Kultivačné cesty

Negovanie starých síl a ich usporiadaní

30.8.18 | Od Yiyan

(Minghui.org) V máji 2004 Učiteľ povedal praktizujúcim Falun Dafa v Chicagu:

„Negujeme dokonca aj samotné objavenie sa starých síl a všetko, čo usporiadali; neuznávame dokonca ani ich existenciu. Od základu negujeme všetky ich veci a všetko to, a iba to, čo robíte počas ich negovania a zbavovania sa ich, je mocnou cnosťou. Nie je to tak, že sa kultivujete uprostred ťažkostí, ktoré vytvorili. Namiesto toho máte kráčať dobre po svojej vlastnej ceste, neuznávajúc ich, neuznávajúc ani odstraňovanie prejavov ich ťažkostí.“ („Vyučovanie Zákona na konferencii v Chicagu, 2004“)

Nepochopil som úplne, čo Učiteľ v tomto odseku povedal. Niekedy som bol unavený z práce. Keď som vysielal spravodlivé myšlienky, nevedel som to spraviť tak, ako som chcel. Zdalo sa, že som sa len pokúšal vysielať spravodlivé myšlienky, avšak nedokázal som skutočne zabezpečiť nejaké výsledky. Neúčinnosť vysielania spravodlivých myšlienok potom spôsobila, že som nebol schopný správať sa a uvažovať spravodlivo v mojom dennom živote. Niektoré problémy, ktoré som mal, nemohli byť od základu vyriešené a zostávali rovnaké po dlhý čas. Nedávno som uvažoval o tom, ako vysielať spravodlivé myšlienky účinnejšie. Zrazu som si uvedomil, že okrem toho, že sa musím činiť lepšie v študovaní Fa a v robení cvičení, moje myšlienky boli zmiešané s ľudskými predstavami ohľadom záležitosti odstraňovania starých síl. Vždy som mal pocit, že staré sily sú vlastne Bohovia. Pokiaľ stále praktizujeme v tejto ľudskej dimenzii, budeme mať rôzne myšlienky a nebudeme schopní riadiť nadprirodzené schopnosti, ktoré patria našim skultivovaným stránkam. Učiteľ nám však povedal: „Od základu negujeme všetky ich veci“ a „máte kráčať dobre po svojej vlastnej ceste, neuznávajúc ich“. Uvedomil som si, že tie moje myšlienky prišli odnikiaľ, že to boli ľudské myšlienky a že zasahovali do troch vecí, ktoré mám robiť dobre. Ako praktizujúci rozumiem tomu, na základe princípov Fa, že keďže Dafa neguje objavenie sa a existenciu starých síl a Učiteľ ich od základu neguje, ako by ich učeníci Dafa mohli uznávať? Ak my mylne vidíme ich existenciu ako „prirodzenú“, potom sa stále „kultivujeme uprostred ťažkostí, ktoré vytvorili.“

Keď som znova vysielal spravodlivé myšlienky, prestal som cítiť, že nie som schopný spraviť to tak, ako chcem. Nielenže som dokázal priamo čeliť zasahovaniu starých síl, ktoré pre mňa usporiadali a odstrániť ich, ale bol som tiež schopný od základu odstrániť tie staré sily, temných prisluhovačov a prehnitých démonov. Keď vysielam spravodlivé myšlienky, pocit toho, že nedokážem úplne použiť svoje nadprirodzené schopnosti, sa stratil. Stal som sa silnejším a väčším. Ako praktizujúci Dafa som jednoducho napĺňal svoju posvätnú povinnosť a mal som teda menej ľudských predstáv a bol som viac v súlade s Fa. Všetky spravodlivé elementy tak mohli plne fungovať.

Často, keď nedokážeme vykročiť z ťažkostí alebo nejakého druhu zložitej situácie, je to preto, že náš spôsob uvažovania je obmedzený na tú ťažkosť. Hmota je rovnaká ako naše myšlienky. Obmedzená myseľ má za následok to, že nedokážeme vykročiť z tej situácie. Aby sme dobehli proces nápravy Fa, mali by sme prelomiť naše predstavy. Moje pochopenie je, že časťou toho, o čo nás Učiteľ žiada je, aby sme sa vzdali našich ľudských predstáv.

Rovnako to platí o prenasledovaní a objasňovaní pravdy. Ak si myslíme, že prenasledovaniu sa nedá vyhnúť a že „ja“ (ako bežný človek) môžem spraviť len toľkoto, alebo ak sa cítime zle z toho, že sme sa nečinili dobre, potom bez ohľadu na to, ako usilovne sa snažíme, sme iba proti prenasledovaniu uprostred prenasledovania. Potom budú mať naše snahy len veľmi obmedzené účinky. Počas nápravy Fa by sme nielenže mali mať charakter opravdivého praktizujúceho a propagovať Fa, aby sa viac ľudí dozvedelo, že Dafa je dobrý, ale každý praktizujúci nesie misiu širokého odstraňovania zla a objasňovania pravdy, aby zachránil viac vnímajúcich bytostí.

Mnoho praktizujúcich stále nedokáže vykročiť napred a robiť dobre tri veci kvôli pripútanosti k strachu. Veľká časť tohto strachu pochádza z toho, že sa obávame brutálneho prenasledovania od strany. Ako praktizujúci by sme mali vidieť, že túto obavu vytvorili staré sily a že strana vás napáda týmto strachom. Strana je expert č. 1 vo vytváraní a šírení teroru. Počas nápravy Fa je cieľom tohto teroru spôsobiť, aby tí praktizujúci, ktorých považujú za „nekvalifikovaných“, spadli a nedokázali naplniť svoje historické misie a boli zničení. To je to, čo chcú. Ako môžu praktizujúci počas nápravy Fa prijať a nasledovať toto usporiadanie? Mali by sme robiť dobre tri veci a negovať strach, a tiež vysielať spravodlivé myšlienky na jeho odstránenie.

V súčasnosti (pozn. prekl. článok je z roku 2004) sa publikuje „Deväť komentárov ku komunistickej strane“. Tieto články sú dobré nielen preto, že sa pokúšajú ukázať ľuďom, aká je v skutočnosti ČKS s ohľadom na konkrétne prenasledovanie, ktorého sa dopustila. Články sú tiež dobré, pretože hovoria o základom pôvode ČKS, jej historickom vývoji a o tom, ako funguje. Tieto články umožnia ľuďom dozvedieť sa o skutočnej povahe ČKS. Individuálne prípady sú len výsledkom skutočnej povahy ČKS. Počas polovice storočia Číňania stále pozerali na to, čo zlé spravila ČKS v rámci rozsahu kultúry ČKS. Presne vďaka tom ČKS dokázala naplno využiť a rozšíriť svoj vplyv zla – až doteraz. Presne keď si jedna miliarda Číňanov myslela, že „kultúrna revolúcia“ sa už nemôže zopakovať, ČKS začala prenasledovanie „malej skupiny“ praktizujúcich Falun Gongu. V tom čase tá „malá skupina“ tvorila značnú časť celkového obyvateľstva. Pomocou desiatok rokov vymývania mozgov a strachu bola logika ČKS „útlak je oprávnený“ vštepená do myslí čínskych ľudí. Táto logika spôsobuje, že ľudia uvažujú, že pokiaľ oni sami nie sú jedným z tej utláčanej „malej skupiny“, je v poriadku nechať, aby sa útlak dial. Dobré alebo zlé, správne alebo nesprávne, zákony vesmíru alebo ľudská povaha – na ničom z toho nezáleží. Toto je „zotročenie ľudských sŕdc“, ktoré je potrebné na to, aby si ČKS udržala diktátorstvo až doteraz. Je to tiež toto „otroctvo“, ktoré chráni „právo“ ČKS prenasledovať ľudí. Aby sme od základu pochopili ČKS, zvonku „kultúry strany“, je kľúčovým, aby sme úplne unikli z obmedzení ČKS a prenasledovania.

Negovanie konkrétnych usporiadaní starých síl je záležitosťou rôznych úrovní. Pevné odstránenie existencie starých síl je zásadným a lepším spôsobom na to, aby sme rozložili ich usporiadania a prejavy.

 

Článok v angličtine: http://en.minghui.org/html/articles/2004/12/16/55643.html

Článok v čínštine

Majster Li
Majster Li potichu sleduje svet z hôr, potom ako opustil New York po 20. júli 1999. (fotografia bola publikovaná 19. januára 2000)

Časopis Minghui

 
MH 2017 obalka small
 
 

Vybrané Témy

 

Odber správ

Odber nových článkov mailom

captcha