Výmena skúseností a názorov

Diskusia o únave

10.3.18 | Od Falun Dafa praktizujúceho mimo Číny

(Minghui.sk) Vždy som mal dojem, že pre niektorých praktizujúcich je únavné vytrvať na ceste potvrdzovania Fa, najmä v súčasnosti. Mnohí praktizujúci alebo koordinátori projektov na Taiwane, v pevninskej Číne alebo v zahraničí sa zmienili, že sa cítia veľmi unavene a chcú si dať prestávku. Avšak možno si neuvedomujú, že návrat môže byť po prestávke ešte ťažší.

Nasledovali sme Majstra do tohto sveta plného ilúzií a zažili sme mnoho prekážok a utrpenia na rôznych stupňoch vesmíru. Nebola to ľahká cesta. Musíme si to navzájom pripomínať, pomáhať si a vážiť si jeden druhého. Časti nás, ktoré sa kultivovali dobre, sú už oddelené. A tie, ktoré sa ešte neodkultivovali, sa určite budú cítiť unavene. Myslím si, že ako praktizujúci Falun Dafa, odhliadnuc od toho, na akej pozícii a v akom projekte sme zapojení, máme všetci zodpovednosť pomáhať Majstrovi vytvárať dobré kultivačné prostredie a viesť našu skupinu praktizujúcich k pevnej kultivácii, rýchlym prielomom a robeniu dobre troch vecí. Je to rozhodne sčasti zodpovednosťou praktizujúcich na pozíciách koordinátorov, ale takisto sčasti zodpovednosťou nás všetkých, aby sme tak ochránili kultivačné prostredie. Každý človek zapojený v projektoch je koordinátorom a mal by sa činiť dobre vo vedení praktizujúcich. Je to jediný spôsob, ako môžeme naplniť očakávania našich spolupraktizujúcich a Majstrovej dôvery, a smerovať k Dovŕšeniu.

Niektorí praktizujúci uviedli mnoho dôvodov, prečo si chcú oddýchnuť od svojich pozícii koordinátorov. Iní sa priamo zdôverili, že ich „čas a schopnosti sú obmedzené“, a ich „zručnosti nedosahujú úroveň, akú by si želali“. Zvykol som sa o nich strachovať a presviedčal ich, aby ostali, alebo som poprosil iných praktizujúcich, aby ich skúsili presvedčiť. Avšak zabudol som, že všetko, s čím sa stretnem, je usporiadané Majstrom pre moju vlastnú kultiváciu.

Niektorí praktizujúci povedali, že „sa zasekli v kultivácii a nemôžu sa cez to dostať, čo nie je správny stav“.

Ja sám som koordinátorom a niekedy sa tiež cítim unavene. Ale zakaždým, keď ma pocit únavy prepadol, napadlo mi: „Ja som koordinátorom, lídrom môjho tímu. Čo by urobili ostatní, ak poviem, že som unavený?“ Od toho momentu som v strehu a nepripúšťam si akýkoľvek pocit únavy, aj keď ostatní sa tak cítiť môžu. Inak by som nenaplnil Majstrove očakávania.

V čínštine existuje príslovie: „Jeden neschopný generál oslabí tisíc vojakov.“ Cítim, že si nemôžem dovoliť postupovať pomaly vo svojej kultivácii, keďže to ovplyvní postup celej skupiny. Tiež si nemôžem dovoliť „skončiť“ kvôli únave alebo zaseknutiu v kultivácii. Prekazil by som tak ťažko pripravené usporiadania Majstra pre ostatných praktizujúcich.

Majster nám povedal:

„Zistili sme, že keď je človek zrodený, súčasne sa narodia mnohé jeho „ja“ v určitom okruhu tohto kozmického priestoru. Všetci vyzerajú rovnako, majú rovnaké meno a robia podobné veci. Preto môžu byť tiež nazvaní časťou jeho celej bytosti. Toto zahŕňa takú otázku, že ak jeden z nich (ako aj v prípade životov veľkých zvierat) je náhle mŕtvy, zatiaľ čo jeho „ja“ vo všetkých iných dimenziách ešte len musia dokončiť svoje predurčené životné cesty a stále ešte majú žiť veľa rokov, potom táto mŕtva osoba bude v bezdomovskej situácii a bude sa potulovať v kozmickom priestore. Ľudia verili, že by bol osamelou dušou a duchom bez domova a trpel by hladom a smädom a mal by to veľmi ťažké. Možno je to tak. Môžeme však s istotou povedať, že sme videli, že je v hroznej situácii, pretože musí čakať, kým každý „on“ v každej dimenzii dokončí svoju životnú cestu a iba potom si môžu spoločne nájsť miesto na odpočinok. Čím dlhšie to trvá, tým viac trpí. Čím viac trpí, tým viac karmy vytvorenej jeho utrpením bude pridanej človeku, ktorý ho zabil. Premýšľajte o tom: Koľko karmy vám to pridá? Toto sme pozorovali nadprirodzenými schopnosťami.“ (Siedma lekcia, Čuan Falun 2005)

Z tejto časti Fa som pochopil, že aby učeník Dafa obdobia nápravy Fa dosiahol Dovŕšenie, musí kráčať až do konca cesty, ktorú pre nás Majster usporiadal. Majster systematicky vytvoril usporiadania pre celú nápravu Fa. Praktizujúci by ich nemali ľubovoľne meniť alebo pridávať viac problémov. Je to ako napĺňanie sľubu, ktorý sme Majstrovi dali. Nemôže byť zmenený.

Prečo som sa práve ja dozvedel, že niektorí koordinátori sú vyčerpaní? Myslím si, že mi to Majster ukázal, aby som si uvedomil moje pomalé tempo a potrebu činiť sa lepšie. Spolupraktizujúci sú ako zrkadlá odrážajúce moje nedostatky. Je to preto, že ja som tiež nemal veľmi spravodlivé myšlienky, ako napríklad „Aké by bolo pekné dať si pauzu!“ alebo „Bolo by super podieľať sa na ľahšom pravdu-objasňujúcom projekte.“

V takýchto chvíľach som myslel iba na svoju vlastnú prácu, ale zabudol som, ako ešte ťažšie pracoval Majster. Tiež som zabudol, ako Majster svojím vlastným utrpením predĺžil čas pre Jeho praktizujúcich a všetky vnímajúce bytosti. Mali by sme dobre využiť túto vzácnu príležitosť na zlepšenie sa v kultivácii, objasňovanie pravdy a nesenie našich obrovských zodpovedností.

Hlavné telo učeníkov Falun Dafa je v pevninskej Číne. Ich situácia je oveľa náročnejšia a vyčerpávajúcejšia. Najmä pre uväznených praktizujúcich! Prežijú každý deň v obrovských ťažkostiach, bolestivo čakajúc na tých praktizujúcich, ktorí sa nečinili dobre a nedosiahli požiadavky Fa!

Nedostatky spolupraktizujúcich a moje vlastné dokazujú, že naše spravodlivé myšlienky nie sú dostatočne silné. Neboli sme schopní „napraviť všetky odchylné stavy“, (Čuan Falun) alebo dosiahnuť stav, kedy „...Budhovo svetlo žiari všade, správnosť a spravodlivosť všetko harmonizuje.“ (Čuan Falun).

Musím byť usilovnejší a kultivovať sa usilovnejšie!

 

Článok v angličtine: http://en.minghui.org/html/articles/2018/2/26/168882.html

Článok v čínštine

Majster Li
Majster Li potichu sleduje svet z hôr, potom ako opustil New York po 20. júli 1999. (fotografia bola publikovaná 19. januára 2000)

Časopis Minghui

 
MH 2017 obalka small
 
 

Vybrané Témy

 

Odber správ

Odber nových článkov mailom

captcha