Výmena skúseností a názorov

Rozpoznanie a odstránenie závisti

25.7.18 | Od praktizujúceho zo Západu

(Minghui.org) Rád by som napísal o jednej z veľkých prekážok v mojej kultivácii, ktorou je pripútanosť k závisti a žiarlivosti.

Majster povedal:

„Tento človek môže začať hádku s Budhom, pretože jeho žiarlivosť nebola odstránená.“ Čuan Falun

Chápem to tak, že keď si pri konflikte neudržíme charakter, alebo z takej či onakej príčiny s niekým zle zaobchádzame, je to kvôli závisti. Tento bod by som rád rozvinul.

Mnohé prejavy závisti

Počul som mnohých praktizujúcich povedať: „Nie som závistlivý človek, nikomu nezávidím to, čo má alebo kým je. Som spokojný s tým, čo mám.“ Takéto zmýšľanie je podľa mňa príliš úzke. Pretože na Západe sme sa naučili, že cítiť voči niekomu závisť znamená túžiť po jeho postavení, či už ide o materiálne veci alebo úspechy. Vytvorili sme si o závisti túto pevnú predstavu. Kultivujúci však vedia, že ak máme uspieť v kultivácii, nemôžeme nasledovať princípy bežných ľudí, ale musíme používať Fa na hodnotenie seba a pozerať sa hlbšie do svojej mysle.

Po deviatich rokoch práce pre firmu bežných ľudí jeden praktizujúci rozbehol projekt s cieľom dať dohromady praktizujúcich, aby pracovali spolu a vytvorili kultivačné prostredie, pričom by sme tiež propagovali Dafa a zvyšovali povedomie o prenasledovaní. Opýtali sa ma, či sa chcem k tomuto projektu pridať. Bolo to pre mňa dosť dôležité rozhodnutie, keďže som mal vo firme veľmi pohodlné miesto s mnohými výhodami. Povedal som áno, odišiel som z práce a začal som svoju novú cestu.

Seba-ochraňujúce nastavenie mysle

Netrvalo dlho a začal som čeliť kritike takmer každý deň. Nedokázal som zniesť takéto strácanie tváre každý deň. Na každom stretnutí som bol predmetom kritizovania. Boli na to samozrejme dôvody, pretože moje správanie nebolo v mnohých oblastiach správne. Takmer na každom stretnutí som odmietol veci, na ktoré poukazovali a mnohokrát som sa nazlostil. Najčastejšie som zareagoval tak, že len čo niekto povedal, že niečo nerobím dobre, povedal som: „A čo ty? Všimol si si, ako zle robíš túto či tamtú vec?“

Toto sa stávalo, pretože počas interakcie s ostatnými praktizujúcimi som zo zvyku zhromažďoval „informácie“ o všetkých veciach, ktoré spravili zle. Toto skazené nastavenie mysle slúžilo ako seba-ochraňujúci štít pre prípad, že by ma chceli kritizovať. Bola to moja ľudská stránka, ktorá sa snažila ochrániť pred ublížením.

Cítim, že počas posledného necelého roku som v kultivácii pokročil viac ako za doterajších deväť rokov, pretože som nemal dobré kultivačné prostredie.

Majster povedal:

„Človek musí prekonať mnoho skúšok v priebehu kultivácie a jedným z dôvodov je, že od narodenia si človek neustále vytvára všemožné predstavy, keď postupne chápe ľudskú spoločnosť, a v dôsledku toho vznikajú pripútanosti. Pretože ľudská spoločnosť je miestom, kde utrpenie ide ruka v ruke s pôžitkom, život je bohatý na utrpenie, nech ste akokoľvek bohatý alebo nech je vaše postavenie akékoľvek vysoké. Pretože bolesť je pre ľudí ťažká, pokúšajú sa vedome či nevedome odvrátiť utrpenie v nádeji, že budú viesť šťastnejší život. Potom je to tak, že v snahe po šťastí si ľudia vytvárajú myšlienky o tom, ako sa vyhnúť ujme, ako žiť dobre, ako sa dostať v spoločnosti dopredu a dosiahnuť slávu a úspech, ako pre seba viac nadobudnúť, ako sa dostať na vrchol atď. Za týmto účelom, ako ľudia získavajú skúsenosti, vytvárajú si názory na život; ako ľudia žijú svoj život, tieto skúsenosti spätne posilňujú tieto názory.“ („Čím bližšie ku koncu, tým máte byť usilovnejší“ zo zbierky Základy pre ďalší pokrok (Diel III))

S takouto mysľou som nedokázal prijať žiadnu kritiku, pretože som veril, že všetci sú „zlí“ a majú tiež „mnoho pripútaností“. Aby som dokázal prijať kritiku, musel som sa zbaviť tohto nečistého zmýšľania. Okrem toho som si kvôli tomu nedokázal vyvinúť ani trochu súcitu. Z každého hľadiska som teda išiel opačným smerom ako by mal ísť učeník Dafa.

Takéto zmýšľanie je medzi bežnými ľuďmi dobre známe a je tiež prejavom závisti.

Pýcha

Mám veľmi silnú pripútanosť k pýche. Uvedomil som si, že som pripútaný k závisti, čo som predtým nevedel. Je to tiež faktor, ktorý mi bránil pohnúť sa vpred a odstrániť túto skupinu pripútaností. Čo to znamená byť pripútaný? Nechceš to opustiť a hľadáš rôzne výhovorky na obranu svojich postojov, napriek tomu, že nie sú v súlade s princípmi Fa.

Pracujem v kuchyni. Keď som dokončil požadované jedlo, mladší praktizujúci často poznamenal, že to nebolo dosť dobré, alebo to nechutilo tak dobre ako malo. Keď sme upratali kuchyňu, praktizujúci na rannej smene poukázali na to, že niečo je špinavé, niečo nie je sa svojom mieste, atď. Reagoval som na s prísnou tvárou a slovami: „Ako sa opovažuješ? Dobre viem, ako mám variť! A vynaložil som všetky sily, aby som spravil veci dobre.“ K tomu človeku som sa správal zle, lebo sa opovážil spochybniť moju prácu, do ktorej som vložil mnoho úsilia.

Ako sa stanem pokorným človekom, akým nás Majster žiadal stať sa? Ako si praktizujúci zvýši svoju úroveň, ak nedokáže prijať, keď robí niečo zlé? Nezistil aj sám Šákjamúni, že jeho pochopenie bolo nesprávne, zakaždým keď sa pozdvihol a obzrel späť?

Pýcha vedie človeka k obrane falošných hodnôt alebo falošných úspechov. Niektorí praktizujúci sa nedokážu vzdať vecí, ktoré spravili v minulosti a myslia si, že sú kvôli tomu veľmi schopní. Ak im niekto poukáže na ich chyby, nedokážu to prijať, pretože sa držia týchto „skvelých vecí“, ktoré spravili, alebo toho „akí skvelí“ boli. Toto je tiež prejavom závisti. Nič sa tejto úrovni existencie nie je naozaj pravdivé, pretože toto nie je náš skutočný domov. Skutočné úspechy sú tie, čo sme dosiahli v kultivácii, pri odstraňovaní pripútaností, vyvíjaní si súcitu pre vnímajúce bytosti a pri pomáhaní Majstrovi v období nápravy Fa celým srdcom.

Pripútanosť ku kontrole ostatných

Majster povedal:

„Dostal som sto bodov, dostal som sto bodov!“ Dieťa beží domov zo školy. Ešte predtým, ako sused otvorí dvere, začne sa doma jedovať: „Čo je na tom také výnimočné? Je to len sto bodov! Čím sa to tu chvastá?! Kto už len nezískal sto bodov?“ (Čuan Falun)

Nikdy som nerozumel tomu, na čo tu Majster poukazuje. Predsa som však mal vlastné skúsenosti, pri ktorých som sa správal ako spomínaný sused v Číne.

Ku všetkým úlohám, ktoré mi pridelia, pristupujem zodpovedne. Istý čas som bol v armáde. Rád chodím včas a neodchádzam, kým nie som s prácou spokojný. Dokonca som trochu fanatický pokiaľ ide o výsledok. Keďže som si toho vedomý, vytvoril som si tiež nejaké pripútaností.

Vždy sledujem, čo robia ostatní, koľko toho spravia a koľko času strávia robením niečoho nesúvisiaceho s ich prácou. Keď upratujem a nikto mi nepomáha, sťažujem sa. Ak robím viac hodín ako ostatní, sťažujem sa. Ak vložím všetko úsilie do spravenia vecí poriadne a ostatní sa o to nestarajú, sťažujem sa a vytváram si rozhorčenie.

Prečo sa správam ako sused v Číne z uvedeného príkladu? Je introvertný a keď ostatní nie sú ako on, začne nadávať a rozčúli sa. Závistlivý človek si teda myslí, že všetci musia byť ako on, pretože si myslí, že má pravdu. Takéto zmýšľanie úplne ignoruje princípy Fa: My praktizujúci vieme, že všetci majú svoj vlastný osud. Každý z nás má iné množstvo karmy a cnosti a preto sa líšia aj naše ťažkosti a požehnania. Nemôžem sa pozerať na ostatných a snažiť sa ich spraviť rovnakými ako som ja.

Teraz iba zdieľam svoje vlastné skúsenosti. Ak je kontrolovanie iných náplňou vašej práce, je to úplne odlišná vec. To však nie je môj prípad. V každom prípade by naše srdcia nemali byť na druhých skutočne nahnevané. Musíme sa snažiť robiť to najlepšie v každom prostredí.

Majster povedal:

„Samozrejme, vy máte veľmi vysokú úroveň charakteru a spravodlivé zmýšľanie, zlepšujete si svoj charakter a zvyšujete si úroveň, nedopúšťate sa nesprávnych skutkov a robíte iba dobré činy – takýto by ste mali byť.“ (Čuan Falun)

Nemal by som však mať nestálu myseľ a keď niečo popudí moje emócie, mal by som sa pozerať dovnútra.

Sebeckosť

Vieme, že všetky pripútanosti pramenia z ľudského srdca, ktoré je často plné sebeckosti.

Vždy sa nahnevám, keď odo mňa niekto niečo žiada, niečo komplikované, čo si vyžaduje úsilie naviac. Sťažujem sa a reagujem zle. Vždy keď sa objaví komplikácia, ktorú musím vyriešiť, nahnevám sa a v tej chvíli prestanem byť priateľský. Toto je tiež prejavom závisti. Keď niekto žiada niečo, čo nie je v náplne mojej práce, čo mi neprinesie žiadny úžitok, nahnevám sa alebo sa sťažujem. Je to srdce osobnej nenávisti.

To isté sa mi stalo pri koordinovaní aktivít s ostatnými praktizujúcimi. Bola mi pridelená určitá úloha a niekto neprišiel, takže som ho musel zastúpiť. Nahneval som sa na tú osobu, hoci som ani nepoznal dôvod prečo neprišla. Aké obmedzené zmýšľanie!

Pamätám si jednu príležitosť, keď sa polícia pokúšala vziať naše transparenty z čínskej štvrte. Táto udalosť trvala dlhú dobu a bola zorganizovaná násilníkmi z ČKS. Keďže som tam ešte bol, skončilo to vždy dohadovaním sa s políciou a úradmi. Moje srdce bolo v tom čase pohnuté kombináciou strachu a hnevu. Ako som sa zhováral s políciou a snažil im to vysvetliť, jedna praktizujúca prišla ku mne a povedala: „Pozri sa na svoju tvár, si veľmi pohnutý!“ Musel som sa držať, aby som nevybuchol pred ľuďmi. Strašne som sa hneval na túto praktizujúcu, že to povedala v takom kritickom momente.

Majster povedal:

„Uvedomujete si, že pokiaľ ste praktizujúci, použijem všetky problémy alebo nepríjemnosti, s ktorými sa stretnete v hocijakom prostredí a za hocijakých okolností – to sa týka aj práce pre Dafa, bez ohľadu na to za akú dobrú alebo posvätnú tú vec považujete – aby som odstránil vaše pripútanosti a odhalil vašu démonickú povahu, aby mohla byť odstránená, pretože vaše zlepšenie je najdôležitejšie.“ („Ďalšie porozumenie“ zo zbierky Základy pre ďalší pokrok)

Trvalo mi veľa rokov, aby som to pochopil a vzdal sa toho. Myslel som si, že spravila chybu, ale tento incident bol usporiadaný na to, aby mi pomohol odstrániť srdce, ktoré je násilné a zlé. Znova to pramenilo zo závisti.

Mám mnoho ďalších príkladov na zdieľanie o tom, ako som nedokázal rozpoznať svoje pripútaností. Zameral som sa však na mnohé časti závisti, ktorá je jednou z najväčších prekážok v mojej kultivácii.

Dúfam, že to môže pomôcť ostatným, aby úprimne hľadali vo vnútri a napravovali sa.

Majster povedal:

„Dnes hovorím praktizujúcim: Prestaňte byť slepí k vášmu problému.“ (Čuan Falun)

Videl som mnoho praktizujúcich ako sa od nás odpojili kvôli závisti. Neboli schopní rozpoznať svoje pripútanosti a mysleli si, že všetci ostatní sa mýlia. Často sa obraňujú hovoriac, že nie sú jediní a že mnohí praktizujúci „robia veci sami“, pretože nesúhlasia, keď iní poukazujú na ich chyby.

Kritika samozrejme nie je ako svieži vánok, lenže prečo by si to ty, ktorý si na ceste k božstvu, chcel mať jednoduché? Kultivácia by mala byť niečím, čo je ťažké dokázať, ale keď sa objavia problémy, nechceš im čeliť so spravodlivým postojom a utečieš od svojej miestnej skupiny. Majster je veľmi smutný, keď to vidí, pričom zlo dosiahlo svoj cieľ.

Vyššie uvedené sú niektoré z mojich skúseností ohľadne odstraňovania závisti. Spravil som teraz nejaké pokroky; moje srdce je ľahšie a som šťastnejší. Môj problém s ospalosťou pri štúdiu Fa sa výrazne zlepšil. Okrem toho sa mi za posledné dva roky pri štúdiu Fa odhalilo viac princípov Fa ako za predošlých 13 rokov praktizovania kultivácie. Skutočné pozeranie sa dovnútra je jedinou cestou ako vystúpiť nahor!

 

Článok v angličtine: http://en.minghui.org/html/articles/2018/7/4/170998.html

Majster Li
Majster Li potichu sleduje svet z hôr, potom ako opustil New York po 20. júli 1999. (fotografia bola publikovaná 19. januára 2000)

Časopis Minghui

 
MH 2017 obalka small
 
 

Vybrané Témy

 

Odber správ

Odber nových článkov mailom

captcha