Kultivačná prax
nedeľa, 09. december 2018

[Minghui Fahui] Moja kultivačná skúsenosť ako editora Minghui

28.7.18 | Od praktizujúceho Falun Dafa mimo Číny

(Minghui.org) K tímu editorov Minghui som sa pridal v roku 2004. V tom čase som bol ešte zapojený v iných projektoch, bol som napríklad miestny koordinátor. Prebiehal som medzi rôznymi projektami do roku 2010, kedy som sa rozhodol sústrediť sa iba na projekt Minghui.

Vedel som, že práca na Minghui je napĺňaním môjho sľubu, no keď som povedal miestnym praktizujúcim, že sa chystám ako koordinátor skončiť, vystúpili všemožné konflikty a charakterové skúšky. Niektorí vyjadrili svoje želanie, aby som zostal. Keď som sa zaoberal účinkom svojho odstúpenia, uvedomil som si, že som sa nekultivoval pevne.

„Kvôli tomu malému množstvu vašich vrodených vlastností ste dosiahli tento stav. Aby ste stúpali ďalej, štandard sa musí takisto zdvihnúť.“ (Štvrtá lekcia, Čuan Falun)

Posledných 8 rokov som zakopával a narážal na rôzne skúšky charakteru. Bolo to presne ako povedal Majster:

„Ale ako to môže byť žiakovo konečné kritérium na dovŕšenie kultivácie? Je to ďaleko od konca kultivačnej praxe! Musíte pokračovať v zlepšovaní sa.“ (Štvrtá lekcia, Čuan Falun)

Majster mi dal náznaky počas upravovania článkov zdieľania skúseností

Ako sa kultivujeme v ľudskom svete, naše snahy o slávu, záujmy a sentimenty sa stávajú našimi základnými pripútanosťami. Pomyslel som si, že som už dávno opustil tieto pripútanosti, no zrazu sa objavili, keď som skončil vo svojej roli miestneho koordinátora. Objavil som sa v inom kultivačnom prostredí – už som nemal toľko kontaktu a zdieľania s ostatnými miestnymi praktizujúcimi a nebol som už v centre pozornosti. Vedel som, že sa musím vzdať niektorých zvykov, ktoré som si ako koordinátor vyvinul. Spomenul som si na ďalšieho člena tímu Minghui, ktorý mi povedal: „Musíš byť schopný byť tým najnepozorovanejším človekom.“ Na začiatku to nebolo pre mňa také jednoduché, keďže som často cítil potrebu vyjadriť na všetko svoj názor.

Uvedomil som si, že mám veľké ego, mentalitu predvádzania sa a súťaženia, pripútanosť k sentimentalite a sebecké srdce potvrdzovania seba. Našťastie mi Majster vždy poslal tie správne články zdieľania skúseností, aby som ich opravil. Tieto články mi pomohli získať jasnejšie pochopenie princípov Fa a umožnili mi vzdať sa svojich pripútaností. Často z hĺbky srdca cítim, že Majster je celú dobu po mojom boku. Každý článok, ktorý mám opraviť, je dôležitý pre moju kultiváciu a potvrdzovanie Fa.

Pracoval som spolu s ďalším editorom na výbere článkov pre daný deň. Počas tejto práce som zažil mnohé zázračné skúsenosti. Články, ktoré mi ďalší editor poslal na korekcie, pojednávali o rovnakých kultivačných problémoch, s akými som sa stretával v danej chvíli. Často som cítil, ako sa moje pochopenia Fa zlepšujú spolu s autorovými ako som články čítal a opravoval. Vedel som, že Majster pre mňa spravil dôkladné usporiadania, aby som editoval tie správne články.  Keď bol rad na mne v priraďovaní článkov, dal som bokom osobné preferencie a iba som články podelil medzi mňa a ďalšieho editora podľa potreby. No znova, tie, ktoré som dostal, boli pre moju kultiváciu vždy aktuálne. Vedel som, že Majster, a nie ja či ďalší editor, bol ten, kto urobil rozhodnutie, aby som na článkoch pracoval.

Sústredenie na prácu pre Minghui

Keď som sa rozhodol skončiť s inými projektami a sústrediť sa na Minghui, nebol som si istý, či robím správne rozhodnutie alebo či kráčam po ceste, ktorú pre mňa usporiadal Majster. 

Ako som premýšľal o svojom rozhodnutí, Majster mi dal jasný náznak v sne, kde som robil cvičenia s ostatnými miestnymi praktizujúcimi. Keď sme skončili, všetci rýchlo odišli. Niektorých praktizujúcich som videl ísť smerom k diaľnici, a tak som rýchlo zobral svoj batoh a ponáhľal som sa za nimi. No len čo som sa dostal k diaľnici, všetci náhle zmizli. Obrátil som sa a uvidel som úzky zavesený most s vysokým zábradlím, ktorý dovoľoval prejsť len jednému človeku. Človek, ktorý po ňom kráčal, sa stále držal zábradlia. Osvietil som sa k tomu, že toto je moja cesta. Majster mi už povedal, aby som kráčal po mojej ceste. Majster už pre mňa spravil usporiadania. Uvedomil som si, že v kultivácii nemôžem nasledovať iných a že kráčanie po ceste usporiadanej Majstrom je najbezpečnejšia cesta.

Majster už plne vyjasnil, aký dôležitý Minghui je. Tým, že väčšina praktizujúcich Dafa je v Číne a stále sú prenasledovaní, nesieme obrovské zodpovednosti, ktoré vyžadujú plnú oddanosť času a snahy. Nezáleží na tom, koľko toho robím, stále cítim, že nerobím dosť.

Pomaly a postupne som prestal spochybňovať svoje rozhodnutie. Sústredil som svoju myseľ na prácu pre Minghui, dokonca i keď som mal stále skúšky, ktorými som musel prejsť a pripútanosti, ktoré som musel odstrániť.

Konkrétne tento rok ma osvietil k faktu, že iba udržiavaním si nepohnutého srdca sa môžeme koncentrovať na prácu pre Minghui. Proces dozrievania webstránky Minghui je tiež procesom dozrievania našich členom tímu. Ako sa môžeme pozerať mimo Minghui? Moja kultivácia je úzko spojená s úspechom Minghui. Iba robením práce celým srdcom môžem dokončiť svoju misiu a naplniť svoj prehistorický sľub.

Toto osvietenie mi pomohlo dostať sa cez ťažkú fázu v mojej kultivácii. Teraz do istej miery zažívam to, čo spomenul Majster:

„Ak to naozaj dokážete, potom, ako ten unavený cestovateľ, skutočne objavíte „tieň vŕb, rozkvitnuté kvety, miesto, kde možno hlavu skloniť“.“  (Deviata lekcia, Čuan Falun)

Moja radosť z práce na článkoch

Každý rok zverejní Minghui výzvu na písanie článkov pre Čínsku Fahui a žiada o príspevky na pripomenutie si Svetového Dňa Falun Dafa. Je to veľká príležitosť pre praktizujúcich po celom svete. Je to tiež obdobie žatvy a najzaneprázdnenejšia časť roka pre editorov Minghui.

Po každej výzva dostane Minghui okolo sto článkov. Tieto zdieľania skúseností majú rôznu dĺžku a odrážajú rozličné kultivačné stavy autora, rôzne životné skúsenosti a rôzne spôsoby riešenia problémov. Čítanie článkov je akoby som chodil do okolia a stretával rôznych ľudí. Niektoré články sú racionálne, logické a čisté, pričom iné sú srdečné a dojímavé. Aj keď niektoré články potrebujú úpravy, časti z nich sú dostačujúce na potvrdenie Fa. Máme aj veľmi krátke články, ktoré majú jednoduchý jazyk, no veľmi dôležitý obsah. Ako editori cítime, že potvrdzujeme Fa pomáhaním autorom a zároveň máme z článkov aj sami úžitok.

Keď nakoniec vyberieme články na publikovanie, máme veľkú radosť. Kontrolovanie a výber článkov sú našou zodpovednosťou, sú tiež  posúdením toho, ako dobre sa kultivujeme. Keď čítam a editujem dobré články, cítim za šťastný za autorov, ktorí sa kultivovali tak dobre. Niekedy, keď mám nejasné pochopenia princípov Fa, mám tendenciu prehliadnuť niektoré detaily, ktoré sú nevhodné a teda zlyhávam vo svojej zodpovednosti editora.

Počas tohtoročnej oslavy Svetového Dňa Falun Dafa sme zverejnili výzvy, ktoré sa týkali praktizujúcich z celého sveta, a tiež špeciálne západných praktizujúcich. Dostali sme teda veľký počet príspevkov. Počas opráv a editácie článkov od západných praktizujúcich som bol hlboko dotknutý ich zdieľaniami, ktoré v sebe nemali kultúru strany. Dlhé či krátke, ich články hovorili o tom, ako sa Dafa dotkol ich sŕdc a umožnil im nastúpiť na cestu návratu k ich pôvodnému ja. Ich zdieľania odrážali moju nečistosť, ktorá bola prejavom kultúry strany. Uvedomil som si, že mám problém hovoriť o sebe pravdivo a mám tiež tendenciu veci preháňať. Tiež mám sklon nehovoriť pravdu, udržiavať si zášť alebo bojovať za to, o čom si myslím, že je správne. Tento rok to bolo po prvýkrát, keď sme mali špeciálnu výzvu pre západných praktizujúcich. Naozaj si cením tú možnosť a každý článok čítam pozorne, aby som docenil kultivačné cesty ich autorov.

Každý rok publikujeme aj blahoželania a narodeninové želania Majstrovi. Často som hlboko pohnutý vďačnosťou praktizujúcich Dafa, ich rodín a priateľov. Cítim veľké šťastie, že mám túto možnosť čítať si všetky príspevky na Minghui. Kedykoľvek si čítam želania, je to akoby som pozdravil Majstra spolu s gratulantami. S desaťtisícimi blahoželaniami sa cítim, že som zablahoželal Majstrovi desaťtisíc krát. Často cítim, že v tom procese sa moje srdce očisťuje. V jeden rok som sa popri editovaní týchto blahoželaní snažil vysielať spravodlivé myšlienky každú celú hodinu. Aj keď bola pracovná záťaž obrovská, necítil som, že by to bolo až tak veľa. Keď sa nás koordinátor pýtal, či sa cítime vyčerpaní, povedal som nie, keďže som zdravil Majstra po celý deň. Bol som šťastný, že som to robil.

Vzdanie sa mojich ľudských myšlienok popri práci na editovaní

Zvyčajne skontrolujem publikované verzie článkov, ktoré som editoval, aby som videl, či editor, ktorý mal práve službu, spravil v článkoch ešte nejaké zmeny. V minulosti som si z toho nezvykol robiť veľa, ak iný editor poukázal na nejaké moje chyby, ktoré treba zlepšiť. No tento rok som mal čo robiť, keď som čelil kritike.

Tento rok sa dvakrát stalo, že články, ktoré som editoval, boli publikované a následne stiahnuté z webstránky. Moja prvá reakcia bola zakaždým taká, že som hľadal výhovorky pre seba a obviňoval som editora v službe za stiahnutie článkov.

Neskôr som si poslal 5 emailov, aby som si pripomenul, že editor v službe mal pravdu, keď tie články zmazal, keďže obsahovali negatívne myšlienky, ktoré mohli následne negatívne ovplyvniť našich čitateľov. Tiež som si pripomenul ako sa vyrovnávať s rozdielnymi názormi.

Nižšie uvádzam príklad z jedného z mailov:

A. Ohľadom rozdielnych názorov, v minulosti som o nich neuvažoval alebo som ich odmietal, no teraz začínam uvažovať, prečo by so mnou ľudia nesúhlasili. Toto je samo osebe dobrá vec, pretože keď sa kultivujeme, musíme nasledovať Fa, nie ostatných. Na editáciu je veľa nových článkov a ja sa môžem stretnúť s podobnými problémami, keď ľudia nebudú zdieľať môj názor pri posudzovaní kvality týchto článkov.

V minulosti som sa snažil nasledovať iných editorov, keď išlo o odstránenie niektorých článkov. Bol som však nerozhodný keď som mal články editovať ja. Nevedel som, kedy mám určité články zahodiť. Videl som, že sa bojím kritiky za spravenie zlého rozhodnutia a bojím sa toho, že budem čeliť nesúhlasu. Snažil som sa upokojiť kritériá iných editorov. Teraz si uvedomujem, že som v kultivácii nasledoval ľudské bytosti. Ako editor by som mal mať svoj vlastný názor založený na pochopení z Fa.

B. Mal by som byť schopný prijať rozdielne názory bez udržiavania si negatívnych myšlienok. Mal by som svoj názor zdieľať s ostatnými pozitívnym spôsobom a byť schopný opustiť svoje Ja.

C. Nedávno som sa správal ako rebelujúci teenager. Musím opustiť svoje Ja. Iba keď zdieľame s inými bez „Ja“ môže vystúpiť múdrosť.

Stále mám ťažkosti prijať kritiku. Musím sa zbaviť tejto mentality, čo znamená aj opustiť svoje „Ja“.

Majster povedal vo „Vyučování Fa na Fa konferenci v Austrálii“

„Chci, abyste se kultivovali a dosáhli takového Dovršení, které je ve spravedlivém Fa, se spravedlivým osvícením a Dovršení, kde druzí jsou důležitější než ty. To je odstraňování sobeckosti, schopnost odstranit „sebe sama““

Onedlho potom, čo som spísal tieto emaily, zavolala mi koordinátorka, aby som jej vysvetlil ako nastaviť adresáre pre ľahšiu organizáciu našej práce editorov. Okamžite som začal premýšľať, ako to spraviť, aby to bolo pre mňa jednoduchšie. Potom som si uvedomil, že som nedal koordinátorku na prvé miesto a myslel som pritom iba na seba.

V ten istý deň som pracoval s človekom z iného oddelenia na nejakých súrnych záležitostiach. Ten človek mal poslať email všetkým, no nechcel to urobiť, a tak som prevzal iniciatívu a všetkým som napísal. Neskôr mi manažér úseku povedal, že som ten email nemal posielať.

Nepovedal som nič, no bol som naozaj nahnevaný. Potom mi došlo, že to bola pre mňa skúška na opustenie „Ja“. Pripomenul som si svoju motiváciu a videl som, že som to robil výlučne pre dobro iných. Ak to bolo tak, mal by som teda brať tú kritiku zľahka. Došiel som k tomu, že nezáleží na tom, kto má pravdu a kto nie. Pokiaľ dávam iných pred seba a beriem ich so súcitom, malo by to stačiť.

Vyššie sú uvedené moje skúsenosti z práce na Minghui. Prosím poukážte na čokoľvek nevhodné.

 

(skrátený článok zdieľania skúseností z konferencie Fa Minghui 2018)

 

Článok v angličtine: http://en.minghui.org/html/articles/2018/7/11/171083.html

Článok v čínštine

Majster Li
Majster Li potichu sleduje svet z hôr, potom ako opustil New York po 20. júli 1999. (fotografia bola publikovaná 19. januára 2000)

Časopis Minghui

 
MH 2017 obalka small
 
 

Vybrané Témy

 

Odber správ

Odber nových článkov mailom

captcha