Zlepšovanie sa
streda, 23. október 2019

Buďme si vedomí nebezpečia negatívnych myšlienok

22.9.18 | Od praktizujúceho Falun Dafa v Číne

(Minghui.org) Majster nás učil:

Zastav sa trochu, dnu pozri, zvýš myšlienky spravodlivé

Rozober jasne nedostatky svoje a napreduj opäť vytrvale“

(„Racionálny a prebudený“ z Hong Yin II)

Keď som hľadal vo svojom vnútri, našiel som mnoho hlboko zasiatych negatívnych myšlienok. Zhrnul som ich a rád by som o nich zdieľal so spolupraktizujúcimi.

Zdieľanie informácií o prenasledovaní bez akejkoľvek pripútanosti

Vždy keď som si všimol spolupracovníkov alebo známych robiť veci nesprávne alebo som videl, že majú vo svojom charaktere chyby, nechcel som mať s nimi nič spoločné. Pozeral som sa na nich zhora a nakoniec som ich považoval za nepriateľov.

Prečo som mal takéto silné pocity? Prečo som nedokázal chápať ostatných ľudí a odpustiť im? Prečo som si nemohol v pokoji vymeniť svoje nápady a myšlienky s tými, ktorí premýšľajú inak než ja? Prečo som sa im chcel buď vyhnúť alebo sa s nimi hádať? Mal by byť kultivujúci takýmto?

Keď som hľadal hlbšie vo svojom vnútri, uvedomil som si, že to boli po narodení vytvorené názory ovplyvnené kultúrou komunistickej strany. Po pridaní mojej karmy a váhy starých síl bola moja budhovská povaha takmer úplne zahalená. V horúcich momentoch to bola moja démonická povaha, ktorá sa odhaľovala.

Majster nám povedal:

„...najskorší život človeka pochádza z vesmíru. Priestor vesmíru je vo svojej podstate dobroprajný a jeho povaha je byť pravdivý, súcitný a vydržať. Pri zrodení je človek prispôsobený povahe vesmíru.“ (Čuan Falun)

Pôvodná povaha človeka je láskavá a je prispôsobená charakteristike vesmíru: pravdivosti – súcitu – znášanlivosti. Po narodení sa človek postupne stane sebeckým, nedokáže tolerovať iné názory a chce dominovať. V skutočnosti je to povahou starého vesmíru: arogantnosť, egocentrickosť a chcieť zmeniť ostatných a nie seba.

Vesmír je kolosálny a rôzne ríše majú svoje vlastné štandardy žitia a radostí. Nasledujú princípy na svojej úrovni – zákon vzájomného vytvárania a vzájomného zabraňovania, karmickej odplaty a štandardu dobro verzus zlo, všetko účinkuje podľa svojej dimenzie. Iní nemôžu zasahovať do princípov na odlišných úrovniach.

Keď sa kultivujúci rozruší, je emocionálny a tiež iracionálny. Odkláňa sa od zákona vesmíru. Dafa je všezahrňujúci a vytvára najlepšie usporiadania pre všetky bytosti. Kultivujúci by sa mal prispôsobiť Dafa. Človek by mal byť pokojný a láskavý a nie arogantný či dominujúci.

Z iného uhla pohľadu, ľudské bytosti sú všetky stratené v bludisku. Ľudia sú kontrolovaní odchýlenými a skazenými názormi, zaťažení svojou vlastnou karmou a manipulovaní starými silami, prehnitými démonmi a komunistickým zlým duchom.

Lenže pôvodne prišli nadol so srdcom získať Dafa a byť zachránení. Už len kvôli tomu musíme prekonať všetky ťažkosti, aby sme ich prebudili. Takže ako sa môžeme na nich hnevať, zatiaľ čo bojujú v tomto mori trpkosti? Ako im môžeme neodpúšťať a nechápať ich, zatiaľ čo sú nevedomky ovládaní svojimi vlastnými názormi, karmou a starými silami? Nemáme žiadnu výhovorku, aby sme sa vyhli trápeniam a ťažkostiam, s ktorými sa stretneme; musíme odstrániť zasahovanie so spravodlivými myšlienkami. Ak súcitne objasňujeme pravdu bez akéhokoľvek hnevu, úsilia a požiadaviek, výsledky môžu byť úžasné.

Buďme si vedomí negatívnych myšlienok

Kedykoľvek ma postretlo niečo neočakávané, moja prvá reakcia bola zvyčajne negatívna: nevedomky som očakával, že okolnosti budú ťažké a výsledok bude úbohý. Netušil som, prečo to tak bolo. Prečo som bol často zatienený pesimizmom a bezmocnosťou?

Všetci vieme, že budhovská povaha praktizujúcich sa už prebudila, ich životy sa premieňajú k božskosti z mikroskopickej úrovne a ich životy by mali byť plné nádeje a vitality. Keď niekto začne praktizovať Dafa, tieto fenomény sú veľmi očividné.

S plynutím času človek postupne poľaví a stane sa menej usilovným. Kultivácia sa stane formalitou a naše cesty sa stanú drsnými a hrboľatými a dokonca sa nebezpečne odklonia od správneho smeru. Keď sa na povrchu objavia negatívne myšlienky, môžu pochádzať od veriteľov, ktorí požadujú splatenie dlhov a snažia sa nás odvrátiť od nášho kurzu, aby sme sa nedokázali vrátiť k svojmu opravdivému ja.

Ako sa môžeme stať stratenými a pesimistickými a stratiť nádej? Ak sa usilovne kultivujeme a aktívne sa prispôsobujeme Dafa, sme chránení Dafa a Majstrom a naše cesty sú už pre nás usporiadané. Je na nás, aby sme verili, osvietili sa a pevne napredovali.

Majster napravuje vesmír, takže ako môžeme byť plachí a pesimistickí? Negativizmus nepatrí k našej pôvodnej opravdivej povahe. Je to po narodení vytvorený názor a zvyšuje zasahovanie od starých síl. Mali by sme to odmietať.

Odstránenie hnevu

Na našej farme chováme kurčatá a niekedy sa dostanú von cez diery v plote. Potom je ťažké pochytať ich. Niekedy som sa nahneval a takmer som to s nimi chcel vzdať. Často sa k nám dostávajú jelene a ničia nám naše plodiny, takže sme minuli mnoho času a peňazí na postavenie plota, lenže aj tak ich nedokázal udržať vonku. Tiež ma hnevali. Niektorí z mojich spolupracovníkov sú veľmi nevzdelaní a akceptujú negatívnu propagandu o Falun Dafa bez zamyslenia sa a obraňujú zlé skutky Čínskej komunistickej strany (ČKS). Bolo to takmer viac, než som dokázal zniesť a čudoval som sa, prečo ma tak ľahko ovplyvnia tieto nepríjemné udalosti a ľudia.

Keď som sa pozeral na druhých zhora a podvedome som chcel, aby robili veci po mojom alebo som sa cítil nahnevane, bolo to stelesnením pokryteckej povahy starého vesmíru. Nedokáže prijať rozmanitosť a nedokáže zvládnuť výzvu rôznych názorov. Je to odraz jeho bojazlivosti, nízkeho sebavedomia a závisti. V ľudskej dimenzii sa prejavuje ako podozrievanie, arogancia, zbabelé správanie, pocity podriadenosti a tyrania členov ČKS.

Ako kultivujúci chápeme, že tu existuje zákon vzájomného vytvárania a vzájomného zabraňovania a že my všetci máme svoj vlastný osud. Nemali by sme byť ničím ovplyvnení alebo byť k niečomu pripútaní. Musíme len napredovať kvôli ostatným. Ako sa ich len tak ľahko môžem vzdať iba kvôli ich „nevhodnému“ správaniu alebo kvôli môjmu záujmu?

V kultivácii sa nič neprihodí náhodou. Je to mienené na to, aby nám to pomohlo odstrániť karmu a dosiahnuť dovŕšenie. Vždy keď sa stretneme s vecami, ktoré nás rozrušia alebo nám spôsobia ťažkosti, všetky sú zapríčinené našimi pripútanosťami a karmou. Najprv by sme sa mali pozerať dovnútra, nájsť veci, ktoré nie sú v súlade s Fa a napraviť ich. Potom tu nebudú žiadne medzery, ktoré by staré sily zneužili. 

Ľudia, ktorí ma hnevajú, hoci sa na povrchu zdajú hlasnými a nepríjemnými, silnými a tvrdohlavými, sú skutočne veľmi zraniteľní a zúfalí. Hlboko vo svojom vnútri cítia, že veci nebežia správne, no nevedia, že sa z toho dá vyjsť von. V rovnakom čase sú ovplyvňovaní po narodení vytvorenými názormi, karmou a kultúrou strany. Musím mať väčšie srdce, aby som ich pochopil a odpustil im a nepremeškal už žiadnu z príležitostí na ich záchranu.

 

Článok v angličtine: http://en.minghui.org/html/articles/2018/9/18/171939.html

Článok v čínštine

Majster Li
Majster Li potichu sleduje svet z hôr, potom ako opustil New York po 20. júli 1999. (fotografia bola publikovaná 19. januára 2000)

Časopis Minghui

 
MH 2017 obalka small
 
 
svastiky na sochach Budhov
 

Vybrané Témy

 

Odber správ

Odber nových článkov mailom

captcha