Výmena skúseností a názorov

Spoliehanie sa na našu vieru a nie na ľudské uvažovanie

5.2.18 | Od praktizujúceho Falun Dafa v Číne

(Minghui.org) Všetci vieme, že webstránka Minghui je komunikačnou platformou pre žiakov Dafa. Slúži na zdieľanie kultivačných skúseností a na štúdium Fa. Čítal som zdieľania od praktizujúcich, ktorí zabudli vložiť svoju vieru do Majstra a Dafa a držali sa ľudských spôsobov riešenia problémov.

Keď boli zatknutí za držanie pravdu objasňujúcich materiálov, vyhlásili, že materiály iba niekde vyzdvihli, alebo im ich niekto dal na trhu. Nakoniec bol tento prístup praktizujúcich zneužitý starými silami. Nenasledovanie Fa, ale svojho ľudského zmýšľania, vystavuje praktizujúcich možnému prenasledovaniu.

Aj ja som jedným z príkladov spomedzi praktizujúcich, ktorí nenasledovali Fa, keď boli zatknutí políciou. Raz, bolo to v roku 2012, som išiel von rozdávať materiály, keď ma niekto nahlásil polícii. Do môjho domu sa uprostred noci vlámala skupina ľudí z Úradu 610.

Keď som sa prebudil v zmätku, nepremýšľal som vôbec o Majstrovi a o Dafa. Spomenul som si len na podobné situácie spolupraktizujúcich z článkov webstránky Minghui o tom, ako sa takýmto situáciám vyhli. Nenasledoval som Majstrovo učenie v Dafa, ako odkultivovať ľudské pripútanosti, objasniť pravdu a ponúknuť spásu všetkým vnímajúcim bytostiam. Nakoniec som bol odsúdený na tri a pol roka vo väzení.

Prišiel som k pochopeniu, že spolupraktizujúci v článku zvládol nepodľahnúť prenasledovaniu vďaka jeho osvieteniu sa vo Fa. Toto môže byť iba vykultivované a nie odkopírované. Človek musí vyjsť von z ťažkostí po svojej vlastnej ceste.

V roku 1999, potom čo sa začalo prenasledovanie, šiel som do Pekingu spolu s ostatnými praktizujúcimi, aby sme potvrdili Falun Dafa. Prenasledovanie bolo v tej dobe veľmi kruté. Len čo uvideli praktizujúcich Falun Dafa, policajti ich okamžite zbili. Všimol som si mnoho spolukultivujúcich, ako boli vážne zranení policajtmi.

Potom som uvidel, ako učeník Dafa zakričal „Falun Dafa je dobrý!“ Policajt ho potom prestal biť. Ďalší kultivujúci, ktorý so mnou cestoval do Pekingu to tiež videl a takisto začal kričať „Falun Dafa je dobrý!“ Avšak v tomto prípade ho policajt ešte dvakrát udrel do tváre.

Potom, čo bol tento praktizujúci prepustený z väzenia, spýtal som sa ho, aké boli jeho myšlienky, keď zakričal „Falun Dafa je dobrý“. Povedal mi, že bol vtedy vystrašený. No keď uvidel, že bitie prestalo potom, čo iní praktizujúci zakričal „Falun Dafa je dobrý“, rozhodol sa spraviť to isté. Môžeme si predstaviť, že je možné, že prvý človek to zakričal silno a zo srdca. Druhý zakričal, aby sa vyhol bitiu a ochránil samého seba.

Uvedomil som si, že je to podobné, čo sa stalo aj mne. Nemal som jasno v princípoch Fa a nevedel som, ako sa osvietiť vo Fa. Úplne som na premýšľanie využíval svoje ľudské myšlienky a bol som dosť ťažko prenasledovaný. Ak by každý jeden učeník Dafa premýšľal o Majstrovi a o Dafa, keď sa stretne s problémami, a ak by úplne odmietal prenasledovanie, Majster by mu určite pomohol von z ťažkostí.

Pri inej príležitosti, v roku 2012, predtým než som bol zatknutý, som išiel na rôzne miesta, aby som rozdal Deväť komentárov ku komunistickej strane a ďalšie materiály na objasnenie pravdy. Keď som prišiel na politické oddelenie, len čo sa tajomník ČKS dopočul o Falun Dafa, okamžite vybral telefón, aby zavolal políciu. V tom momente bolo moje srdce nepohnuté a cítil som sa veľmi pokojne, no nevedel som presne, čo spraviť.

V tej chvíli som si pomyslel na Majstra. Požiadal som Ho o pomoc a v tej istej chvíli som pomaly kráčal k tajomníkovi. Povedal som mu: „Som dobrý človek. Ak tam zavoláte a čokoľvek sa mi potom stane, nemyslím si, že bude váš život bezpečný a šťastný.“ Ako skladal telefón, povedal: „Bude lepšie ak teraz odídeš.“

Iba týmto som sa vyhol tomu, čo sa mohlo stať takou obrovskou ťažkosťou! Takže keďže je to také ťažké prostredie, keď sa stretávame s vecami, naše mysle musia byť čisté a mali by sme myslieť na Majstra a na Fa po celý ten čas. Takto odstránime zlo a odmietneme usporiadania starých síl.

V dnešných dňoch, v mojom bežnom živote, kdekoľvek idem objasňovať pravdu, alebo keď robím na iných projektoch záchrany bytostí, snažím sa kultivovať so spravodlivými myšlienkami, namiesto toho, aby so len „robil veci“. Každý deň sa koľko len môžem snažím naučiť Majstrov Fa naspamäť. Keď to robím takto, moja myseľ je iba minimálne náchylná na zasahovanie od iných ľudí či vecí. Cítim, keď sú moje spravodlivé myšlienky veľmi silné. Rozumiem tomu, že toto je pravý význam opravdivej kultivácie.

Vyššie uvedené sú iba moje osobné skúsenosti. Keďže moje pochopenie kultivácie Dafa je obmedzené, prosím spolupraktizujúcich, aby so súcitom poukázali na čokoľvek nevhodné.

 

Článok v angličtine: http://en.minghui.org/html/articles/2018/1/15/167600.html

Článok v čínštine

Majster Li
Majster Li potichu sleduje svet z hôr, potom ako opustil New York po 20. júli 1999. (fotografia bola publikovaná 19. januára 2000)

Časopis Minghui

 
MH 2017 obalka small
 
 

Vybrané Témy

 

Odber správ

Odber nových článkov mailom

captcha