Výmena skúseností a názorov

Mladý praktizujúci prekonal závislosť od internetu usilovnou kultiváciou

11.4.18 | Od mladého praktizujúceho Falun Dafa

(Minghui.org) Ako mladý praktizujúci, ktorý začal praktizovať Falun Dafa pred rokom 1999, som celé svoje detstvo a mladosť strávil v Dafa. Prenasledovanie Dafa, ktoré začalo v roku 1999, ukázalo moju pripútanosť k strachu. Tento strach a „pštrosia mentalita“ následne viedli k mojej pripútanosti k internetu. Zároveň som si však bol z hĺbky srdca vedomý dobroty Dafa. Takže s jednou nohou vo dverách kultivácie a s druhou vonku som sa potkýnal po mnoho rokov. 

Vždy som mal myšlienku: „Viem, že Majster ma nakoniec môže zachrániť. Nemôžem sa vzdať nádeje a musím v nejakom bode prekonať svoju závislosť od internetu. Nič okrem Dafa ma nemôže zaviesť späť do môjho opravdivého domova.“ 

Niekedy som sa chvíľu kultivoval usilovne. Potom som však kvôli uvoľnenému zmýšľaniu a pocitu eufórie zvoľnil a posilnil svoju pripútanosť k internetu a k zábave bežných ľudí. Niekedy som sa zúčastňoval na aktivitách Dafa na záchranu ľudí, no nemal som silné spravodlivé myšlienky. Keď som sa vrátil domov, rýchlo som sa vrátil späť k užívaniu si internetu.

Základná príčina: Žiadostivosť a sentiment

Už v ranných fázach som si uvedomil, že základná príčina za mojou závislosťou od zábavy bežných ľudí na internete, je žiadostivosť. Od fitnes tréningov po pekné jedlo na internete, žiadostivosť bola základnou príčinou mnohých vecí, ktoré zapríčinili moje poľavovanie a klesanie nadol. Raz som premýšľal: „Prečo sa nemôžem vzdať čítania online románov, pozerania online programov a počúvania bežnej hudby?“ Odpoveď bola žiadostivosť a sentiment.

Páčili sa mi fiktívne postavy a príbehy, ktoré vyhovovali mojej ľudskej mentalite, ako cool gangsterskí hrdinovia, vyzývavé krásky a scény strieľania. Všetko to bolo ponorené do žiadostivosti a násilia. Hľadajúc hlbšie, uvedomil som si, že to bola degenerovaná hmota iných dimenzií, ktorá vyhovovala mojim ľudským myšlienkam a myšlienkovej karme Táto hmota vznikla v dôsledku môjho dlhodobého pobytu na internete.

Majster nám povedal:

„V dnešných dňoch sú niektorí ľudia nielen výlučne zameraní na zisk, ale sa aj dopúšťajú všetkých druhov nerestí. Budú robiť všetky druhy zlých vecí pre peniaze a budú aj vraždiť, platiť niekomu, aby zabíjal, praktizovať homosexualitu a užívať drogy. Robia všetky druhy vecí.“ (Čuan Falun)

Po dlhom čase života ako bežnej osoby, som začal vidieť ako zlé veci ako vraždy, násilie, pornografiu, ako keby boli dobré. Aj keď som to na povrchu neuznal, mal som tendenciu súhlasiť s nimi, ak boli atraktívne a uspokojili ma.

Majster povedal:

„Ak myšlienka prebleskne vo vašej mysli, „aha, táto veta vyzerá rozumne,“ hneď ako táto myšlienka prebleskne, duchovia posadnutia v knihe sa pripútajú na vaše telo.“ (Čuan Falun)

Jedna príhoda ma prebudila

Raz som na internete po prvýkrát hovoril kamarátkou o Falun Dafa. Nepovedala k tomu vtedy veľa, no postupne so mnou prestala komunikovať. Predtým sme bývali na internete dobrými priateľmi. Bol som k nej dosť pripútaný a považoval som ju za viac než moju rodinu alebo priateľov zo skutočného života. Počas mesiacov, ktoré som s ňou na internete chatoval, som len zriedka študoval Fa a niekedy som študoval len párkrát za týždeň. Keď som sa snažil hľadať vo vnútri, v srdci som dokázal nájsť žiadostivosť a sentiment. No často som si sám klamal: „Nedokážem sa vzdať žiadostivosti a sentimentu teraz, takže sa pohnem ďalej a nájdem iné veci, ktorých by som sa namiesto toho mohol zbaviť hneď.“ V skutočnosti som iba predstieral kultiváciu.

Majster nás učil:

 „Tí, ktorí sú pripútaní k žiadostivosti sa ničím nelíšia od skazených ľudí. Zatiaľ čo recitujú posvätné knihy, vrhajú dokonca kradmé pohľady. Sú ďaleko od Tao a sú to skazení, svetskí ľudia.“ („Čomu sa praktizujúci majú vyhýbať“ zo Základy pre ďalší pokrok)

V jeden deň som bol veľmi smutný a tak som si pomyslel: „Musím študovať Fa. Nemôžem takto žiť ďalej.“ Vtedy som obnovil svoje každodenné štúdium Fa.

V tom istom čase sa moja internetová priateľka vzdialila a úplne so mnou prerušila kontakt. Nevedel som to opustiť a bezvýsledne som sa ju snažil kontaktovať.

Po nejakej dobe som sa dozvedel, že mala ťažkosti, a tak som sa jej rozhodol znova povedať o Dafa. V tej chvíli som pocítil, ako sa sentiment, ktorý som prechovával, naraz rozptýlil. Po lícach mi začali tiecť slzy. Uvedomil som si, že bez ohľadu na náš predurčený vzťah by som jej mal ukázať Dafa, najposvätnejší predurčený vzťah zo všetkých.

Majster nám povedal:

„V skutočnosti sú ľudské bytosti pasívne pripútané k citom. Keď si k nim pripútaný, vytvoria v tvojej mysli najrôznejšie druhy pripútaností. Z tých pripútaností sa vytvoria všakovaké druhy názorov alebo dokonca pokazených názorov. Môže sa vám odrazu zapáčiť určité správanie nejakého človeka alebo možno jeho výzor, a potom si nejaký čas do tých vecí zbláznený. Alebo možno máš jednoducho rád postoje a spôsoby správania nejakého človeka a potom sa po čase vytvorí názor, že jednoducho máš rád jeho určité správanie. Potom ako tá vec postupne čoraz viac silnie, bude ovládať tvoju myseľ. Potom čo tvoja náklonnosť k niečomu vytvorí názor, bude čoraz viac silnieť. A ak je ten duševný stav pokrivený, pomaly sa tá pokazená myšlienka vyvíja a rozširuje, a stane sa ešte pokrivenejšou. Takže homosexualita je niečo pokrivené, čo existuje v rámci citov. Je to v skutočnosti takisto názor, ktorý sa vytvoril, hoci názor pokrivený.“ (Vyučovanie Fa na Fa konferencii v Západnom USA)

Keď som si prečítal ten odsek, vedel som, že je to presne môj stav mysle, keď som bol očarený ňou a internetom všeobecne. Najprv sa mi páčilo ako pekne hovorí a aká je nežná. Neskôr sa mi páčilo, že sa o mňa stará a myslel som, že i ja by som sa o ňu mal na oplátku starať. Nakoniec sa z toho stala obsesia založená na sentimente. Bolo to podobné tomu, ako som sa stal závislým na internete. Keď sa v iných dimenziách vytvorila degenerovaná hmota, začala kontrolovať moju myseľ. Viedlo to k situácii, že aj keď som na internete nevedel nájsť nič užitočné alebo zaujímavé, stále som tam bol a nedokázal som sa od neho oslobodiť.

Aj keď tá dievčina nepovedala priamo svoj názor o Dafa, mal som otázku: „Ako bytosť, ktorá prišla pre Fa, neprebudila sa k pravde. Musí to byť spôsobené mojou obmedzenou úrovňou kultivácie.“ Potom som sa rozhodol napredovať usilovnejšie vo svojej vlastnej kultivácii. Nemohol som sa vzdať bytosti, ktorá prišla do tohto sveta s obrovskou nádejou a vierou v Dafa. Bol som odhodlaný robiť každý deň dobre tri veci. Začal som každý deň cvičiť všetky cvičenia, dobre študovať Fa, vysielať spravodlivé myšlienky s pevným sústredením a celým srdcom sa podieľať na Dafa projektoch.

Odstránenie pripútaností a vyjdenie z tieňa

Na začiatku ma myšlienková karma robila naozaj depresívnym. Sentiment v mojom srdci vzlykal a prosil, aby som sa s ňou kontaktoval. Znášal som to utrpenie pasívne a keď to bolo najhoršie, prosil som: „Majster, prosím pomôžte mi!“ Opakoval som to znova a znova po dlhý čas a situácia sa postupne zlepšila. Keď sa to vrátilo, recitoval som si „Falun Dafa je dobrý“ zas a znova. Myseľ som mal stále čistejšiu a postupne začal prichádzať aj pocit šťastia. S mojim každodenným praktizovaním a štúdiom Fa som bol schopný dostať sa spod tieňa minulosti. Pomohlo mi to spevniť si odhodlanie a usilovne napredovať.

Neskôr, keď moje pripútanosti ako žiadostivosť, nutkanie ísť na internet, myšlienka na klamanie, či túžba po vychutnávaní si jedla a prejedaní sa prišli a zasahovali, pomyslel som si: „Naozaj to niečo vyrieši, ak sa poddám dočasnému uspokojeniu? Dnešné poddanie sa tomu vytvorí karmu do budúcnosti. Nevytvorí to ďalšie ťažkosti v mojej kultivácii?“

 „V minulosti som sa poddával túžbe hovoriť s ňou cez internet a keď mi lichotila, bol som šťastný. Čo mi ostalo, keď sa mi nakoniec otočila chrbtom? Ako ďaleko som sa odchýlil z kultivačnej cesty, keď som si vyberal chvíľkové uspokojenia? Nevymením kultivačnú úroveň, ktorú som získal za niekoľko posledných rokov, za prchavý pocit uspokojenia.“

S tou myšlienkou sa moje srdce upokojilo.

Podľa môjho pochopenia to bola Majstrova sila a požehnanie, ktoré zmenilo malých učeníkov na mladých učeníkov Dafa. Odteraz musíme byť zodpovední za naše správanie a to, ako sa kultivujeme. V poslednej fáze nápravy Fa, mladí učeníci závislí od internetu, ktorí majú zasahovanie, by sa mali ihneď prebudiť a postupovať usilovne napred. Nebuďme  nedbalí ohľadom našej kultivácie.

 

Článok v angličtine: http://en.minghui.org/html/articles/2018/3/1/168910.html

Článok v čínštine

Majster Li
Majster Li potichu sleduje svet z hôr, potom ako opustil New York po 20. júli 1999. (fotografia bola publikovaná 19. januára 2000)

Časopis Minghui

 
MH 2017 obalka small
 
 

Vybrané Témy

 

Odber správ

Odber nových článkov mailom

captcha