Kultivačné cesty
pondelok, 27. január 2020

Staré sily sú obrovskou prekážkou pre našu kultiváciu: Úvaha po prečítaní Majstrovho článku „Majte jasno“ (1. časť)

31.10.18 | Od praktizujúceho Falun Dafa v USA

(Minghui.org) [Poznámka vydavateľa: Majster opakovane povedal praktizujúcim o existencii starých síl. Avšak keďže praktizujúci sa kultivujú v hmle, mnohí majú stále obmedzené pochopenie starých síl. Kvôli mnohým historickým a súčasným dôvodom sa nie sú schopní osvietiť k úrovni Majstrových očakávaní. Navyše niektorí praktizujúci s pokrivenými pochopeniami neustále šíria zavádzajúce informácie, ktoré zasahujú do kultivačného prostredia. Do tých praktizujúcich, ktorí majú extrémne názory, zasahovali staré sily a oni si vytvárali myšlienky, ktoré boli protichodné ku štandardom Dafa. Avšak neboli si toho vedomí. Sú tiež praktizujúci, ktorí vždy používajú jednoduchú čiernobielu logiku na posúdenie vecí. Všetky tieto javy bránili praktizujúcim, aby dosiahli racionálne pochopenie starých síl a prelomili toto zasahovanie. Preto niektorí praktizujúci nedokážu naplniť Majstrove požiadavky.

Napríklad, niektorí praktizujúci mali myšlienku, že „staré sily usporiadali nejakých ľudí, aby boli v kľúčových pozíciách“, takže prišli s nezmyslom, že „netreba nasledovať žiadne oznamy od stránok Minghui alebo od asociácií Dafa.“ Keď sme sa dozvedeli o tejto veci po prvýkrát, vedeli sme okamžite, že nie je v súlade s požiadavkami Dafa? Alebo sme boli popletení a šírili sme to ďalej? Keď sa niekto vychvaľoval o tom, ako vysoko sa osvietil alebo tvrdil, že staré sily už neexistujú, mali sme jasno v Majstrových učeniach a zostali naše srdcia nepohnuté? Keď sme boli zaplavení zasahovaním a skúškami, mohli sme rozpoznať, odkiaľ naše myšlienky pochádzajú – od našich pravých ja, alebo od starých síl, alebo od našich pripútaností či názorov, ktoré sme si vyvinuli v minulých životoch? Ako by sme sa potom mali dostať cez tú situáciu? Musíme používať vedenie Dafa. Bolo nespočetne mnoho prípadov zasahovania, niektoré reálne, niektoré falošné a niektoré komplikované. Všetko to boli príležitosti pre praktizujúcich, aby prešli skúškami a zlepšili sa. Skutočné zlato sa neobáva ohňa, čo z neho robí čisté zlato. Veríme, že praktizujúci si budú pomáhať a budú usilovnejší vo Fa. ]

Staré sily sú obrovskými skúškami

8. mája 2004 publikoval Majster článok „Majte jasno“:

„Ak vy, ako študenti [Dafa], nenasledujete požiadavky Majstra, rozhodne to nie je obyčajná vec. Staré sily zostavili pre všetkých učeníkov Dafa súbor ich vlastných vecí, takže ak učeník Dafa nenasleduje požiadavky Majstra, musí nasledovať usporiadania starých síl. Staré sily sú v podstate gigantickými skúškami a súženiami, ktoré vás neustále sprevádzajú a ktoré sú zamerané na to, či sú učeníci Dafa v náprave Fa schopní vykročiť vpred.“

„Ak po prejdení týmito tvrdými skúškami nemajú niektorí študenti stále ešte jasno, potom premeškajú [príležitosti naviazané na] všetko toto. Iba keď nasledujete požiadavky Majstra potvrdzujete Fa a kultivujete sa ako učeníci Dafa, a iba vtedy ste opravdiví učeníci Dafa.“ („Majte jasno“ zo Základov pre ďalší pokrok III)

Majstrov článok má menej ako 200 slov, ale zaslúži si hlbšie zamyslenie. Po jeho opakovanom prečítaní som mal pocit, akoby to bola výzva na prebudenie sa. Tie odkazy sa mi neustále pohybovali v mysli.

Uvedomil som si, že mnohí praktizujúci nerozumejú záležitosti nazvanej staré sily a nemajú pocit, že tieto bytosti zaplavili ich prostredie. V skutočnosti nás neustále sledujú. Majster povedal: „Staré sily vás určite nepustia, ak vo vás vidia ľudské pripútanosti.“ („Vyučovanie Fa na Medzinárodnom dni Falun Dafa“) Ich usporiadania spolu s pripútanosťami praktizujúcich spôsobujú, že praktizujúci sa ocitajú pod ich kontrolou. Zabránia praktizujúcim nasledovať Majstrove požiadavky. Neváhajú pri prenasledovaní opravdivých praktizujúcich – toto je neodškriepiteľný fakt.

Opravdiví praktizujúci majú hlboké pochopenie zasahovania starých síl a prenasledovania. Staré sily počas minulých rokov spáchali mnoho zlých skutkov a Majster v niekoľkých svojich prednáškach hovoril o ich úmysle a charaktere.

Majster povedal:

„Zlo sa nezmení na dobro a môže byť jedine odstránené. Predtým ako bude odstránené, bude sa tak prejavovať, a bude to robiť najmä v poslednej fáze, v ktorej zápasí na život a na smrť. Je ako jed: ak chcete, aby nebol jedovatý, je to možné? Je to jednoducho jed.“  („Vyučovanie Fa na Fa konferencii v New Yorku pri príležitosti 25. výročia šírenia Dafa“)

Je jasné, že ich zasahovanie a prenasledovanie praktizujúcich sa nezastaví pred posledným momentom nápravy Fa, v ktorom budú odstránené. Avšak čím bližšie sme ku koncu, tým drsnejšie bude zasahovanie a prenasledovanie. Staré sily sa premenili na poslednú prekážku pre praktizujúcich. Naše prekonanie tejto prekážky má najvyššiu dôležitosť.

Ak nám chýba jasné pochopenie starých síl, budeme nevedomky nasledovať ich usporiadania. Dokonca aj keď sa na povrchu kultivujeme, v skutočnosti pôjdeme po ceste usporiadanej starými silami.

Usporiadania starých síl a Majstrove usporiadania

Opravdiví praktizujúci si bez pochybností vyberú správnu cestu. Kto by nechcel nasledovať Majstrove usporiadania? Avšak zrealizovať to v praxi sa ľahšie povie ako uskutoční. Majster povedal: „Staré sily zostavili pre všetkých učeníkov Dafa súbor ich vlastných vecí...“ („Majte jasno“ zo Základov pre ďalší pokrok III)

Ak sa nedokážeme kultivovať podľa Majstrových požiadaviek, ale trváme na držaní sa našich ľudských predstáv a pripútaností, akceptujeme tým usporiadania starých síl. Staré sily sa nás budú snažiť zbrzdiť, zasahovať do nás a dokonca nás podviesť a prinútiť nás ísť podľa nich. Usilujú sa o to, aby sme sa vzdali našich spravodlivých myšlienok a činov. Po celý čas je dôležité udržiavať si v mysli, že usporiadania starých síl sú všetky klamlivé.

Aké sú usporiadania starých síl? Spravili usporiadania na úrovni spoločnosti, napríklad ohľadom toho, kto bude hrať pozitívnu a kto negatívnu úlohu keď sa bude Dafa šíriť v ľudskej spoločnosti. Spravili tiež usporiadania pre bežných ľudí.

Spravili systematické usporiadania pre každého praktizujúceho, napríklad ohľadom toho ako a kedy praktizujúci vstúpi do Dafa, aké bude jeho kultivačné prostredie vrátane jeho členov rodiny, kedy ho vezmú do väzenia a dokonca aj ohľadom toho, aké bude jeho správanie vo väzení. Nechali praktizujúcich v rôznych historických obdobiach podpísať zmluvy, aby zabezpečili úspech svojich usporiadaní. Tieto usporiadania boli spravené so sľubom, že pomôžu kultivácii praktizujúcich. Usporiadanie boli klamlivé, a preto nie je ľahké pre praktizujúcich ich rozpoznať, pretože to bol – v mysli starých síl – „legitímny“ dôvod pre ich usporiadanie.

Majster povedal:

„Chcem vám tiež povedať, že vaša povaha v minulosti bola v skutočnosti založená na egoizme a sebectve. Odteraz, keď niečo robíte, mali by ste najprv brať ohľad na druhých, aby ste sa vykultivovali k nesebeckosti a k uvažovaniu: „Najprv iní, potom ja.“ Takže odteraz, keď niečo robíte alebo poviete, musíte brať ohľad na druhých, alebo dokonca na budúce generácie. Starajte sa o večnú nemeniteľnosť Dafa!“  („Neopomenutie v budhovskej povahe“ zo Základov pre ďalší pokrok)

Staré sily potrebujú praktizujúcich, aby dosiahli svoj cieľ

Zabudnime na to, že životy v starom vesmíre a staré sily sú dva odlišné koncepty. Tí, ktorí zasahujú do Majstrovej nápravy Fa, sú staré sily.

Prečo spravili staré sily usporiadania pre praktizujúcich? Je to preto, že ich cieľ mohol byť dosiahnutý len s pomocou praktizujúcich. Takže všetky usporiadania starých síl sú zamerané na praktizujúcich.

Tie naše stránky, ktoré sa nekultivovali dobre (vrátane našich ľudských tiel), sú v tesnom kontakte so starými silami. Vidia všetky naše myšlienky, poznajú našu myseľ, naše pôvody, všetky karmické spojenia z našich minulých životov a náš vzťah s nimi. Tieto faktory spôsobili, že praktizujúci nasledujú ich usporiadania nevedome. V skutočnosti sme v ilúzii, avšak toto nie je problém pre staré sily, keďže manipulujú vecami spoza scény. V krátkosti povedané, oni nás vidia jasne, ale my ich vidieť nemôžeme.

Kráčanie po ceste usporiadanej Majstrom

Majster povedal:

„Keď staré sily vysokých úrovní zostavovali toto trápenie, konečným cieľom bolo odpratať naraz tie nie také dobré bytosti vesmíru, popritom počas tohto obdobia takzvane zoceliť učeníkov Dafa a súčasne vyčistiť vesmír. Tak to naplánovali staré sily. Oni dali na prvú priečku to, čo chceli, a môj cieľ nápravy Fa nepovažovali za požiadavku číslo jedna.“ („Vyučovanie Fa počas Lampiónového festivalu na Fa konferencii v Západnom USA 2003“)

Našou misiou ako učeníkov Dafa je pomáhať Majstrovi s nápravou Fa a zachraňovať vnímajúce bytosti. Musíme sa harmonizovať s Majstrovými požiadavkami a držať sa týchto cieľov, aby sme neboli podvedení starými silami.

Niektorí praktizujúci majú nepochopenia ohľadom starých síl. Myslia si: „Prečo Majster neodstránil ich zasahovanie? Prečo ich Majster nezmenil?“

Väčšinou, keď niektorí praktizujúci čelia ťažkostiam, je to kvôli ich chýbajúcim silným spravodlivým myšlienkam. Keď sa staré sily chytili ich nedostatkov, ich ťažkosti sa zhoršili. Zaváhali a dokonca sa sťažovali na Majstra. Spadli do osídel starých síl. Staré sily vzali ich životy, pretože stratili vieru v Majstra a dali im dôvody na ich prenasledovanie.

Majster povedal:

„Môže to byť dokonca tak, že aj keď sa môžeš prestať držať života, nemôžeš prekonať túto skúšku, staré sily ťa jednoducho cez ňu nepustia, a k tomu ešte príde to, že nemáš žiadne silné spravodlivé myšlienky. Čo myslíš, ako to dokážeš? Čo myslíš, čo má robiť Majster? Majster ťa chráni bez podmienok, ale ty nenapreduješ usilovne a zostávaš rovnaký ako bežný človek! Hovoríš, že si učeník Dafa, avšak tvoje myšlienky ako aj tvoje správanie je také, ako bežného človeka. Tí, ktorým dnes ponúkam spásu, sú učeníci Dafa, človek nemôže bezdôvodne chrániť bežného človeka. Pri bežných ľuďoch patria narodenie, starnutie, choroba a smrť k nebeským zákonom, človek sa do nich nemôže bezdôvodne miešať. Viete, čo dnes robí Majster? Ja napravujem Fa vesmíru. Ako ho potom napravujem? Čím ho napravujem? Môžem vziať niečo zlého, aby som napravil Fa vo vesmíre?“ („Vyučovanie Fa v San Franciscu, 2005“)

V skutočnosti, keď máte spravodlivé myšlienky a robíte len spravodlivé činy, kráčate po ceste usporiadanej Majstrom. Pretože vaša myseľ je spravodlivá, Majstrove telo Zákona a iní Bohovia budú pomáhať a posilňovať vás, takže usporiadania starých síl budú potlačené a nebudú mať na vás žiaden účinok. Keď nemáte spravodlivú myseľ, kráčate po ceste usporiadanej starými silami. Budú vami manipulovať a ovládať vás, nútiac vás kráčať po ceste, ktorú usporiadali.

Keď ste nasledovali ich usporiadania, spravili ste svoju voľbu. Majster povedal:

„Tento vesmír má princíp, že nikto vás nezastaví, pokiaľ toto je to, čo chcete...“ (Čuan Falun)

Keď sa prejavia následky vášho nasledovania starých síl, začnete sa pýtať, prečo sa Majster o vás nepostaral. Toto ukazuje, že ste neštudovali dobre Fa a nemáte jasné pochopenie jeho princípov.

Stojíme pred voľbou medzi Majstrovými usporiadaniami a usporiadaniami starých síl. Môžete si vybrať len jedno z toho. Neexistujú iné možnosti. Iba keď budete pevne robiť to, čo pre nás usporiadal Majster, prejaví sa sila Dafa, Majster nebude mať zviazané ruky a bude nám schopný pomôcť.

 

(na pokračovanie)

 

Článok v angličtine: http://en.minghui.org/html/articles/2018/10/23/172976.html

Článok v čínštine

Category: Journeys of Cultivation

Majster Li
Majster Li potichu sleduje svet z hôr, potom ako opustil New York po 20. júli 1999. (fotografia bola publikovaná 19. januára 2000)

Časopis Minghui

 
MH 2017 obalka small
 
 
svastiky na sochach Budhov
 

Vybrané Témy

 

Odber správ

Odber nových článkov mailom

captcha