Výmena skúseností a názorov

Pokora: Vznešená ríša pre kultivujúceho Dafa

24.8.18 | Od praktizujúceho Dafa v meste Langfang, provincia Hebei

(Minghui.org) Pokora je umiestnením seba na nižšiu pozíciu a je rovnaká pre každého bez ohľadu na jeho pohlavie, vek, zamestnanie či identitu. Každý by mal byť skromný a zdvorilý.

Pokora rozširuje cestu kultivácie

Umiestnením seba na nižšiu pozíciu sa prekoná arogancia v srdci. Kultivujúci musí byť pokorný, pretože pokora umožňuje človeku prijať názory a kritiku od druhých a len potom môže kultivujúci hľadať vo vnútri a opravdivo sa kultivovať.

Pokora robí myseľ kultivujúceho jasnejšou a racionálnejšou, čo posilňuje jeho hlavné vedomie. Jasná a racionálna myseľ dokáže rozlíšiť medzi dobrom a zlom a so silnou vôľou možno prekonať aroganciu. Pokora sa prejavuje u kultivujúceho v čistote, láskavosti a znášanlivosti, pretože je prejavom opravdivej úcty k ľuďom vo svete. Takže pokorná osoba si získa lásku a úctu ostatných.

Opakom pokornosti je arogancia

Ak človek nie je pokorný, potom je arogantný. Arogantná osoba sa pozerá na ostatných ľudí zhora a ukazuje na druhých prstom. Táto osoba vidí v druhých len nedostatky a chyby a nakoniec pôjde nadol po zlej ceste.

Arogantná osoba má vo svojom srdci príliš veľa démonov – hnev, závisť, súťaživosť a chamtivosť. Takže hlavné vedomie tejto osoby je slabé. Táto osoba je často kontrolovaná týmito démonmi, ako aj vonkajšími faktormi. Je náchylná k pôžitkárstvu, odkláňa sa od morálky a prejavuje správania, ktoré ubližujú druhým alebo dokonca ničia ich vlastné rodiny.

Arogantná osoba je egoistická  a často je nespokojná s ostatnými. Kvôli tomu je pre ostatných ťažké vychádzať s ňou. Preto je arogantná osoba často izolovaná.

Ak človek nedokáže premôcť aroganciu, ako môže byť arogancia tlmená?

Pokora je vznešenou ríšou pre kultivujúceho

Ľudia s veľkou múdrosťou sú pokorní. Ľudia s dobrou morálkou sú pokorní. Kultivujúci, ktorí dokážu hľadať vo svojom vnútri, aby prekonali slabosti, sú pokorní; kultivujúci, ktorí dokážu prekonať seba samých, sú pokorní!

 

Článok v angličtine: http://en.minghui.org/html/articles/2018/8/8/171441.html

Článok v čínštine

Majster Li
Majster Li potichu sleduje svet z hôr, potom ako opustil New York po 20. júli 1999. (fotografia bola publikovaná 19. januára 2000)

Časopis Minghui

 
MH 2017 obalka small
 
 

Vybrané Témy

 

Odber správ

Odber nových článkov mailom

captcha