Zlepšovanie sa
pondelok, 21. október 2019

Ako som vo väzení prekonala svoj strach

28.10.18 | Od praktizujúcej Falun Gongu v Číne

(Minghui.org) Odkedy začal Čínsky komunistický režim prenasledovať Falun Gong v roku 1999, praktizujúci boli rutinne posielaní do pracovných táborov či väzení. Aj ja som bola uväznená na nútené práce v zadržiavacom centre a potom vzatá do centra na vymývanie mozgov. Vždy som si myslela, že tieto miesta sú zlé diery na prenasledovanie praktizujúcich a to vo mne sformovalo strach. Bola som vystrašená aj keď ich niekto čo i len spomenul.

No za posledné dva roky väzenia som úplne zmenila svoje názory nasledovaním Majstrových princípov Fa. Zvýšila som svoje pochopenie a odstránila som svoju pripútanosť k strachu. Pochopila som, že dokonca aj v týchto zlých miestach môžeme prekonať ťažkosti, pokiaľ sa pozeráme dovnútra a kultivujeme sa. Nemali by sme iba pasívne znášať prenasledovanie.

Ak človek neopustí svoje Ja, bude stiahnutý prúdom a bude padať. Iba opustením ega a bezpodmienečným pozeraním sa dovnútra pomocou nasledovania Učiteľovho Fa bude človek schopný otočiť zdanlivo zlé veci na dobré príležitosti k zvýšeniu charakteru. Takáto osoba bude schopná dosiahnuť stav, ktorý opisuje Učiteľova báseň „Nový život“ v Hong Yin:

„...a ľudské názory menia sa,

degenerované odstránené je,

a žiara jasná sa ukazuje.“

Ale podmienkou je, že človek musí vedieť ako využívať cenný nástroj, ktorý nám Učiteľ dal,  čo je pozeranie sa dovnútra. Človek uvidí, že je to nový a krásny pohľad.

Keď som bola zatknutá po prvýkrát, nevedela som, ako sa pozerať dovnútra. Bola som naplnená vlastnou nervozitou a strachom a mala som silnú pripútanosť k sebaochrane. Vždy som sa snažila vyhnúť sa tomu, aby som čelila problémom priamo, ani nehovoriac o pozeraní sa dovnútra.

Učiteľ mi ukázal, ako eliminovať pripútanosť k strachu, keď som sa pokúšala prelomiť zákaz robenia cvičení v zadržiavacom centre.

Keď som po prvýkrát robila cvičenia v stoji v záchytnom centre, počas druhého cvičenia ma náhle zavolal supervízor. Nečakala som to, bola som v šoku a búšilo mi srdce. Takže som sa poddala a šla som do postele.

Potom so sa pozerala dovnútra. Učiteľ mi umožnil premýšľať o Fa. Uvedomila som si, že to bolo kvôli mojej pripútanosti, že mi táto príhoda umožnila rozpoznať pripútanosť k strachu.

Neskôr som bola schopná mať pevnú pôdu pod nohami keď som narazila na problémy. Dokázala som skontrolovať svoje myšlienky a to, čo odrážajú, a napraviť sa podľa Fa.

Či tomu veríte alebo nie, prestali do môjho cvičenia zasahovať, keď mi Učiteľ pomohol pochopiť, ako sa pozerať dovnútra. Dokázala som urobiť cvičenia v jednom celku. Stále som mala občas strach, no aktívne som s ním bojovala. Ten názor sa stával omnoho slabším.

Neskôr som bola premiestnená do väzenia. Keď som čelila rôznym zasahovaniam a konfliktom, spoliehala som sa na hľadanie vo vnútri. Našla som vo svojich myšlienkach a mysli zlé veci. Takmer zakaždým som použila Fa, aby som sa napravila. Naozaj som oslobodzovala svoje myšlienky a myseľ spod pút starých síl.

Tiež som lepšie uvidela celé fungovanie Čínskej komunistickej strany s jej straníckou kultúrou. Ako povedal Učiteľ:

„...Strana svojvoľne ľuďom vštepuje lži

Jej motív je zrejmý, operačný systém dôkladný...“

(Čo je čínska civilizácia, Hong Yin III)

Ich model vlády je nastavený na využívanie našich pripútaností k veciam a na posilňovanie nášho strachu. Robia z nás nástroje ovládané strachom. Nasledovala som Majstrov Fa, aby som s nimi bojovala.

Učiteľ povedal:

„Je to ťažké vydržať, ale ty to môžeš vydržať. Je to ťažké spraviť, ale ty to môžeš spraviť.“  (Čuan Falun)

Bola som schopná spraviť všetko. Naučila som sa z tých skúseností, že platí:

„...Keď myšlienky máš spravodlivé, zlo zrúti sa...“ („Čoho sa obávať?“, Hong Yin II)

Tiež som sa osvietila k ríši myšlienok, ktorá je popísaná v:

a ľudské názory menia sa,

degenerované odstránené je,

a žiara jasná sa ukazuje.

(Nový život, Hong Yin)

Naša kultivácia je blízko ku koncu a Učiteľ čaká, aby si všetci praktizujúci napravili svoje názory. Učiteľ povedal:

„...takže sa stáva ešte zložitejším – a ešte dôležitejším – zmeniť tie názory.“
(„Čím bližšie ku koncu, tým máte byť usilovnejší“, Základy pre ďalší pokrok III.)

Verím, že praktizujúci dokážu využiť nástroje, ktoré nám dal Majster a pozerať sa dovnútra. Mali by sme zmeniť svoje myšlienky a prispôsobiť sa Pravdivosti-Súcitu-Znášanlivosti. Potom budeme schopní nájsť naše pravé ja a nasledovať Majstra domov.

 

Článok v angličtine: http://en.minghui.org/html/articles/2018/10/20/172929.html

Článok v čínštine

Majster Li
Majster Li potichu sleduje svet z hôr, potom ako opustil New York po 20. júli 1999. (fotografia bola publikovaná 19. januára 2000)

Časopis Minghui

 
MH 2017 obalka small
 
 
svastiky na sochach Budhov
 

Vybrané Témy

 

Odber správ

Odber nových článkov mailom

captcha