Kultivačné cesty

Udržiavanie si pravdivosti a dobroty uprostred veľkých prekážok

30.5.18 | Od Xiao He z provincie Jilin v Číne

(Minghui.org) Mnoho ľudí chce byť bohatých, dosiahnuť vyššie postavenie a užívať si život. Títo ľudia však postupne strácajú svoju vrodenú povahu a celý život nepretržite pracujú a usilujú sa o niečo, čo je v skutočnosti ilúziou.

Vďaka Falun Dafa som sa naučil ako byť dobrým človekom a vzdať sa pripútaností k sláve, bohatstvu a sentimentalite.

Brať ohľad na obraz Dafa

Falun Dafa som začal praktizovať zhruba v čase, keď som končil vysokú školu. Táto kultivačná prax ma naučila, že človek by sa nemal usilovať o slávu a hmotné záujmy. Vedel som, že moje činy sa musia riadiť princípmi Pravdivosti-Súcitu-Znášanlivosti.

Než som začal s kultiváciou, zmyslom mnohých rokov vzdelávania sa bolo nájsť si dobrú prácu a žiť dobrý život. Teraz však nenasledujem princípy obyčajných ľudí a nespolieham sa na nájdenie si práce pomocou známostí.

Po vyštudovaní vysokej školy som pracoval pre istú firmu a tiež som učil. Okrem toho som podstúpil niekoľko skúšok pre verejnú službu. Po prejdení písomnej časti som vypadol pri pohovore. Mnoho rodinných príslušníkov a priateľov mi povedalo, že pohovory na verejnú službu vyžadujú využiť známosti, čo som však odmietol, pretože som praktizujúci.

Usilovným študovaním Fa a zo zdieľaní skúseností s inými praktizujúcimi som získal lepšie porozumenie otázky nájdenia práce. Pochopil som, že musíme brať ohľad na obraz Dafa vo svete.

Vo veku 33 rokov som znova išiel na skúšky pre národnú verejnú službu a prešiel som písomnou časťou. Mnoho členov rodiny a priateľov mi znova navrhovalo ísť cestou známostí a hovorili mi, koľko peňazí budem potrebovať na úplatky. Ja som však veril, že môj život je usporiadaný Majstrom, a tak nemusím nasledovať spoločenské normy.

Zvýšil som intenzitu vysielania spravodlivých myšlienok a aktívne som sa pripravil na pohovory. Napokon som prešiel a umiestnil som sa na prvom mieste. Dostal som miesto verejného pracovníka v centrálnej vládnej agentúre, čo mi závidelo mnoho ľudí.

Odolávanie pokušeniu

Pracujem ako inšpektor, čo znamená, že od všetkým podo mnou sa vo všeobecnosti očakáva, že mi budú dávať jedlo, zábavu a dokonca dary a peniaze. Ja však nič neprijímam od tých, ktorých kontrolujem.

Keď som raz bol na inšpekcii v chemickej spoločnosti, dali mi obálku, čo je v Číne bežná prax. Odmietol som ju prijať, čo spôsobilo, že dotyčná osoba si myslela, že niečo spravila zle.

Keďže v mojej pracovnej jednotke nevedeli, že praktizujem Dafa, povedal som jej, že moja mama je praktizujúcou Falun Dafa a že mi povedala, že sa mám riadiť princípmi Pravdivosti-Súcitu-Znášanlivosti. Učila ma, že mám byť čestný a milý a neprijímať úplatky. Tá osoba to pochopila a ďalej sa ma nepokúšala podplatiť.

Jej nadriadený bol prekvapený, keď sa dopočul, že som dary neprial. Po večeri sa mi pokúšal dať obálku. Vysvetlil som mu moje dôvody a kvôli tomu si ma začal vážiť a chcel byť mojím priateľom.

Keď ma povýšili na vedúceho oddelenia, jeden podnik z Vnútorného Mongolska mi pogratuloval a sľúbil, že mi pošle nejaké špeciality z Vnútorného Mongolska. Ponuku som odmietol, poďakoval im za snahu a povedal, aby si nebáli, pretože sa k nemu vždy budem správať férovo.

Naskytlo sa mi mnoho príležitosti na odmietnutie úplatku a zároveň som mohol ostatným pomôcť otvoriť myseľ ohľadom dobroty Falun Dafa.

Vzdávanie sa pripútaností počas skúšok

Keď prišiel čas na vyhodnocovanie pre seniorskú pozíciu, veľmi dobre som sa na to pripravil. Proces vyhodnocovania sleduje, či človek publikoval články v hlavných časopisoch ako aj to, či prešiel skúškami z angličtiny, informatiky a profesijných vedomostí. Po splnení všetkých predpokladov som sa pripravil na skúšky. Kolegovia si pripravili ťaháky a dokonca sa pokúšali dať ich aj mne.

Odpisovanie človeku môže pomôcť spraviť skúšky. Ja som však ostal verný princípom Dafa a odpovedal som na otázky na základe svojich vedomostí. Skúškou som neprešiel, pričom tí, ktorí odpisovali, prešli.

Cítil som sa trochu nahnevaný, ale pozrel som sa dovnútra. Uvedomil som si, že sa stále držím pripútaností k sláve, bohatstvu, povesti a žiarlivosti. Som vďačný za Majstrove usporiadania, ktoré mi pomohli vidieť moje nedostatky a zlepšiť sa.

Vzdávanie sa náklonnosti k rodine a odmietanie prenasledovania

V roku 2012 bola moja matka zatknutá pre svoju vieru vo Falun Dafa. Istý čas som cítil strach, hnev a obavy. Moja matka mi pomáhala, keď som v kultivácii narazil na problémy, takže som na nej bol veľmi závislý.

Majster povedal:

„Učeníci Dafa utrpenia znášajú

Avšak vnímajúce bytosti ničené sú“

(„Pre tento život každý život bol“ zo zbierky Hong Yin III)

Vedel som, že nemôžem nechať členov rodiny, aby ďalej prechovávali nepochopenia ohľadom Dafa. Po veľkom množstve štúdia Fa a čítaní článkov zdieľania skúsenosti praktizujúcich na stránke Minghui som postupne odložil svoje pripútanosti k matke.

Začal som sa starať o otca a povzbudzoval som ho, aby podnikol právne kroky proti prenasledovaniu. Z počiatočnej bezmocnosti a strachu sa môj otec stal odvážnym a nebojácnym. Aby sa postavil za matku, navštívil úrady verejnej bezpečnosti, policajné stanice, prokuratúry, súdy, väzenia, Úrady 610 a tímy centrálnej inšpekcie. Sám si tiež preštudoval kriminálne právo a podal veľké množstvo sťažností a materiálov pre odvolanie na centrálne i lokálne vlády.

V procese záchrany matky si otec čoraz lepšie uvedomil skutočné fakty o Dafa ako aj o zlobe čínskej komunistickej strany (ČKS). Keď navštívil matku vo väzení, otvorene ju podporoval. „Nemusíš sa obávať,“ povedal. „Stále podávam odvolania v tvojom prípade. A nerobím to len pre teba: robím to tiež kvôli spravodlivosti!“ Nikdy nespolupracoval s Úradom 610 a nikdy nepripustil, že by bola moja matka vinná. Keď bola po odsedení si trestu matka prepustená, otec tiež odolal pokusu Úradu 610 vziať matku do centra na vymývanie mozgov.

Keď sa matka vrátila domov, otec nás viac podporoval. Každý deň robil viac domácich prác, aby matka mohla študovať Fa a robiť cvičenia. Dokonca išiel von hovoriť ľuďom fakty o Dafa a o korupcii ČKS.

Majster povedal:

„Ten, kto spraví čo i len drobný láskavý čin alebo dobrú maličkosť pre učeníkov Dafa počas tohto obdobia prenasledovania, sa určite stane nebeskou bytosťou!“ („Vyučovanie Fa na Fa konferencii v New Yorku 2007“ zo zbierky Vyučovanie Fa na konferenciách - VIII. časť)

 

Článok v angličtine: http://en.minghui.org/html/articles/2018/5/18/170448.html

Článok v čínštine

Majster Li
Majster Li potichu sleduje svet z hôr, potom ako opustil New York po 20. júli 1999. (fotografia bola publikovaná 19. januára 2000)

Časopis Minghui

 
MH 2017 obalka small
 
 
svastiky na sochach Budhov
 

Vybrané Témy

 

Odber správ

Odber nových článkov mailom

captcha