Karma a cnosť
nedeľa, 09. december 2018

Georgia: Snemovňa schválila rezolúciu proti odberom orgánov v Číne

2.4.18 | Od praktizujúceho Falun Gongu z USA

(Minghui.org) Georgia, jeden zo štátov USA, 19. marca 2018 jednomyseľne schválil  Rezolúciu 944, v ktorej vyjadruje znepokojenie z násilných odberov orgánov v Číne. Rezolúcia taktiež apeluje na Čínu, aby prestala s týmito praktikami, ktoré sú namierené na praktizujúcich Falun Gongu a ďalších väzňov svedomia.

2018 3 25 george house support 01
Snemovňa Reprezentantov v Georgii 19. marca 2018 schválila Rezolúciu 944 na znak nesúhlasu s násilnými odbermi orgánov v Číne.

Bez námietok

Rezolúcia bola navrhnutá 19 reprezentantmi: Dewayne Hill [R-GA3], Bill McGowan [D-GA138], Wendell Willard [R-GA51], Brooks Coleman [R-GA97] a ďalšími. So 156 hlasmi za a nulovým počtom námietok bola táto rezolúcia 19. marca 2018 schválená.

2018 3 25 george house support 02
Dewayne Hill, ktorý rezolúciu predložil, mal pred hlasovaním príhovor.

Ako zdôraznil jeden z predkladateľov rezolúcie, Dewayne Hill, legislatíva pomôže k tomu, aby viacerí ľudia venovali pozornosť zločinu odoberania orgánov praktizujúcim Falun Gongu a ďalším väzňom svedomia. Tiež je to upozornenie pre obyvateľov Georgie, ktorí by zvažovali ísť do Číny na transplantáciu, čo by sa mohli stať spolupáchateľmi vraždy.

Reprezentant Jeff Jones povedal, že rezolúciu podporuje na 100%. On i ďalší vyjadrili nádej, že tieto otrasné praktiky násilného odoberania orgánov čoskoro skončia.

Zasadnutie Výboru pre medzištátnu spoluprácu

2018 3 25 george house support 03
Na zasadnutí Výboru pre medzištátnu spoluprácu 12. februára 2018 hovorili šiesti praktizujúci.

Snemovňa Reprezentantov v Georgii má 11-členný Výbor pre medzinárodnú spoluprácu, ktorý mal ohľadne tejto rezolúcie 12. februára zasadnutie. Piati zo šiestich praktizujúcich Falun Gongu, ktorí na stretnutí hovorili, opísali ako boli mučení a ako im odoberali vzorky krvi proti ich vôli, počas toho ako boli uväznení. Tieto osobné skúsenosti pohli mnohých členov komisie k tomu, aby urobili konečné rozhodnutie podporiť Rezolúciu.

Demokratický reprezentant Dewey McClain povedal, že sa ho hlboko dotklo to, čo počul a že prenasledovanie Falun Gongu v Číne, vrátane násilných odberov orgánov, je zločin a je to úplne neakceptovateľné.

Predseda Komisie Matt Dollar dodal, že nezávislé vyšetrovania poskytli presvedčivé dôkazy masívneho, systematického násilného odberu orgánov zorganizovaného Čínskou komunistickou stranou. Povedal aj, že čakacia doba na obličku je v Spojených štátoch, Veľkej Británii, Nemecku či v Austrálii zvyčajne tri až štyri roky, no v Číne je oblička dostupná už v priebehu týždňa.

Nižšie je uvedený plný text Rezolúcie.

 

REZOLÚCIA

Vyjadrujúca znepokojenie nad odoberaním orgánov v Čínskej ľudovej republike, a tiež za ďalšími účelmi.

KEĎŽE sa naďalej objavujú hodnoverné správy o systematickom, štátom podporovanom odbere orgánov väzňom svedomia a členom náboženských a etnických minoritných skupín, ktorí s tým nesúhlasia, v Čínskej ľudovej republike, čo má za následok masové zabíjanie Ujgurov, Tibeťanov, vybraných kresťanov a praktizujúcich Falun Gongu, aby sa získali orgány na transplantácie; a

KEĎŽE čínsky transplantačný systém orgánov nevyhovuje riadiacim princípom Svetovej zdravotníckej organizácie ohľadom schopnosti vysledovania a transparentnosti pri získavaní orgánov a čínska vláda sa bránila nezávislému preskúmaniu ich systému; a

KEĎŽE nové vyšetrovacie správy prišli k záveru, že čínska komunistická strana je zapojená do masového zabíjania nevinných ľudí, aby získali orgány na transplantácie a čínske oficiálne čísla 10000 transplantácii za rok boli rádovo znížené; a

KEĎŽE v júli 1999 Čínska komunistická strana spustila intenzívne, celonárodné prenasledovanie populárnej duchovnej praxe Falun Gong, ktorá sa koncentruje na hodnoty pravdivosť, súcit a znášanlivosť, nezákonne zadržiavajúc stovky tisíc praktizujúcich v čínskych táboroch na prevýchovu prácou, zadržiavacích centrách a väzeniach, kde sa rutinne používa mučenie, zneužívanie a neprijateľné lekárske vyšetrenia a krvné skúšky; a

KEĎŽE výbor OSN proti mučeniu a špeciálne reportér pre mučenie vyjadrili znepokojenie nad tvrdeniami o odberoch orgánov väzňom Falun Gongu a vyzvali čínsku vládu, aby zvýšila sledovateľnosť a transparentnosť svojho transplantačného systému a potrestala tých, ktorí sú zodpovední za jeho zneužívanie; a

KEĎŽE čínska vláda je týmto vyzývaná, aby okamžite ukončila odbery orgánov všetkým väzňom a špeciálne väzňom svedomia Falun Gong a členom náboženských a etnicky minoritných skupín, keďže táto prax je vyloženým a netolerovateľným porušením základného práva na život; a

KEĎŽE orgánová turistika do Číny by nemala byť zakrývaná lekárskym tajomstvom, ale by mala byť otvorene monitorovaná a žiaden národ by nemal dovoliť svojim občanom, aby išli do Číny kvôli transplantáciám, kým Čína nedovolí plné vyšetrenie orgánových transplantácií minulých a súčasných väzňov svedomia; a

KEĎŽE lekárskej komunite v štáte Georgia sa odporúča, aby vzdelávali našich občanov o rizikách cestovania do Číny kvôli orgánovým transplantáciám, aby sa zabránilo tomu, že sa nevedomky zapletú do vraždy vo forme násilných odberov orgánov z väzňov svedomia.

POTOM, V DÔSLEDKU TOHO, SA SNEMOVŇA REPREZENTANTOV UZNIESLA NA TOM, že jej členovia žiadajú Čínsku ľudovú republiku, aby ukončila túto neetickú prax nútených odberov orgánov väzňom, najmä praktizujúcim Falun Gongu a ďalším väzňom svedomia.

ĎALEJ SA UZNÁŠA NA TOM, že tajomník snemovne reprezentantov je oprávnený a poverený, aby spravil príslušné kópie z tejto rezolúcie, ktoré budú k dispozícii pre verejnosť a tlač.

 

Článok v angličtine: http://en.minghui.org/html/articles/2018/3/27/169184.html

Článok v čínštine

Majster Li
Majster Li potichu sleduje svet z hôr, potom ako opustil New York po 20. júli 1999. (fotografia bola publikovaná 19. januára 2000)

Časopis Minghui

 
MH 2017 obalka small
 
 

Vybrané Témy

 

Odber správ

Odber nových článkov mailom

captcha