Kultivačné cesty

Vážený hosť

3.6.18 | Od praktizujúceho Falun Gongu z Číny

(Minghui.org) Mám veľmi dobrého priateľa, ktorý je vysokoškolským profesorom a má takmer 80 rokov. Poznali sme sa ešte predtým, ako som začal praktizovať Falun Dafa a potom videl úžasné zmeny v mojom zdraví a charaktere v dôsledku praktizovania. Zaujatý mojimi skúsenosťami s Falun Dafa a s túžbou dozvedieť sa o tejto praxi viac ma navštívil cez prázdniny počas čínskeho nového roku 2012.

Podobne tomu bolo aj nasledujúce roky, pričom niekedy so sebou priniesol aj priateľov, aby sa aj oni mohli dozvedieť o Falun Dafa – v dnešnej Číne je to dosť ťažké vzhľadom na súčasné prostredie prenasledovania. O návštevách svojho priateľa som predtým napísal v článku pre Minghui. Jeho návštevy u mňa doma poskytli výborné príležitosti predstaviť profesorovi a jeho priateľom pozitívne účinky Falun Dafa. V tomto článku by som rád opísal jeho tri posledné návštevy od roku 2016.

Na čínsky nový rok 2016 priviedol profesor na návštevu svoju priateľku, ktorá bola štyridsiatnička. Profesor povedal: „Vieš, že ja viem, že Falun Dafa je dobrý. Priviedol som novú priateľku. Povedz jej prosím o pozitívnych účinkoch praktizovania Falun Gongu. Tiež by sa to rada naučila.“

Keďže boli novoročné prázdniny, moja dcéra a zať boli tiež na návšteve. Všetci sme praktizujúcimi Falun Gongu. Zdieľali sme svoje skúsenosti z praktizovania Falun Gongu a sledovali sme videá prednášok Majstra Li ako aj videá s cvičeniami.

Profesorova priateľka sa predtým učila iné čchi-kungové praxe. Falun Gong sa naučila rýchlo. Povedala: „Dnešné štúdium tejto praxe bolo naozaj úžasné. Chcem ťa prijať za svojho učiteľa.“

Rýchlo som jej povedal: „V Dafa je iba jeden Majster a to Majster Li Chung-č’. Všetci praktizujúci sú Majstrovými učeníkmi, bez ohľadu na to, či začali praktizovať skôr alebo neskôr. Môžeme si navzájom hovoriť spolupraktizujúci, ale nemôžeme o iných praktizujúcich hovoriť ako o učiteľoch.“

Pochopila a povedala: „To je výborné.“ Po spoločnom cvičení si profesor s priateľkou prečítali aj Majstrovu najnovšiu prednášku z roku 2016.

Začiatkom roku 2017 prišiel profesor na návštevu s ďalším priateľom. Je stredného veku a je tiež učiteľom. Keď prišli, mali sme u mňa doma skupinové štúdium Fa. Boli veľmi šťastní, že videli tak veľa ľudí študovať spoločne Fa a prisadli si k nám, aby čítali Čuan Falun.

Keď sme skončili čítanie, profesorov priateľ povedal: „Tento spôsob štúdia Fa je veľmi dobrý. Čím viac čítaš, tým povznesenejším sa stávaš. Prečítal som veľa kníh, ale čo som sa naučil dnes sú veci, ktoré som nikdy nevedel. Porozumel som mnohým princípom, ktoré som predtým nepoznal.“

Potom sme zdieľali svoje skúsenosti z praktizovania Falun Gongu. Žena po šesťdesiatke povedala: „Predtým som bola negramotná a chorá. Praktizovaním Falun Gongu som vyzdravela. Každý deň teda čítam Čuan Falun, aspoň jednu lekciu denne. Večer tiež ručne prepisujem Čuan Falun. V bežnom živote sa správam podľa Majstrových učení. Falun Gong praktizujem už vyše 20 rokov. Moje choroby sa už nikdy viac nevrátili.“

Keďže profesor aj jeho priateľ sú obaja učitelia, porozprával som im príbeh praktizujúcej, ktorá sedela pri nás.

Táto mladá žena začala praktizovať Falun Gong so svojou starou mamou, keď bola v druhej triede. Jej rodičia s ňou mali veľké plány a chceli, aby sa po škole učila hrať na klavír, chodila na hodiny umenia a na tanec. Každý deň bola mimoriadne zaneprázdnená. Napriek tomu sa zúčastňovala skupinového štúdia Fa bez ohľadu na to, ako veľmi bola zaneprázdnená. Majster otvoril jej múdrosť. Získala národné ceny za hru na klavír a umeleckú tvorbu.

Keďže mala také výborné akademické výsledky, v piatej triede sa jej rodičia rozhodli, že by mala ísť na najlepšiu školu v provincii. Prijímacie skúšky na túto školu zahŕňali matematickú olympiádu, ktorej sa nikdy nevenovala. Žiaci sa väčšinou pripravujú roky, aby boli prijatí na túto školu, no ona mala iba mesiac na prípravu na skúšky.

Keď robila testy, všimla si, že na niekoľko otázok nevie odpovedať. Vo svojej mysli potichu opakovala: „Falun Dafa je dobrý. Pravdivosť-Súcit-Znášanlivosť sú dobré,“ a požiadala Majstra, aby jej dal múdrosť.

Najprv vyplnila otázky, na ktoré vedela odpovedať. Keď dokončila tieto otázky, uvedomila si, že vie ako odpovedať na ostatné. Potichu poďakovala Majstrovi za rozšírenie svojej múdrosti. Skúšky podstúpilo vyše 2,600 žiakov a len 600 z nich bolo prijatých. Ona bola jednou z nich.

Po začatí tejto školy sa jej akademické výsledky stále udržali na vrchole. Triedna učiteľka ju požiadala, aby porozmýšľala o prihlásení sa o členstvo v komunistickej lige mládeže. Po chvíli to učiteľka spomenula znova. Mladá praktizujúca povedala: „Viem, že pre mňa chcete len to najlepšie. Prišla som študovať z malého mesta do hlavného mesta provincie, aby som v budúcnosti mohla študovať v zahraničí. Počula som, že niektoré krajiny nedovoľujú vstup členom čínskej komunistickej strany alebo ligy mládeže. Ak by som vstúpila do ligy mládeže, možno by som potom nemohla ísť do určitých krajín. Naozaj by som ocenila vašu podporu v prípade, že by som išla do zahraničia!“ Učiteľku tieto slová veľmi potešili a povedala: „Si skutočne ambiciózna. Máš moju podporu!“ Odvtedy už učiteľka nikdy nespomenula ligu mládeže.

Pred pár rokmi v škole na skúške z politickej vedy narazila na otázky očierňujúce Falun Dafa. Mladá praktizujúca bola frustrovaná, keďže nikdy by na ne priamo neodpovedala, ale ak neodpovie, jej počet bodov zo skúšky bude nízky. Počas prázdnin sa táto praktizujúca vrátila domov a povedala o tomto probléme ostatným praktizujúcim. Praktizujúci navrhli, že učiteľke politických vied napíšu listy, predstavia jej Falun Gong a odhalia prenasledovanie. Študentka spolu s ostatnými praktizujúcimi poslali učiteľke mnoho informácií. Odvtedy táto učiteľa už nikdy nezačlenila tieto očierňujúce otázky do skúšok.

Po zdieľaní o Falun Dafa s profesorom a jeho priateľom sme všetci spolu robili cvičenia. Naučili sa celý súbor piatich cvičení. Boli sme z nich skutočne šťastní.

Tohto roku ma môj priateľ znovu navštívil. Povedal mi, že rok 2017 bol zatiaľ jeho najproduktívnejším rokom. Za svoj výskum získal päť patentov.

Povedal mi o ďalšej vynikajúcej veci, a síce, že sa vyliečil z nádoru, ktorý mal v krku. Mal nádor veľkosti orecha a bolo mu povedané, že potrebuje okamžitú operáciu. Počas čakania na výsledky následných vyšetrení si profesor pomyslel: „Som praktizujúci Dafa. Budem v poriadku.“ Výsledkom jeho spravodlivej viery bolo, že jeho nádor sa zmenšil a operácia nebola potrebná.

Povedal som: „Máš také šťastie. Majster ti dal múdrosť, takže tvoje vynálezy boli vynikajúce. Okrem toho Majster očistil tvoje telo, takže tvoj nádor je preč.“ Súhlasil.

Profesor ma požiadal, že by si chcel prečítať Majstrovu najnovšiu prednášku z roku 2017 a čítal až do polnoci, potom si nakoniec išiel ľahnúť.

Tento profesor vysokého veku má predurčené vzťahy s Majstrom a so mnou. Navštívil ma každý rok sedemkrát po sebe s túžbou študovať Čuan Falun a Majstrove nové články. Teší ho tiež, keď vidí, ako sa Dafa prejavuje na mne, keďže ja mám tiež už vyše 80 rokov. Zdravotné zlepšenia môjho priateľa ako aj jeho nedávne veľké úspechy vo výskume tiež potvrdzujú mimoriadnosť Dafa. Vážim si našu tradíciu každoročného stretávania a teším sa na ďalšiu návštevu môjho spolupraktizujúceho.

 

Článok v angličtine: http://en.minghui.org/html/articles/2018/5/27/170552.html

Článok v čínštine

Majster Li
Majster Li potichu sleduje svet z hôr, potom ako opustil New York po 20. júli 1999. (fotografia bola publikovaná 19. januára 2000)

Časopis Minghui

 
MH 2017 obalka small
 
 
svastiky na sochach Budhov
 

Vybrané Témy

 

Odber správ

Odber nových článkov mailom

captcha