Podpora a uznanie
utorok, 19. január 2021

Kongres v Arizone schválil nótu proti zločinom odberov orgánov v Číne

21.4.18

V Arizone schválil štátny senát a snemovňa reprezentantov nótu snemovne HCM2004 odsudzujúcu prenasledovanie Falun Gongu a nútené odbery orgánov väzňom svedomia, ktorí s tým nesúhlasia, väčšinou členov Falun Gongu. Nóta bola schválená 3. apríla 2018.

Nóta žiada o nasledovné kľúčové body:

1. Aby kongres USA ihneď vykonal úplné a transparentné vyšetrovanie ohľadom transplantácií a nákupov orgánov v ČĽR.

2. Aby kongres USA zakázal vstup do USA lekárom, ktorí sa zúčastnili na neetickom nákupe orgánov alebo transplantačných operáciách používajúcich orgány odobraté väzňom v Číne.

3. Aby kongres USA uzákonil legislatívu zakazujúcu občanom USA prijať orgánovú transplantáciu v zahraničí, ak zdroj orgánu nie je transparentný alebo vystopovateľný podľa medzinárodných etických smerníc.

4. Aby arizonská lekárska komunita varovala pacientov pred cestovaním do Číny kvôli orgánom a aby sa usilovali o zvýšenie povedomia medzi poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti, študentami, pacientami a verejnosťou o neetických praktikách orgánových transplantácií v ČĽR.

5. Aby štátny tajomník Arizony zaslal kópie tohto dokumentu prezidentovi USA, hovorcovi snemovne reprezentantov USA, riaditeľovi Lekárskej komisie v Arizone a dekanovi lekárskej fakulty Univerzity v Arizone.

Schválenie rezolúcie bolo procesom, ktorý sa začal 25. apríla 2017. Miestni praktizujúci Falun Gongu uskutočnili akciu na pripomenutie si ilegálneho zákazu tejto praxe čínskou komunistickou stranou. Praktizujúci sa stretli s štátnymi zákonodarcami v Arizone, aby zvýšili povedomie o brutálnom prenasledovaní Falun Gongu a diskutovali o vyšetrovaní nútených odberoch orgánov, ktoré sa primárne zameriavajú na Falun Gong, ako aj Tibeťanov, podzemných kresťanov a Ujgurov.

Tony Rivero (snemovňa reprezentantov – D) bol jedným zo zákonodarcov, s ktorými sa stretli. Rivero povedal: „Mám silný pocit, že treba niečo spraviť...“

Rivero bol veľmi nápomocný pre miestnych praktizujúcich Falun Gongu, aby pochopili legislatívny proces v Arizone a dokázali ho absolvovať.

V januári 2018 sa uskutočnilo stretnutie s približne polovicou reprezentantov snemovne Arizony, štátnymi senátormi a bývalým reprezentantom v snemovni USA Matt Salmonom, ktorý mal hlavný prejav.

Miestna študentka na Arizonskej štátnej univerzite z Číny, ktorá praktizuje Falun Gong, sa zúčastnila tohto stretnutia  a hovorila o svojom príbehu neustálych vyhrážok a strachu, kým žila v Číne. Popísala, ako počas toho, ako bola na strednej škole, bola jej matka mnohokrát uväznená kvôli Falun Gongu a ako sa obávala, že ostatní študenti a učitelia sa budú stavať proti nej.

Zástupca Lekárov proti násilným odberom orgánov (DAFOH) sa zúčastnil tiež a prezentoval zdrvujúce dôkazy o ilegálnom obchode s transplantovanými orgánmi v Číne. Medzi dôkazmi bolo viac ako 1000 strán nespochybniteľných dôkazov, najmä zo zdrojov v Číne, že Čína zabíja veľký počet praktizujúcich Falun Gongu kvôli orgánovým transplantáciám.

„Táto záležitosť sa dotýka Arizony, pretože nemáme žiadne ustanovené procesy na ochranu občanov Arizony pred vycestovaním do Číny, kde môžu dostať neeticky získaný orgán na transplantáciu a zapliesť sa tak do zločinu proti ľudskosti,“ uviedol jeden zákonodarca. „Navyše ani nevieme, koľko čínskych lekárov sme vyškolili v arizonských prestížnych transplantačných centrách, aby sa vrátili do svojej krajiny a vykonávali tieto zločiny, pravdepodobne proti ich vlastnému svedomiu a vôli.“

Matt Salmin, teraz vice prezident štátnej Univerzity v Arizone, žil koncom 70-tych rokov 2 roky na Taiwane a široko sa venoval otázkam Číny a Taiwanu. Hovoril o dôležitosti toho, ako by Arizona a USA mali vyjadriť solidaritu na ochranu ľudských práv. Tiež hovoril o jemných vyhrážkach, ktoré často používajú čínski diplomati a členovia ČKS.

Arizona je teraz trinástym štátom, ktorý schválil legislatívu odsudzujúcu prenasledovanie Falun Gongu a zločiny odberov orgánov. Spolu so schválením rezolúcie H. Res 343 to ukazuje odhodlanie USA a štátnych vlád fungovať ako maják nádeje pri ochrane ľudských práv a ich porušovaní po celom svete.

Pozadie

V Arizone sú nóty výzvou pre prijímateľa, aby konal v záležitosti, v ktorej arizonská legislatívna nemá jurisdikciu, aby konala sama. Rezolúcia je vyhlásenie názoru legislatívcov, ich vôle, zámeru alebo rozhodnutia v záležitostiach v oblasti ich legislatívnych kompetencií.

22. februára, po schválení miestnym výborom a výborom pre medzinárodné záležitosti, arizonská snemovňa reprezentantov jednohlasne schválila Nótu snemovne HCM2004. Reprezentant Tony Rivero predložil rezolúciu v januári a bol jej jediným predkladateľom.

Dôvod pre nótu a nie rezolúciu? V štáte Arizona sú nóty výzvou pre prijímateľa, aby konal v záležitosti, v ktorej arizonská legislatívna nemá jurisdikciu, aby konala sama. Rezolúcia je vyhlásenie názoru legislatívcov, ich vôle, zámeru alebo rozhodnutia v záležitostiach v oblasti ich legislatívnych kompetencií.

Keďže ide o nótu, je tu výzva na konanie. Je to súbežná nóta (musia ju schváliť snemovňa aj senát).

Plný text Arizonskej nóty snemovne HDM2004:

Kongresu USA a predstaviteľom arizonskej lekárskej komunity:

S úctou predstavujeme nótu:

Keďže od júla 1999 ČĽR prenasleduje praktizujúcich Falun Gongu, duchovnej praxe s kľúčovými hodnotami pravdivosť-súcit-znášanlivosť kvôli dosiahnutiu fyzického a duševného zdravia pomocou cvičenia a meditácií ako bolo dokumentované ministerstvom zahraničných vecí USA, komisiou pre medzinárodnú náboženskú slobodu USA, Amnesty International, Human Rights Watch, Freedom House a mnohými ďalšími vládnymi organizáciami aj organizáciami v treťom sektore; a

Keďže prenasledovanie praktizujúcich Falun Gongu zahŕňa široké používanie mučenia, nútenej práce, ilegálnych zadržiavacích centier a väzení a títo ilegálne zadržiavaní väzni svedomia zažívajú nútené lekárske prehliadky, vrátane odberov krvi a moču, RTG, ultrazvuku a CT snímok; a

Keďže  oficiálne hlásené čísla transplantácií v Číne medzi rokmi 1999 a 2004 sa v celej krajine zvýšili trojnásobne, čo korešponduje so začiatkom prenasledovania Falun Gongu; a

Keďže orgánový transplantačný systém v Číne nezodpovedá požiadavkám Svetovej zdravotníckej organizácie na transparentnosť a vystopovateľnosť praktík nákupu orgánov a ČĽR zabránila nezávislému alebo objektívnemu vyšetrovaniu a overeniu svojho systému transplantácií; a

Keďže súčasný predseda čínskeho Výboru pre ľudské orgány a transplantácie, Dr. Huang Jiefu, vyhlásil, že Čína ukončí odbery orgánov od popravených väzňov k 1. januáru 2015, avšak žiaden oficiálny orgán v ČĽR nespravil takéto vyhlásenie ani toto vyhlásenie nebolo overené nezávislým vyšetrovateľom. V máji 2016 Dr. Jiefu vyhlásil cez štátom vedené médiá, že Čína v nasledujúcich piatich rokoch zvýši počet transplantačných centier zo 169 na 300; a

Keďže ČĽR oficiálne nezrušila ustanovenia zavedené v roku 1984, ktoré dovoľujú odoberanie orgánov z popravených väzňov, čiže používanie orgánov z popravených väzňov preto zostáva legálne; a

Keďže existujú veľké diskrepancie medzi oficiálne hlásenými počtami orgánových transplantácií v ČĽR a tými, ktoré sú odhadované nezávislými vyšetrovateľmi; a

Keďže aktualizované dôkazy odhadujú, že každoročne v ČĽR prebehne 30000 až 100000 transplantácií bez identifikovania zdroja orgánov; a

Keďže aktualizované dôkazy naznačujú, že značný počet praktizujúcich Falun Gongu mohol byť zabitý kvôli ich orgánom od roku 1999; a

Keďže príjemcovia týchto transplantácií sú čínskymi občanmi a jednotlivcami zo zahraničia, vrátane USA; a

Keďže v roku 2015 Komisia pre medzinárodnú náboženskú slobodu USA v ročnej správe opäť uviedla Čínu ako „krajinu so znepokojivou situáciou“ kvôli vážnym porušovaniam ľudských práv a ilegálnym praktikám odberov orgánov, uvádzajúc, že „uväznení praktizujúci Falun Gongu sú špeciálne zasiahnutí“; a

Keďže v rokoch 2015 a 2016 Kongresová výkonná komisia pre Čínu odsúdila pokračujúce, neetické násilné odbery orgánov v Číne; a

Keďže v marci 2015 Rada Európy schválila dohovor proti obchodovaniu s ľudskými orgánmi, ktorý uvádza: „obchodovanie s ľudskými orgánmi porušuje ľudskú dôstojnosť a právo na život a predstavuje vážnu hrozbu pre verejné zdravie“; a

Keďže v máji 2016 legislatívci v Minnesoe schválili rezolúciu S.F. No. 2090, „vyjadrujúcu znepokojenie nad pokračujúcimi a dôveryhodnými správami o systematickom, štátom-schválenom, nútenom odbere orgánov od väzňov svedomia bez ich súhlasu, väčšinou od praktizujúcich Falun Gongu, uväznených za ich duchovnú vieru, a od členov ďalších náboženských a etnických minorít v ČĽR“; a

Keďže v júni 2016 snemovňa reprezentantov USA schválila rezolúciu snemovne 343, vyjadrujúcu znepokojenie nad nákupom orgánov v Číne od väzňov svedomia, ktorí nedali svoj súhlas, vrátane „veľkého počtu praktizujúcich Falun Gongu a členov iných náboženských a etnických menšinových skupín“; a

Keďže v septembri 2016 Európsky parlament schválil Písomné vyhlásenie 0048, ktoré uvádza, že „medzinárodné spoločenstvo vážne odsúdilo odbery orgánov v Číne a mali by byť vykonané činy, aby boli zastavené“; a

Keďže charitatívna asociácia pre obhajobu lekárskej etiky, Lekári proti násilným odberom orgánov (DAFOH), ktorá monitoruje a objektívne podáva správy o situácii ohľadom transplantácii v Číne za posledných 10 rokov, bola nominovaná na Nobelovu cenu za mier v roku 2016; a

Keďže zabíjanie väzňov, vrátane náboženských alebo politických väzňov, kvôli predaju ich orgánov na transplantácie, je vyložené a netolerovateľné porušenie základného práva na život.

Preto sa Snemovňa reprezentantov štátu Arizona a súčasne Senát, žiadajú:

1. Aby kongres USA ihneď vykonal úplné a transparentné vyšetrovanie ohľadom transplantácií a nákupov orgánov v ČĽR.

2. Aby kongres USA zakázal vstup do USA lekárom, ktorí sa zúčastnili na neetickom nákupe orgánov alebo transplantačných operáciách používajúcich orgány odobraté väzňom v Číne.

3. Aby kongres USA uzákonil legislatívu zakazujúcu občanom USA prijať orgánovú transplantáciu v zahraničí, ak zdroj orgánu nie je transparentný alebo vystopovateľný podľa medzinárodných etických smerníc.

4. Aby arizonská lekárska komunita varovala pacientov pred cestovaním do Číny kvôli orgánom a aby sa usilovali o zvýšenie povedomia medzi poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti, študentami, pacientami a verejnosťou o neetických praktikách orgánových transplantácií v ČĽR.

5. Aby štátny tajomník Arizony zaslal kópie tohto dokumentu prezidentovi USA, hovorcovi snemovne reprezentantov USA, riaditeľovi Lekárskej komisie v Arizone a dekanovi lekárskej fakulty Univerzity v Arizone.

 

Článok v angličtine: http://en.minghui.org/html/articles/2018/4/5/169276.html

Majster Li
Majster Li potichu sleduje svet z hôr, potom ako opustil New York po 20. júli 1999. (fotografia bola publikovaná 19. januára 2000)

Časopis Minghui

 
MH 2017 obalka small
 
 
svastiky na sochach Budhov
 

Vybrané Témy

 

Odber správ

Odber nových článkov mailom

captcha