Výmena skúseností a názorov

Odstránenie pripútaností k strachu a k žiadostivosti

30.11.17 | Od praktizujúceho Falun Dafa v Číne

(Minghui.org) Odkedy som začala s kultivačnou praxou, objasňovala som ľuďom pravdu o Falun Dafa. Avšak neodstránila som svoju pripútanosť k strachu.

Táto moja pripútanosť k strachu sa zosilňovala a zoslabovala v závislosti od názorov, ktoré mi vštepila Čínska komunistická strana.

Po dlhý čas som sa obávala a bola som nervózna. Zabudla som, že som praktizujúca a moje správanie a myšlienky by sa mali merať pomocou Fa.

Majster sa stará o praktizujúcich

Keď som prišla na to, že v bloku, kde bývam, je policajt, zisťovala som, o čo ide a dozvedela som sa, že hľadá drogovo závislých. Toto spustilo v mojej mysli alarm, keďže sa nezdalo, že by bol niekto v mojom okolí závislý od drog.

Potom so váhala, či ten, koho som videla, bol ozajstný policajt, alebo zlodej. Ak to bol skutočný policajt, potom ma možno prišiel sledovať. Bola som z toho vystrašená. No vedela som zároveň, že by som nemala mať strach, pretože Majster sa o mňa stará. Vedela som, že by som mala negovať všetky usporiadania starých síl.

Avšak nezvýšila som si charakter z perspektívy Fa a iba som sa s postupom času upokojila.

O pár mesiacov nato som okolo polnoci uvidela človeka, ktorý tvrdil, že je policajt z môjho bloku. Snažila som sa potlačiť negatívne pocity so spravodlivými myšlienkami.

Najprv som bola vystrašená. Cítila som, ako sa každá bunka v mojom tele trasie. Snažila som sa najlepšie ako som vedela odstrániť myšlienky, ktoré ma nútili báť sa, no nemohla som prestať myslieť na to, prečo ten policajt prišiel do môjho bloku a čo by som mala ohľadne toho robiť.

Spýtala som sa samej seba, prečo som vystrašená. Tiež som si položila otázku, či je nelegálne praktizovať kultiváciu. Odpoveď bol „nie“. Opýtala som sa, či robím nejaké iné veci, ktoré sú protizákonné. Odpoveď bola znova „nie“. Potom som sa znova a znova samej seba pýtala, prečo som vystrašená.

Avšak nikdy som sa nepozrela dovnútra a neopýtala sa, prečo mám pripútanosť k strachu. Spravila som mnoho vecí na potvrdenie Fa a tiež nejaké veci, o ktorých som si myslela, že sú dôležité. Avšak stále som mala strach.

Uvedomila som si, že môj východiskový bod bol potvrdiť Fa, no neverila som pevne vo Fa. Bola som taká vystrašená, že som sa nedokázala upokojiť a študovať Fa alebo vysielať spravodlivé myšlienky. Jediná vec, ktorú som dokázala urobiť, bolo požiadať Majstra, aby ma ochraňoval. Stále som si opakovala: „Praktizujúci Falun Dafa by nemali mať strach.“

Postupne som sa upokojila. Vedela som, že Majster mi dal spravodlivé myšlienky. Uvedomila som si, že bolo mojou voľbou kultivovať sa v Dafa a bolo mojou voľbou potvrdzovať Fa.

Nemala by som mať strach, keďže to boli moje vlastné rozhodnutia a mala by som sa správať ako praktizujúca. Vo svojom srdci som odmietla všetky usporiadania starých síl.

Po vysielaní spravodlivých myšlienok som sa upokojila a zaspala som. Už som viac vo svojom bloku nevidela policajtov. Toto bol zlomový bod v mojom odstraňovaní strachu.

Negovanie usporiadaní starých síl

Nenegovala som usporiadania starých síl a namiesto toho som hľadala svoje medzery. Myslím, že bez ohľadu na to, koľko medzier máme, staré sily by nemali plánovať žiadne skúšky, keďže budú počas nápravy Fa odstránené.

Moja pripútanosť k strachu sa stala v tej dobe silnejšou. Ako praktizujúca som cítila, akoby som spadla do priepasti. Často sa mi snívalo, že som bojovala v ľadovom oceáne a nemohla som sa dostať do člna. Pocit viny spôsoboval, že som sa bála starých síl a v niektorých obdobiach som bola zúfalá.

Nechcela som robiť veci, ktoré nespĺňali štandard praktizujúcich a snažila som sa odmietať usporiadania, no nevedela som to dokázať.

Myseľ som mala naplnenú ľútosťou. Myslela som si, že by som nemala byť odstránená starými silami a že som tu, aby som pomáhala Majstrovi napravovať Fa. Prosila som pomoc od Majstra a potom sa veci zmenili.

Pripútanosti sú živené ľudskými názormi

Veľkým problémom v mojej kultivácii je pripútanosť k žiadostivosti. Moja pripútanosť k strachu rástla s pripútanosťou k žiadostivosti.

Vážnejšia vec bola, že som si myslela, že som lepšia než bežní ľudia, pričom moja žiadostivosť dosahovala najväčšie rozmery. Bolo to preto, že som sa pomeriavala skazeným ľudským názorom namiesto Fa. Špeciálne v roku 2016 moje emócie kontrolovali moje správanie a žiadostivosť bola veľmi silná.

Bola som na seba nahnevaná a pýtala som sa, či mám naozaj takú silnú túžbu po žiadostivosti? Bol môj morálny štandard naozaj tak nízko? Moja odpoveď bola: „Nie.“

Potom som si uvedomila, že všetky pripútanosti sú „darčeky“ od starých síl. Vysielala som spravodlivé myšlienky, aby som odstránila zlo, ktoré ma prenasledovalo. Zistila som, že moja pripútanosť k žiadostivosti zmizla.

Príčina, pre ktorú som sa nedokázala zbaviť pripútanosti k žiadostivosti bola, že som nevidela jasne usporiadania starých síl za touto pripútanosťou.

Uvedomila som si, že kultivácia prebieha od mikrokozmu k ľudskému povrchu, takže tam bude existovať isté množstvo žiadostivostí, predtým, než naša kultivácia dospeje k dovŕšeniu. Ako praktizujúci by sme mali nájsť naše pripútanosti a zbaviť sa ich prostredníctvom kultivačnej praxe.

Staré sily skúšajú praktizujúcich metódami starého vesmíru. Posilňujú naše pripútanosti a plánujú veľa ťažkostí, ktoré Majster neuznáva. Pre praktizujúcich bude skutočne ťažké odstrániť pripútanosti, ak sa pozeráme dovnútra len z perspektívy osobnej kultivácie.

Odmietnuť usporiadania starých síl môžeme len z perspektívy nápravy Fa. Oni budú prenasledovať praktizujúcich, ktorí sa nečinia dobre. No v skutočnosti môže praktizujúcich skúšať iba Majster.

Vysielala som spravodlivé myšlienky, aby som odstránila usporiadania starých síl, ktoré na mňa uvalili a v mysli som povedala Majstrovi, že nechcem hrať negatívnu rolu. Povedala som, že chcem hrať pozitívnu úlohu a naozaj potvrdzovať Fa.

Cítila som, že moja skutočná kultivácia práve začala a že môj charakter sa naozaj zlepšil. Moje vonkajšie prostredie sa stalo lepším a moje pripútanosti zoslabli.

 

Článok v angličtine: http://en.minghui.org/html/articles/2017/11/10/166344.html

Článok v čínštine

Majster Li
Majster Li potichu sleduje svet z hôr, potom ako opustil New York po 20. júli 1999. (fotografia bola publikovaná 19. januára 2000)

Časopis Minghui

 
MH 2017 obalka small
 
 

Vybrané Témy

 

Odber správ

Odber nových článkov mailom