Tradičná kultúra

Podobnosti spozorované v rozprávke „Snehová kráľovná“

10.1.18 | Od praktizujúcej z Izraela

(Minghui.org) V Rusku, kde som sa narodila, sa považuje rozprávka „Snehová kráľovná“ od dánskeho autora Hansa Christiana Andersena, za klasiku. Samozrejme, verzia, ktorú sme čítali v Sovietskom zväze mala odstránené všetky náboženské odkazy a citácie, keďže ich komunistická vláda scenzurovala.

Po tom, čo som nescenzurovanú verziu knihy kúpila synovi, uvidela som niekoľko podobností s kultiváciou praktizujúcich Dafa a so záchranou vnímajúcich bytostí. Samozrejme, praktizujúci sa osvecujú k princípom Fa prostredníctvom štúdia Fa, nie cez rozprávky. No i tak som objavila, že príbeh ilustruje isté podobnosti so súčasnou situáciou vo svete, čo ma inšpirovalo vidieť veci v novej, zaujímavej perspektíve.

V krátkosti príbeh hovorí o zrkadle vytvorenom zlým čarodejom, ktoré kriví realitu. Nedokáže odraziť dobré a krásne črty ľudí a vecí, pričom zároveň zväčšuje ich zlé vlastnosti.

Démon vzal zrkadlo k svojim žiakom po celom svete a naraz sa ho snažili vyzdvihnúť až do neba. Chceli tam pomocou neho oklamať anjelov i samotného Boha. Čím vyššie sa vzniesli, tým viac robilo zrkadlo grimasy a triaslo sa smiechom. Nakoniec však spadlo späť na Zem a rozpadlo sa na milióny kúsočkov. Jeho črepinky sa dostali ľudom do očí a do sŕdc. Ľudia schladli a stali sa neláskavými, práve ako to zrkadlo. 

Príbeh sa potom zameriava na dve malé deti, Kaja a Gerdu, ktorí sú susedmi. Ich rodiny pestujú ruže a zeleninu v debničkách. Deti sa majú veľmi radi, ako brat a sestra, a radi sa spolu hrávajú, až do doby, keď Kajovi spadne do oka črepinka zrkadla. Stane sa zrazu veľmi krutým ku Gerde i ku starkej. Jedinou vecou, ktorá preňho ostane krásna, je snehová vločka, ako ju pozoruje cez zväčšovacie sklo.

Potom chlapca unesie Snehová kráľovná a vezme ho do svojho zámku. Gerda sa so zlomeným srdcom vydá hľadať ho. Na svojej ceste sa stretne s čarodejnicou, ktorá žije v krásnej letnej záhrade a chce si Gerdu u seba nechať. A tak odčaruje všetky ruže do zeme, keďže vie, že jej budú pripomínať Kaja.

No zabudne odstrániť ružu zo svojho klobúka, takže Gerda s ňou začne hovoriť a dozvie sa, že Kaj je nažive. Zrazu si naňho spomenie a rýchlo pokračuje ďalej vo svojej ceste. Stretne sa s rôznymi prekážkami, no dostane sa jej aj pomoci. Jej najsilnejšou zbraňou je jej čisté detské srdce.

Nakoniec sa predsa dostane do paláca Snehovej kráľovnej, no keď stretne Kaja, ten ju odtlačí  s chladným pohľadom. Jednoducho ju nespozná. Až keď Gerda roní slzy smútku a súcitu, čriepok v Kajovom srdci sa roztopí a on Gerdu zrazu spozná. Potom spolu plačú šťastím, padnú si do náruče a vrátia sa domov, kde zistia, že medzičasom vyrástli a že prišlo leto.

Pre mňa symbolizovala Snehová kráľovná v príbehu Komunistickú stranu. Úlomky zrkadla boli zas posadajúci duchovia skazenej strany, ktorí krivia realitu a nútia ľudí ísť za tým, čo je zlé, skazené a dočasné, pričom tak zabúdajú na skutočný zmysel života. Ako hovorí Majster:
„Neodlíšiť spravodlivé od skazeného“ („Dobré a zlé je už jasné“ v Hong Yin).  

Kaj reprezentuje vnímajúce bytosti, ktoré učeníci Dafa zachraňujú. Gerda reprezentuje učeníkov, ktorí si musia udržať spravodlivé myšlienky, odhodlanie a čisté súcitné srdce, aby roztopili kliatbu démona.

Zaujímavou časťou bola pre mňa čarodejkina záhrada, kde Gerda zabudla na Kaja. Toto je podobné, ako keď sa učeníci Dafa stratia v kotle bežnej ľudskej spoločnosti a zabudnú na svoje opravdivé misie, pre ktoré prišli do tohto sveta. Priťahovaní pohodlím a pôžitkami v ľudskom svete, zabudli na hlbokú lásku k vnímajúcim bytostiam.

Iba keď študujeme veľa Fa a kultivujeme sa, začneme vidieť záchranu vnímajúcich bytostí ako skutočné zachraňovanie tých, ktorých sme si hlboko cenili a prestávame to vidieť ako bremeno alebo úlohu, ktorú treba splniť. Možno niekedy tiež zabudneme, že sú to naše vlastné vnímajúce bytosti, o ktoré sme sa predtým v našich svetoch skutočne starali.

Bez ohľadu na to, aký krutý a nenávistný bol Kaj voči Gerde, ona ho stále chcela zachrániť z kliatby Snehovej kráľovnej. Nakoniec jeho srdce roztopili slzy nevinnosti a súcitu, ktoré preňho Gerda ronila.

Vnímam aj podobnosť s tým, ako učeníci Dafa zachraňujú vnímajúce bytosti, ktoré boli otrávené komunizmom. Tie sú často kruté, dokonca aj keď sa ich učeníci veľmi snažia zachrániť.

Keď sa Kaj a Gerda nakoniec vrátia domov, zistia, že už vyrástli, čo mi pripomenulo zrelosť učeníkov Dafa, ktorú dosiahnu prechádzaním cez ťažkosti v ľudskom svete.

Myslím, že praktizujúci by mali študovať Fa a študovať ho viac, no považujem prečítanie si tohto klasického príbehu za dosť zaujímavé, tak som sa rozhodla s touto skúsenosťou s ostatnými podeliť.

 

Článok v angličtine: http://en.minghui.org/html/articles/2017/12/17/166775.html

Majster Li
Majster Li potichu sleduje svet z hôr, potom ako opustil New York po 20. júli 1999. (fotografia bola publikovaná 19. januára 2000)

Časopis Minghui

 
MH 2017 obalka small
 
 

Vybrané Témy

 

Odber správ

Odber nových článkov mailom