Výmena skúseností a názorov

Ako reagovať na nesprávne slová a činy

8.2.18 | Od praktizujúceho Falun Gongu z Číny

(Minghui.org) Som mladý praktizujúci Falun Gongu, ktorý nemá otvorené tretie oko. Aj napriek tomu som zažil, videl a dopočul sa o mnohých veciach, ktoré sa udiali medzi praktizujúcimi a z ktorých niektoré neboli v súlade s Fa.

Udržiavanie princípov Fa v mysli

Keďže sme učeníkmi Dafa obdobia nápravy Fa, naša kultivácia je odlišná od všetkých ostatných foriem kultivácie v minulosti.

Majster povedal:

„... a tato dimenze je právě dimenzí iluze. My jsme tedy přijali opačný přístup: na mikroskopické úrovni vás postupně přeměňujeme, počínaje vaším tělem složeným z nejmikroskopičtějších částic vaší existence, až postupně pronikneme, vrstvu za vrstvou, k největším molekulám. Jinak řečeno, postupně pronikáme směrem k povrchu těla, dokud nedosáhneme tělesných buněk, uspořádaných ve vrstvě molekul viditelné očima. Tak dosáhnete Dovršení.“ (Učení Zákona na konferenci v Evropě)

Z Majstrovho Fa som pochopil, že najmikroskopickejšia úroveň je pôvodným zdrojom hlavného vedomia človeka; to znamená, že tieto najčistejšie a najmikroskopickejšie častice tvoria naše hlavné vedomie.

Majster nám odovzdáva skutočný Fa vesmíru a tiež spláca naše karmické dlhy, čím umožňuje praktizujúcim rýchlo stúpať kultivačnými úrovňami. Pôvodné domovy praktizujúcich sú vo veľmi vysokých ríšach, dokonca vyšších než najvyššie úrovne životov, ktoré zasahujú do nápravy Fa.

Staré sily usporiadali pre praktizujúcich ich ľudské faktory ako temperament, charakter a iné hrubé častice, aby mohli existovať v troch ríšach. To znamená, že nemôžu preniknúť do najmikroskopickejších častíc hlavného vedomia praktizujúcich.

Pôvodný zdroj hlavného vedomia praktizujúcich dosiahol štandard nového vesmíru. To je naše skutočné ja, ktoré je uznané Majstrom. S cieľom ochrániť nás od znečistenia starým vesmírom, Majster okamžite oddeľuje od starého vesmíru naše časti, ktoré dosiahli štandard. Mohli by potom naše pravé ja, ktoré sú už v súlade so štandardmi nového vesmíru, páchať skutky, ktoré nie sú v súlade s Fa vesmíru? To je nemožné.

Majster povedal:

„V skutočnosti, všetko čo nie je v súlade s Dafa a spravodlivými myšlienkami učeníkov Dafa, vrátane všetkých vašich nespravodlivých faktorov, bolo spôsobené účasťou starých síl.“ („Ohľadom nepokoja rozvíreného článkom o pomocných dušiach“)

Po čítaní Majstrovho Fa mám pochopenie, že naše hlavné vedomie sa musí vrátiť k svojmu pravému ja a všetky nespravodlivé elementy musia byť odstránené. Je to preto, že hlavné vedomie pochádza z pravého ja a je prispôsobené Fa, ktorý je najsprávnejší. To môže byť tiež základným dôvodom, prečo niektorí noví praktizujúci dokážu vysielať silné spravodlivé myšlienky.

Negovanie usporiadaní starých síl

Pri jednaní s praktizujúcimi, ktorí trpia ťažkosťami kvôli nelegálnemu zatknutiu a zadržiavaniu, alebo čelia chorobovej karme, alebo pri jednaní s tými, ktorí sa neprispôsobili Fa, by sme mali úplne odmietnuť a negovať usporiadania starých síl.

Mali by sme si uvedomiť, že pravé ja ostatných praktizujúcich sa v skutočnosti prispôsobujú Fa. Všetky nesprávne slová a činy, ktoré nie sú v súlade s Fa, sú výsledkom útoku starých síl. Tieto prvky sú ľudské názory a pripútanosti, ktoré boli na praktizujúcich uvalené starými silami. Ich účelom je ovládať ľudské telá praktizujúcich a nie sú časťou ich pravého ja. Preto ich musíme negovať a odstrániť.

Ak by sa všetci praktizujúci dokázali stále kontrolovať, dosiahnuť správne porozumenie Fa a usilovne sa kultivovať keď čelia ťažkostiam, zlé elementy v iných dimenziách by sa okamžite rozložili.

Zasahovanie starých síl

Viacero praktizujúcich, ktorí sa starali o miesta na produkciu informačných materiálov, boli nelegálne zatknutých. Hovorilo sa, že títo praktizujúci sú inteligentní, schopní a dobre vedú svoje miesta na produkciu materiálov.

Niektorí praktizujúci sa však navzájom začali priťahovať a ich medzery vyústili v prenasledovanie starými silami. Kto usporiadal pripútanosť k žiadostivosti? Zdá sa mi, že to boli staré sily.

Staré sily zosilnili pripútanosti praktizujúcich v rámci ich mikroskopického priestoru, ktoré sa prejavili počas obdobia nápravy Fa a boli použité na prenasledovanie praktizujúcich. Cieľom bolo zničiť praktizujúcich.

Správanie, ktoré nie je v súlade s Fa, nebolo činom pravého ja praktizujúcich; namiesto toho bolo výsledkom toho, že ich ľudské telá boli ovládané a tlačené starými silami.

Ako častica Fa teda musíme mať na pamäti princípy Fa a spravodlivo odmietnuť a rozpustiť zasahovanie a prenasledovanie starými silami. Sťažovanie sa a kritizovanie ostatných praktizujúcich nemôže hrať pozitívnu úlohu.

Prejav úrovne kultivácie

Čo sa nachádza v mysli ľudskej bytosti a o čom človek rozpráva, sú všetko látky v iných dimenziách. Keď sa niekto na niečo sťažuje, alebo niečo kritizuje, môžu byť tieto negatívne myšlienky dobré?

Len čo sa praktizujúci sťažuje, hneď ako vysloví alebo si pomyslí tie slová, v jeho priestore sa objavia tie negatívne látky, ktoré potláčajú jeho spravodlivé myšlienky. Bolo teda to, čo spravil sťažujúci sa človek, dobré alebo zlé?

Vo všetkých takýchto prípadoch čelíme rozhodnutiu: buď môžeme so súcitom skutočne zharmonizovať kultivačný tím, alebo vytvárať prekážky vzájomným kritizovaním sa. Verím, že každý praktizujúci čelí tomuto rozhodnutiu, ktoré je skutočným prejavom úrovne kultivácie jeho charakteru.

Hľadanie vo vnútri a zlepšenie sa ako jedno telo

Keď sa vyskytnú ťažkosti a konflikty, musíme sa na nich pozrieť ako na triky starých síl, podporiť ostatných praktizujúcich spravodlivými myšlienkami a pozrieť sa dovnútra, zatiaľ čo odmietame negatívne ľudské myšlienky.

K týmto záležitostiam môžeme pristúpiť akoby sme pozerali film: všimnime si, akým spôsobom v nás existujú tieto pripútanosti, túžby a koncepty a potom ich odstráňme. Len potom môžeme hrať pozitívnu úlohu a vytvoriť správne kultivačné prostredie.

Vo väčšine prípadov si môžeme náhle spomenúť, že niečo podobné sme už zažili. Uvedomil som si, že tieto príklady nám niekedy vtlačí do mysle Majster. Mali by sme byť preto pozorní, keďže Majster nám pomáha uvidieť naše pripútanosti a nesprávne správanie, aby sme to mohli odstrániť.

Musíme vykopať hnaciu silu - nech sú ňou ľudské názory alebo čokoľvek iné - z nášho vnútra. Nemali by sme ignorovať žiadnu myšlienku. Všetko, čo nie je v súlade s Fa, musí byť prispôsobené. Každá škoda, ktorú sme spôsobili druhým, musí byť nahradená. Všetky dôsledky, ktoré sa nedajú zvrátiť, si vyžadujú úprimné ospravedlnenie sa Majstrovi. Človek si musí uznať svoje chyby a požiadať Majstra o príležitosti napraviť spôsobený problém a zosúladiť sa so skupinou.

Musíme byť na seba prísni a vážiť si každú príležitosť na zlepšenie. Ako sa zlepšujeme, nemali by sme tiež zabudnúť na skupinu. Môžeme spolu komunikovať, hovoriť o svojich nedostatkoch a napraviť, čo je nesprávne. Týmto spôsobom sa môžeme zlepšiť ako jedno telo.

 

Článok v angličtine: http://en.minghui.org/html/articles/2018/1/27/167732.html

Článok v čínštine

Majster Li
Majster Li potichu sleduje svet z hôr, potom ako opustil New York po 20. júli 1999. (fotografia bola publikovaná 19. januára 2000)

Časopis Minghui

 
MH 2017 obalka small
 
 

Vybrané Témy

 

Odber správ

Odber nových článkov mailom

captcha