokojil, keď počul, čo plánujem urobiť.

Povedal: „Chceš byť hrdinom? Nepoznáš svoju vlastnú situáciu? Produkčné miesta sú zvyčajne založené v podnájmoch. Prečo ho chceš založiť u seba doma? Dokonca aj keď más pocit, že máš veľmi silné spravodlivé myšlienky, vzal si do úvahy bezpečnosť tvojej  praktizujúcej manželky?“

Namietol som: „Viem, že ma prednedávnom prepustili z lekárskych dôvodov a že polícia a ostatní úradníci často chodievajú ku mne domov obťažovať ma. Lenže ak to nikto nechce robiť, ako dokážeme založiť viac produkčných miest?“

Nedokázali sme sa vzájomne presvedčiť. Myslel som si, že tento praktizujúci má silnú pripútanosť k strachu. Avšak ako som pokračoval v štúdiu Fa so svojou manželkou a pozeral som sa dovnútra, začal som vidieť svoj problém. Bola pravda, že sme potrebovali viac produkčných miest a že som niesol zodpovednosť, aby som jedno založil. Avšak, prečo mi spolupraktizujúci povedal, či chcem byť hrdinom? Hlboko som premýšľal a nakoniec som si uvedomil, že som skutočne mal zámer stať sa vzorom!

Majster nám povedal:

„Cesta kultivácie učeníkov Dafa potom nemá žiadneho predchodcu a žiaden vzor. Vždy som hovoril, že v kultivácii učeníci Dafa nemajú vzorové modely. Nie je to len tak, že vo svojej osobnej kultivácii musíte kráčať po vašej vlastnej ceste – dokonca ani forma kultivácie, ktorú som vám odovzdal nemá žiaden príklad na nasledovanie.“ („Vyučovanie Zákona na medzinárodnej Fa konferencii v západnom USA“ z Vyučovania Fa na konferenciách – VII. časť)

Pochopil som, že nech robia praktizujúci Dafa čokoľvek, napĺňame si tým svoje vlastné misie na našej kultivačnej úrovni; účelom nie je ukázať ostatným, čo sme urobili.

Tento praktizujúci ma navštívil o tri dni neskôr. Zdieľal som s ním svoje myšlienky a povedal som mu, že my všetci zdieľame zodpovednosť za založenie viacerých produkčných miest, takže nie je nič nesprávne na založení jedného u mňa doma. Už znova nenamietal a dôkladne ma naučil, čo musím robiť pri používaní laptopu a tlačiarne.

Keď Televízia New Tang Dynasty (NTDTV) začala používať satelit na vysielanie programov do pevninskej Číny, mnohí praktizujúci si začali inštalovať satelitné prijímače. Miestna koordinátorka prišla ku mne a povedala mi, že sa chce vzdať svojich koordinačných povinností. Opýtal som sa jej prečo.

Vysvetlila mi: „Vidíš, mnoho praktizujúcich v iných oblastiach si inštalovalo satelitné prijímače, no v mojej oblasti to urobilo len zopár praktizujúcich. Jeden praktizujúci mi povedal, že brzdím pokrok v našej oblasti, pretože ako koordinátorka som si nenainštalovala jeden u seba doma. Ja to však nechcem urobiť, lebo môj manžel nepraktizuje a je veľmi proti tomu. Nechcem byť prekážkou pre ostatných, aby pozerali programy NTDTV.“

Povedal som jej: „Vieš, že v kultivácii nie sú vzory, takže koordinátor nemusí byť vzorom...“ Predtým, než som mohol skončiť, povedala: „Viem, čo máš na mysli, no ja som nikdy nepremýšľala nad bytím vzorom. Ako by som mohla ja, stará žena, byť možno pre niekoho vzorom?“

Zdieľal som s ňou trápenia, ktorými som v minulosti trpel, keď som prechovával mentalitu bytia vzorom a ako som použil princípy Dafa na odstránenie tejto pripútanosti. Povedal som: „Keďže vieš, čo Majster o tom povedal a skutočne si nemienila byť vzorom, zamysli sa nad tým, čo povedali iní praktizujúci. Nepovažovali ťa za vzor? Keď cítime, že nás ich slová rania, neznamená to, že sa stále podvedome držíme mentality bytia vzorom? Obávaš sa, že by si bola zlým vzorom pre ostatných praktizujúcich, čo by bránilo inštalácii satelitných prijímačov. Všetky tvoje slová mieria k 'nebytiu dobrým vzorom'.“ Usmiala sa na súhlas, no nevedela, čo má robiť.

Povedal som: „Nie je to o tom, kto by mal prevziať vedenie. Koordinátor odviedol svoju prácu, ak vykonal veci ako zvolanie stretnutia, usporiadanie diskusie a vedenie praktizujúcich v tom, aby si uvedomili dôležitosť a úžitok z NTDTV. Keď všetci praktizujúci pochopia, že NTDTV prospeje ich rodinám a ostatným, všetci si uvedomia, že je to ich vlastná zodpovednosť a dobrovoľne si nainštalujú satelitný prijímač. Pre koordinátorov ostáva len čo najviac sa snažiť uľahčiť im inštaláciu.“

Po našom rozhovore zvolala niekoľko stretnutí zdieľania skúseností a odvtedy si čoraz viac praktizujúcich nainštalovalo satelitné prijímače.

Stále je mnoho koordinátorov, ktorí si myslia, že musia byť vzorom, hlavne koordinátori, ktorí sú príliš zaneprázdnení, aby študovali Fa alebo robili cvičenia. Pravdepodobne ich vedie zámer slúžiť ako vzor a obávajú sa, že by mohli brzdiť pokrok spolupraktizujúcich, ak by sa vo všetkom nečinili dobre.

Kvôli prenasledovaniu v Číne sme zapojení do mnohých pravdu objasňujúcich projektov, ako zakladanie mnohých produkčných miest, zachraňovanie uväznených praktizujúcich, objasňovanie faktov cez telefón a osobne, inštalovanie satelitných prijímačov atď. Je nemožné byť vzorom v každom projekte. Mnohí koordinátori zniesli trápenia kvôli nedostatku štúdia Fa a opravdivej kultivácie. Navyše, táto mentalita vzoru odvrátila mnohých praktizujúcich od nezávislého potvrdzovania Fa, čo im taktiež prinieslo trápenia.

Mentalita vzoru tiež vedie koordinátorov k tomu, aby hľadali vzory medzi praktizujúcimi. Zvykol som chváliť každého praktizujúceho, ktorý sa činil dobre v nejakom aspekte kultivácie alebo objasňovania pravdy a dokonca som aj pridával detaily, aby táto osoba vyzerala ešte dokonalejšie. Mojím zámerom bolo povzbudiť ostatných, aby napredovali v kultivácii. Potom sa prihodilo niečo, kvôli čomu som sa hlboko zamyslel nad svojím správaním.

Istá praktizujúca aktívne pracovala na záchrane väznených spolupraktizujúcich. Vždy prejavovala veľký súcit, keď spolupracovala s právnikmi, spolupraktizujúcimi a ich príbuznými. Chválil som ju pri mnohých rôznych príležitostiach.

Niekoľkokrát mi povedala, že sa nesnaží posilňovať si svoju povesť medzi spolupraktizujúcimi, no jej slová som nevzal vážne. Myslel som si, že je jednoducho skromná.

Potom sa mi na ňu sťažovala iná praktizujúca. Nemohol som to zniesť a tejto praktizujúcej som sa opýtal: „Závidíš jej?“ Keď táto praktizujúca odišla, pozeral som sa dovnútra a uvedomil som si, že to bolo v skutočnosti kvôli tomu, že som mal pripútanosť k povesti a ustanoveniu vzoru. Hoci by aj táto praktizujúca bola trochu závistlivá, bolo to kvôli faktu, že som slabo zvládal veci. 

Neskôr som sa ešte viac rozrušil, keď prvú praktizujúcu zatkli a prenasledovali ju. Odvtedy som venoval osobitú pozornosť odstráneniu mojej mentality mať vzory. Svoje slová si dvakrát premyslím a uvažujem o základe mojich zámerov. Ak to je niečo, čo by som nemal povedať, nevyrieknem žiadne slová.

Niektorí koordinátori si vychutnávajú organizovanie stretnutí zdieľania skúseností a zvyknú na týchto stretnutiach zveličovať isté zásluhy praktizujúcich. Bez ohľadu na to, ako zdôrazňujú, že účelom týchto stretnutí je zlepšiť sa ako celok prostredníctvom zdieľania skúseností, vždy sa tu ukrýva mentalita stanovenia istých vzorov. Táto mentalita by sa mala napraviť cez našu kultiváciu v Dafa.

Keď sa vyskytnú problémy, všetci koordinátori a praktizujúci sa musia pozerať dovnútra, identifikovať svoje medzery a spolupracovať na vytvorení silných spravodlivých myšlienok na rozloženie zla a odolanie prenasledovaniu. Obdivovanie vzorov a prílišné spoliehanie sa môžu byť výhovorkou pre staré sily, aby spôsobili prenasledovanie.

 

Článok v angličtine: http://en.minghui.org/html/articles/2017/11/4/166275.html

Článok v čínštine

Majster Li
Majster Li potichu sleduje svet z hôr, potom ako opustil New York po 20. júli 1999. (fotografia bola publikovaná 19. januára 2000)

Časopis Minghui

 
MH 2017 obalka small
 
 

Vybrané Témy

 

Odber správ

Odber nových článkov mailom