Kultivačná prax

„Ste nádejou pre budúcnosť Číny“

27.1.18 | Od praktizujúceho Falun Dafa z Číny

(Minghui.org) Keď som bol uväznený kvôli praktizovaniu Falun Dafa, cez víkend v noci sme mali v našich celách v zadržiavacom centre „čas štúdia“. Jeden spoluväzeň ma raz požiadal, aby som spieval piesne Falun Dafa, tak som zaspieval pieseň „Prichádzam pre teba“ zloženú učeníkom Dafa.

Túto pieseň som spieval vo svojej cele už predtým a väčšina spoluväzňov, ktorí tam boli so mnou, ma počuli hovoriť o Falun Dafa a vystúpili z Čínskej komunistickej strany a jej pridružených organizácií. Keď som prišiel k poslednému veršu piesne „Falun Dafa je dobrý“, takmer všetci sa pridali a spievali so mnou. Spievali sme tak nahlas, že nás počula polovica budovy. Všetci s nadšením tlieskali, dokonca aj väzni z ďalšej cely.

Vedúci stráže na mňa na druhý deň nakričal. Povedal, že naša cela sa stala „celou Falun Gongu“ a preložil ma do inej cely. V tú noc bolo počuť niekoho zo samotky hneď vedľa kričať a vrieskať. Bol taký hlučný, že nikto z nášho poschodia nemohol v tú noc spať. Počul som, ako sa ho niekoľkí zo stráže aj spomedzi väzňov snažili upokojiť, no bezvýsledne.

Keď som sa spýtal kto to je, ukázalo sa, že to je niekto z mojej starej cely. Pokúsil som sa ho upokojiť a povedal som mu, aby to bral zľahka. Povedal som mu, aby opakoval: „Falun Dafa je dobrý, Pravdivosť-Súcit-Znášanlivosť sú dobré.“ Po chvíli sa utíšil a všetci si oddýchli.

Nasledujúceho dňa sa ukázal vedúci stráže a povedal mi, aby som sa vrátil do starej cely a upokojil toho človeka zo samotky. Po tejto udalosti sa mnohí ľudia v zadržiavacom centre dozvedeli o Falun Dafa.

Krátko pred mojím prepustením mi jeden spoluväzeň povedal: „Chcel by som vzdať pochvalu všetkým učeníkom Falun Dafa. Ste nádejou pre budúcnosť Číny. Verím, že bez vás by Číne neostávala žiadna nádej.“ Tento väzeň bol v zadržiavacom centre veľa rokov a stretol mnohých praktizujúcich. Pozná pravdu o Falun Dafa a pri mnohých príležitostiach priamo či nepriamo pomohol praktizujúcim.

 

Článok v angličtine: http://en.minghui.org/html/articles/2018/1/15/167599.html

Článok v čínštine

Majster Li
Majster Li potichu sleduje svet z hôr, potom ako opustil New York po 20. júli 1999. (fotografia bola publikovaná 19. januára 2000)

Časopis Minghui

 
MH 2017 obalka small
 
 

Vybrané Témy

 

Odber správ

Odber nových článkov mailom