Vyučovanie Fa vo Washingtone D.C. 2018

(Li Chung-č’, 21. júna 2018 v USA)

 

(Takmer desaťtisíc učeníkov Dafa v publiku stojí a dlho tlieska. Majster prichádza na javisko, zdraví všetkých gestom Heshi do každého smeru a následne naznačuje ľuďom, aby si sadli).

Dobré odpoludnie! (Učeníci odpovedajú: „Dobré odpoludnie, Majster!“ a srdečne tlieskajú. Majster naznačuje, aby prestali tlieskať.) Pracovali ste tvrdo. (Učeníci odpovedajú: „Majster pracoval tvrdo!“ Majster naznačuje, aby prestali rozprávať.) Toto prenasledovanie je, slovami starých síl, skúškou života a smrti, krstom učeníkov Dafa a procesom tavenia skutočného zlata. Ale nech je to akokoľvek, ako praktizujúci skutočne nesiete veľké zodpovednosti – zodpovednosti za spásu životov. Vy sami nemáte mnoho karmy, prinajmenšom nie až také veľké množstvo. Ale ako viete, všetky živé bytosti v ľudskej spoločnosti nie sú také jednoduché, ani zvieratá nie sú také jednoduché. Mnohé bytosti prišli z vysokých úrovní. Musíme ich zachrániť. Tie bytosti, ktoré reprezentujú, sú všetko bytosti, ktoré by v starom vesmíre boli odstránené a my ich musíme zachrániť. Takže keď ich zachraňujeme, ich bytosti budú tiež zachránené. Zdá sa, že zachraňovanie mnohých životov je veľmi dobrá vec, ale čo potom tá karma? To obrovské množstvo karmy. Okrem toho, v bežnej ľudskej spoločnosti, v jej mocnom vírivom prúde – uvažujte o tom, všetci – tá karma je tiež veľmi veľká. Toto spôsobuje ťažkosti pri ich spáse, problémy pri ich spáse, námahu pri ich spáse a toto prenasledovanie.

Toto prenasledovanie samotné je záležitosťou zlých vecí na nízkych úrovniach, ktoré nám bránia v spáse ľudí. Bytosti na vysokých úrovniach si myslia, že toto prenasledovanie je len skúškou a kultiváciou pre učeníkov Dafa a že tie veci majú takýto vzťah. V skutočnosti všetky spravodlivé náboženstvá v histórii – napríklad, Bohovia, ktorých poznáme a ktorí prišli nadol, aby zachránili ľudí, to jest, tí, ktorí zakladali kultúry pre pochopenie Bohov – to, čím prešli, sa tiež podobá na toto. Z tejto perspektívy sú rovnakí, ale veci, ktoré robia učeníci Dafa, nie sú jednoduché z ďalších dôvodov. Ak sú všetky ľudské bytosti bytosťami na vysokej úrovni, bytosťami, ktoré prišli nadol a reinkarnovali sa v tomto svete reprezentujúc početné, gigantické skupiny bytostí – uvažujte o tom, všetci, to, ako títo pozemskí ľudia budú žiť v ľudskej spoločnosti, je významná vec. Keď sa na to pozeráme takto, ľudská spoločnosť nie je jednoduchá. Avšak hoci dnešní pozemskí ľudia nie sú jednoduchí, potom ako raz vstúpia do sveta ilúzie a do rozvíreného prachu svetského sveta, správajú sa veľmi zle – niektorí sa správajú priam strašne – no povaha ich životov je jednoducho mimoriadna. Na povrchu sú však dnešní ľudia na zemi vedení modernými trendami a moderným uvažovaním, ktoré sa odchýlilo od kultúry odovzdanej ľuďom Bohmi, a v spoločnosti zlej komunistickej strany im boli vštepené veci z kultúry zlej strany, takže sa správajú skutočne biedne. Ale musíme ich zachrániť. Učeníci Dafa sú ich jedinou nádejou k tomu, aby boli zachránení a nikto iný nie je schopný spraviť túto vec.

Ako som vám povedal, náboženstvá v minulosti len vytvárali kultúrnu základňu pre pochopenie Bohov ľudskými bytosťami. To, akí sú rôzni Bohovia, aké sú rôzne viery v Bohov, čo treba robiť, aby sa dostali do nebeských ríš, a to, aká je kultivačná prax – oni len položili kultúrny základ. Avšak skutočne si želať spasiť všetky bytosti vo vesmíre, sú v tomto konečnom kritickom momente schopní niesť túto zodpovednosť? Žiadne náboženstvo nie je schopné spraviť to alebo niesť tú zodpovednosť, len Dafa a učeníci Dafa to môžu spraviť. Inak povedané, nie je to jednoduché. Možno váš pôvod (Majster sa usmieva) má dobrú základňu a je veľmi reprezentatívny a možno vaše vrodené schopnosti sú veľmi mocné. No v bežnej ľudskej spoločnosti, v tejto spoločnosti rôznych pokušení, keď do vás dokonca zasahujú rôzne ľudské pripútanosti, je veľmi zložité vyhnúť sa uviaznutiu v osídlach [tohto sveta] alebo znečisteniu sa týmito vecami. Dobrou vecou je, že v histórii som všetkých učeníkov Dafa neustále očisťoval a oni si neustále odstraňovali karmu, takže keď sa dostali do dnešnej etapy, sú odlišní od bežných ľudí. V očiach Bohov, každý, kto v tomto mocnom prúde nie je ním unášaný a každý, kto dokáže ostať nepohnutý, je skutočne pozoruhodný! Každý, kto zostane neovplyvnený, je jednoducho veľmi pozoruhodný! Avšak učeníci Dafa sú nielenže neovplyvnení, oni dokonca idú proti prúdu! (Všetci učeníci nadšene tlieskajú, Majster robí Heshi.)

V mocnom prúde ľudstva idete proti prúdu. Keď však o tom uvažujete, je to viac než toto! Celý vesmír čelí odstráneniu a všetko zdegenerovalo, pričom vy ste schopní ísť proti takému prúdu! Každý v tomto svete, kto dokáže mať trošku spravodlivých myšlienok, je pozoruhodný! Nie je to tak? Hodnota spravodlivých myšlienok človeka je relatívna voči druhu spoločenského prostredia a jeho morálnym základom. Povedzme, že v minulosti mali ľudia v spoločnosti veľmi spravodlivú myseľ a ich morálka bola veľmi vysoká, takže troška dobrých vecí, ktoré ste spravili, sa nepočítala za nič, pretože všetci boli takí. V dnešnej spoločnosti je však dobré a zlé pomiešané dohromady, alebo je všetko prevrátené naruby, takže ak sa dokážete tomuto všetkému postaviť so spravodlivými myšlienkami – ak dokážete mať spravodlivé myšlienky – ste skutočne pozoruhodní.

Keď sme sa dostali sem, rád by som pohovoril o jednej veci, o ktorej som vám predtým nehovoril. Vieme, že všetci hovoria o kultivačnej praxi. Čo je kultivačná prax? V skutočnosti nie je mnoho ľudí, ktorí naozaj rozumejú jej skutočnému významu. Kultivácia je zdokonaľovanie a napĺňanie životov. Nie je to tak, že len v náboženstve sa človek kultivuje, a ani skupiny kultivujúcich nie sú jedinými, kto sa kultivuje. Rozmýšľajte o tom, ak tieto Tri ríše boli vytvorené v čase, keď vesmír už nebol dosť dobrý a tí, čo sa nachádzajú v dnešnej ľudskej spoločnosti, sú všetko bytosti reprezentujúce vysoko-úrovňové gigantické životy a skupiny, potom to, aký druh spoločnosti to bude a ako by sa s ňou malo narábať, bude skutočne vážna a hlboká otázka. V skutočnosti, ak je niekto schopný prísť do ľudskej spoločnosti, prišiel už do kultivačného prostredia. Celý čas som hovoril, že táto spoločnosť ako celok je v skutočnosti kultivačným prostredím vytvoreným pre našich učeníkov Dafa. Nie sme v náboženskom prostredí [mimo sveta], praktizujete kultiváciu vonku vo svete, takže všetky odvetvia a povolania sa stali vašimi kultivačnými miestami, nie? V skutočnosti to pri tom nekončí: Nie sú ľudské bytosti v tomto kultivačnom prostredí tiež?! Bola v histórii takáto spoločnosť?!

Každá spoločenská vrstva, každé spoločenské prostredie a prejav každej z rôznych spoločenských foriem, všetko to skúša ľudské srdcia. To, ako človek rieši všetko v živote, odráža jeho srdce a charakter, a všetko sa to zaznamenáva. Uvažovali ste o tom, prečo je jedno predstavenie Shen Yunu schopné zachrániť ľudí? Nemusia mať potrebný základ a prostredie, aby to bolo možné? Hovoril som, že členovia publika predstavenia Shen Yun nie sú jednoduchí a neprišli len náhodou. Už majú ten základ, boli vybratí v spoločnosti a sú schopní prijať tú predurčenú príležitosť, takže môžu prísť do toho divadla. Chcem tým povedať, že oni už praktizujú kultiváciu v ľudskej spoločnosti, v tomto veľkom prostredí. Spomínam si, že v jednom meste v Severnej Karolíne bolo predstavenie a ja som tam išiel. Všetky lístky boli vypredané, ale v deň predstavenia bola snehová búrka. Sneh bol taký ťažký a hlboký, že sa nedalo ísť autom. V dôsledku toho iba tridsať percent z ľudí, čo mali lístok, prišlo do divadla. Iba tridsať percent z nich si prišlo pozrieť predstavenie, ale zážitky, o ktorých títo ľudia hovorili, boli veľmi pôsobivé. Jeden človek popisoval ako išiel z domu, hovoriac, že to bolo niečo ako duchovná cesta, kde každý krok predstavoval skúšku a nútil k zamysleniu sa, celou cestou až k divadlu. Mal pocit, akoby bol zoceľovaný jednou skúškou za druhou, a potom ako si pozrel predstavenie, cítil sa tým hlboko naplnený – bolo to ako [to, čo my nazývame] „dovŕšenie“. (Všetci učeníci nadšene tlieskajú) Chcem tým teda povedať, aby ste nepodceňovali dnešnú ľudskú spoločnosť. Učeníci Dafa nie sú jediní, ktorí praktizujú kultiváciu, ľudské bytosti sú v tom tiež. Sú tiež zoceľovaní. Vo svojom živote, v práci a v rôznych prostrediach, pri problémoch, s ktorými sa stretnú, v myšlienkach, ktoré majú, až po ich činy – vo všetkom robia svoje voľby, uprostred zápasu medzi dobrom a zlom robia voľby, ktoré určia ich budúce pozície.

Takže keď v tomto veľkom prostredí všetci praktizujú kultiváciu, je potom každý kultivujúcim? Nie, nie je. Všetci viete, že keď sa taví oceľ, nie všetko, čo hodíte do pece, je železná ruda. Je tam tiež uhlie a [vzniká] popol, nie? Ako by sa dala vyrobiť oceľ bez uhlia a popola? To isté platí pre ľudskú spoločnosť. Hoci sem prišlo mnoho bytostí vysokých úrovní, prišlo tiež mnoho démonov a duchov, reinkarnovali sa ako ľudia, spôsobujú zmätok v tejto spoločnosti a neustále vedú ľudí smerom k takzvanému novému uvažovaniu. Vedú ľudí k modernému uvažovaniu, čím spôsobujú, že sa odchyľujete od cesty tradícií usporiadanej Bohmi a spôsobujú, že ľudské bytosti sami sebe ničia cestu návratu, pretože cesta tradícií bola usporiadaná Bohmi. Práve som povedal, že keď človek praktizuje kultiváciu, kráča po ceste k božstvu. Avšak tí démoni a duchovia sa nebadateľne tiež reinkarnovali ako ľudia a je ich veľký počet. Ak by ich nebolo tak veľa, nevytavila by sa oceľ, oheň by nebol dostatočne veľký, pec by nemala dostatok tepla a nefungovalo by to, ak by teplota nedosiahla požadovaný stupeň. Takže v ľudskej spoločnosti hrajú takúto rolu, používajúc moderné uvažovanie, rôzne prostriedky, ktoré poškodzujú ľudstvo a rôzne prístupy na poškodzovanie ľudstva a zavádzanie ľudstva. Je skutočne mnoho ľudí, ktorí boli do toho vtiahnutí, najmä mladých ľudí. Skupina, na ktorú najviac zameriavajú svoju pozornosť, sú študenti, najmä študenti vysokých škôl.

Nechcem tomu však prikladať príliš veľkú váhu. Môžete o tom sami pouvažovať, no ľudská spoločnosť je v podstate v tomto stave. Tiež som niečo zistil ohľadom trendu moderného uvažovania a na začiatku som to sledoval: koľko ľudí bude schopných prekonať také obrovské ťažkosti? Avšak zistil som, že okrem Číny, na iných miestach sveta hlavný prúd spoločnosti zostal nedotknutý. Nech sa ho pokúšate akokoľvek ovplyvniť, jednoducho nemôžete. Jednoducho odmietajú moderné veci, energicky ich odmietajú. Títo ľudia sa teda stali strážcami tradície, a tak sa cesta usporiadaná Bohmi môže uchovať. Avšak nie je to tak v Číne. Keďže tam boli ľuďom vštepené myšlienky tej zlej komunistickej strany, ľudia nie sú schopní rozpoznať dobré od zlého, prijímajúc všetko z toho, s čím prišli tí démoni, ktorí sa reinkarnovali v západnom svete. Celá spoločnosť to robí, viac či menej. Prečo je to v Číne takto? Ako všetci viete, raz som spomenul kráľov v tomto svete a to, čo sa s nimi stalo s príchodom demokratických spoločností: všetci sa reinkarnovali v Číne. Sú to králi všetkých období, nielen nejakej určitej etnickej skupiny, určitého národa alebo jedného obdobia. Králi všetkých období, tí, ktorí prišli z najvyšších úrovní nebies, reprezentujú obrovské kozmické telá a majú najlepšie vrodené vlastnosti – všetci sa reinkarnovali v Číne a vytvorili tam primárne kultivačné prostredie. Preto je to tam najviac chaotické a bolo tam prinesené všetko, čo je zlé. Zdá sa, že Čína dnes prosperuje a sú tam všemožné veci. Tieto veci však v skutočnosti pokúšajú srdcia ľudí a kazia ľudstvo – sotva tomu niekto dokáže odolať. Uvažujte o tom, všetci: Aké ťažké je dostať sa z toho von! Takže niekedy uvažujem, že hoci veci tejto skazenej spoločnosti v Číne spôsobili v našich učeníkoch Dafa veľký zmätok, oni neopustili Dafa a stále chcú robiť veci pre Dafa. V tomto ohľade mám z toho radosť a myslím, že je to pozoruhodné. (Potlesk učeníkov postupne rastie, nadšene tlieskajú a Majster sa odmlčí.) Avšak tieto moderné veci sa odrážajú v činoch ľudí, v ich myšlienkach atď. a vo všetkých aspektoch života, pričom znaky kontaminácie možno vidieť všade. V každom prípade, ak sú učeníci Dafa schopní robiť dobre veci, ktoré by mali robiť – to jest ak vy, ako učeníci Dafa, ste schopní naplniť sľuby, ktoré ste spravili a ste schopní robiť veci, ktoré by učeníci Dafa mali robiť – to je najdôležitejšie a najpozoruhodnejšie. Ak napriek zasahovaniu neopúšťate Fa, dobre sa kultivujete, stále ste učeníkom Dafa a stále robíte to, čo by mal robiť učeník Dafa – to je pozoruhodné, pretože tá spoločnosť je jednoducho veľmi komplikovaná.

V skutočnosti ani západná spoločnosť nie je jednoduchá. Tí démoni a duchovia, čo poškodzujú ľudstvo, tu postupovali odlišne a pokúšajú sa dosiahnuť svoj cieľ zamorením kultúry. Zväčšili predstavu slobody, zväčšili egocentrizmus a takzvané... nebudem pokračovať. Dnes ľudia jednoducho propagujú všemožné veci. Chcem tým povedať, že poškodzujú tradičnú kultúru použitím iného prístupu. Ľudia sú hnaní trendami moderného uvažovania, takže to, čomu čelíme, je veľmi chaotická ľudská spoločnosť. Majster o tom hovorí, pretože je už na to čas. Keď veci dosiahnu extrém, určite sa obrátia. Spravodlivosť je na vzostupe, všetci postupne vidia nádej a táto éra sa postupne hýbe smerom k svojmu koncu, takže chcem, aby ste tým veciam lepšie porozumeli.

Zlá komunistická strana už neznesiteľne páchne, ako všetci vieme. Dokonca aj tí pri moci v národoch zlej komunistickej strany na ňu nie sú pyšní a používajú ju len na udržiavanie svojej moci. Nemôžu nájsť cestu von pre svoju spoločnosť, avšak nechcú pustiť moc zo svojich rúk. Takže takáto je situácia. Nikto jej skutočne neverí. Hoci zlý duch komunistickej strany vládne svetu, on, podobne ako strana v tomto svete, je postupne ničený. Bez ohľadu na to, ako sa správa, a bez ohľadu na to, aká je spoločnosť, učeníci Dafa hrajú vedúce úlohy v tomto svete – javisko je vaše. V každom prípade to uhlie nemožno porovnávať s oceľou. Oni vás tavia, nie naopak. Inými slovami, dokonca aj tá zlá komunistická strana, tí démoni a duchovia, existujú tiež kvôli vám, žijú kvôli vám. Ako zároveň všetci viete, tento vesmír je už dlho pokazený a už nie je dobrý. On tiež existuje a môže existovať až dodnes kvôli Dafa. Ak by sme neuspeli v tom, čo dnes robíme, všetko sa rozloží a prestane to existovať. Ak dokážeme pokračovať v robení našich vecí dobre, ak učeníci Dafa budú stále robiť všetko toto za súčasných okolností a napriek všetkým tým chaotickým a komplikovaným situáciám, to znamená, že sme úspešní. (Všetci učeníci nadšene tlieskajú)

Je tu ďalšia vec. Všetci viete, že v dnešnej spoločnosti, najmä v pevninskej Číne, útlak a prenasledovanie stále pokračuje. Jasne vidíme, že útlak a prenasledovanie sú stále vykonávané tým starým mechanizmom. Toto vidíme veľmi jasne. Myslím, že ste to všetko zistili. Hoci sa zdá, že vo veciach nie je poriadok, postupne uvidíte, že v skutočnosti je v nich poriadok. Ten najchaotickejší neporiadok samotný bol usporiadaný a postupne sa stále viac bude meniť na poriadok. Len počkajte a uvidíte. V každom prípade, ako učeníci Dafa by ste mali vidieť cestu, po ktorej ste prešli a cestu, po ktorej stále kráčate, a mali by ste všetkému tomuto jasne rozumieť.

Vždy som hovoril, že najťažšou vecou v kultivačnej praxi sú v skutočnosti (Majster sa smeje) dlhé roky, dlhé roky zoceľovania sa uprostred skúšok. Nie ste schopní vidieť cieľovú čiaru, nie ste schopní vidieť posledný deň; (Majster sa smeje) toto je v skutočnosti to najťažšie. Avšak hovorí sa: „Keď veci dosiahnu extrém, určite sa obrátia.“ Je to tak? Toto platí pre všetko a je to zákon. Veci sa zmenia, keď príde ten čas, bez ohľadu na to, či to ľudia chcú alebo nie. Vezmime si ako príklad rozpad bývalého Sovietskeho zväzu. Nikto to neočakával. Bol taký mocný, ako sa mohol rozpadnúť? Musel sa. Nezáleží na tom, čo si myslia ľudia, vrátane niekoho, kto si myslí, že jeho myseľ je najpevnejšia. Keď ti Bohovia povedia, aby si sa pohol určitým spôsobom, budeš sa musieť pohnúť tým spôsobom. (Majster sa usmieva.) Nedovoľte, aby ste počas tých dlhých rokov zvoľnili. Mnoho ľudí postupne zvoľnilo vo svojej kultivácii, ale toto je niečo, čo má veľkú dôležitosť. Povedal som, že učeníci v pevninskej Číne sú v takom ťažkom prostredí a pod vysokým tlakom, sú pokúšaní v takom druhu komplikovaného prostredia, avšak aj tak sú schopní vytrvať v robení toho, čo učeníci Dafa majú robiť, stále praktizujú kultiváciu a študujú Fa – sú pozoruhodní, sú skutočne pozoruhodní. Dokážu stále robiť tie veci aj za takých náročných okolností! Takže nesmiete poľaviť! Len čo poľavíte, staré sily využijú tú medzeru a môžu vám dokonca vziať život. Je jednoducho príliš veľa takých príkladov a ponaučení! Samozrejme, nie je to vždy tak. Niektorí ľudia sa kultivovali veľmi dobre, ale staré sily im vzali život, aby prinútili ostatných kultivovať sa. Takých prípadov tiež nie je málo.

Hovorím vám, že ako kultivujúci by ste nemali poľaviť. Prešli ste najťažšou časťou cesty, prešli ste cez najťažšie časové obdobie. Kráčajte dobre po svojej vlastnej ceste – je skutočne jednoduché povedať to a skutočne ťažké urobiť to. Avšak bez ohľadu na to, aké je to ťažké, prišli ste sem kvôli tejto udalosti. Bez ohľadu na to, aké je to ťažké, váš život bol vytvorený kvôli tejto udalosti. Žiaden z učeníkov Dafa nie je pod vládou Troch ríš. V deň, keď ste sa rozhodli, že budete praktizovať kultiváciu, bolo vaše meno odstránené zo zoznamu v pekle. (Všetci učeníci nadšene tlieskajú) Ak učeník Dafa umrie, nebude sa reinkarnovať, pretože nie je pod vládou Troch ríš a nemôže sa reinkarnovať v rámci Troch ríš. Nevládne nad ním ani peklo, takže peklo ho nemôže potrestať. Vládne vám len Dafa. (Všetci učeníci nadšene tlieskajú) Tí, čo umreli skôr, bez ohľadu na to, či sa činili dobre alebo nie, alebo nech bol dôvod akýkoľvek, tí učeníci Dafa sú v špeciálnej dimenzii a potichu vás odtiaľ pozorujú, čakajúc na konečný záver. (Celé obecenstvo nadšene tlieska)

V skutočnosti základný zmysel toho, čo som hovoril, je povedať vám: Vaše životy sem prišli kvôli tomuto! (Všetci učeníci nadšene tlieskajú) Neexistuje žiadna alternatíva, skutočne žiadna alternatíva! Takto je to pre učeníkov Dafa. Bežní ľudia môžu prechádzať cez šesť ciest reinkarnácie a reinkarnovať sa v rôznych ríšach. Vy sa už nemôžete, ste tu len kvôli tejto veci Dafa. Takže ak sa nebudete činiť dobre, zanecháte pre seba ľútosť. Najmä dlhoroční učeníci Dafa by nemali zvoľniť. Prešli ste cez roky obrovských ťažkostí, aby ste sa dostali do dneška, naozaj to nebolo ľahké! Neviete si to vážiť? Dokonca aj ja si vás vážim! Dokonca aj Bohovia si vás vážia! (Všetci učeníci nadšene tlieskajú) Takže by ste si mali vážiť sami seba ešte viac.

Dovoľte mi tu skončiť. Odpoviem na niektoré z vašich otázok, ktoré sú reprezentatívne spomedzi tých, ktoré by ľudia radi položili. (Všetci učeníci nadšene tlieskajú) Môžete podávať nahor papieriky s otázkami. Ďakujem vám. (Celé obecenstvo opäť nadšene tlieska)

 

Učeník: Dobrý deň, Majster! Analýza škôd, ktoré spôsobil komunizmus vo svete a podpora našich médií pre návrat k tradícii a normálu mala psychologický dopad na časť študentov, ktorí boli v nedávnych rokoch hlboko ovplyvnení pokriveným myslením na západe. Niektorí majú pocit, že to v súčasnosti nedokážu akceptovať. Ako im môžeme pomôcť, aby rýchlo zmenili svoje názory?

Majster: Toto nie je jednoduchá otázka, avšak môžem pohovoriť o základných princípoch. Cesta tradície je zostavená Bohmi – je to cesta, ktorá ľuďom priamo umožňuje vrátiť sa. Je to preto, že ľudské bytosti nie sú jednoduché a na tejto ceste sa môžu spojiť s Bohmi. Keďže som práve teraz povedal, že toto celkové prostredie je prostredím pre kultiváciu, keď sa ľudia stretnú s Dafa, môžu byť okamžite spasení. Avšak tie pokrivené veci, ktoré sa odklonili od tradície, nikomu neumožnia spojiť sa s Bohmi. Takéto myslenie odmieta Bohov, ľudia ich dokonca ani nemôžu pochopiť a neveria v Bohov. Ako ich zachrániť? V tom je tá otázka. Ako učeníci Dafa, vašou zodpovednosťou je spasiť všetky bytosti. Nie je to základná otázka? Ako môžete nepremýšľať o tejto otázke?

My sa nezapájame do žiadnej politiky svetských ľudí, avšak rozhodne nemôžeme hovoriť klamstvá. Naše médiá nemôžu hovoriť klamstvá a pridať sa k šíreniu fám, tak ako to robia iné médiá. My nikoho nepropagujeme, ani z vlastnej iniciatívy nevyrábame o niekom pozitívne príbehy – my iba presne píšeme správy o udalostiach. Učeníci Dafa ľuďom hovoria, aby išli po správnej ceste; nie je to tak? Myslím si teda, že naším zámerom je zachrániť ľudí. Ak sa v tejto spoločnosti objaví niekto, kto je schopný zastaviť trend upadajúcej morálky, tento človek je jednoducho pozoruhodný! On nám v skutočnosti pomáha! (Všetci učeníci nadšene tlieskajú) Nepomáha nám v skutočnosti zachraňovať ľudí? Premýšľajte o tom všetci: Ak ľudia ešte viac klesnú nadol, ako ich budeme môcť zachrániť? Nejde tu o to?

 

Učeník: Tím vydavateľov Deviatich komentárov napísal sériu článkov odhaľujúcich zlého ducha komunistickej strany, „Ako démon komunizmu ovláda náš svet“. Po ich prečítaní som začal mať určitú obavu, pocit bezmocnosti z toho, že zlý duch už prenikol do všetkých stránok ľudstva. (Majster: Je to tak.) Zdvorilo sa pýtam Majstra: Ako môžeme pomocou spravodlivých myšlienok očistiť naše vlastné názory?

Majster: Ak ho dokážete jasne rozpoznať, keď sami študujete Fa, už tú vec robíte. Ak ho dokážu jasne rozpoznať svetskí ľudia, tiež ho odmietnu. Pokiaľ ho dokážete jasne rozpoznať, budete ako človek vedieť, čo by ste mali robiť. Objasňujeme pravdu aj kvôli tomuto. Čo sa týka toho, kto ho odstráni, to nie je niečo, čo spravia naši učeníci Dafa. My iba zachraňujeme ľudí a hovoríme im, čo by mali robiť.

Ak tento človek spravil prísahu „obetujem svoj život komunizmu takým a takým spôsobom“, premýšľajte o tom všetci: nebeské princípy nemožno brať na ľahkú váhu. Čo znamená spraviť prísahu? Každé slovo, ktoré ľudia vyslovili, bolo zaznamenané Bohmi. Prisahali ste, že obetujete svoj život zlej komunistickej strane, takže premýšľajte o tom, všetci: vášmu životu bude potom vládnuť zlá komunistická strana, takže vami bude manipulovať, ako si želá. Keď niekedy človeku objasňujete pravdu, vôbec vás nepočúva. Nie je to tak, že by on nepočúval – to komunistický zlý duch posadol jeho telo, nahrádza ho a nedovolí mu počúvať. Je to preto, že komunistický zlý duch má tú moc, keďže ten život mu patrí. Naši učeníci Dafa však postupujú múdro a časom prišli k jasnému pochopeniu. Najprv požiadajú človeka, aby vystúpil zo strany – vysvetlia najprv, aká zlá je zlá komunistická strana, povedia o krutých veciach, ktoré spravila zlá komunistická strana a vysvetlia jej zlú povahu. Potom ho požiadajú, aby vystúpil zo strany. Len čo súhlasí s vystúpením zo strany, výborne, keď teraz objasníte pravdu, nebude ju už odmietať. Prečo je to tak? Pretože už nie je pod vládou toho zlého ducha. Ak by ho predsa chcel ovládať, Bohovia ho odstránia. (Majster sa smeje) Prečo je to tak, že keď človek vystúpi zo strany, je ľahké objasniť mu pravdu? Toto je príčina. (Všetci učeníci nadšene tlieskajú)

Hovoríme, že zlý duch vládne svetu; v skutočnosti mu vládnu aj spravodliví Bohovia. V ľudskej spoločnosti je súčasne pozitívne aj negatívne. Avšak keď sa ľudstvo stáva čoraz negatívnejším a keď sa negatívne elementy čoraz viac zväčšujú, rovnováha sa poruší a bude to vyzerať, akoby zlý duch vládol svetu. Toto je príčina. Keď budú mať ľudia spravodlivé myšlienky a keď jasne uvidia zlo, nastane opäť rovnováha.

 

Učeník: Okrem niektorých mladých učeníkov, ktorí sú teraz zapojení do propagácie Shen Yunu a do médií, sa veľmi málo mladých učeníkov pravidelne a aktívne zúčastňuje iných projektov, propagovania Fa alebo objasňovania pravdy. Ako môžeme vytvoriť viac príležitostí na zoceľovanie mladých učeníkov?

Majster: Čo sa týka tejto otázky, čo by som k tomu mal povedať? V skutočnosti to nie je problém, keďže všade je nedostatok ľudských síl a každý projekt potrebuje ľudí a všetky využívajú mladých učeníkov Dafa. Pokiaľ sa chcú zapojiť, každý projekt im ponúkne príležitosti. Shen Yun ich používa (Majster sa smeje) – v Shen Yune sú samí mladí učeníci Dafa.

 

Učeník: Niektorí študenti v súkromí medzi sebou diskutovali o tom, že Fa ide napravovať ľudský svet a náprava Fa vstupuje do novej etapy. Táto etapa je odlišná od tej minulej. V minulosti učeníci Dafa mali energicky odhaľovať prenasledovanie a objasňovať pravdu o Dafa. Teraz by učeníci obdobia nápravy Fa mali viesť spoločnosť...

Majster: Hoci hráte vedúcu úlohu, nemôžete ešte viesť spoločnosť. V súčasnosti nemôžete viesť spoločnosť. My jasne vidíme realitu a dokážeme zachraňovať ľudí. Čo sa týka vedenia spoločnosti, v skutočnosti my ako kultivujúci ani v budúcnosti nechceme viesť veci v spoločnosti. Prirodzene budú existovať ľudia, ktorí sa postarajú o spoločnosť. Vy sa staráte len o spásu ľudí, ja sa starám len o ľudské srdcia.

 

Učeník: Keď bol predaj lístkov na Shen Yun minulý rok dosť slabý, koordinátor Shen Yunu v našej oblasti kritizoval koordinátorov ostatných projektov na potvrdzovanie Dafa, že údajne nevenovali všetku energiu propagácii Shen Yunu. Tento rok po predstavení Shen Yunu to povedal opäť, odkazujúc sa na Majstrove slová: „Spomedzi všetkých projektov na spásu ľudí má Shen Yun najväčšiu silu spasiť ľudí.“ (Majster: Povedal som to.) Bezpochyby pevne verím v obrovskú silu Shen Yunu spasiť ľudí. Moja otázka je, či by každý mal dať bokom ostatné projekty, v ktorých je zapojený, a ísť propagovať Shen Yun?

Majster:  Dokonca ani v čase, keď sme začali ustanovovať Shen Yun, som nič také nepovedal. Ešte aj v úvodnej etape propagácie Shen Yunu, keď bola situácia veľmi ťažká, som hovoril, že tí učeníci Dafa, ktorí nie sú zaneprázdnení, alebo nie sú zaneprázdnení v rôznych Dafa projektoch, by mohli pomáhať propagovať Shen Yun. Keď koordinátor videl, že predaj lístkov nie je dobrý, bol znepokojený – možno to bola takáto situácia. Toto nie je nejaká principiálna otázka. Avšak chcem povedať všetkým, keďže Shen Yun má takú veľkú silu pri spáse ľudí – po každom predstavení bude zachránených tisíc až dvetisíc ľudí – tí študenti, ktorí nie sú zaneprázdnení, by to mali pozorne zvážiť. Kvôli čomu si tu? Avšak je čoraz menej takýchto príležitostí.

V Európe som tiež povedal, že na začiatku som chcel, aby sa zapojili všetci, čo každému umožní ustanoviť si v tomto procese mocnú cnosť, položiť si dobrú základňu pre svoju vlastnú kultiváciu a zlepšiť sa. Avšak mnohí naši študenti to nezobrali vážne. Keď prišli a chceli sa zapojiť, uvedomiac si vážnosť tejto záležitosti, lístky bolo veľmi ľahké predať. Lístky sa neskôr predávali pomocou reklamy a online médií, takže ste už nemali tú príležitosť, keď ste sa chceli zapojiť. Takáto je kultivácia: na nikoho nečaká.

 

Učeník: Keď boli niektoré deti učeníkov Dafa malé, tiež sa pridali k štúdiu Fa a robeniu cvičení, avšak v tom čase ich rodičia nemali dostatočné pochopenie ohľadom výchovy mladých učeníkov a takisto boli zaneprázdnení robením projektov na potvrdzovanie Dafa. Takže sa nečinili dobre pri vedení svojich detí, aby naozaj pochopili kultiváciu. Teraz tieto deti vyrástli a vstúpili do spoločnosti, a vo veľkej miere opustili kultiváciu. Majú predurčený vzťah s Dafa, takže sa reinkarnovali do rodín učeníkov Dafa. Keď sa teraz náprava Fa blíži k záveru, máme ešte my rodičia príležitosť napraviť minulé chyby pri výchove detí?

Majster: Ach, keď hovoríme o tomto – je to dosť ťažké. Musíte im povedať, o čom je naozaj Dafa, tak ako to robíte pri komkoľvek inom. Nepristupujte k nemu tak, že vy dávate príkazy a ono je vaše dieťa. Nebude počúvať. Keď im vysvetľujete Dafa, musíte na to ísť inak. Takto to je.

Ja s tým mám tiež hlbokú skúsenosť. Počas úvodného obdobia projektu Shen Yun nemali ľudia dostatočné pochopenie Shen Yunu. Uvažovali: keď to dieťa skončí s tancovaním, čo bude robiť? Nevedeli, že Majster nebude len tak žiadať ľudí, aby niečo spravili a tým to skončí – musel som brať do úvahy budúcnosť toho dieťaťa. Založil som základnú školu, vysokú školu a fakultu pre postgraduálne štúdium. Na začiatku nechceli rodičia posielať svoje deti [na horu] – nedokázali zniesť to odlúčenie. Nedokázali ich nechať odísť, avšak presne vo veku od dvanásť do trinásť rokov je čas na vyvinutie si zručností a ich ohybnosť je dobrá. Avšak nedokázali zniesť to, že odídu. Keď to dieťa dovŕšilo štrnásť alebo pätnásť rokov, uvideli, že už nemajú nad ním kontrolu, keďže odvrávalo a bojovalo s nimi. Keď uvideli, že to už nejde, rýchlo ho poslali na horu. (Všetci sa smejú) Avšak to dieťa už malo menej pružné telo, takže na hore to malo ťažké. Takže to dobre poznám z vlastnej skúsenosti.

 

Učeník: V pevninskej Číne vyrábajú niektorí svetskí ľudia emblémy Faluna a praktizujúci v niektorých oblastiach si ich cez internet objednali veľké množstvo, aby ich dávali študentom. Medzi učeníkmi sú ohľadom toho rozpory.

Majster: Vyrábať emblémy Faluna nie je samé osebe problémom. Ak je to kvôli podnikaniu a zarábaniu peňazí, učeníci Dafa to určite nesmú robiť – je to príliš nebezpečné. Ak to chcete spraviť iba preto, aby ste každému umožnili mať emblém Dafa a predáte ich za výrobné náklady, nie je to problém. Avšak ak ste v pevninskej Číne, musíte venovať pozornosť bezpečnosti, keďže študenti nemôžu v súčasnosti emblém Faluna nosiť. Ak by ste ho nosili, prezradíte zlej polícii, že ste študentom Falun Gongu. Čo sa potom dá spraviť? Ešte na to nie je úplne čas. Nie sú tam iné problémy, iba problém bezpečnosti.

 

Učeník: V prostredí pevninskej Číny, kde stále prebieha prenasledovanie, sa často dostanem k interným správam, že Úrad verejnej bezpečnosti a Úrad vnútornej bezpečnosti idú niečo spraviť. Ak o tom nikomu nepoviem, obávam sa, že nebudú venovať pozornosť vysielaniu spravodlivých myšlienok, aby to odmietli, avšak keď to dám každému vedieť, budem mať zase obavu, že negatívne správy ovplyvnia ľudí, takže sa nebudú dobre činiť v tom, čo majú robiť. Niekedy keď som na to každého upozornil, pridal som k tomu pár slov, dúfajúc, že každý bude venovať pozornosť bezpečnosti a zároveň si udržovať spravodlivé myšlienky a spravodlivé činy, odporovať prenasledovaniu a činiť sa dobre v tom, čo by sme mali robiť. Neviem, či to, čo robím, je v poriadku?

Majster: Malo by to byť v poriadku. Učeníci Dafa na Úrade verejnej bezpečnosti vedia o niektorých veciach a niekedy je pre nich ťažké uspokojiť obe požiadavky. Ak o tom povedia každému, majú obavu, že ľudia pôjdu do extrémov. Keď to nepovedia každému, majú obavu, že ľudia nebudú venovať pozornosť bezpečnosti. Je tu takáto otázka. Najlepšie by bolo, keby každý mal vo veciach jasno a bol racionálny pri robení toho, čo by mal robiť, a nerobil by to, čo by nemal robiť. Avšak niektorým veciam sa nedá vyhnúť, keďže táto spoločnosť je veľmi komplikovaná.

 

Učeník: Niektorí praktizujúci nahrali Shen Yun videá z rokov 2016, 2017 a 2018 na USB kľúč a šíria to medzi praktizujúcimi. Iní praktizujúci poukázali na to, že vydavatelia Minghui publikovali oznam, ktorý to zakazuje. Avšak oni si aj tak robia, čo chcú.

Majster: Každý si chce pozrieť Shen Yun, takže ich za to nemôžete viniť. Avšak je tu obava o bezpečnosť.

Je tu ďalšia otázka. Každý vie, že máme mnohé úspechy: akadémia Fei Tian, Shen Yun a mnohé veci, ktoré sú na svetovej úrovni – nedávame ich na web, žiadne nie sú publikované na webe. Je to preto, že web je ako démon a je na ňom všetko. Je to najprehnitejšie miesto – produkt zrodený zo skazeného ľudstva. Prečo by sme tam dávali veci, aby sa s tým zmiešali? Prečo by sme tam mali dávať také dobré veci? Niektorí študenti chcú stále dávať veci Shen Yunu a naše veci na web. Samozrejme, webstránky Shen Yunu a Fei Tian obsahujú niečo o Shen Yune a Fei Tiane, avšak to slúži určitému účelu, je to kvôli nevyhnutnosti, niečo ako firemné webstránky svetských ľudí. Samozrejme, zlo nás na webe očierňuje a ja by som povedal, že sa len čo najviac snažte neznepokojovať sa tým. Ignorujte to a prirodzene to zmizne; čím viac pozornosti tomu venujete, tým viac sa toho bude objavovať.

Takže čo sa týka našich vecí Shen Yunu a podobných, ak nedávate pozor, keď ich šírite, niektorí ľudia si ich môžu stiahnuť z internetu. Premýšľajte o tom všetci: tieto veci, vrátane Shen Yunu a hudby Shen Yun, mnohé veci Shen Yunu, všetky prišli z nebies. Ak by sa k nim každý mohol dostať cez internet a použil ich na podkopávanie Dafa alebo ich použil v tých najskazenejších veciach v ľudskej spoločnosti, ako by ste potom premýšľali? Avšak bolo by to kvôli vám! Nie je to takáto situácia? Takže ja tam tie dobré veci nechcem dať, keďže tie majú vytvárať budúcnosť ľudstva!

 

Učeník: Ako by sme v tejto etape mali riešiť otázku koordinácie vo veľkých oblastiach v pevninskej Číne? Je vhodné mať „hlavného koordinátora“ v každom meste na úrovni prefektúr, ktorý by zodpovedal za všetky okresy pod ním? Niektorí ľudia si myslia, že bez takéhoto vedenia nevytvoríme jedno telo.

Majster: Nemôžete to robiť, bez ohľadu na to, aký máte zámer. Dovoľte mi povedať vám: Nemôžete to robiť! Viem veľmi jasne, že ľudské telo, ľudské fyzické telo, má počas prenasledovania svoje hranice ohľadom schopnosti vydržať! Keď vaša myseľ dosiahne limit svojej znášanlivosti, keď vaša myseľ nie je jasná a oni vás navyše mučia a spôsobujú vám utrpenie, môžete povedať veci, ktoré by ste nemali povedať, a môžete sa vzdať. Avšak v kultivácii to nie je nutne váš konečný výsledok. Vieme, že ste sa nečinili dobre, keď ste dosiahli limit svojej znášanlivosti alebo keď ste sa cez to nevedeli dostať. Keďže kultivácia sa ešte neskončila, stále môžete mať príležitosti. Avšak len čo spravíte takéto chyby, nie je to jednoduchá záležitosť. Ak kvôli tomu niektorí učeníci Dafa stratia svoj život, bude to ešte komplikovanejšie. Takže každému hovorím, aby to nerobil.

Webstránka Minghui je platformou na zdieľanie medzi učeníkmi Dafa a je to aj okno von [do sveta]. Ak je nejaký problém, môžete zdieľať svoje názory prostredníctvom webstránky Minghui. Koordinácia vo veľkej oblasti sa teraz nesmie robiť a keď uvažujete o veciach, určite venujte pozornosť bezpečnosti.

 

Učeník: V posledných rokoch vcelku dosť praktizujúcich v našej oblasti zomrelo, vrátane niektorých koordinátorov, ktorí v našej oblasti hrali dôležitú úlohu. Niektorí praktizujúci, ktorí zomreli v dôsledku chorobovej karmy, nechceli vo svojom srdci odísť. Všetci cítime, že jedna z príčin súvisí s nejakým faktorom, ktorému nevieme odporovať.

Majster: Povedal som, že niektorí ľudia stratili svoj život, aby to videli ostatní – aby sa ostatní kultivovali. To sú usporiadania starých síl a nie je to preto, že by sa tí ľudia nečinili dobre. Avšak naozaj boli niektorí, ktorí v kultivácii poľavili. Všetko sú to ponaučenia. Keď čelia prenasledovaniu, niekedy sa cítia bezradne a nedokážu odhaliť, v čom spočívajú ich problémy – sú aj také prípady.

Ako učeníci Dafa, každý sa chce stať opravdivým učeníkom, učeníkom Dafa, ktorý je odhodlaný, kráča po božskej ceste a je neochvejný a pevný v kultivácii. Avšak pre niektorých učeníkov je to iba želanie a nedokážu dosiahnuť tú ríšu alebo tú úroveň. Je tu ale jeden bod. Myslia si, že odmietajú prenasledovanie starých síl, avšak oni sami nedosiahli tú ríšu alebo tú úroveň a nedokážu sa držať tých spravodlivých myšlienok. Niekedy vás staré sily skúšajú, aby videli, či na konci zakolíšete. Pozerajú sa na vaše myšlienky a robia vám problémy. Napokon zakolíšete a oni uspeli. Takže za týchto okolností si niekedy myslím, čo sa týka nových študentov alebo tých, čo sa po dlhý čas v kultivácii nezlepšili, že ak sa stretnete so skúškou chorobovej karmy, nie je problém, ak pôjdete do nemocnice. Nie je problém, ak sa pôjdete liečiť do nemocnice, a je to niečo v procese vašej kultivácie. Čo sa týka tých učeníkov Dafa, ktorí sú v kultivácii pevní, majú veľmi silné spravodlivé myšlienky a vedia čo by mali robiť a sú pevní vo svojej kultivácii, u nich nie je takýto problém.

Staré sily zneužívajú túto medzeru. Dnes som to povedal a možno ste tým šokovaní. Zistil som, že staré sily zneužívajú túto medzeru na prenasledovanie študentov. Staré sily zneužívajú túto medzeru. Práve som povedal, že zlo na nízkych úrovniach, vrátane starých síl na nízkych úrovniach, je naozaj zákerné. Nechcú, aby ste uspeli v kultivácii a chcú vás zabiť. Čo sa týka tých na vyšších úrovniach, tí majú pocit, že môžu použiť prenasledovanie, aby vás kultivovali – je tam takýto vzťah. Takže tí na nízkych úrovniach, ktorí môžu poškodzovať telá učeníkov Dafa, sú na najnižšej úrovni a robia problémy. Samozrejme, sú tam všetky rôzne osudové vzťahy a nie je to tak, ako si myslíte, že Bohovia a Majster sa u vás môžu o všetko postarať. Niektoré vzťahy sú také komplikované, že ich je ťažké vysvetliť. Tí noví študenti, ktorí po dlhý čas vedia, že sa neboli schopní v kultivácii zlepšiť, alebo brali kultiváciu na ľahkú váhu – ak sa stretnete s problémami, môžete ísť do nemocnice.

Keď som hovoril o tom, že učeníci Dafa by nemali ísť do nemocnice, povedal som tieto slová. Povedal som, že Bohovia, pozrite sa na tých Bohov, vrátane nesmrteľných v horách, ktorí sa kultivovali po niekoľko sto alebo niekoľko tisíc rokov, tí nechodia do nemocnice. Nie je to tak? (Všetci učeníci nadšene tlieskajú) To lekári z nemocnice vyhľadávajú ich, aby ich vyliečili, keď sú chorí. (Všetci sa smejú, nadšene tlieskajú) Je tam takýto vzťah. Takže každý v tom musí mať jasno.

 

Učeník: Niektorí praktizujúci majú mnoho peňazí, avšak nepoužívajú ich na spásu ľudí. Znamená to, že jednoducho nie sú usilovní, alebo robia veľkú chybu?

Majster: Nezameriavajte sa na takéto veci. Medzi tými, čo majú peniaze, (Majster sa smeje) musia byť učeníci Dafa. Učeníci Dafa sú vo všetkých spoločenských vrstvách. Avšak nie je to tak, že budú robiť chyby, lebo majú peniaze alebo že nebudú robiť chyby, pretože nemajú peniaze. Mať alebo nemať peniaze nie je v kultivácii problém. Má mať peniaze, avšak nie je v kultivácii usilovný; alebo má mať peniaze a je aj usilovný v kultivácii. Je to otázka kultivácie a ten rozdiel nesúvisí s peniazmi. (Všetci sa smejú) Nie je to tak, že by tie peniaze mali niekomu dať, a len tak je to správne. Ak projekt nezarába peniaze a stále sa spolieha na študentov, to takisto nepôjde. Niektorí jednoducho míňajú peniaze, sú dokonca márnotratní a nestarajú sa o to, či je dosť peňazí, ani nedbajú o to, koho peniaze míňajú.

Mnohým projektom učeníkov Dafa naozaj chýbajú finančné zdroje. Staré sily sa jednoducho pozerajú, či dokážete uspieť v robení vecí aj za takých veľmi zložitých okolností, keď nemáte peniaze. Myslia si, že toto je kultivácia, že toto je mocná cnosť a že toto je pozoruhodné, takže vás uznajú [len za takýchto okolností]. Ak máte všetko, čo potrebujete – dostanete ľudí, keď ich potrebujete a dostanete peniaze, keď ich potrebujete – ejha, to by bolo veľmi jednoduché byť učeníkom Dafa. Spasiť ľudí týmto spôsobom by bolo veľmi jednoduché. Preraziť cez internetovú blokádu – jednoducho postavíte satelit [a budete odtiaľ vysielať]. (Všetci sa smejú) Boli by ste schopní spraviť čokoľvek, čo by ste chceli. Povedali by ste, že staré sily by vás potom uznali? Preto je naša cesta veľmi zložitá a s obmedzeniami, ktoré máme v oblasti financií, materiálnych zdrojov a ľudských zdrojov čelíme siedmim miliardám ľudí na celom svete. Staré sily si myslia, že len takto sú veci v rovnováhe a že inak by učeníci Dafa boli príliš mocní. Nech je to akokoľvek, účet medzi starými silami a mnou si vyrovnáme v budúcnosti. Ale v súčasnosti musíme jednoducho robiť veci týmto spôsobom a robiť ich dobre.

 

Učeník: Niekedy som zmätený. Pochádza v súčasnosti chorobová karma a trápenia zo zasahovania starých síl, alebo to súvisí s faktorom odstraňovania mojej vlastnej karmy? Keď som sa pozeral dovnútra, uvedomil som si mnohé zo svojich nedostatkov. Úctivo sa pýtam Majstra, ak to trápenie bude pokračovať, v akých oblastiach by som ešte mal spraviť prielom?

Majster: Predtým som niečo povedal: povedal som, že keď tu máte Dafa, nemáte sa čoho báť. Niektorí ľudia to pochopili tak, že keď majú knihy Dafa, niet sa čoho báť. V úvodných rokoch bol dokonca niekto, kto držal knihu Dafa zatiaľ čo šiel po ulici oproti autám v rýchlom pruhu a hovoril: „Ja som učeník Dafa a nikto ma nezrazí.“ V čom je ten rozdiel? Mať Dafa znamená, že ste naozaj dali svoje srdce do študovania Dafa a iba vtedy naozaj „máte Dafa“. Ak ste naozaj dali svoje srdce do kultivácie a naozaj ste sa stali opravdivo sa kultivujúcim učeníkom – iba vtedy „máte Dafa“ a nemusíte sa ničoho báť. Toto je jeden aspekt.

Navyše, ako som práve teraz povedal, staré sily zneužívajú medzery učeníkov Dafa. Toto je ďalší aspekt. Niektorí ľudia nedokážu nájsť svoje vlastné pripútanosti. Samozrejme, nie je to celé také jednoduché, keďže sú tam desaťtisíce dôvodov a je to všetko veľmi komplikované. U niektorých ľudí sa táto situácia objavuje pravidelne a je to preto, že majú vážnu karmu. Povedal som, že sú tri druhy učeníkov Dafa. Hoci máte veľké množstvo karmy, ak sú vaše spravodlivé myšlienky silné, prejdete cez to. Avšak karmu treba odstrániť, takže sa to bude opakovať. Môžete to jednoducho považovať za skúšku, za kultiváciu: udržujte si svoje spravodlivé myšlienky silné a prejdete cez to. Kultivácia nenasleduje jednu šablónu a situácia každého človeka je odlišná. Avšak je tu jedna vec. Hovorím každému, že máte Dafa, získali ste Fa a tento váš život už patrí Dafa. Takže vyrazte naplno dopredu bez akýchkoľvek pochybností, udržujte si spravodlivé myšlienky a spravodlivé činy a správajte sa podľa toho, čo povedal Majster. Ak máte pocit, že sa v tomto čase nekultivujete dobre, že to nedokáže spraviť a nedokážete to vydržať, (Majster sa zasmial) potom choďte do nemocnice. Potom čo stúpnete v kultivácii, dokážete sa činiť lepšie. Hoci som to povedal, nemali by ste poľaviť. (Všetci učeníci tlieskajú)

 

Učeník: Aby sme zvýšili návštevnosť webu, médiá píšu nadpisy článkov použitím čoraz nejasnejšieho jazyka.

Majster: Je to naozaj tak. (Všetci učeníci sa smejú) Niekedy čítam vaše noviny a rovnako to platí aj pre web, a vaše nadpisy sú naozaj nejasné a nikto nevie, čo sa za nimi skrýva. Niekedy ide o pozitívnu vec, ale váš nadpis je napísaný, akoby išlo o niečo negatívne. Takže to musíme brať vážne a mali by sme nasledovať autentickú, tradičnú čínštinu a písať štandardnou mandarínskou čínštinou. Nemali by sme používať gramatiku zámorských Číňanov v juhovýchodnej Ázii. (Všetci učeníci sa smejú) Pre nich to nie je hlavný miestny jazyk, takže sa to dá pochopiť. Takže ako čínske médiá, ktoré sú určené pre čitateľov všetkých čínskych komunít, nemôžete písať vaše nadpisy nejasným spôsobom, ktorý ľudia nedokážu pochopiť.

 

Učeník: ...a aby čitatelia ostali na webstránke dlhšie, kľúčový obsah správy sa umiestni do neskorších odsekov, čo sa čoraz viac odchyľuje od tradičného štandardu žurnalistického štýlu písania. Ovplyvní to profesionálnu povesť a autoritu média? Ovplyvní to spásu vnímajúcich bytostí? Naozaj to porušuje princípy Fa?

Majster: Trošku. (Majster sa smeje) Samozrejme, povedal som „trošku“, pretože niektorí z nás majú obmedzené schopnosti a niektorí sú ovplyvnení moderným uvažovaním a kultúrou, takže to robia týmto spôsobom zámerne. Je to ako v pevninskej Číne. Pri vysielaní žurnalisti vždy zvykli rozprávať štandardnou mandarínštinou, avšak teraz tam primiešajú trochu kantónskeho prízvuku, inak... Tak či tak, robia to zámerne. „Je to v móde.“ Najmä mladí ľudia sa snažia byť módni. Tradičná kultúra – my vedieme ľudí, aby sa vrátili k tradičnej kultúre – nezabúdajte na to. (Všetci učeníci tlieskajú)

 

Učeník: Mám myšlienkovú karmu, ktorá je neúctivá k Majstrovi, a snažím sa ju odmietať, ale nefunguje to. Veľmi sa tým trápim a cítim sa nehodný Majstra.

Majster: Už ju odmietaš a činil si sa celkom dobre. Tento druh zla je pravdepodobne cudzím vedomím, alebo možno sú to tvoje po narodení sformované názory, ktorých sa Dafa dotkol. Všetko je živé, a tak reagovali. Odmietni to. Robíš to dobre, ak ich neustále odmietaš. Proces toho, ako ich odmietaš, je tvojím praktizovaním kultivácie a zoceľuješ tým svoju vôľu. Netráp sa tým. Vždy keď sa stretneš s touto situáciou, jednoducho to ber tak, že to nie si ty. Mal by si robiť to, čo by učeník Dafa mal robiť, a keď máš študovať Fa, jednoducho študuj Fa. Rob všetko, čo by si mal robiť a neber si to k srdcu. Majster vie, cez čo prechádzaš. (Všetci učeníci tlieskajú)

 

Učeník: Jeden praktizujúci v Číne trpí degeneratívnou chorobou stehennej kosti. Nevyliečilo sa to, ten človek kríva a každý deň chodí objasňovať pravdu.

Majster: U učeníkov Dafa sú dva prípady. V prvom prípade si človek myslí: „Nečinil som sa dobre, a tak musím dobre využiť čas. Degeneratívna choroba kostí – ako môže byť učeník Dafa takýto? Nečinil som sa dobre, a tak teraz dobre využijem čas.“ Takže chodí von. Ako to povedať? Nájdi si niečo iné, čo by si robil, a keď sa z toho dostaneš, potom môžeš objasňovať pravdu tvárou v tvár. Inak sa ťa ľudia môžu pýtať, čo sa ti stalo. (Všetci učeníci sa smejú) Nebudeš na to môcť nič povedať, nie? V druhom prípade som počul, že sú aj niektorí, čo chodia pred čínske konzuláty, keď sú uprostred skúšky chorobovej karmy. Ak vás konzulát odfotí a použije to vo svojej negatívnej propagande, neprinesie to viac strát ako zisku? Môžu použiť vaše fotky vo svojej negatívnej propagande v Číne a budú sa vám posmievať. Ak sa budete dobre činiť v iných veciach, je to to isté.

 

Učeník: Dobrý deň vážený Majster. Kvôli zasahovaniu, ktoré trvalo dlhý čas, je moja kultivácia plná ťažkostí a bolesti. Často sa mi ukazuje podoba Satana. Myslím si, že zdroj toho zasahovania súvisí so Satanom. Chcel by som sa Majstra spýtať, aký je vzťah medzi starými silami a Satanom?

Majster: Tento vesmír je starý vesmír. Je pokazený, ako viete. Hoci je pokazený, všetky bytosti si zvykli na stav bytostí v starom vesmíre, a to zahŕňa spôsob ich života, zvyky a kultúru všetkých Bohov. V náprave Fa musíte všetko toto obnoviť, dokonca odstrániť tie nedostatky a zmeniť ich na dobré veci. Oni sa toho nedokážu vzdať, takže do vás budú v náprave Fa zasahovať a pokúsia sa zmeniť nápravu Fa na takú, akú by chceli oni. Jeden premýšľa jedným spôsobom, druhý premýšľa týmto spôsobom, no čo ak viacerí uvažujú takto? Nie je to také jednoduché a mnohé veľké otázky a záležitosti sa stretnú s takýmto zasahovaním, takéto sú staré sily. Avšak oni v rámci určitých úrovní zostavili systém a spojili sa, aby boli systematickí a silní, využívajúc zmeny, ktoré sa robia počas  Dafa nápravy Fa! V mene toho, že mi pomáhajú, aby som zachránil vesmír, v mene pomáhania mi v náprave Fa, začali novú sériu vecí a ustanovili skupinu vecí. Toto sú staré sily.

Nemajú priamy vzťah so Satanom. Či je to Satan alebo zlý komunistický červený démon, tieto zlé veci, vrátane prehnitých démonov vo všetkých ríšach – všetci sú používaní starými silami, aby zoceľovali učeníkov Dafa. Tí prehnití démoni majú pocit, že si vybijú svoju zlosť, keď uškodia učeníkom Dafa, a tak vytrvalo prenasledujú učeníkov Dafa a chcú, aby v kultivácii zlyhali. Toto je subjektívne myslenie prehnitých démonov. Sú to schopní robiť, ale takisto vedia, že keby to prehnali, budú odstránení. Takže sa neodvážia prekročiť určité hranice a navyše musia nájsť nejaké výhovorky. Avšak ich zámer je zlý a robia zlé veci. Čo sa týka starých síl, ich zámerom je získať v náprave Fa to, čo chcú. Takáto je situácia, takže usporiadali túto skupinu vecí, ktorá viedla k dnešnému prenasledovaniu.

V skutočnosti je táto záležitosť veľmi jednoduchá. Ako všetci viete, keď sa dom dlho neupratoval, bude špinavý a musí sa vyčistiť. Avšak nech ho čistíte akokoľvek, pri jeho čistení sa tam bude dvíhať prach a ľudia sa môžu v rozvírenom prachu začať dusiť. Prinajmenšom budete po jeho čistení unavení a bude vás to obťažovať. Ak je ten dom poškodený, musíte ho opraviť[1] a to je veľmi namáhavé; možno sa pri procese opravy zraníte. Tu niečo pretrhnete, tam sa niečo zlomí, tu na niečo narazíte, alebo tam niečo rozbijete – je to veľmi namáhavé. Ak by to všetko bolo nové, nemuseli by ste nič takéto robiť. Robenie vecí je samo osebe pre vás ťažkosťou a trápením. Ak to nebudete robiť, nebudete mať trápenia, a keď to robíte, budete mať trápenia. Takto sa tie veci majú. Takže niektorí Bohovia, ktorí so mnou sympatizujú, (Majster sa smeje) hovoria: „Kto sa stará o tie veci – iba ty sa o ne staráš.“ (Majster sa smeje) (Všetci učeníci tlieskajú)

 

Učeník: Je mnoho nových študentov, ktorí začali praktizovať, pretože chceli zostať v zahraničí a majú rôznu mentalitu. Niektorí naozaj vstúpili do praxe, pričom niektorí po jednom alebo dvoch rokoch študovania Fa ani nevystúpili zo strany, ani nepoznajú pravdu. Niektorí jednotlivci dokonca ohovárajú študentov Dafa za ich chrbtom a hovoria zlé veci. Koordinátori ich radi podporujú v robení nejakých vecí, mysliac si, že títo noví praktizujúci budú mať úžitok zo štúdia Fa, ku ktorému vedie ich zapojenie sa, nech je ho koľkokoľvek. Niekedy im aj pomáhajú tým, že im poskytnú podpis a svedectvo pre imigračný úrad. Viem, že pre nich nie je ľahké zarobiť si na živobytie v Číne za vlády zlej strany. Ako by sme to mali riešiť? Ako im pomôcť?

Majster: Ako im pomôcť? Po prvé, musíte zistiť, či sú to študenti. Ak nie sú a nevstúpili naozaj do praxe a chcú len získať určitý status, nemôžeme sa do toho zapájať. Porušovalo by to imigračné zákony USA, nie? To je prvá vec. Druhou vecou je, že hovoríte, ako mu chcete pomôcť, aby ste ho zachránili, ale ak sa nekultivuje, neocení vašu pomoc. Viete, čo tí ľudia v pevninskej Číne robia? Podvádzajú dokonca svojich rodičov, sestry a bratov, a dokonca na nich vytiahnu nôž alebo strelnú zbraň. Ľudia sa pokazili do tohto stupňa – nemyslite si, že dnešní ľudia sú takí svätí. Ak sa nekultivujú, sú to len bežní ľudia; ak sa skutočne kultivujú a vy vidíte, že skutočne vstúpili do praxe, iba potom ich môžete brať ako študentov.

 

Učeník: Som európsky praktizujúci a zistil som, že ma každý deň ovláda jedna pripútanosť: neustále sa pozerám do svojho mobilu a počítača a premrhal som tým mnoho času. Pokúšal som sa oslobodiť z tohto stavu, ale neúspešne. Rád by som poprosil milosrdného Majstra, aby mi povedal, ako zvýšiť svoju silu vôle a zbaviť sa toho.

Majster: Kúpte si mobilný telefón, ktorý sa nevie pripojiť na internet. (Všetci učeníci sa nahlas smejú, tlieskajú) (Majster sa usmieva) Ak to chcete prekonať, určite existuje spôsob. Viete, že aby sa vyhli zasahovaniu, mnoho mladých učeníkov na hore má iba jeden telefón a nepripájajú sa na internet?

 

Učeník: Niektorí ľudia, potom ako žili v Číne približne rok, sa vrátili a začali sa opäť zúčastňovať rôznych aktivít, vrátane konferencií Fa. Kým boli v Číne, neboli žiadnym spôsobom prenasledovaní. Ako by sme mali riešiť tento druh situácie?

Majster: Treba o tom uvažovať. Viete o odpočúvaní telefónov. Telefón, ktorý so sebou nosíme, dovoľte mi povedať vám, každý z nich je odpočúvacie zariadenie. ČKS tam sedí a počúva, ako sa bavíte o svojom každodennom živote. Môže vás počuť veľmi jasne. Mobil každého učeníka Dafa je odpočúvaný. Hovoríte, že nie ste odhalený? Okrem toho, telefóny možno rýchlo pospájať. Hneď ako vytočíte nejaké číslo, je previazané s vami a je nastavené na sledovanie. Tých, ktorí neboli odhalení, je príliš málo alebo takmer neexistujú. Pokiaľ sa zúčastňujete aktivít na verejnosti, budete odhalený. Takže ak niekto ide späť do Číny a nič sa mu nestane, ako keby kráčal po hladkej, rovnej ceste, myslím si, že je tam určite nejaký problém.

 

Učeník: Rád by som sa spýtal. Vstúpila propagácia Shen Yunu do novej fázy a vyžaduje len malý počet ľudí, ktorí sa jej zúčastňujú? Ak určitá krajina organizuje vystúpenie po prvýkrát...

Majster: Samozrejme, ak je to po prvýkrát, vyžaduje to úprimnú snahu každého. Avšak ohľadom vplyvu Shen Yunu, raz som povedal, že keď Shen Yun prerazí cestu v New Yorku, otvoria sa celé USA. Ak sa otvoria USA, celý svet sa otvorí. Taká je teraz situácia a jeho vplyv je celosvetový. V každom mieste, ktoré Shen Yun navštívil v Európe, ľudia už o Shen Yune počuli. Všetci o ňom vedia a jeho povesť je veľmi dobrá; všetci vedia, že je veľmi dobrý. Toto je súčasná situácia. Myslím, že tie oblasti v Európe, ktoré nevenovali pozornosť propagácii Shen Yunu, by jej teraz mali venovať pozornosť. Pri objasňovaní pravdy a záchrane ľudí ste sa činili pomerne pasívne. Shen Yun je veľmi mocný v spáse ľudí a pomáha vašej oblasti spraviť to, avšak vy aj tak nie ste proaktívni. Bez ohľadu na dôvod, ak by ste mohli byť rovnako húževnatí ako americkí praktizujúci, trh v Európe by bol dnes dokonca ešte väčší ako ten v USA. Jeho obecenstvo by bolo väčšie.

Ohľadom zasahovania ČKS do divadiel: Špióni používajú zastrašovanie a úplatky, aby ovplyvňovali divadlá a zasahovali do nich, a niektorí riaditelia divadiel boli dokonca pozvaní do Číny – robili všetko, čo mohli. Avšak učeníci Dafa boli vytrvalí a uspeli v riešení tej situácie: „Ak ste naozaj boli kúpení zlou ČKS, pôjdem sa porozprávať s vaším nadriadeným.“ Viete, že správna rada a hlavné vedenie sú väčšinou ľudia s vyšším spoločenským postavením a sú cieľovým publikom pre naše predstavenie. Títo ľudia videli predstavenie. Potom ako spoznajú situáciu, chcú Shen Yunu pomôcť: „Ak nenecháte vystúpiť Shen Yun, koho necháte vystúpiť?“ Niektorí nemali inú možnosť, ako dať nám divadlo. Niektorí ďalej odporovali. Riaditeľ divadla v Los Angeles bol tým, kto vytrvalo odmietal: „Jednoducho vám ho nedám.“ Dôvodom bolo, že bol pozvaný čínskym konzulátom, aby išiel do Číny. Potom ako sa vrátil, divadlo nám nechcel dať. Následne sme sa stretli s jeho nadriadenými a oni, bez toho aby nám niečo povedali, ho potichu prepustili. (Všetci učeníci tlieskajú) Potom ako ho prepustili, divadlo nám zatelefonovalo. V tom čase sme tam neboli žiadať o nejaký termín, no zatelefonovali nám a spýtali sa: „Chce Shen Yun prísť a vystúpiť?“ (Všetci učeníci sa smejú a tlieskajú) Ak by im správna rada niečo nepovedala – „Musíte pozvať Shen Yun späť“ – nespravili by to. Hoci ten chlapík bol prepustený, ľudia tam boli jeho personál, takže keď sme tam prišli, spravili všetko, o čo sme požiadali, až na to, že nevyzerali príliš nadšene. (Majster sa smeje) Samozrejme, časom sa to zlepšilo. Dávam vám len príklad.

Ak je nejaký jednotlivec zastrašený konzulátom zlej ČKS, mali by ste mu ísť objasniť pravdu. Mali by ste mu povedať, aká zlá je komunistická strana a povedať mu, ako to riešili iné divadlá a čo spravili. Ak sa s ním pôjdete porozprávať, hovorím vám, veci budú rozriešené. To jest, musíte tomu venovať tú námahu. Niektorí z našich študentov sa stiahli potom, ako narazili na prekážku. To nepôjde. Bez húževnatosti, ako to môžete vyriešiť? Zachraňujete ľudí a musíme sa zo všetkých síl pokúsiť zachrániť ich. Musíte tiež preraziť cez mnohé obmedzenia v tejto spoločnosti. Bez toho, aby ste porušovali nejaké zákony, mali by ste to vhodne a slušne vyriešiť. Nenazývalo by sa to zachraňovanie ľudí, ak by tam neboli žiadne ťažkosti. Povedzme, že by ste tam išli a ľudia by s vami okamžite súhlasili a povedali by: „Prosím, príďte sem vystúpiť.“ Súhlasili by s tým staré sily? Takýto je proces, ktorým sme prešli v USA. Divadlá tiež majú každoročnú konferenciu. Hovoria o tom, ako nás ČKS prenasleduje a zasahuje do nás. Všetky o tom hovoria a vedia o tom, čo sa deje. V Európe je rovnaká situácia.

Samozrejme, nechoďte sa do toho zapliesť svojvoľne. Musíte byť vo všetkom dobre skoordinovaní. Choďte sa porozprávať s koordinátorom. Ak súhlasí a všetci sa zamyslia a navrhnú, ako to spraviť, potom to spravte. Nebuďte prosím nedbanliví. Niektorí jednotlivci od začiatku nie sú veľmi racionálni. Impulzívne tam prídu a rozprávajú dve na tri o všetkom možnom: „Dostanete odplatu.“ „Shen Yun je Boh.“ Odvážia sa povedať hocičo. Ako by ľudia mohli prijať tieto veci na ľudskej úrovni? Namiesto toho to bude mať zlý účinok.

 

Učeník: Kvôli dlhotrvajúcemu zasahovaniu je moja kultivačná cesta plná ťažkostí a bolesti. Podoba Satana sa často...

Majster: Toto som čítal. Podoba Satana. V tomto druhu situácie by ste tomu mali priamo odporovať. Keď sa skutočne cítite slabý, mali by ste zavolať Majstra. (Všetci učeníci nadšene tlieskajú) Ak sa to ukáže len ako obraz, vysmejte sa tomu a vysielajte spravodlivé myšlienky na to, aby ste to odstránili. Bude to bezmocné a nebude to schopné nič spraviť. Učeníci Dafa sú schopní a vaše schopnosti ďaleko prevyšujú jeho schopnosti. Satan, ako viete, je démon v rámci Troch ríš, démon v ľudskom svete. Takže jeho úroveň je veľmi nízka. Ľudia, obyčajní ľudia, bežní ľudia si myslia, že je dosť veľký. V očiach Bohov je mnohokrát menší ako prach alebo zrnko prachu. Ak naozaj vyšlete spravodlivé myšlienky a vaše spravodlivé myšlienky sú skutočne dosť silné, bude vyľakaný. Niektorí démoni sú schopní tyranizovať učeníkov Dafa presne preto, že ich nemôžete vidieť a máte pocit, že sám ste bezmocný. Oni len využívajú túto medzeru.

 

Učeník: Ovplyvní pohľad nejakého človeka na americké politické prostredie a podpora určitej politickej strany jeho budúcnosť? Keď objasňujeme pravdu, mali by sme rozprávať o vplyve zlej ČKS v Amerike a o tom, ako určitá americká politická strana podporovala komunistickú ideológiu?

Majster: My sa nemiešame do politiky. Musíme zachrániť ľudí vo všetkých politických stranách. Nemáme politický názor. Je to tak? Zameriavame sa na problémy, nie na ľudí. Zameriavame sa na zlého ducha ČKS a nie na ľudí. Ste tu, aby ste zachránili ľudí. Absolútne sa nezamiešajte do záležitostí medzi politickými stranami. Toto zahŕňa aj naše médiá; oni sa v skutočnosti tiež do toho nezapojili. Oni len správne prinášali správy o pozitívnych veciach a to je všetko. Nepovedali otvorene, že ho podporujeme a stojíme na jeho strane, takže píšeme články, aby sme ho propagovali. Nie je to tak. Oni len pozitívne prinášali správy o veciach a pozitívne informovali o faktoch. Ako by mohli médiá učeníkov Dafa klamať? Nemôžete si vyvinúť nejaké názory len preto, že naše médiá sú odlišné od tých lživých médií, nie? Pamätajte si, že ste kultivujúci. Ako by ste mohli byť hnaní emóciami, pripútanosťami a dokonca negatívnymi faktormi, aby ste sa stali takými iracionálnymi?

 

Učeník: Keď prechádzajú cez ťažkosti, niektorí učeníci Dafa veria, že by sme nemali najprv hľadať v nás samých; namiesto toho by sme mali najprv vysielať spravodlivé myšlienky. Ak sa pozrieme dovnútra, nasledovali by sme vraj cestu starých síl.

Majster: Ach...(Majster sa usmeje) Väčšinou hovorím: Keď narazíme na problémy, mali by sme najprv hľadať v sebe (Majster sa usmeje), aby sme zistili, či my sami nemáme problémy. Ak máme problémy, mali by sme ich okamžite napraviť. Vysielanie spravodlivých myšlienok sa robí keď určite viete, že démoni sa naozaj zamerali na určitú vec alebo že naozaj zasahujú. Musíte vedieť, že sú to naozaj oni, a potom vysielajte spravodlivé myšlienky. Navyše, nevysielajte spravodlivé myšlienky len tak pre hocičo: Ak ste vy sami naozaj spravili niečo nesprávne a vysielate spravodlivé myšlienky, ak by vaše spravodlivé myšlienky skutočne mali nejaký účinok, bolo by to tak, že by potrestali vás. (Majster sa smeje)

 

Učeník: Zahraniční praktizujúci sa dlhodobo nemôžu vrátiť do pevninskej Číny. Ich rodiny v pevninskej Číne nemôžu prísť do zahraničia. Čo by sme mali spraviť?

Majster: (Majster sa usmieva) Je ťažké byť odlúčený od svojich blízkych a vidím, že je to pre vás bolestivé. Čo by sme mali spraviť v kultivácii? (Povzdych)... Pri praktizovaní kultivácie, ak sa chcete spýtať Majstra, Majster vám povie, aby ste sa zamerali na kultiváciu. Nie je to tak? Napokon sa jedného dňa stretnete s tými, s ktorými sa máte stretnúť. (Všetci učeníci nadšene tlieskajú. Majster ukazuje pozdrav jednou rukou.) Učeníci Dafa sa jedného dňa vznešene a spravodlivo vrátia do Číny, ako hrdinovia, ktorí zachránili svet. Budú mať česť a slávu. (Všetci učeníci nadšene tlieskajú. Majster ukazuje pozdrav jednou rukou.) Ak sa prikradnete späť a oni to zistia, zatvoria vás do malej miestnosti, zbijú vás a vy im všetko poviete. (Učeníci sa smejú) To neznie veľmi príťažlivo!

 

Učeník: V Číne už vymizli všetky prehrávače videokaziet. Praktizujúci si však doma uchovávajú staré videopásky Majstrových prednášok Fa. Rád by som sa spýtal Majstra, či by sme ich mali naďalej uchovávať, alebo ich môžeme spáliť?

Majster: Ak ich nemôžete bezpečne uchovávať, potom ich spáľte. Je to v poriadku, pokiaľ ako učeník Dafa viete (Majster ukáže na srdce) čo robíte. Nie je to problém, ak to nie je kvôli poškodzovaniu Dafa. Povedal som aj iným praktizujúcim, že to môžu spraviť.

 

Učeník: V procese mojej kultivácie sa stále cítim nahnevane. Je to pre mňa pripútanosť, ktorej je ťažké sa vzdať.

Majster: Hnev. Pochádza zo zvyku, že radi počúvate pekné slová a máte radi, keď sa vám stávajú dobré veci; inak ste nahnevaný. Uvažujte o tom, všetci, toto nie je prijateľné. Kultivácia by nemala byť praktizovaná takto. Vždy som hovoril, že kultivujúci by sa mal pozerať na veci naopak. Keď narazíte na zlé veci, mali by ste si pomyslieť, že je to dobrá vec, keďže je tu s cieľom, aby vás zlepšila. [Mali by ste si pomyslieť:] „Mal by som to dobre zvládnuť. Musím iba prejsť ďalšou skúškou, je to kultivácia.“ Keď sa stretávate s dobrými vecami, mali by ste si pripomínať: „Ach, nemal by som sa z toho príliš tešiť. Radostné veci mi nedovolia zlepšiť sa, ale ľahko môžu spôsobiť, že človek spadne.“ V kultivácii sa musíte pozerať na problémy z opačného uhla. Povedzme, že narazíte na ťažkosti alebo sa vám stanú nepríjemné veci a vy ich len slepo odmietate a odtláčate ich preč; odmietate prejsť skúškou, potom odmietate ísť nahor, nie? Samozrejme, prenasledovanie, ktorému čelíme, je odlišná záležitosť.

 

Učeník: Mali by zahraniční praktizujúci zvýšiť svoje snahy o zväčšenie anglického Epoch Times?

Majster: Nie som proti tomu. Povedal som človeku zodpovednému za The Epoch Times, že ak by ste venovali predtým pozornosť anglickým The Epoch Times, dnes by ste predstihli všetky newyorské médiá. Vaša čítanosť je v súčasnosti už obrovská. Ak sa budete ponáhľať, stále je dosť času. Hoci som to povedal, nikto nespravil veci nesprávne. V situácii, kde peniaze a zdroje sú obmedzené a keď potrebujete ľudí, nie sú, a keď potrebujete finančné zdroje, nie sú, je to veľmi zložité.

 

Učeník: Komunizmus už vládne svetu. Fáza Fa nápravy ľudského sveta sa má začať. Budú v nebezpečí ľudia – či sú zo Západu alebo z Východu – ktorí sa vo svojej mysli neočistili od zlej komunistickej ideológie, aj keď sa nepripojili ku žiadnej zo zlých komunistických organizácií?

Majster: Dovoľte mi povedať vám, že ľudia v západnej spoločnosti vo všeobecnosti nemajú dobrý dojem zo zlej komunistickej strany. Samozrejme, je tu určitá skupina ľudí, ktorým niektoré veci nie sú jasné a obhajujú socializmus, rovnomerné rozdelenie bohatstva a podobné veci. Avšak tento svet nemá byť takýto. Ľudská spoločnosť má karmické vzťahy. Dobré činy, ktoré ste spravili vo svojom minulom živote, sa v tomto živote premenia na požehnanie. Toto požehnanie sa môže premeniť na pozíciu vo vláde, alebo môžete tiež získať peniaze, a takto sa človek stane bohatým. Nezáleží na tom, že obchodník vyhlasuje, aký je skúsený alebo schopný; iba preto, že má to požehnanie, môže mať to, čo má. Je tiež mnoho ľudí, ktorí si myslia, že sú veľmi talentovaní a veľmi schopní, ale nedokážu si zarobiť žiadne peniaze, takže sa cítia rozhorčene. Nemajú to požehnanie. Hovorí sa, že o ľudskú spoločnosť sa starajú Bohovia; toto je to, čo to znamená. Všetko je spravodlivé. Vo vašom minulom živote ste zabili mnoho ľudí, ublížili ste im a spravili ste mnoho zlých vecí a v tomto živote stále chcete zbohatnúť? Takže to nie je takéto. Starajú sa o to Bohovia a nie je to také, ako si to ľudstvo predstavuje. ...Všetci ľudia túžia po dobrom živote, čo nie je nesprávne. Človek používa ľudské uvažovanie na vnímanie vecí, čo nie je nesprávne. Ak je niekto chudobný a ľudia sa pokúšajú pomôcť si navzájom, to tiež nie je nesprávne. Všetko sú to dobré skutky, ktoré treba podporovať. Nie je to tak? Pochádzajú z láskavosti, sympatie, milosrdenstva, dobroty a sú to všetko dobré veci. Dotkne sa to tiež sŕdc chudobných, takže sa budú v živote viac snažiť. Všetko je to prospešné pre spoločnosť. Ľudská spoločnosť je ako kultivačné prostredie. Nepovedal som, že ak by si ľudská spoločnosť udržiavala spravodlivé myšlienky a tradície, bola by na božskej ceste?

Niektorí ľudia nechápu, aká je zlá komunistická strana; nevedia, čo je socializmus. Zlá komunistická strana vysvetlila socializmus veľmi jasne. Hovorí vám, že socializmus je začiatočná fáza komunizmu. To je veľmi jasné. Je to jasne napísané v ústave zlej komunistickej strany. Čínska spoločnosť je socialistická; v súčasnosti nie je komunistická, sama to povedala. Navyše, je v začiatočnej fáze socializmu; to, o čo sa snaží, je ešte horší komunizmus. Tí ľudia, ktorí sa snažia o socializmus, by skutočne mali ísť žiť do Číny, aby ho tam sami zažili, a potom uvidíme, čo povedia. (Majster sa usmieva)

Samozrejme, my objasňujeme pravdu; niekedy veci nie sú náhodné. Človek, na ktorého ste narazili, je západniar a nikdy sa nepridal k zlej komunistickej strane, ale potom ako mu poviete všetko toto, možno je to to, čo by mal počuť. (Majster sa usmieva)

 

Učeník: Hoci noví praktizujúci, ktorí práve získali Fa, tiež robia tri veci, stále si myslím, že je tam medzera medzi dlhoročnými praktizujúcimi a mnou. Je tam rozdiel v našich pôvodoch, úrovniach a bytostiach?

Majster: Nemožno to chápať takto. Tí, ktorí vstúpili počas neskoršej fázy a sú schopní pridať sa k učeníkom Dafa, sú usporiadaní. Mali ste vstúpiť v tomto čase. Nemá to nič do činenia s vašou úrovňou v budúcnosti. Preto sa ponáhľajte a študujte Fa, dobehnite to a čiňte sa dobre v tom, v čom by ste sa mali činiť dobre. To by malo stačiť. (Všetci učeníci tlieskajú)

 

Učeník: Rád by som sa spýtal, či je vhodné používať znaky Zhen-Shan-Ren a nepoužívať emblém Faluna v dizajne tovaru.

Majster: Nie je to vhodné. Zhen-Shan-Ren je Fa vesmíru. Nie je vhodné, ak ho dávate na tovar, ktorý predávate. Nie je to vhodné. Všetci učeníci Dafa chcú, aby ľudia z toho mohli mať úžitok. Takto by sa to nemalo robiť. Treba mať rešpekt voči Fa.

 

Učeník: Mohol by Majster pohovoriť o probléme pozitívnych a negatívnych ponaučení?

Majster: Je ich príliš veľa, v každom aspekte. Je ich jednoducho príliš veľa, viac ako stovky miliónov. Keď sa stretávate s príjemnými vecami, nepoužívate uvažovanie kultivujúceho, aby ste tú vec vnímali, a ak ste šťastný ako bežný človek, stane sa to vašou ťažkosťou, keďže ste kultivujúcim. Ohľadom negatívnych ponaučení, je ich tiež príliš veľa. Veci, ktoré neboli spravené dobre, sú negatívnymi ponaučeniami.

 

Učeník: Používanie ľudských metód na riešenie kultivačných problémov medzi učeníkmi Dafa nielenže nemôže vyriešiť tieto problémy, ale ešte tie konflikty zintenzívni.

Majster: Učeníci Dafa sú kultivujúcimi. Ak neuvažujete o veciach z perspektívy kultivácie, ak neriešite problémy podľa Fa, ak používate myslenie bežných ľudí na riešenie problémov, budú do vás zasahovať staré sily. Keď dvaja ľudia začnú bojovať krátko potom, ako sa začali rozprávať, nie sú zakorenení vo Fa.

 

Učeník: Som veľmi vďačný Majstrovi. Zdá sa, že som pochopil a našiel som koreň sentimentality. Ale nie som schopný pochopiť vzťah medzi mojou sebeckosťou a sentimentalitou.

Majster: Hovoriac o sebeckosti, v tomto vesmíre, najmä v ľudskej spoločnosti, dá sa povedať, že to nie je veľký problém. Prečo? Pretože všetko má svoj pôvod v sebe, vo vlastnom ja. Uvažujte o tom prosím: V tejto spoločnosti, vaša rodina je vaša, vaša práca je vaša, vaše sú peniaze, čo zarobíte, veci, ktoré robíte, všetko, nie? Dokonca aj hybná sila, ktorá tlačí túto spoločnosť napred, má svoj pôvod v sebeckosti. „Chcem niečo vynájsť,“ „Chcem niečo spraviť,“ „Chcem toto a tamto.“ Nie je to tak? Tí, čo sú prezidenti: „Chcem premeniť spoločnosť na niečo dobré takým a takým spôsobom.“ Dokonca aj všetky dobré veci majú svoj pôvod vo vlastnom ja. Toto by nemal byť problém pre bežných ľudí. Čo sa týka praktizujúcich, kultivujete sa, aby ste sa stali nesebeckými bytosťami, ktoré žijú pre iných – bytosťami so spravodlivým Fa a spravodlivým osvietením. Toto sa vzťahuje na kultivujúcich.

Pokiaľ ide o sentimentalitu, v ľudskej spoločnosti túto sentimentalitu nemôžete vidieť. (Majster sa usmieva) V našej atmosfére a v rámci tejto atmosféry je jej hustota desiatky miliónov krát vyššia ako hustota molekúl vody. Taká je. Preniká kosťami všetkých bytostí, bunkami bytostí a časticami bytostí. Pokiaľ ste bytosťou v rámci Troch ríš, nech je to čokoľvek, môže cez to pretiecť. Inými slovami, ste ponorení v tejto sentimentalite. Zostať nepohnutým touto sentimentalitou – ak niekto povie, že nie je pohnutý sentimentalitou, je skutočne pozoruhodný. Tí, ktorí nie sú pohnutí sentimentalitou, môžu byť len kultivujúci. Dokonca aj keď je to kultivujúci, iba ak chápe určité princípy v kultivácii, tá jeho časť, ktorá sa pozdvihla, vystúpi nad Tri ríše, takže do tej časti nebude sentimentalita zasahovať. Pokiaľ ste sa v kultivácii nepozdvihli a pokiaľ zostávate na úrovni bežných ľudí, ste ponorení do sentimentality a budete ňou pohnutí. Učeníci Dafa narábajú so sentimentalitou racionálne. Nie je možné byť ňou neovplyvnený. Ste ohľadom nej iba racionálny. Iba tá vaša časť, ktorá dovŕšila kultiváciu, sa môže odpútať od sentimentality.

To, či ju učeníci Dafa dokážu racionálne zvládnuť, záleží na tom, aká silná je ich racionalita. Toto sú spravodlivé myšlienky, o ktorých hovoríme. Ide o to, či je základňa vašej kultivácie pevná alebo nie. O tomto hovoríme a toto to je. Ak dokážete ku všetkému pristupovať racionálne, potom je to skutočne pozoruhodné. Viem, aký je to pocit nemať žiadnu sentimentalitu. (Majster ukáže na srdce a usmeje sa) Je to milosrdenstvo k vnímajúcim bytostiam a je to úplne iná vec ako sentimentalita. Je to niečo v širokom zmysle, pričom sentimentalita sa voči tomu zdá ako niečo nadbytočné a odpudzujúce. Presne ako keď počujete niečo nepríjemné a keď vidíte veci, ktoré by tam nemali byť, odmietate ich. Preto by ste ju v súčasnosti mali iba brať racionálne.

 

Učeník: Minghui potrebuje mnoho profesionálnych zamestnancov na plný úväzok, ktorí by sa mu mohli venovať. Avšak bez kancelárie, bez konkrétneho systému, platu či honoráru, pracujú naši zamestnanci veľmi nenápadne po dlhé časové obdobia a nemôžu ani iným povedať o tom, čím sú zaneprázdnení. Toto malo za následok, že mnoho členov personálu bolo odtiahnutých preč inými projektmi. Niektorí pokračujú v práci vo voľnom čase a nepokúšajú sa zlepšiť si svoje profesionálne zručnosti. Tí, ktorí majú profesionálne zručnosti, potrebujú plat, tituly a pozície v spoločnosti, a preto sa k nám nemôžu skutočne pridať a považovať to za svoju zodpovednosť. Obsah našej webstránky, propagácia, dizajn a technické zlepšenie, všetko zaostalo...

Majster: Všetky médiá zachraňujú ľudí a sú pozoruhodné. Všetky hrali dôležitú rolu v náprave Fa a zhromaždili si bezhraničnú mocnú cnosť. Avšak len Minghui je vonkajším oknom pre Dafa a je to platforma pre kultivačné zdieľanie učeníkov Dafa. Je to platforma pre zdieľanie učeníkov Dafa v každom kúte sveta, vrátane tých, čo sú v pevninskej Číne. Toto je niečo, čo by žiadne iné médium nebolo schopné spraviť a nahradiť ho. Mocná cnosť je ešte bezhraničnejšia! (Všetci učeníci nadšene tlieskajú. Majster ukazuje pozdrav jednou rukou.)

Práve povedali, že sú tichí, neznámi a nikto nevie, čo robia. Niektorí ľudia si dokonca myslia, že sa aktívne nezúčastňujú aktivít učeníkov Dafa. Niektorí pracujú veľmi tvrdo, fyzicky aj duševne do neskorej noci, pričom nemajú veľa rúk, ktoré by im mohli pomôcť. Pracujú za zložitých podmienok. Čo je v kultivácii najpozoruhodnejšie a najveľkolepejšie? Najmä ak sú učeníci Dafa v najzložitejších situáciách a potrebujú počuť hlas, (Majster je zjavne pohnutý) je tam webstránka Minghui – uvažujte o tom prosím, všetci: Aká pozoruhodná vec! Musíte si to vážiť! Bez ohľadu na to, aké je to zložité, je to mocná cnosť. (Všetci učeníci nadšene tlieskajú)

Navyše, pre Minghui môžu pracovať len veľmi dôveryhodní praktizujúci, pretože sú v priamom kontakte s praktizujúcimi v pevninskej Číne. Musia to byť veľmi dôveryhodní praktizujúci, veľmi sústredení a tí, ktorí sa tomu skutočne môžu venovať. Mladí praktizujúci sú najpotrebnejší, ale oni sú tí, ktorí najmenej pravdepodobne budú sústredení. Takže je to veľmi zložité. V kultivácii, ak by ste to skutočne chápali, bojovali by ste, aby ste sa dostali dnu. Avšak nikto nevidí ich mocnú cnosť. Nikto ich nevidí; robia to potichu a bez uznania. (Majster sa smeje).

Všetci ľudia chcú robiť nápadné veci, aby druhí videli ich úspechy. Dokonca aj keď to Majster nevidí, chceli by ste, aby to videli iní, inak sa budete v srdci cítiť nepokojne. V skutočnosti sú oči vo vesmíre, ktoré vás sledujú, také početné, že si neviete predstaviť, koľko ich je. Častice sú preplnené očami. Aj najmenšie častice sú preplnené očami. Všetky bytosti vo vesmíre pozorujú všetko, čo učeníci Dafa robia. Všetci Bohovia to pozorujú. Každú vašu myšlienku, každý nápad, všetko čo robíte sa zaznamenáva a je to ešte živšie ako videonahrávka – všetko sa nahráva viac-dimenzionálne. (Majster sa smeje) Takže je to ukázané Bohom, ale nie ľuďom. (Všetci učeníci tlieskajú. Majster zdvíha dlaň, aby opätoval uznanie) Je to preto, že vás musia pozorovať. To, či učeník Dafa bude úspešný alebo nie, zahŕňa to, či náprava Fa vo vesmíre bude úspešná alebo nie a či vesmír bude existovať alebo nie. To, či sa učeníci Dafa dokážu činiť dobre alebo nie, bude mať dopad na ich životy. Ako by vám mohli nevenovať pozornosť? Všetci pozorujú.

 

Učeník: Dostali sme spätnú väzbu o tom, ako Minghui nazval ilegálne zatknutie učeníkov Dafa v pevninskej Číne „únosom“. Bežní ľudia tomu nerozumejú, pretože si myslia, že „únos“ sa týka zločincov, ktorí žiadajú výkupné potom ako vezmú nejakých ľudí za rukojemníkov. Myslia si, že náš štýl písania je veľmi čudný a pre bežných ľudí ťažko pochopiteľný.

Majster: Kultúra v pevninskej Číne je iná vec. Zahraniční praktizujúci boli preč z Číny po dlhý čas a to, čo vidia a chápu, sú univerzálne spôsoby, ako sa robia veci, takže je tam možno rozdiel. Zlá ČKS je tvorená darebákmi a zločincami; keď zatknú ľudí, nie je to rovnaké ako keď únoscovia ľudí unášajú? „Zatknutie“ je výraz používaný pre zlých ľudí. Ale môžete im to vysvetliť. Ak je to potrebné, tieto veci možno zlepšiť, primárne sa zamerajúc na pevninskú Čínu. Ak o tom dôkladne uvažujete, v skutočnosti je toto slovo použité dosť vhodne.

 

Učeník: Je kniha „Ako démon komunizmu ovláda náš svet“ určená primárne pre zahraničných čitateľov v rôznych krajinách? Mali by sme ju široko propagovať v pevninskej Číne?

Majster: Nie je potrebné ju široko propagovať v pevninskej Číne. Je primárne určená medzinárodnému spoločenstvu. V Číne už ľudia vedia, že im vládne červený démon, [netreba im hovoriť,] že im vládne démon.

 

Učeník: Niektorí praktizujúci chcú použiť zhrnutie alebo citovať z knihy „Konečný cieľ komunizmu“ vo svojich pravdu objasňujúcich listoch alebo komentároch. Ale väčšinou nevedia vysvetliť veci tak dobre, ako to robí kniha.

Majster: Knihy vo všeobecnosti niečo konštatujú, a potom používajú rôzne argumenty na to, aby dokázali veci jasne vysvetliť. Keď objasňujete pravdu, nemôžete rozprávať o toľkých veciach naraz a keď nedokážete byť vo svojej reči dostatočne dôkladný, výsledky nebudú ideálne. Podľa môjho názoru by ste to mali vziať iba ako niečo, čo obohatí vaše vedomosti pri objasňovaní pravdy. Keď objasňujete pravdu, musíte na rôznych ľudí a rôzne situácie použiť svoje vlastné metódy.

To je všetko, čo poviem. Pretože dnes je Fa konferencia a mnohí z vás prišli zďaleka, nechcem minúť viac vášho času. Zdieľanie na Fa konferencii je v skutočnosti veľmi kľúčové. Na Fa konferencii sa môžete dozvedieť a zdieľať stav učeníkov Dafa pri záchrane vnímajúcich bytostí a stav kultivácie v rôznych oblastiach. Toto je pre vás prospešné kvôli dobrému robeniu vecí v budúcnosti. Ale chcete tiež počúvať Majstra, takže som sa čo najviac pokúsil odpovedať na niektoré vaše otázky – taká je situácia.

Veci musíte spraviť vy sami. V najzložitejšej, najdrsnejšej situácii idete proti zlu. Majster je v skutočnosti tiež nablízku. Zlá ČKS povedala, že sa skrývam v USA. V skutočnosti som v Číne každý deň! (Všetci učeníci nadšene tlieskajú po dlhý čas)

 

(Preklad môže byť ďalej vylepšovaný. Dátum aktualizácie: 11. september 2018)


[1] pozn. prekl. v čínštine použité slovo Xiu má okrem významu „opraviť“ tiež význam „(s)kultivovať“.

 

 


Linka na DOC súbor