Výmena skúseností a názorov

Prekonanie domácich ťažkostí

3.12.17 | Od praktizujúcej z provincie Shandong, Čína

(Minghui.org) Mám 66 rokov a Falun Dafa som začala praktizovať v roku 2003. Počas tej doby som zažila ťažkosti i radosť z kultivácie, no Dafa som si po celú dobu držala v srdci.

Odmietnutie spolupráce s prenasledovateľmi

V roku 2011 som bola odsúdená na 3 roky väzenia za svoju vieru. Dozorcovia nariadili spoluväzňom, aby ma mučili a zlomili tak moju vôľu.

Majster povedal:

„Ten, kto dokáže pevne udržať tú spravodlivú myšlienku a ísť s ňou až do cieľa, sa stane veľkolepým bohom ukovaným Dafa.“ (Vyučovanie Zákona na medzinárodnej Fa konferencii v západnom USA)

Po mojom prepustení z väzenia som spolu s ďalšou praktizujúcou navštívila mojich priateľov a príbuzných, aby som im povedala o Dafa. Asi 83 ľudí vystúpilo z ČKS a jej pridružených organizácií po tom, čo sme s nimi hovorili.

Podanie trestného oznámenia na Jiang Zemina

Keď som v júli 2015 podala trestné oznámenie na Jiang Zemina, bývalého vodcu ČKS, za začatie prenasledovania Falun Dafa, niekoľkokrát ma prišli obťažovať zamestnanci z Úradu 610 a z policajnej stanice. Vedela som, že by som im mala povedať o Dafa a o prenasledovaní.

Bez štipky strachu som sa rozprávala s každým, kto prišiel k mojim dverám. Vysvetlila som, prečo chcem, aby sa Jiang dostal pred súd a aké následky očakávajú tých, ktorí budú naďalej zapojení do prenasledovania. Počúvali ma a jeden vystúpil zo strany.

Pozeranie sa dovnútra

Môj manžel nie je praktizujúci. Keď ho prepustili z armády sa stal námorníkom. Súhlasil s tým, že Dafa je dobrý. Poznal aj zlú povahu ČKS a vystúpil z nej.

Predtým než šiel na more, pripomenul mi, aby som sa nedostala do problémov, no ja som pokračovala v troch veciach, ktoré by mali praktizujúci robiť.

Keď bol preč z domu, chodila som von, aby som ľuďom hovorila o Dafa. Keď sa vrátil, bola som doma a študovala som Fa, pracovala na poli a robila domáce práce. Myslela som si, že som šikovná, no v roku 2008 ma poslali na dva roky do pracovného tábora.

Nevedela som, čo som spravila nesprávne, že som bola takto prenasledovaná.

Po prepustení som ďalej premýšľala o tom, že by som mala chodiť von, aby o tom môj muž nevedel. Potom som bola v roku 2011 uväznená na 3 roky.

Keď ma väznili 5 rokov, manžel mi už nechcel dovoliť chodiť von. Bola som bezradná, a tak som prosila Majstra o pomoc.

Prišla ma pozrieť praktizujúca a ja som sa vytratila na štúdium Fa.

Môj manžel čoskoro zistil, čo robím, a začal na mňa kričať. Bol rozčúlený, no ja som ho ignorovala.

Toto sa opakovalo zakaždým, keď som sa vrátila zo štúdia Fa. Stále som si opakovala, že je manipulovaný starými silami, a že by som to nemala uznávať.

Nepozerala som sa pritom dovnútra.

Robenie všetkého otvoreným a dôstojným spôsobom

Majster povedal:

„Poviem vám, bez ohľadu na to, aké konflikty sa objavia, alebo aké druhy situácií vystúpia, je to určite tak, že máme medzery v nás. Je to určite takto. Ak by tam nebola medzera, nik by ju nemohol zneužiť.“ (Vyučovanie a vysvetľovanie Fa na Fa konferencii v meste New York)

Po študovaní tohto Majstrovho Fa som si uvedomila, že by som sa mala pozerať dovnútra. Moje trápenia sa začali, pretože som sa nekultivovala dobre. Nemala by som robiť veci za chrbtom môjmu manželovi. Mala by som robiť tri veci otvoreným a dôstojným spôsobom. Majster nás znova a znova učil, že musíme s našimi rodinnými vzťahmi zaobchádzať dobre.

Keď môj manžel vyzeral byť v dobrej nálade, povedala som mu, že raz do týždňa chodím študovať Fa do domu praktizujúcej a tiež som sa mu ospravedlnila, že som mu predtým nepovedala pravdu.

Povedal mi, aby som tam už viac nechodila. Ja som odpovedala, že praktizujúci by sa mali zúčastňovať štúdia Fa v skupine a ubezpečila som ho, že budem v poriadku.

Keď sa opýtal ako je možné, že som skončila vo väzení, odpovedala som, že to bolo preto, lebo som sa nečinila dobre v nasledovaní Majstrovho učenia. Ospravedlnila som sa mu za to, že som mu po všetky ti roky spôsobila toľko problémov.

On stále naliehal, že ma nepustí chodiť von.

Vysielala som spravodlivé myšlienky a snažila som sa vidieť veci z jeho perspektívy a objasniť jeho obavy, bez zameriavania sa na seba.

Manžel sa postupne upokojil a povedal mi, že sa obáva o moju bezpečnosť. Ubezpečila som ho, že mu rozumiem.

Po tomto mi prestal brániť v zúčastňovaní sa na štúdiu Fa v skupine. Dokonca ma vyprevádzal pri dverách. Keď som vyšla z domu, otočila som sa a stretli sa nám pohľady. Bol veľmi dotknutý. Keby Majster neposilnil môj súcit, neprešla by som touto rodinnou skúškou tak rýchlo.

Príležitosť povedať ľuďom o Dafa

Moja zeleninová záhrada začala po mojom návrate z väzenia prospievať. Mala som tak veľa úrody, že sme ju nevládali sami zjesť. Takže som sa rozhodla, že pôjdem predávať na trh, čo bude tiež príležitosťou hovoriť s ľuďmi o Dafa a pomôcť im vystúpiť z ČKS.

Vzala som informačné Dafa materiály, amulety a peniaze s nápismi ohľadne Dafa. Udržiavala som si dve myšlienky – nech sú staré sily zničené a nech ma Majster posilní.

Na rušnom trhu som stretla množstvo ľudí. V dobré dni som pomohla vystúpiť okolo 40 ľuďom z ČKS. Keď pochopili pravdu o Dafa, boli prístupnejší aj ďalším informáciám a vystúpeniu z ČKS. Niektorí ľudia doviedli i svoje rodiny, aby si ma vypočuli. Niektorí zakričali „Falun Dafa je dobrý“.

Môj manžel postupom času zmenil svoj postoj a teraz je šťastný, keď ma vidí každý deň chodiť na trh.

 

Článok v angličtine: http://en.minghui.org/html/articles/2017/11/10/166345.html

Článok v čínštine

Majster Li
Majster Li potichu sleduje svet z hôr, potom ako opustil New York po 20. júli 1999. (fotografia bola publikovaná 19. januára 2000)

Časopis Minghui

 
MH 2017 obalka small
 
 

Vybrané Témy

 

Odber správ

Odber nových článkov mailom