Kultivačné cesty

Prekonanie nízkeho sebavedomia

15.12.17 | Od praktizujúceho Falun Dafa v Číne

(Minghui.org) Som relatívne nový praktizujúci, ktorý sa začal kultivovať v decembri roku 2012. Rád by som zdieľal svoju skúsenosť s odstránením mojej pripútanosti – nízkeho sebavedomia – počas hľadania práce.

Rozoznanie môjho nízkeho sebavedomia a úzkosti

Jeden spolupraktizujúci mi sprostredkoval prácu pri pokladni v supermarkete. Avšak čoskoro som túto prácu musel opustiť, lebo ma zastrašovala polícia. Pri hľadaní novej práce som si zámerne vyberal slabo platené pozície, keďže mi chýbala sebadôvera.

Mám vysokoškolský titul, no vravel som si, že si nájdem niečo v oblasti upratovania. Výsledky sú často spojené s vierou človeka. Takže mi istá praktizujúca pomohla nájsť prácu upratovača v moteli. Predtým som pracoval v kancelárii, takže mi ťažká práca robila problémy. Neveril som, že by táto práca bola pre mňa tou správnou. Vedúci a kolegovia boli ku mne veľmi milí, no cítil som sa zle a čoskoro som odišiel.

Keď som bol znova bez práce, sadol som si za počítač a premýšľal som, čo chcem v živote dosiahnuť a ako som sa dostal tam, kde som dnes. Cítil som sa mizerne a bál som sa stretnutia s ľuďmi. Vedel som, že trpím nedostatkom sebavedomia a úzkosťou, čo sú v dnešnej spoločnosti veľmi časté problémy. Mnoho ľudí dokáže výborne potláčať svoje emócie, až do bodu, že ten stres už nevedia zvládnuť. V extrémnych prípadoch si sami siahnu na život.

Môj život bol v kríze a nemohol som ani ísť von objasňovať pravdu o Falun Dafa. Uvedomil som si, že sa musím zmeniť a odstrániť svoju pripútanosť.

Učiteľ povedal:

„Človek by sa mal vrátiť k svojmu pôvodnému, pravému ja; to je skutočným účelom ľudskej existencie.“ (Čuan Falun)

Mal by som sa vzdať všetkých pripútaností, vrátane nízkeho sebavedomia. Potom, čo som zmenil svoje myslenie, mi napadlo mnoho neznesiteľných spomienok. Napríklad, odmietnutia z pracovných pohovorov, vrátane toho, keď mi personalista povedal, aby som sa netriasol od strachu. Raz, keď som niekde pracoval prvý deň, mi HR oddelenie dalo vedieť, aby som sa už nevracal. Inokedy som pracoval v skúšobnej dobe a zavolal mi šéf. Bol som taký nervózny, že som si hneď myslel, že ma idú vyhodiť.

Bolo pre mňa veľmi bolestivé spomenúť si na toto všetko. Boli to nepríjemné zlyhania v práci, odmietnutia vo vzťahoch, odlúčenia od rodiny a tak ďalej. V minulosti som skúšal zakryť neistotu v sebe, aby som nezažil ďalšie zranenie. Tieto neznesiteľné spomienky sa stali prekážkou v odstraňovaní mojich pripútaností. Avšak vedel som, že musím čeliť bolesti, aby som si odstránil pripútanosti.

Pozeranie sa dovnútra založené na Fa

Učiteľ povedal:

„V tomto svete si človek len užíva priebeh života. Povedal som v minulosti, že ľudia sú veľmi poľutovaniahodní, pretože človek v tomto svete si len užíva city a pocity, ktoré mu prináša priebeh života. Toto moje vyjadrenie je dosť presné. Prečo to tak hovorím? Hoci si ľudia myslia, že si sami vládnu a rozhodujú sa o tom, čo chcú spraviť, pravdou je, že len túžia po určitých pocitoch v dôsledku po narodení sformovaných zvykov a pripútaností, ktoré pochádzajú z ich záľub. To je všetko. Pričom to, čo má naozaj účinok a vedie toho človeka k tomu, aby chcel niečo spraviť, sú faktory za scénou, ktoré využívajú zvyky, pripútanosti, názory, túžby a podobné veci toho človeka. Taký je opravdivý stav ľudského tela, pričom človek si len užíva tieto city a pocity, ktoré prichádzajú ako výsledok životného procesu: keď ti dajú niečo sladké, cítiš sladkosť...“ (Učeníci Dafa musia študovať Fa - Vyučovanie Fa na Fa konferencii vo Washingtone DC 2011)

Prečo sa niektorí praktizujúci boja pozerať dovnútra? Majú strach z ďalšieho zranenia. Väčšina ľudí hľadá šťastie a vyhýba sa bolesti. Spomínal som si na tie zahanbujúce spomienky veľakrát a stále znova som cítil zahanbenie, beznádej a úzkosť. Mnohokrát som chcel prestať premýšľať, avšak aj tak som mal negatívne myšlienky.

Keď som sa nakoniec upokojil, samého seba som sa spýtal, prečo sa obávam nájsť si lepšiu prácu. Z mojej mysle sa ozvalo: „Pretože sa bojíš odmietnutia.“ Vykopával som ďalšie príčiny a našiel som to, že potrebujem prijatie od ostatných, kvôli svojim spomienkam z detstva. Môj otec bol veľmi prísny a často ma karhal. Sformoval sa vo mne zvyk hnať sa za dokonalosťou. Ak som sa nečinil dobre, veľmi som sa obával kritiky.

Pracoval som na tom, aby som získal uznanie od ostatných. Raz som pracoval ako ekonomický manažér v reštaurácii. Avšak odmietal som vyrábať falošné správy kvôli žiadosti o pôžičku, aj napriek tomu, že banka chcela tieto správy prijať a pôžičku garantovať. Rozhodoval som sa medzi vytvorením falošnej správy a svojím svedomím. Dostal som z toho úzkostný záchvat.

Začal som sa sám seba pýtať, čo som sa z mojich minulých skúseností naučil, a čo som sa naučil z vyhľadávania svojho prijatia ostatnými.

Učiteľ povedal:

„Na pracovisku alebo v spoločnosti môžu niektorí ľudia povedať, že ste zlý, ale vy nemusíte byť naozaj zlý. Niektorí ľudia môžu povedať, že ste dobrý, ale vy nemusíte byť naozaj dobrý.“ (Čuan Falun)

Ako prvé, ak robím zlú vec, aby som získal uznanie ostatných, nenájdem v sebe pokoj. Po druhé, nemal by som sa báť odmietnutia od ľudí. Nie je hanba byť odmietnutý a moje obavy aj tak nezmenia výsledok.

Učiteľ povedal:

„ ... praktizujúci má nasledovať prirodzený priebeh. Ak je niečo vaše, nestratíte to. Ak niečo nie je vaše, nebudete to mať, ani keď o to bojujete.“ (Čuan Falun)

Všetko nasleduje pravidlá predurčených vzťahov. Obávanie sa alebo nie, to nemá na výsledok vplyv.

Uvedomil som si, že moje utkvelé predstavy boli nahromadené z minulých skúseností a nemusia byť správne. Bol som dotknutý týmto Majstrovým Fa:

„... a tyto „zkušenosti“ vytvářejí v mysli člověka názory. Lidí si myslí, že když se dostanou do problémů, tak „pokud si s tím poradím takto, zabere to“. Po chvíli se pak tímto způsobem vytvoří ustálené názory. Myslíte si, že jste se s mnoha věcmi vypořádali dobře, ale vy sám už neexistujete; vstoupili jste do dřímoty. To vaše „já“ žijící v běžné společnosti – vaše hmotné tělo – je těmi názory vytvořenými po narození ovládáno. Děláte to, děláte ono, celý den jste omámen a dny vám takto ubíhají. Ale všechny ty názory se vytvořily, aby vás chránily před ublížením.“ (Vyučování Zákona na Konferenci v Houstonu)

Iba Učiteľ môže vysvetliť ozajstnú podstatu ľudského života. Aké úžasné!

Hľadanie si práce ako proces kultivácie

Vedel som, že všetko nešťastie bolo výsledkom mojej karmy nahromadenej v minulosti. Mal by som odstrániť karmu, aby som pozdvihol svoje srdce a myseľ (svoj charakter). Nemôžem vystúpiť do neba, keď si nesiem takú veľkú záťaž. Ak sa nekultivujem dobre, ani ako praktizujúci nebudem môcť splniť svoje zodpovednosti. Postupne sa moje myšlienky zaplnili princípmi Fa a nahradili zafixované názory. Cítil som, že moja myseľ sa postupne upokojila bez akejkoľvek stopy po obavách a úzkosti.

Začal som premýšľať o tom, akú prácu by som chcel robiť. Chcel som prácu, kde by som mohol využiť svoju odbornosť. Prácu, kde by som nemusel klamať. Najlepšie by bolo, ak by nebola príliš vyčerpávajúca, a tak by som mohol venovať čas aj práci Dafa. Nepotreboval som vysoko platenú pozíciu, pretože to často znamená aj viac zodpovednosti a tlaku.

Upravil som svoje myslenie a začal som si hľadať prácu a brať to ako kultivačný proces. Už som sa neobával, či ma vezmú alebo nie. Dostanem to, čo mám dostať. Ak pozícia nie je moja, nezískam ju, aj keby som sa o ňu veľmi usiloval.

Keď som odstránil pripútanosť nízkeho sebavedomia, dostal som možnosť pracovného pohovoru hneď na druhý deň a na tretí som bol prijatý. Bolo ťažké tomu uveriť, pretože tá práca prišla tak rýchlo. Teraz pracujem v obchode s mobilmi a mám zodpovednosť za sklad a pokladňu. Nie je to ťažká práca a súvisí s tým, čo som sa predtým naučil. Spolupraktizujúci mali zo mňa takisto radosť. 

Keďže ma už názory druhých ľudí o mne nevyrušujú, dokážem chodiť pravidelne von objasňovať pravdu o Falun Dafa. Moje emócie už neskáču hore a dole podľa reakcií iných.

Pred mesiacom a pol som mal v práci skúšku. Môj obchodný manažér mi poslal v noci správu, v ktorej ma žiadal, aby som rozoslal svojim priateľom správy o zľavách v obchode. Nepoznal som tú funkciu v mojom telefóne. Hoci som ju skúšal nájsť celú noc, nedokázal som tie správy odoslať. Na myseľ mi začínali prichádzať myšlienky ohľadne toho, že ma prepustia.

Ihneď som si uvedomil, že tie myšlienky pochádzajú z prijatých názorov nahromadených z mojich minulých skúseností a nie z môjho pravého ja. Kým som potláčal pocity obáv, začal som zároveň vysielať spravodlivé myšlienky. Po štúdiu Fa a vysielaní spravodlivých myšlienok po celú noc som sa znova upokojil. Vedel som, že som prešiel skúškou. Vysvetlil som manažérovi, že som nevedel nájsť funkciu na mojom telefóne a že pochopím, ak mi bude chcieť strhnúť peniaze z výplaty. Dostalo sa mi odpovede, aby som sa neobával a zároveň pomoci s nastavením telefónu, aby som mohol úlohu dokončiť na ďalší deň.

Záver

Kultivácia každého praktizujúceho je vzácna a ťažká. Väčšina bežných ľudí nevie, ako sa pozerať dovnútra. Považujú sa za dobrých a lepších ako ostatní. Takže som za zamýšľal nad ešte jednou svojou pripútanosťou: Nad svojím egocentrizmom a neschopnosťou prijať akúkoľvek kritiku. Učiteľ túto pripútanosť spomínal v prednáškach mnohokrát. Najprv som nevedel pochopiť, prečo sa ma kritika tak dotkne. Pochopil som to vtedy, keď som odstránil svoje nízke sebavedomie.

Teraz viem, že obe pripútanosti sú utkvelé názory, ktoré sa nahromadili z ľudských skúseností. Nízke sebavedomie je výsledkom strát a frustrácie v rannom veku. Egocentrizmus je zas výsledkom prílišnej chvály v detstve. Odstránenie zafixovaných predstáv je veľmi dôležité.

Iba ak sa budeme v každej chvíli považovať za praktizujúcich a pomeriavať naše slová, činy a myšlienky podľa Fa, dokážeme sa dobre kultivovať a naplniť svoje zodpovednosti.

 

Článok v angličtine: http://en.minghui.org/html/articles/2017/11/15/166402.html

Článok v čínštine

Majster Li
Majster Li potichu sleduje svet z hôr, potom ako opustil New York po 20. júli 1999. (fotografia bola publikovaná 19. januára 2000)

Časopis Minghui

 
MH 2017 obalka small
 
 

Vybrané Témy

 

Odber správ

Odber nových článkov mailom