Výmena skúseností a názorov

Ako som vo väzení prekonala svoj strach

28.10.18 | Od praktizujúcej Falun Gongu v Číne

(Minghui.org) Odkedy začal Čínsky komunistický režim prenasledovať Falun Gong v roku 1999, praktizujúci boli rutinne posielaní do pracovných táborov či väzení. Aj ja som bola uväznená na nútené práce v zadržiavacom centre a potom vzatá do centra na vymývanie mozgov. Vždy som si myslela, že tieto miesta sú zlé diery na prenasledovanie praktizujúcich a to vo mne sformovalo strach. Bola som vystrašená aj keď ich niekto čo i len spomenul.

No za posledné dva roky väzenia som úplne zmenila svoje názory nasledovaním Majstrových princípov Fa. Zvýšila som svoje pochopenie a odstránila som svoju pripútanosť k strachu. Pochopila som, že dokonca aj v týchto zlých miestach môžeme prekonať ťažkosti, pokiaľ sa pozeráme dovnútra a kultivujeme sa. Nemali by sme iba pasívne znášať prenasledovanie.

Ak človek neopustí svoje Ja, bude stiahnutý prúdom a bude padať. Iba opustením ega a bezpodmienečným pozeraním sa dovnútra pomocou nasledovania Učiteľovho Fa bude človek schopný otočiť zdanlivo zlé veci na dobré príležitosti k zvýšeniu charakteru. Takáto osoba bude schopná dosiahnuť stav, ktorý opisuje Učiteľova báseň „Nový život“ v Hong Yin:

„...a ľudské názory menia sa,

degenerované odstránené je,

a žiara jasná sa ukazuje.“

Ale podmienkou je, že človek musí vedieť ako využívať cenný nástroj, ktorý nám Učiteľ dal,  čo je pozeranie sa dovnútra. Človek uvidí, že je to nový a krásny pohľad.

Keď som bola zatknutá po prvýkrát, nevedela som, ako sa pozerať dovnútra. Bola som naplnená vlastnou nervozitou a strachom a mala som silnú pripútanosť k sebaochrane. Vždy som sa snažila vyhnúť sa tomu, aby som čelila problémom priamo, ani nehovoriac o pozeraní sa dovnútra.

Učiteľ mi ukázal, ako eliminovať pripútanosť k strachu, keď som sa pokúšala prelomiť zákaz robenia cvičení v zadržiavacom centre.

Keď som po prvýkrát robila cvičenia v stoji v záchytnom centre, počas druhého cvičenia ma náhle zavolal supervízor. Nečakala som to, bola som v šoku a búšilo mi srdce. Takže som sa poddala a šla som do postele.

Potom so sa pozerala dovnútra. Učiteľ mi umožnil premýšľať o Fa. Uvedomila som si, že to bolo kvôli mojej pripútanosti, že mi táto príhoda umožnila rozpoznať pripútanosť k strachu.

Neskôr som bola schopná mať pevnú pôdu pod nohami keď som narazila na problémy. Dokázala som skontrolovať svoje myšlienky a to, čo odrážajú, a napraviť sa podľa Fa.

Či tomu veríte alebo nie, prestali do môjho cvičenia zasahovať, keď mi Učiteľ pomohol pochopiť, ako sa pozerať dovnútra. Dokázala som urobiť cvičenia v jednom celku. Stále som mala občas strach, no aktívne som s ním bojovala. Ten názor sa stával omnoho slabším.

Neskôr som bola premiestnená do väzenia. Keď som čelila rôznym zasahovaniam a konfliktom, spoliehala som sa na hľadanie vo vnútri. Našla som vo svojich myšlienkach a mysli zlé veci. Takmer zakaždým som použila Fa, aby som sa napravila. Naozaj som oslobodzovala svoje myšlienky a myseľ spod pút starých síl.

Tiež som lepšie uvidela celé fungovanie Čínskej komunistickej strany s jej straníckou kultúrou. Ako povedal Učiteľ:

„...Strana svojvoľne ľuďom vštepuje lži

Jej motív je zrejmý, operačný systém dôkladný...“

(Čo je čínska civilizácia, Hong Yin III)

Ich model vlády je nastavený na využívanie našich pripútaností k veciam a na posilňovanie nášho strachu. Robia z nás nástroje ovládané strachom. Nasledovala som Majstrov Fa, aby som s nimi bojovala.

Učiteľ povedal:

„Je to ťažké vydržať, ale ty to môžeš vydržať. Je to ťažké spraviť, ale ty to môžeš spraviť.“  (Čuan Falun)

Bola som schopná spraviť všetko. Naučila som sa z tých skúseností, že platí:

„...Keď myšlienky máš spravodlivé, zlo zrúti sa...“ („Čoho sa obávať?“, Hong Yin II)

Tiež som sa osvietila k ríši myšlienok, ktorá je popísaná v:

a ľudské názory menia sa,

degenerované odstránené je,

a žiara jasná sa ukazuje.

(Nový život, Hong Yin)

Naša kultivácia je blízko ku koncu a Učiteľ čaká, aby si všetci praktizujúci napravili svoje názory. Učiteľ povedal:

„...takže sa stáva ešte zložitejším – a ešte dôležitejším – zmeniť tie názory.“
(„Čím bližšie ku koncu, tým máte byť usilovnejší“, Základy pre ďalší pokrok III.)

Verím, že praktizujúci dokážu využiť nástroje, ktoré nám dal Majster a pozerať sa dovnútra. Mali by sme zmeniť svoje myšlienky a prispôsobiť sa Pravdivosti-Súcitu-Znášanlivosti. Potom budeme schopní nájsť naše pravé ja a nasledovať Majstra domov.

 

Článok v angličtine: http://en.minghui.org/html/articles/2018/10/20/172929.html

Článok v čínštine

Majster Li
Majster Li potichu sleduje svet z hôr, potom ako opustil New York po 20. júli 1999. (fotografia bola publikovaná 19. januára 2000)

Časopis Minghui

 
MH 2017 obalka small
 
 

Vybrané Témy

 

Odber správ

Odber nových článkov mailom

captcha