Objasňovanie pravdy

Objasňovanie pravdy z iného uhla

13.9.18 | Od praktizujúceho Falun Gongu v Číne

(Minghui.org) Myslím si, že ak stretneme ľudí, ktorí nás nechcú počúvať, keď im hovoríme o Falun Gongu a prenasledovaní, nemali by sme sa s nimi hádať. Namiesto toho je lepšie ísť na nich z iného uhla. Takto sa môžu dosiahnuť výnimočné výsledky. Napríklad, raz som sa rozprával s pani na lavičke v potravinách. Opýtal som sa jej: „Kde ste pracovali pred odchodom do dôchodku?“

„V škole. Učila som čínštinu,“ odpovedala mi.

„Musíte byť členkou strany?“ zisťoval som.

„Áno.“ Potom zmenila tón hlasu a povedala: „Zakaždým keď tu sedím, vždy sa objaví niekto, kto mi hovorí o Falun Gongu, čo je pre mňa zbytočné.“ Potom sa ma opýtala: „Praktizuješ Falun Gong?“

Odpovedal som: „Tak to sme si boli rovnými. Ja som učil dejepis, čínštinu a hudbu. Počas tých rokov sme obaja pracovali veľmi tvrdo. Výplaty boli nízke a pracovná záťaž vysoká. V priebehu posledných rokov som sa zamýšľal, ako som sa vtedy správal. Čím viac o tom premýšľam, tým viac ľutujem svojich bývalých študentov.“

Vyzerala prekvapene: „Prečo ľutuješ svojich študentov?“

„Tieto predmety som učil cez 30 rokov,“ odpovedal som. „Tiež som ich učil, ako sa správať. Lenže koľko klamstiev som im nahovoril?“

Bola zmätená a opýtala sa ma: „Čo boli klamstvá?“

„V roku 1960 som učil priebeh histórie. ČKS vyhlásila, že počas druhej svetovej vojny vyhnala japonskú armádu z Číny a že Čínska národná strana nebojovala proti Japoncom. Prečo má potom vláda Taiwanskej národnej strany japonský dokument o kapitulácii a ČKS nemá nič?“ ČKS klamala, aby si privlastnila zásluhy za víťazstvo. Svojim študentom som opakoval tieto klamstvá. Bolo to prvé klamstvo, ktoré som im povedal.“

Pokračoval som: „Knihy vyhlasujú, že Čína sa počas rokov 1959-1961 stretla s prírodnými katastrofami, no nikto neumrel od hladu. V tom čase som bol stredoškolským študentom. Spolužiak, ktorý so mnou sedel v tej istej lavici, zomrel od hladu. Bolo nespočetne veľa ľudí, ktorí stratili svoje životy kvôli hladomoru. V skutočnosti sa počas tých rokov sa neudiali žiadne prírodné katastrofy, iba katastrofy spôsobené človekom.“

„ČKS všetkým nariadila, aby zušľachťovali oceľ. Veľké množstvo plodín bolo ponechaných na poliach a zhnili. ČKS dodala sójové plody a ostatné plodiny bývalému Sovietskemu zväzu na výmenu za zbrane. Opakoval som klamstvo svojim študentom v triede a povedal som, že nikto neumrel od hladu. Toto bolo druhé klamstvo, ktoré som im povedal.“

Prešiel som k tretiemu klamstvu: „V roku 1958 ČKS oznámila, že výťažok úrody ryže bol 60 000 kilogramov na aker. Naša triedna učiteľka nám povedala, že to bol výmysel, pretože ona a mnohí ďalší študenti presunuli všetky ryžové plodiny na jedno miesto. Oddelenie propagandy potom urobilo fotku, ktorá bola použitá pri falošnej správe. Hoci som poznal pravdu, opakoval som toto klamstvo svojim študentom.“

Dodal som: „4. júna 1989 mladí vysokoškolskí študenti žiadali o protikorupčné opatrenia a demokraciu. Zákrok proti nim bol krvavý. Svojim študentom som tiež mnohokrát povedal, že na Námestí nebeského pokoja neboli zabití žiadni študenti. Počas tých rokov som do svojich študentov vštepoval klamstvá ČKS. Lenže teraz viem, čím ČKS je! Teraz je moje svedomie úplne prebudené. Preto som povedal, že cítim ľútosť k svojim študentom.“

Pani mi odpovedala: „Môžeš sa ospravedlniť svojim študentom. Myslím si, že si dobrý človek. Vedela som o niečom, o čom si hovoril, no nie o všetkom.“

Podľa jej výrazu som vedel, že pochopila pravdu. Potom sme sa rozprávali o Falun Gongu. Začal som: „Praktizujúci Falun Gongu vám len chcú povedať o aspektoch prenasledovania, o ktorých sa inak nedozviete. Falun Gong je kultivačná prax, ktorá učí ľudí stať sa dobrými a brať v prvom rade ohľad na druhých. Praktizujúci riskujú svoje životy, aby ľuďom povedali pravdu. Nechceme, aby ostatní páchali hriechy kvôli tomu, že boli vystavení klamstvám ČKS. Keď sa ČKS zrúti, nechceme, aby ostatní šli s ňou nadol.“

Pozorne ma počúvala a dojalo ju to. Opýtal som sa jej: „Môžem vám dať prezývku na vystúpenie z ČKS a jej pridružených organizácií? Vaše vystúpenie môžem odoslať online.“

Odpovedala: „Áno. Dúfam, že sa znova stretneme.“

 

Článok v angličtine: http://en.minghui.org/html/articles/2018/8/21/171598.html

Článok v čínštine

Majster Li
Majster Li potichu sleduje svet z hôr, potom ako opustil New York po 20. júli 1999. (fotografia bola publikovaná 19. januára 2000)

Časopis Minghui

 
MH 2017 obalka small
 
 

Vybrané Témy

 

Odber správ

Odber nových článkov mailom

captcha