Výmena skúseností a názorov

Úplne negovať usporiadania starých síl (III)

7.9.18 | Od Tong Hua

(Minghui.org) Pokračovanie z 2. časti.

V predchádzajúcich odsekoch som zdieľal svoje pochopenie o tom, ako úplne odmietnuť – nielen čiastočne odmietnuť – usporiadania starých síl. V skutočnosti každá túžba, ku ktorej je praktizujúci pripútaný, je potvrdením starých síl, pretože staré sily tieto túžby využili a zosilnili.

Pripútanosť k žiadostivosti

Videli sme, že staré sily sa chopili praktizujúcich, ktorí spravili chyby ohľadom sexuálnych vzťahov. Títo praktizujúci môžu byť v prenasledovaní zatknutí alebo odsúdení do väzenia. Tí, ktorí nerobia takéto chyby, ale majú sinú pripútanosť k žiadostivosti, sa môžu tiež stretnúť s mnohými ťažkosťami, najmä s chorobami. Staré sily teda používajú túto pripútanosť ako výhovorku na prenasledovanie týchto praktizujúcich rôznymi spôsobmi, ktoré sú často rovnako zjavné ako zatknutie.

Pripútanosť k moci

Pripútanosť k moci je silná túžba, ktorú majú bežní ľudia. Mnoho praktizujúcich si neuvedomilo, že ju majú tiež a následne sa stretli s problémami.

Niektorí praktizujúci túžia byť koordinátormi dôležitých projektov, niektorí si želajú spraviť nejaké veľké činy, aby ukázali svoju schopnosť mobilizovať ľudí, niektorí nemôžu brať zľahka, keď ich dajú preč z pozície koordinátora a niektorí koordinátori nechcú priznať svoje chyby a potichu dúfajú, že ich rozhodnutia nespôsobia žiadnu škodu. Nie je všetko toto zrkadlením pripútanosti k moci?

Niektorí praktizujúci mimo Číny nechcú nasledovať inštrukcie svojich projektových koordinátorov a namiesto toho naliehajú na robení vecí svojím spôsobom. Nie je to skrytá pripútanosť, ak chcú rozhodovať o svojej právomoci a robiť svoju prácu ako chcú? Samozrejme, môžu spraviť návrhy koordinátorovi, ale nemali by tvrdohlavo trvať na svojich vlastných myšlienkach, ak im koordinátor dá iné inštrukcie.

Zabúdajú na to, čo povedal Majster:

„Keď ... nám náš vedúci dá úlohu, alebo si plníme povinnosti, uvažujeme veľmi jasne a vykonávame ich veľmi dobre.“ (Čuan Falun)

Niektorí sú pri vykonávaní svojej pridelenej práce pasívni. Niektorí dokonca prichádzajú s výhovorkami, aby mohli opustiť projekt, neberúc ohľad na to, ako to ovplyvní celú skupinu.

Pripútanosť k sebazáujmu

Praktizujúci vedia, že ak sú pripútaní k sebazáujmu alebo ku peniazom, stretnú sa s veľkými ťažkosťami. Avšak niektorí sa aj tak nedokážu ovládať a spravili chyby v tejto oblasti.

Niektorí praktizujúci nehľadajú zisk pre seba a preto veria tomu, že nemajú túto pripútanosť. Avšak snažia sa o zisk pre svoje deti, rodičov a príbuzných. Niektorí stále sporia peniaze pre svoje deti. Nakoniec sa však ich príliš rozmaznané deti často nezačnú kultivovať, alebo sa začnú a potom prestanú.

Iné pripútanosti

Staré sily pravdepodobne budú prenasledovať praktizujúcich s mnohými pripútanosťami, keďže majú výhovorku.

Niektorí praktizujúci sú pripútaní k chutnému jedlu, niektorí chcú len počúvať chválu, ale žiadnu kritiku, niektorí si užívajú materiálny majetok, ako napríklad najnovšie a najlepšie mobilné telefóny, niektorí radi míňajú peniaze a niektorí sú pripútaní k WeChat a ďalším sociálnym médiám.

Niektorí často používajú analýzu a logiku bežných ľudí na riešenie trápení, zabúdajúc nasledovať princípy Dafa a pozerať sa dovnútra.

Majster povedal:

„Ak vy, ako študenti [Dafa], nenasledujete požiadavky Majstra, rozhodne to nie je obyčajná vec. Staré sily zostavili pre všetkých učeníkov Dafa súbor ich vlastných vecí, takže ak učeník Dafa nenasleduje požiadavky Majstra, musí nasledovať usporiadania starých síl.“ („Majte jasno“ zo  Základov pre ďalší pokrok  III)

Uvažujte o tom, prosím: ak nasledujeme usporiadania starých síl, potvrdzujeme ich. Naše pripútanosti sa stanú ochranným dáždnikom pre staré sily, takže ako ich môžeme odmietnuť?

Očistenie našich nespravodlivých faktorov

Majster povedal:

„V skutočnosti, všetko čo nie je v súlade s Dafa a spravodlivými myšlienkami učeníkov Dafa, vrátane všetkých vašich nespravodlivých faktorov, bolo spôsobené účasťou starých síl.“ („Ohľadom nepokoja rozvíreného článkom o pomocných dušiach“, 19. augusta 2016)

Moje pochopenie je, že hoci praktizujúci Dafa majú nespravodlivé myšlienky, ako napríklad pripútanosti ku žiadostivosti, moci, sebazáujmu, žiarlivosti a predvádzaniu sa, tieto veci nie sú veľmi silné a môžu byť v kultivácii rýchlo odstránené. Avšak v období konca Dharmy môžu staré sily na nízkych úrovniach vstupovať do tela praktizujúceho a neustále tieto zlé myšlienky posilňovať. Ak vaše hlavné vedomie nedokáže tieto myšlienky a pripútanosti očistiť, myšlienky a zlé faktory, ktoré sídlia v týchto veciach, môžu ovládať telo praktizujúceho a dokonca stiahnuť praktizujúceho nadol.

Ako ich môžeme úplne odmietnuť? Mali by sme nasledovať Majstrove učenia a hľadať bezpodmienečne vo vnútri.

Keď príde na nespravodlivé myšlienky, nikdy by sme sa im nemali oddávať alebo ich prehliadať. Namiesto toho by sme s nimi mali zaobchádzať vážne a odstrániť ich. Potom nebudú mať prehnití démoni nič, čoho by sa mohli zmocniť. Iba ak budeme ostražití ohľadom našich pripútaností a myšlienok, dokážeme úplne odmietnuť usporiadania starých síl.

 

Článok v angličtine: http://en.minghui.org/html/articles/2017/9/4/165288.html

Článok v čínštine

Majster Li
Majster Li potichu sleduje svet z hôr, potom ako opustil New York po 20. júli 1999. (fotografia bola publikovaná 19. januára 2000)

Časopis Minghui

 
MH 2017 obalka small
 
 

Vybrané Témy

 

Odber správ

Odber nových článkov mailom

captcha