Kultivačné cesty

Pochopenie ohľadom „negovania usporiadaní starých síl“

26.8.18 | Od Lu Di, praktizujúceho Falun Dafa z Číny

(Minghui.org) Verím tomu, že keď praktizujúci prechováva zlú myšlienku, staré sily to vnímajú ako medzeru a vytvoria ilúziu, ktorá spôsobí, že tá pripútanosť bude rásť a praktizujúci sa vzdiali od kultivácie. Pokúšajú sa podkopávať spravodlivú vieru praktizujúceho.

Učiteľ povedal:

„Jediné, čo môžete robiť, je neuznávať staré sily. Nemôžete skutočne zmeniť tento systém vecí, ktorý usporiadali. Majster je schopný to spraviť, ale nesmiem, pretože v tomto bode to je už tak ďaleko, že ak by som ich zničil, zničilo by sa všetko. Každá jedna vec by bola zničená. Takže sa pokúšam poraziť ich v ich vlastnej hre – robí sa to takýmto spôsobom. Nie sú schopné ovplyvniť základné veci. Takže ako učeníci Dafa by ste mali jednoducho upevniť svoje spravodlivé myšlienky a činiť sa dobre s tým, s čím sa máte dobre činiť. Ak sa dokážete skutočne dobre činiť vo všetkých troch ohľadoch, nikto sa neodváži dotknúť sa vás.“ („Vyučovanie Fa na Fa konferencii na západnom pobreží 2015“)

„Otázka: ... Takže sa zdá, že usporiadania starých síl nie sú v skutočnosti veľmi skutočné...

Učiteľ: Polovica z neho je správna. Ja ich neuznávam, ale aj tak som vedel, že budú robiť veci takto, takže mi neostávala iná možnosť, ako doprevádzať ich činnosť a otočiť ich činnosť proti nim.“ („Vyučovanie Fa počas Lampiónového festivalu na Fa konferencii v Západnom USA 2003“)

Chorobová karma

Chorobová karma je spôsobená našou karmou spolu s dlhmi, ktoré si prinášame z minulosti život za životom. Staré sily usporiadali, aby sa v určitom čase objavila s cieľom spôsobiť učeníkovi Dafa smrť, pričom používajú ako výhovorku odstraňovanie karmy.

Niektorí praktizujúci zomreli, keď sa stretli s chorobovou karmou alebo v dôsledku prenasledovania. Okrem prípadov špeciálnych okolností, ktoré spomínal Učiteľ, ako napríklad keď praktizujúci podpísali zmluvu so starými silami, väčšina týchto praktizujúcich pravdepodobne nemala jasno v tom, ako staré sily spôsobili ich smrť.

Skúška života a smrti

Bol som zatknutý políciou, spútaný a vypočúvaný vyše 10 hodín. V polovici výsluchu som stratil vedomie, pričom obrazovka ukazovala, že mi prestalo byť srdce.

Vzali ma do zadržiavaceho centra, ktoré ma odmietlo prijať. Keďže predstavitelia zadržiavaceho centra ma odmietli prijať, polícia ma nechala pred vstupom do zadržiavaceho centra. Bolo to uprostred noci a ja som mal problémy s dýchaním.

Veril som tomu, že ak Učiteľovým plánom bolo doprevádzať činnosť starých síl a otočiť ich činnosť proti nim a konečný výsledok bude usporiadaný Učiteľom. Pokiaľ kráčam Učiteľovou cestou, budem v poriadku. Preto som nepovažoval chorobovú karmu za nič iné než ilúziu. Nemyslel som ani na negovanie usporiadaní starých síl. V každom prípade, Učiteľ nám povedal, ako sa vysporiadať s ilúziou. To, ako uplatníme svoje pochopenia vo svojej kultivácii, je úplne na nás.

Keď som bol trochu pri vedomí, počul som, čo sa hovorí, ale nemohol som sa pohnúť. Keď ma vzali do zadržiavaceho centra, vedel som, že lekár zničil elektrokardiogramy, ktoré predtým vytlačil. V sanitke sestrička povedala doktorovi, že nemôže namerať môj krvný tlak. Keď ma nechali pri vstupe do zadržiavaceho centra, moja hlavná duša opustila telo a ja som uvidel svoje fyzické telo ležiace na zemi. V tej chvíli mi hlavou prebehla myšlienka: „Možno som zomrel.“

Hneď na to som si spomenul, čo povedal Učiteľ:

„Můžete-li se vzdát života a smrti, jste Bůh; pokud se nemůžete vzdát života a smrti, jste člověk – to je ten rozdíl.“ („Učení Zákona v New Yorku“ zo zbierky Přednášky ve Spojených státech)

Ja som však veril, že Učiteľ nenechá praktizujúceho zomrieť. Keďže som neštudoval dobre Fa, jediné, čo som si v tom čase dokázal zapamätať, bolo všeobecné zhrnutie Fa. Nepoznal som spamäti presné úryvky Učiteľovho Fa. Keď som sa dostal domov a vyhľadal som si učenia Fa, našiel som jeden z Majstrových úryvkov:

„Viem o všetkom utrpení mojich učeníkov. Pravdou je, že ja si vás cením viac ako si vy ceníte samých seba!“ („Odstráňte svoje posledné pripútanosti“ zo zbierky Základy pre ďalší pokrok (Diel II))

Týmto Fa ma Učiteľ povzbudil, aby som prekonal skúšku života a smrti.

Keď som prehodnotil činy starých síl, videl som, že naplánovali moju náhlu smrť. Učiteľ nás učil, že máme veci súcitne vyriešiť. Nepremýšľal som o ich usporiadaniach a ani som na to nemal čas. Vedel som len to, že Učiteľ určite neusporiadal, aby som bol v tomto stave. Nakoniec, Učiteľ je tým, kto robí záverečné rozhodnutie. Kľúčovým však je, aby si praktizujúci pamätal princípy Fa. Ak by som v tom čase nedokázal opustiť pripútanosť k životu a smrti, určite by som zomrel.

Pamätám si, že niektorí policajti ma kopali, lenže keďže moje fyzické telo už stratilo vedomie, necítil som žiadnu bolesť. Pomyslel som si: „Len si kopni, aby som mohol splatiť svoje dlhy.“ Oni však prestali.

Učiteľ povedal:

„... dokonca aj to, koľkokrát vykríknete, keď vás budú mučiť a koľko úderov dostanete, bolo nimi usporiadané.“ („Vyučovanie Fa na Fa konferencii v San Franciscu 2014“)

Ak by staré sily spôsobili, aby som naraz splatil všetky svoje dlhy a karmu, a skutočne by to všetko boli moje dlhy a karma, rozhodne by to nebola ilúzia. Cieľom starých síl bolo, že keď nedokážem prejsť ich „skúškou“, vezmú si môj život ako náhradu. Myslia si, že iba ak prejdeš ich skúškou, môžeš ostať. Ak nie, tak zomri. Ja som však ani nepomyslel na nejaké usporiadania starých síl – myslel som len na Učiteľove učenia Fa. Toto samo o sebe je dôkazom toho, že som neuznal usporiadania starých síl.

Učiteľ povedal:

„Keď sa stretnete s trápeniami počas vašej kultivácie, musíte sa kultivovať a pozerať sa na seba – to neznamená uznať trápenia, usporiadané starými silami a pokúšať sa dobre sa činiť v trápeniach, ktoré usporiadali, tak to nie je. Negujeme dokonca aj samotné objavenie sa starých síl a všetko, čo usporiadali; neuznávame dokonca ani ich existenciu.“ („Vyučovanie Zákona na konferencii v Chicagu, 2004“ zo zbierky Vyučovanie Fa na konferenciách - IV. časť)

Uprostred kultivácie musíme jasne pochopiť, o čom sú celé staré sily a potom robiť všetko na základe Učiteľovho Fa. Nechajme sa všetci napraviť podľa Fa a merajme sa štandardmi Fa. Takto rozumiem tomu, čo znamená kráčať cestou kultivácie učeníkov Dafa a negovať usporiadania starých síl.

 

Článok v angličtine: http://en.minghui.org/html/articles/2018/8/12/171493.html

Článok v čínštine

Majster Li
Majster Li potichu sleduje svet z hôr, potom ako opustil New York po 20. júli 1999. (fotografia bola publikovaná 19. januára 2000)

Časopis Minghui

 
MH 2017 obalka small
 
 

Vybrané Témy

 

Odber správ

Odber nových článkov mailom

captcha