Zhromaždenia a protesty

Zhromaždenie pri Capitol Hill žiada o ukončenie prenasledovania Falun Gongu

12.7.18 | Od Xia Yanchu, korešpondenta Minghui

(Minghui.org) Viac ako 6 000 praktizujúcich Falun Gongu z celého sveta sa zišlo na zhromaždení na Západnom trávniku U.S. Capitol vo Washingtone D.C., ktoré vyzývalo na ukončenie 19-ročného prenasledovania Falun Gongu v Číne.

Zhromaždenia sa tiež zúčastnili americkí právnici, aktivisti za ľudské práva a zástupcovia nevládnych organizácií a vyjadrili podporu pokojnému odporu voči prenasledovaniu praktizujúcich Falun Gongu. Rečníci odsúdili štátom povolené odbery orgánov väzňom svedomia, chválili univerzálne hodnoty Pravdivosti – Súcitu – Znášanlivosti (základné princípy Falun Gongu) a vyzvali verejnosť, aby rozpoznala zlú povahu komunistickej strany.

Praktizujúci držali transparenty žiadajúce o ukončenie prenasledovania a zvyšovanie povedomia o nebezpečenstvách komunizmu: „Konečný cieľ komunizmu: Zničenie  ľudskej rasy,“ „Zlý prízrak komunizmu vládne nášmu svetu,“ „Jedinou nádejou ľudstva je vrátiť sa k tradícii,“ a „Jedinou nádejou ľudstva je zlepšenie morálky.“

Alan Adler, výkonný riaditeľ Priateľov Falun Gongu a hostiteľ udalosti položil otázku, prečo Čínska komunistická strana chce prenasledovať skupinu pokojných meditujúcich po takmer viac ako dve desaťročia. Povedal, že odpoveď sa musí nachádzať v „skrytej agende komunizmu“.

Adler povedal: „Bez ohľadu na to, aké formy môže komunizmus prevziať, má jediný cieľ: zničiť ľudstvo.“ Dodal, že komunizmus ničí tradície a oddeľuje nás od božstva nad nami a v nás.

 

2018 6 21 mh dc rally 01
Zhromaždenie pri Capitol Hill žiada o ukončenie prenasledovania Falun Gongu v Číne.

 

2018 6 21 mh dc rally 02
Členka kongresu Ileana Ros-Lehtinen (FL) povedala, že vie o zlom démonovi komunizmu zo svojich vlastných skúseností na Kube a z tamojšieho prenasledovania všetkých slobôd. „Konečným cieľom komunizmu je zničenie ľudskej rasy - z osobných skúseností viem, že je to pravda,“ povedala.

 

2018 6 21 mh dc rally 03
Kongresman Dana Rohrabacher (CA) oslovil praktizujúcich úprimnými slovami.  Povedal, že nebude len dlhodobým podporovateľom Falun Gongu na základe práv ľudí vyjadriť svoj názor; predovšetkým sa stotožňuje so základnými princípmi Falun Gongu. „Som hrdý na to, že stojím pri vás a vždy som pri vás stál,“ povedal.

 

2018 6 21 mh dc rally 04
Nina Shea, riaditeľka Centra náboženskej slobody, povedala: „Náboženská sloboda je súčasťou Správy o stratégii národnej bezpečnosti Trumpovej vlády. Ochrana náboženských menšín je stratégiou národnej bezpečnosti. Je ľahké vidieť prečo. To, čo sa deje [s prenasledovaním Falun Gongu v Číne] ukazuje úplnú surovosť a brutalitu čínskej vlády. Toto sa musí skončiť. Túto otázku musíme naďalej držať pred kongresom, pred americkou vládou a pred svetom.“


 

2018 6 21 mh dc rally 05
Kristina Olney z Občianskej organizácie na pamiatku obetí komunizmu povedala: „Spojené štáty musia stáť proti klamstvám a týraniu Čínskej komunistickej strany. Nesmieme dovoliť, aby komunistická strana šírila svoju hanebnú tyraniu v zahraničí a umlčala nás v našej vlastnej krajine a sú to svedkovia ako vy, ktorí sa tu dnes zišli na tomto zhromaždení, vďaka ktorým bude pravda vypočutá.

 

2018 6 21 mh dc rally 06
David Kilgour, bývalý kanadský poslanec a diplomat, stručne zhrnul dôkazy násilných odberov orgánov väzňom svedomia v Číne.

 

2018 6 21 mh dc rally 07
David Matas, kanadský právnik pôsobiaci v oblasti ľudských práv, potvrdil prejav pána Kilgoura a doplnil ho o dodatočné dôkazy o ukrutnostiach  odberov orgánov.

 

2018 6 21 mh dc rally 08
Poslanec Ted Poe (TX) bol zdesený zo zabíjania praktizujúcich, aby získali časti ich tiel na „predaj za peniaze“. Povedal: „Toto je najväčšie porušovanie ľudských práv na svete.“

 

2018 6 21 mh dc rally 09
Gayle Manchin, podpredsedníčka Komisie Spojených štátov pre medzinárodnú náboženskú slobodu (USURG), povedala: „Keď čínske úrady zastrašujú praktizujúcich Falun Gongu, keď ich zatýkajú, mučia, sexuálne zneužívajú, experimentujú s nimi a násilne im odberajú orgány, ich brutálne činy nielenže odporujú nespočetným medzinárodným štandardom ľudských práv a širšiemu medzinárodnému poriadku zakladajúceho sa na pravidlách, ale tiež osekávajú samotný základ ľudstva, pretože si pripomeňme, že náboženská sloboda alebo viera nie je vládou poskytnuté právo, je to univerzálne právo pre všetkých. Je na nás, aby sme na to nikdy nenechali Čínu zabudnúť a dali im vedieť, že ich pozorujeme a solidárne stojíme pri Falun Gongu, a to nie len v Číne, ale po celom svete.“

 

2018 6 21 mh dc rally 10
Robert Herman z Freedom House povedal: „Vyjasnime si to. Tieto činy porušujú medzinárodné normy a štandardy a jednoducho ľudskú mravnosť. Čínske vedenie musí za to zodpovedať. Demokratické vlády a mnohostranné inštitúcie s poverením na podporu demokracie a ľudských práv sú spoluvinníkmi, ak nedokážu prehovoriť. Ich mlčanie a nečinnosť ovplyvní správanie sa Číny a v Pekingu bude videné ako nedostatok politickej vôle čeliť rastúcej globálnej moci.“

 

2018 6 21 mh dc rally 11
Poslanec Donald Payne (NJ) sľúbil praktizujúcim, že sa zúčastní zhromaždenia proti prenasledovaniu každý rok, až kým sa prenasledovanie neskončí.

 

2018 6 21 mh dc rally 12
Poslanec Keith Rothfus (PA) verí, že nikto by nemal byť prenasledovaný kvôli svojej viere a že nakoniec pravda zvíťazí.

 

2018 6 21 mh dc rally 13
Atticus Swett z Nadácie Lantos praktizujúcim Falun Gongu povedal: „Nasledovníci tejto vznešenej a pokojnej meditačnej praxe sú známi a obdivovaní za svoju láskavosť, súcit a vysoké morálne štandardy. Praktizujúci Falun Gongu reprezentujú to najlepšie z ľudstva. Stelesňujú cnosti znášanlivosti, odpúšťania a vernosti pravde. Som poctený, že som medzi vami a som naplnený obdivom z príkladu, akým ste pre svet.“

 

2018 6 21 mh dc rally 14
Suzanne Scholte  z Nadácie obranného fóra obdivuje odvahu a ducha praktizujúcich Falun Gongu. Verí, že ich úsilia pomôžu nielen ich spolupraktizujúcim v Číne, ale taktiež všetkým ľuďom, ktorí trpia kvôli diktatúre komunistickej strany.

 

 

Článok v angličtine: http://en.minghui.org/html/articles/2018/6/22/170855.html

Článok v čínštine

Majster Li
Majster Li potichu sleduje svet z hôr, potom ako opustil New York po 20. júli 1999. (fotografia bola publikovaná 19. januára 2000)

Časopis Minghui

 
MH 2017 obalka small
 
 

Vybrané Témy

 

Odber správ

Odber nových článkov mailom

captcha