Kultivačné cesty

[Oslava Svetového dňa Falun Dafa] Mladý západniar zažíva zázraky pri kultivovaní sa vo Falun Dafa

28.5.18 | Od praktizujúceho Falun Dafa z Venezuely

(Minghui.org) Som západným praktizujúcim Falun Dafa z Venezuely a Falun Dafa praktizujem viac ako 16 rokov. Falun Dafa som objavil keď som mal 14 rokov. V tom čase som mal na internete kamaráta z Veľkej Británie, s ktorým som si písal a on bol prvý, kto so mnou zdieľal webstránku praxe (www.falundafa.org). Povedal mi, že to je zadarmo. Šiel som na webstránku a cítil som, že sa mi táto prax páči. Ihneď som sa začal učiť cvičenia a počas nich som sa cítil úžasne.

O niečo neskôr som začal čítať knihu Falun Gong, ktorú som dočítal za pár dní. V tom čase boli letné prázdniny, takže som čítaniu kníh mohol venovať celé dni. O trošku neskôr som začal čítať Čuan Falun, ktorý som tiež dočítal za pár dní. Z hĺbky svojho srdca som cítil, že toto je skutočná prax, ktorú chcem robiť a keď som praktizoval cvičenia, cítil som neuveriteľný pokoj. Tiež som počas praxe zažil veľa zázračných a nevysvetliteľných vecí.

Moja rodina nechápala, čo je čchi-kung, keďže nebol súčasťou venezuelskej kultúry. Takže po nejaký čas, zakaždým keď som praktizoval, sa sťažovali a žiadali ma, aby som prestal. Lenže potajomky som pokračoval v praktizovaní. Postupne začali chápať, že je pre mňa dobré, keď praktizujem Falun Dafa a prestali si kvôli tomu robiť starosti.

Po nejakom čase si moja rodina začala všímať zmeny, ktoré sa u mňa udiali. Už som sa viac nehádal so svojím bratom a neodvrával som svojej matke, keď mi nadávala alebo sa na mňa hnevala. Pred začatím praktizovania Falun Dafa ma moji príbuzní zvykli prezývať „tiger“, pretože som sa vždy rozhádal pre akúkoľvek príčinu a zvykol som ostatných ústne tyranizovať. Svojmu bratovi som v škole spôsoboval problémy, pretože som vždy začínal bojovať s ostatnými študentmi, dokonca aj s jeho kamarátmi, ktorí boli odo mňa starší a on sa musel do toho zapliesť tiež, aby ma zastavil.

Po začatí praktizovania Falun Dafa som sa prestal hádať s ostatnými a moja matka povedala, že niekedy nechápe, prečo nezačnem bojovať so svojím bratom, keď je jasné, že je ku mne neférový. Cítila potrebu brániť ma. Kvôli môjmu pokojnému a znášanlivému postoju mi dala prezývku „Ghandi“.

V mojej krajine deti v školách už počas dospievania začínajú piť, fajčiť a mávať príležitostné vzťahy s ľuďmi opačného pohlavia. Vo Venezuele je veľkou súčasťou našej kultúry piť alkohol s rodinou a kamarátmi. Mnohokrát ma nútili piť alkohol pri oslavách alebo rodinných stretnutiach. Ľudia na mňa neúnavne naliehali, aby som si vypil, no zotrval som pevný vo svojom presvedčení nepiť.

V takomto mladom veku som sa rozhodol nepiť, pretože učenia Falun Dafa ma naučili, že pitie alkoholu môže dezorientovať ľudí a môžu si prestať uvedomovať, čo robia. Okrem toho, pach alkoholu mi bol nepríjemný a považoval som ho za nepotrebnú neresť. Cítil som, že môžem stráviť pekné chvíle s kamarátmi aj bez pitia. Keď som sprevádzal svojich kamarátov na party, pozoroval som škodu, ktorú si ľudia spôsobujú pitím alkoholu. Moji kamaráti súťažili, aby sa videlo, kto dokáže vypiť viac a nakoniec skončili opití, pričom robili riskantné veci alebo škodili svojmu zdraviu konzumáciou príliš veľkého množstva alkoholu.

Nanešťastie, keďže som sa kultivoval sám, čoskoro sa začalo obdobie prijímacích skúšok na univerzitu a stal som sa príliš zaneprázdneným usilovaním sa o akademický úspech a dobré výsledky. Počas doby, keď som bol na univerzite, som bol natoľko posadnutý úspechom, až som prestal praktizovať. Praktizoval som len sem-tam a neštudoval som veľa Fa, pretože som cítil, že som príliš zaneprázdnený. Ako som sa postupne vzdialil od praktizovania Falun Dafa kvôli svojmu posadnutiu úspechom, začal som trpieť na úzkosť, pretože som sa príliš znepokojoval o svoje výsledky.  Môj výkon v škole začal čoskoro upadať. Bol som taký úzkostlivý, že som nedokázal otvoriť svoje knihy a niekedy bolo pre mňa dokonca ťažké ísť na vyučovanie.

Keď si moja rodina všimla, čo sa so mnou deje, požiadali ma, aby som praktizoval Falun Dafa, pretože vedeli, že praktizovanie Falun Dafa môže odstrániť moju úzkosť a priniesť mi vnútorný mier, ktorý vo mne videli po dlhý čas.

Raz, keď bola jedna príbuzná veľmi rozrušená, môj brat povedal: „Mala by (táto príbuzná) praktizovať Falun Dafa, aby nebola tak veľmi vystresovaná, prestala bojovať a mala vnútorný mier ako ty.“

V jeden deň som sa dozvedel, že takmer všetci z mojich spolužiakov od seba opisujú a podvádzajú, aby získali lepšie výsledky. Keď som si to všimol, cítil som krivdu. No rozhodol som sa, že bez ohľadu na to, aké zlé výsledky mi to prinesie, nebudem podvádzať ako oni, pretože to bolo proti princípom, ktoré som sa naučil od Falun Dafa, ako byť dobrým a čestným človekom, ktorý kultivuje pravdivosť a je láskavý k ostatným.

Počas môjho posledného roka na univerzite som dostal príležitosť pracovať na veľmi významnom výskumnom projekte v jednej európskej spoločnosti a môj projekt získal najlepšie ohodnotenie od profesorov. Tiež som pre svoj výskum získal ocenenie a odporúčací list s vynikajúcimi komentármi pre môjho nadriadeného v práci. V liste bolo vysvetlené, že pracujem s veľkým entuziazmom a odhodlaním a že všetky úlohy vykonávam s veľkým nasadením. Vedel som, že toto sa mi mohlo stať len vďaka tomu, že praktizujem Falun Dafa, ktorý ma učil byť čestným a usilovným, prichádzať skoro a odchádzať neskoro a vynakladať mnoho úsilia.

Neskôr som stretol ženu, s ktorou som sa oženil. Pochádza z oveľa prísnejšej a konzervatívnejšej kultúry s ohľadom na tradičné morálne hodnoty. Povedala mi, že hoci som sa nenarodil v jej kultúre alebo krajine, cíti ku mne veľký obdiv, pretože nemohla pochopiť, ako je možné, že niekto ako ja, kto sa narodil v liberálnej kultúre, si sám dokázal zachovať svoje morálne hodnoty. Dokázal to dokonca aj napriek názorom všetkých okolo neho, ktorí na neho naliehali alebo ho vyzývali robiť veci ako pitie alkoholu, fajčenie, podvádzanie v škole alebo mať príležitostné vzťahy so ženami. Povedal som jej, že to bolo len vďaka učeniam a praxi Falun Dafa, že som si dokázal zachovať svoje správanie a spôsoby a zotrvať na spravodlivej ceste bez toho, aby som bol ovplyvnený zlom a zlým správaním.

Po ukončení univerzity som začal pracovať v mojom prvom zamestnaní v spoločnosti v Spojených štátoch. Môj šéf ma chválil pred všetkými v oddelení, pretože na neho zapôsobil môj životopis a bol veľmi natešený, že pre nich začnem pracovať. Keď som prišiel, všimol som si, že môj kolega v tíme, ktorý tam pracoval veľa rokov, sa ku mne začal správať čudne. Keď som sa ho musel na niečo opýtať, neodpovedal mi alebo ma ignoroval. Tiež sa pokúšal dokončiť moju prácu napriek tomu, že som na svojich úlohách pracoval s odhodlaním a dosahoval som dobrý pokrok v štandardoch očakávaných od niekoho, kto práve nastúpil na túto pozíciu. Keď spoločnosť prijala študenta na stáž, aby sa pripojil k nášmu tímu, môj kolega ma požiadal, aby som s ním pracoval a zakaždým, keď sme ja a študent mali odlišný názor, požiadal ma, aby som urobil to, čo povedal ten študent, dokonca aj keď to mohlo ublížiť projektu.

Neskôr v ten rok, keď som dostal svoje ročné ohodnotenie výkonu, môj šéf ma ohodnotil nízko so slovami, že som závisel od študenta napriek tomu, že som inžinier a že som teda  dostatočne neprispel k projektu. Pokúsil som sa mu láskavo vysvetliť, že to nie je pravda a že to bol môj kolega na vyššej pozícii, ktorého som musel počúvať a ktorý ma neustále žiadal, aby som pracoval so študentom. Lenže môj šéf ma nechcel počúvať, pretože môj kolega pracoval v spoločnosti veľa rokov a ja som práve prišiel, takže jeho slovo malo väčšiu váhu než moje.

Po nejaký čas som sa cítil veľmi ukrivdený a frustrovaný, pretože som cítil, že poškodzujú svoju povesť. Lenže pochopil som, že musím opustiť svoj hnev a činiť sa tak, ako ma naučili princípy Falun Dafa, neudrieť späť, keď ma udierajú a neodvrávať, keď ma urážajú. Nechal som to tak a rozhodol som sa, že budem pokračovať v robení vecí najlepšie ako môžem. Nebojoval som so svojím kolegom, ani som mu nespôsoboval problémy.

Zakrátko ma presunuli do iného tímu. Vtedy som zistil, že v Spojených štátoch je pracovné prostredie súťaživého charakteru a že mnoho ľudí v mojom veku užíva ilegálne drogy, aby si výrazne zvýšili svoju produktivitu a tým boli povýšení a rýchlejšie si nazhromaždili peniaze. Môj nový kolega mi navrhol, že by som tiež mal užívať tú drogu, aby som dokázal byť produktívnejší. Vo svojom srdci som pocítil neférovosť, keď som videl svojich kolegov, ako užívajú tie drogy a sú preto omnoho produktívnejší než ja, kvôli čomu som vyzeral zle pred svojím šéfom. No rozhodol som sa, že bez ohľadu na výsledok, budem tvrdo pracovať a vynakladať čo najväčšie úsilie bez toho, aby som musel užívať drogy, pretože Falun Dafa ma naučil byť čestným a pracovať so spravodlivou mysľou bez podvádzania a nasledovať prirodzený priebeh.

Jedným z vedľajších účinkov tých drog bolo, že v ľuďoch spôsobovali veľkú úzkosť. Jeden z mojich kolegov sa stával veľmi znepokojeným a zakaždým, keď som k nemu prehovoril, nahnevane na mňa vybuchol. Často sa ku mne správal veľmi zle a ponižoval ma pred ostatnými kolegami a nadriadenými. Lenže keďže Falun Dafa ma naučil nebojovať s ostatnými, vždy som mu vo svojom srdci odpustil a nebojoval som s ním. Rozhodol som sa, že bez ohľadu na to, ako zle sa so mnou zaobchádza, musím byť znášanlivý a byť ako postava Han Xin, ktorého Majster Li spomína v Čuan Falune, v hlavnej knihe Falun Dafa, ktorý bol veľmi ponížený niekým na ulici a namiesto toho, aby s ním bojoval, zniesol to.

Keď som si všimol, že ma preskočili pri povyšovaní a bol som jediným zamestnancom v našom tíme, ktorý povýšený nebol, cítil som sa zle vo svojom srdci. No rozhodol som sa, že keďže Majster učí v Čuan Falune, že život človeka je predurčený, musím naďalej pracovať s odhodlaním a nedovoliť, aby ma ovplyvnili tieto druhy vecí. Dokonca aj potom som sa však cítil frustrovane a nemohol som pochopiť, prečo sa mi to všetko stalo.

Odkedy som začal pracovať pre tú spoločnosť, zvykol som tráviť mnoho času štúdiom pre technické pracovné rozhovory do iných firiem. Nedokázal som však pochopiť, že hoci po toľkých prípravách som bol vždy medzi najlepšími na výber, prácu mi neponúkli. Proces rozhovoru vo mne spôsoboval mnoho nepokoja a ovplyvňovalo to moje zdravie, pretože som zvykol obetovať všetko, aby som študoval – nejedol som dobre a nespal som dobre, pretože som sa znepokojoval kvôli získaniu práce.

Potom som zistil, že vo svojej práci, v škole a počas procesov rozhovorov sa po celý čas stretávam s týmito konfliktmi, pretože som neodstránil svoju pripútanosť k usilovaniu sa o slávu a zisk. Rozhodol som sa opustiť túto pripútanosť a žiť normálny a vyvážený život. Rozhodol som sa žiť život, kde práca je súčasťou môjho života tak, ako to je, postarať sa o svoju rodinu, objasňovať pravdu o prenasledovaní Falun Dafa, aby som pomohol ostatným a kultivovať sa vo Falun Dafa pravidelným robením cvičení a čítaním knihy.

Potom som pocítil neopísateľný pocit úľavy. Nakoniec sa moja úzkosť pominula a nikdy sa nevrátila. Odvtedy žijem pokojný život bez obáv o svoju povesť a zisk a viem, že stačí, ak každý deň vynaložím svoje najväčšie úsilie a vyvážim všetky zodpovednosti, pričom vždy budem brať ohľad na druhých. Toto mi prinieslo život, v ktorom mám všetko, čo potrebujem a žijem si pohodlne.

Čoskoro sa mi naskytla príležitosť vstúpiť do nového tímu v spoločnosti a rozhodol som sa prestúpiť, keďže nikto iný nemal schopnosti k tomu, aby prevzal tú rolu. Náš tím sa musel preorganizovať a premiestniť štyroch zamestnancov, pretože všetky projekty pridelené tímu mu boli odobraté a oni nemali dosť financií na to, aby udržiavali rovnaký počet členov v tíme ako predtým.

Akonáhle som začal pracovať v novom tíme, moji kolegovia si ihneď všimli môj vysoký výkon. Boli ohromení mojím odhodlaním a nemohli pochopiť, ako niekto natoľko oddaný a s toľkými technickými vedomosťami ešte nebol povýšený. Obaja ma požiadali, aby som požiadal svojho nového šéfa o povýšenie, pretože si to zaslúžim. Rozhodol som sa, že o to svojho nového šéfa nepožiadam, keďže budem nasledovať prirodzený priebeh. Práve tak, ako Majster učí v Čuan Falune, napĺňať svoje zodpovedností, starať sa o ostatných a prevziať viac zodpovedností, toľko koľko môžem, aby som zaistil úspech môjho tímu a aby sa moji kolegovia nemuseli znepokojovať kvôli budúcnosti projektu. Moji kolegovia mali pozitívne komentáre k mojej práci a hovorili, že sú ohromení, že dokážem vyriešiť problémy, ktoré ostatní inžinieri s množstvom skúseností považujú za ťažké a neboli ich ochotní vyriešiť. Keď som počul ich pripomienky, pochopil som, že to bola pre mňa skúška, aby som odstránil svoju pripútanosť k predvádzaniu sa a k spokojnosti, takže som sa rozhodol venovať tomu pozornosť a udržať si skromný postoj. Vedel som, že len vďaka Falun Dafa som dokázal prejsť všetkými týmito výzvami a dennodenne pracovať čestne a odhodlane.

Pri práci alebo štúdiu musia ostatní ľudia používať slúchadlá s hudbou alebo užiť drogy, aby sa dokázali sústrediť. Lenže ja sa vďaka praktizovaniu Falun Dafa dokážem prirodzene sústrediť na svoje úlohy a odviesť dobrú prácu bež použitia hudby alebo drog.

Raz som musel odviezť svoju manželku na lekársku prehliadku v meste, ktoré bolo vzdialené tri hodiny autom. Nanešťastie sme meškali. V telefóne nám povedali, že ak prídeme viac ako o pätnásť minút neskôr, nebudú ju už môcť prijať. Ako čas bežal, tlak začal narastať a nakoniec, keď sme zablúdili a nemohli sme nájsť nemocnicu, moja manželka už viac ten tlak nezniesla a nahnevaná vybuchla. Začala kričať a urážať ma s množstvom nadávok. Potom ma udrela do ruky celou svojou silou. Ostal som pokojný a láskavo som jej povedal, aby sa neznepokojovala, pretože urobím všetko, čo je v mojich silách, aby sme prišli načas.

Počas celej doby som si udržiaval pokoj. Vo svojom srdci som necítil hnev a sústredil som sa na nájdenie nemocnice najrýchlejšie, ako sa len dalo. Nakoniec sme prišli a lekár nás prijal. V tú noc prišla moja manželka ku mne s plačom a povedala, že nikdy nepoznala niekoho s tak pokojnou povahou. Myslela si, že bolo neuveriteľné, že som dokonca nezvýšil ani svoj hlas alebo nepovedal nič protivné a nemal som ani zlý výraz na tvári napriek všetkému, čo povedala či urobila.

Ospravedlnila sa mi. Povedal som jej, aby si nerobila starosti, že to nie je potrebné a povedal som jej, aby ďakovala Falun Dafa za to, že som sa dokázal zachovať týmto spôsobom a ostať úplne pokojným bez akýchkoľvek negatívnych pocitov k nej. Ak by nebolo Falun Dafa, nikdy by som nedokázal reagovať týmto spôsobom.

Po všetky tie roky som sa kultivoval sám, pretože som nemal prostredie skupinovej kultivácie. Kvôli tomu bol môj pokrok v kultivácii pomalý. Takže som sa rozhodol, že napriek tomu, že v mojom meste nebol žiaden ďalší praktizujúci, nájdem spôsob, ako vytvoriť prostredie skupinovej kultivácie. Spojil som sa s niekoľkými praktizujúcimi, ktorí boli v podobnej situácii a rozhodli sme sa, že sa každý deň stretneme na internete, aby sme študovali Fa a praktizovali cvičenia. Spoločne sme sa povzbudzovali v štúdiu Fa a praktizovaní a zotrvali sme každý deň. Tiež sme zdieľali kultivačné skúsenosti.

Keďže som malo toto kultivačné prostredie, všimol som si, že môj pokrok v kultivácii sa zrýchlil. Moje správanie sa čoraz viac menilo a všimol som si postupný a ustavičný pokrok. Nestrácal som už čas surfovaním na internete a bol som plný energie. Moje telo je veľmi ľahké a cítim pokoj a mier. Keďže mám teraz viac energie, okrem práce, štúdia Fa, robenia cvičení a vysielania spravodlivých myšlienok a štúdia na zlepšenie svojich technických zručností, tiež môžem pomáhať svojej manželke s domácimi prácami a s jej štúdiom. Ľutujem, že som sa po celé tie roky nekultivoval v skupinovom prostredí! Mohol by som vo svojej kultivácii napredovať omnoho rýchlejšie!

Falun Dafa ma úplne zmenil a priniesol mi mnoho požehnaní. Vďaka Falun Dafa som sa zmenil z netolerantného dospievajúceho s problémovým správaním a osoby znepokojujúcej sa o slávu a zisk na niekoho, kto je pokojný a milý, plný energie, mieru a kto dbá o ostatných a je čestný. Majster, nemám slová, ktorými by som sa mohol poďakovať za to, že si priniesol Falun Dafa tomuto svetu. Ďakujem Majster za požehnanie a nekonečný súcit!

 

Článok v angličtine: http://en.minghui.org/html/articles/2018/5/18/170445.html

Článok v čínštine

Majster Li
Majster Li potichu sleduje svet z hôr, potom ako opustil New York po 20. júli 1999. (fotografia bola publikovaná 19. januára 2000)

Časopis Minghui

 
MH 2017 obalka small
 
 

Vybrané Témy

 

Odber správ

Odber nových článkov mailom

captcha