Konferencii zdieľania skúseností na Taiwane

Pozdravujem učeníkov Dafa, ktorí sa zúčastňujú konferencie zdieľania skúseností na Taiwane.

Fa konferencie učeníkov Dafa sú výbornými príležitosťami na spoločné zlepšenie, rozpoznanie vecí, v ktorých zaostávate a napravenie svojho kultivačného stavu. Praktizovanie kultivácie nie je kvôli dosiahnutiu niečoho v ľudskom svete, je to na pozdvihnutie vašej bytosti a ustanovenie vašej budúcnosti. Najmä počas tejto záverečnej etapy platí, že praktizovanie kultivácie znamená zvoliť si, či budete v budúcnosti existovať alebo nie. Svetské princípy pre ľudskú existenciu a stav ich existencie nie sú skutočnými stavmi bytostí vo vesmíre. Z princípov ľudského sveta sa nestane Tao a ani stav ľudskej existencie nie je skutočným stavom bytostí vo vesmíre. Najhlavnejším cieľom toho, že ste človekom, je získať Dafa. Nedovoľte, aby vás ovplyvnil chaos a zmätok tohto sveta. Kultivujte sa so srdcom, ako ste mali na začiatku a určite dosiahnete Tao! Ako sa blížite ku koncu, buďte ešte usilovnejší!

Želám vašej Fa konferencii veľa úspechov!

 

Li Chung-č’

24. novembra 2018