Praktizujúcim vo Vietname

Pozdravujem praktizujúcich Falun Gongu vo Vietname.

Kultivácia je procesom pozdvihovania bytosti a začína sa tým, že sa [kultivujúci] kúsok po kúsku stáva dobrým človekom a postupne ešte lepším človekom, takže sa stane ušľachtilou bytosťou, ktorá prekračuje bežných ľudí a napokon niekým na ešte vyššej úrovni. Takže keď vám ľudia nerozumejú alebo keď dokonca čelíte tlaku od vlády, nemali by ste im odporovať takým spôsobom, ako by to robili nepraktizujúci. Mali by ste ľuďom objasniť pravdu so srdcom súcitu.

Najmä odvtedy ako Čínska komunistická strana (ČKS) začala prenasledovať Falun Gong, viedlo to k tomu, či už kvôli vnútornému tlaku alebo tlaku medzinárodnej komunity, že samú seba zahnala do kúta. Kvôli prenasledovaniu praktizujúcich sa jej režim ocitol na pokraji zrútenia. Aby tlak presunuli inde, tajní agenti ČKS, ktorí prenikli do vietnamskej vlády, použili peniaze, diplomatické prostriedky a obchodné záujmy, aby podnietili vládu k prenasledovaniu praktizujúcich Falun Gongu. Spravila to v nádeji, že odvráti pozornosť medzinárodného spoločenstva a zmierni tlak, ktorý si na seba priniesla prenasledovaním Falun Gongu v Číne. Takže naši praktizujúci vo Vietname by mali počas tohto mimoriadneho času ostať pokojní a nateraz neorganizovať aktivity objasňovania pravdy v širokom rozsahu a už vôbec by nemali ísť do konfrontácie. Kultivácia je napokon o kultivovaní seba a zbavovaní sa pripútaností, takže počas tohto obdobia môžete študovať Fa a robiť cvičenia najmä individuálne a neorganizovať veľké skupiny štúdia Fa alebo cvičení. Nedovoľte, aby vás akékoľvek klamstvá uverejnené v médiách znepokojili alebo vyprovokovali. V tichosti sledujte dianie: ak sa niekto pokúša niečo vyprovokovať, problém má on sám! Určite na to pamätajte.

Hovoriac z iného uhla, vtedy keď ČKS dokázala spustiť svoje prenasledovanie Falun Gongu, bolo to kvôli tomu, že v iných dimenziách sa počas dlhých vekov nahromadil obrovský počet zlých bytostí a karmy, bolo tam veľmi veľa zlých vecí. Boli to tieto veci, čo použili ČKS na utláčanie praktizujúcich Falun Gongu, a ktoré do celej situácie vniesli obrovský tlak. Ale ako to vidia Bohovia, bolo neodvratné, že tie zlé bytosti budú počas očisťovania vesmíru odporovať osudu vlastného zničenia. Všetkým bytostiam ako aj praktizujúcim spôsobili týmto v ľudskom svete a najmä v Číne obrovský tlak a vyvolali chaotické a zdegenerované javy, ktoré sa objavili v spoločnosti. Samotný zlý duch ČKS by to celé nemohol spraviť – spravodliví Bohovia by ho zničili v momente, ako by začal prenasledovať kultivujúcich. Teraz už prenasledovanie trvá takmer dvadsať rokov a tie zlé veci už boli odstránené. Zlý duch ČKS je takisto vo svojej konečnej fáze zničenia. Ak by aj niekto chcel prenasledovať Falun Gong tak ako ČKS v tých rokoch, zlé faktory v iných dimenziách sú preč; ľudské bytosti také niečo nedokážu spraviť bez podpory obrovských zlých síl.

Zhen, Shan, Ren sú univerzálne hodnoty, ktoré sú prospešné pre každý národ a každú krajinu, nech je to ktokoľvek. Dokonca aj keď je človek naozaj prenasledovaný, mal by všetko riešiť so súcitom (shan) kultivujúceho. Pevný kultivujúci, s nepohnutým srdcom, dokáže prekonať desaťtisíc vecí[1].

 

Li Chung-č’

Dafa

27. novembra 2018

 


[1] Pozn. prekl.: Originálny výraz možno tiež preložiť ako „prekonať všetky situácie a získať nad nimi kontrolu“.