Výmena skúseností a názorov

Rozoznanie a prerazenie cez hlboko zakorenené faktory určené na spôsobovanie zasahovania

1.9.18 | Od praktizujúceho Falun Dafa v Číne

(Minghui.org) Staré sily spôsobili mnoho problémov, aby zasahovali do našej kultivácie a potvrdzovania Fa. Mnohé z ich zlých usporiadaní sú aj v našich telách. Ak nemôžeme vidieť cez tieto zlé usporiadania, spadneme do pasce starých síl, čo prinesie škodu našej kultivácii a potvrdzovaniu Fa.

Majster povedal:

„Vezmite si ako príklad ľudskú bytosť. Škola Tao považuje ľudské telo za malý vesmír. Človek má fyzické telo, ale človek nie je úplný iba s fyzickým telom. Musí mať aj ľudskú povahu, osobnosť, charakter a dušu, aby vytvoril úplnú a nezávislú osobu s individualitou.“ (Čuan Falun)

Keď som predtým čítal tento odsek Fa, moje pochopenie bolo, že temperament a osobnosť človeka je spojená s hlavnou dušou a je ňou priamo ovplyvnená. 

Majster povedal:

„Váš prapôvodný duch je zložený z najmikroskopickejšej, najmenšej, najpôvodnejšej hmoty. Vaša osobnosť a vaše charakteristiky už boli predurčené pri vzniku hmoty.“ („Vysvetľovanie Fa pre asistentov Falun Dafa v Čchang-čchune“)

V tomto živote nemusí byť temperament a osobnosť tým istým temperamentom a osobnosťou, ktoré boli vytvorené s pôvodným životom. Staré sily pre nás vytvorili niektoré usporiadania, a tak máme temperament a osobnosť, ktoré sa ukazujú v tomto živote. Tiež som sa osvietil, že temperament a osobnosť môžu byť sami o sebe životmi.

Majster povedal:

„Na svojej najvrchnejšej úrovni má ľudská bytosť tri duše a sedem duchov. Jeden zo siedmich duchov sa nazýva „viera“. Môže hrať tú úlohu, že človek môže uveriť, keď niekto iný niečo povie.“ („Vyučovanie a vysvetľovanie Fa na Fa konferencii v meste New York, 2003“)

Všetci sme prišli zo starého vesmíru s charakteristikou „vytvorenia-stagnácie-degenerácie“, takže rôzne elementy, ktoré vytvárajú naše životy, môžu obsahovať častice, ktoré sú skazené alebo nedokonalé, ako aj zámerné rušenia starých síl. Urobili veľa zlých usporiadaní. Rád by som zdieľal svoju osobnú skúsenosť.

Bytosti zlej strany v mojich dimenziách

Vyrástol som za kultúrnej revolúcie. Moja rodina bola chudobná a potláčaná komunistickou stranou. Nemám na komunistickú stranu ani jej vodcov dobré spomienky.

Avšak počas obdobia nápravy Fa, špeciálne od roku 2005 do roku 2012, som často mával sny z obdobia kultúrnej revolúcie, akoby som tam bol a cítil, ako bola komunistická strana idolizovaná. Aby som tieto nesprávne názory odstránil, vysielal som spravodlivé myšlienky a čítal som Deväť komentárov k Čínskej komunistickej strane a Rozlíšenie komunistickej kultúry, avšak moje snahy neboli veľmi efektívne.

Neskôr som si uvedomil, že táto hlboká „stopa“ nebola konceptom, ktorý sa sformoval po mojom narodení, ani nebola sformovaná v tejto komunistickej spoločnosti. Z pohľadu mojej osobnej situácie to vyzeralo, akoby to predchádzalo tomuto životu a prišlo to s narodením. Keď som v jeden deň roku 2013 študoval Fa, uvedomil som si, že táto situácia existuje kvôli zlému elementu v mojom tele, ktorý je spojený so zlou komunistickou stranou. Takže som voči tomu vysielal spravodlivé myšlienky.

Staré sily to pri mojom narodení naplánovali, aby táto vec zapríčinila negatívny vplyv. Aby to nebolo rozoznateľné, pridali aj myšlienku v mojej dimenzii: „Nevyjadruj sa slovami, namiesto toho si predstavuj, akí sú iní ľudia.“ V inej dimenzii sa to prejavovalo ako malinká a veľmi, veľmi stará ľudská forma života.

Odstránenie zlých bytostí a očistenie zasahovania

Najprv som tomu objasnil pravdu, no nepočúvalo to. Potom som použil nadprirodzenú schopnosť, ktorú som mal od Majstra. Keď tento život rozpoznal, že sa mýlil a snažil sa to oľutovať, čierne a zlé elementy z jeho tela unikli a sformovali úplne nový život. Ten veľmi, veľmi starý život nemal také šťastie, chcel iba dokončiť úlohu starých síl, a tak bol odstránený. V tejto povrchovej dimenzii som už nemal sny ohľadne zlej strany, a tiež som iných neposudzoval na základe mojich predstáv. Namiesto toho som si vytvoril názor až po komunikácii s inými.

Inšpirovaný touto skúsenosťou som úplne preskúmal môj malý vesmír z každého aspektu. Našiel som veľa zlých elementov, ktoré pre mňa usporiadali staré sily. Niektoré boli zdeformované a skazené, niektoré boli úplne vložené do môjho života starými silami.

Keď som čelil tejto zložitej situácii, najprv som im objasnil pravdu. Ak nemohli byť zachránené, vyčistil som ich ihneď bez váhania. Niektoré boli schopné ľútosti a zmeny, takže boli okamžite prispôsobené podľa požiadaviek Majstra a Dafa. Aj keď boli niektoré životy zničené, ak mali v mojom živote „zodpovednosť“, bol namiesto nich vytvorený prirodzene nový a dobrý život, ktorý ich v službe nahradil.

Praktizujúci sa môžu pýtať, čo by sme mali robiť keď sa stretneme so zasahovaním na našich telách, ktoré pochádza od starých síl. Vždy je niečo, čo sa dá spraviť. Napríklad, keď prechádzame cez problém tela či ducha, aj keď nie je prejavený na povrchovej dimenzii, naše hlavné vedomie by malo dominovať. Našou prvou myšlienkou by mal byť Dafa a Majster, a to, že sme učeníci Dafa v období nápravy Fa. Tento bod je obzvlášť dôležitý. Potom sa môžeme pozrieť, či nemáme nedostatky na našej strane a napraviť ich podľa požiadaviek Fa.

Avšak dokonca i keď naozaj nedostatky nájdeme, mali by sme stále priamo vysielať spravodlivé myšlienky na odstránenie zasahovania od starých síl vo všetkých dimenziách našich tiel.

Kultivácia bez sformovaných názorov

Chcel by som praktizujúcim, ktorí majú otvorené tretie oko, povedať, že Majster nám dovoľuje kultivovať sa takto z dobrých dôvodov a je to súčasť našej zodpovednosti. Mali by sme premýšľať ako kráčať po našej ceste spravodlivejšie a mať väčší dopad pri potvrdzovaní Fa, bez toho, aby sme prinášali spolupraktizujúcim vlny zasahovania.

Ako praktizujúci si myslím, že by sme mali odstrániť všetky pripútanosti k sformovaným predstavám „krajiny“, „regiónu“, „národa“, „strany“, „rasy“, „sociálnej triedy“ atď. Mali by sme byť dobrými ľuďmi vo všetkých rôznych oblastiach. Iba potom sa môže naše srdce stať čistým a otvorenejším a môžeme dosiahnuť súcit pre všetkých ľudí vo svete. Špeciálne praktizujúci, ktorí majú tretie oko otvorené, by mali odstrániť všetky tieto pripútanosti. Iba potom budú naše schopnosti hrať dôstojnú úlohu vo vesmíre.

Toto zdieľanie je obmedzené mojím vlastným pochopením, používajte prosím vždy Fa, aby vás viedol. Heshi.

 

Článok v angličtine: http://en.minghui.org/html/articles/2018/8/14/171510.html

Článok v čínštine

Majster Li
Majster Li potichu sleduje svet z hôr, potom ako opustil New York po 20. júli 1999. (fotografia bola publikovaná 19. januára 2000)

Časopis Minghui

 
MH 2017 obalka small
 
 

Vybrané Témy

 

Odber správ

Odber nových článkov mailom

captcha