Fa Konferencia NTD a Epoch Times 2018

(Li Chung-č’, 27. októbra 2018)

 

Dobré odpoludnie všetkým učeníkom Dafa, ktorí sa zúčastňujú Fa konferencie NTD a Epoch Times!

(Publikum: Dobré odpoludnie, Majster!)

Počas týchto mnohých rokov, keď zlá ČKS prenasledovala učeníkov Dafa, hrali tieto dve naše médiá veľmi dobrú a podstatnú úlohu. Účinne ste odhalili prenasledovanie zla, pričom ste súčasne vysvetľovali pravdu o situácii Falun Gongu širokej verejnosti a zároveň ste pomohli zachrániť mnoho vnímajúcich bytostí.

ČKS je jednoducho zlý režim, darebácky režim. Ak lži, ktoré vštepuje ľuďom, spôsobia, že nebudú schopní rozlíšiť pravdu od nepravdy, potom títo ľudia budú smerovať k zničeniu spolu s ňou. V tomto ohľade Epoch Times a televízia NTD hrali veľmi dobrú úlohu a skutočne účinne zachraňovali vnímajúce bytosti.

Samozrejme, tí, čo pracujú pre médiá, ak máte dobre robiť to, čo máte robiť, musíte sa dobre kultivovať. Takže kultivácia by mala byť pre vás a pre každého praktizujúceho Dafa, ktorý je zapojený do našich médií, prvá a najprednejšia. Pretože to, či sa kultivujete dobre alebo nie, rozhoduje o vašej sile zachraňovať ľudí a to, či sa kultivujete dobre alebo nie, rozhoduje o vašom výkone v práci – to je isté. V týchto rokoch ste získali mnoho skúseností a všetci z vás prišli k hlbšiemu pochopeniu toho, že učeníci Dafa vo všetkých povolaniach a odboroch, vrátane učeníkov Dafa v rôznych médiách – je to rovnaké pre všetkých – tí, ktorí tvrdo pracujú na svojej osobnej kultivácii, dosiahnu v mnohých veciach dvojnásobné výsledky pri polovičnej námahe. Takže kultiváciu nemôžeme prehliadať. Je to prvoradá vec.

Ako viete, mediálna práca, ktorú robíte, slúži na záchranu životov, na objasňovanie pravdy a na zastavenie prenasledovania. Aký je však jej najvyšší cieľ? Všetci z vás kráčajú po svojich vlastných cestách kultivácie v médiách. Táto vec, ktorú robíte, je presne vašou kultivačnou cestou. To je isté. Bez ohľadu na to, akú funkciu máte v tomto médiu alebo aká práca vám bola pridelená, to je vaša kultivačná cesta. Takže aby ste dobre kráčali po tejto ceste, musíte vložiť svoje srdce do osobnej kultivácie a v žiadnom čase nemôžete poľaviť, pretože to, o čo sa napokon snažíte, je dovŕšenie.

Vidím, že je tu teraz veľa mladých ľudí, väčšina sú nové tváre. Samozrejme, ohľadom mladých ľudí, prvá vec, ktorá mi prichádza na myseľ je, že veci a teórie šírené ČKS počas týchto rokov v pevninskej Číne sú zlé a idú proti tradícii a proti ľudstvu. Takže aby ľudia akceptovali jej veci, prvú vec, ktorú musela spraviť, bolo rozvrátiť čínsku tradičnú kultúru a univerzálne hodnoty ľudstva. Takže to robila po celý čas. Ľudia, ktorých sa počas predchádzajúcich hnutí v Číne zbavovali, boli všetci kultúrnou elitou Číny. Kultúrna revolúcia zničila kultúrne pamiatky, historické miesta, starodávne knihy – všetky kultúrne pamiatky – aby ľudia už nevedeli o svedectvách a hodnotách odovzdávaných z minulosti. Zároveň v školskom systéme nevyučujú čínsku históriu – spočiatku ju vyučovali veľmi všeobecne a neskôr ju prestali vyučovať. Potom začali vyučovať študentov, že treba kritizovať minulosť, až napokon bola minulosť degradovaná na niečo bezcenné. V propagande tvrdia, že zlá ČKS je najlepšia a najväčšia. V dôsledku jej indoktrinácie dnes mnoho ľudí nepozná svoju vlastnú tradičnú kultúru, ani nevedia o svojej vlastnej histórii. Mnoho mladých ľudí, ktorí prišli z Číny, povie potom ako vidí predstavenie Shen Yun: „Úžasné, takže Čína má takú veľkolepú tradičnú kultúru,“ akoby to len teraz zistili. Taká zlá je ČKS. Ľudia v Číne, dokonca aj ľudia z mojej generácie, boli vážne podrobení jej vymývaniu mozgov, takže po všetkých tých rokoch, odkedy sa zmocnila moci, je ich spôsob uvažovania veľmi odlišný od spôsobu uvažovania ľudí v normálnej spoločnosti. A dnešní mladí ľudia boli ovplyvnení ešte viac.

Takže vo svetle tohto všetkého by tradičná kultúra mala byť základom všetkého, čo robia naše médiá, a mala by byť vaším kultúrnym základom a slúžiť ako základ pre stanovenie toho, čo sú univerzálne hodnoty. Tradičné hodnoty treba brať ako základ. Prečo sa zlá ČKS tak veľmi obáva predstavení Shen Yun? Sú to nakoniec len umelecké predstavenia. Je to preto, že Shen Yun ukazuje tradičnú kultúru ľudstva a to je presne to, čo chce zlá ČKS zničiť a čo chce odstrániť, a iba týmto spôsobom sa jej zlé veci mohli stať také rozšírené a nespútané. V Číne vládla po niekoľko desaťročí, viac ako polovicu storočia, a považuje tam dnešných Číňanov za deti červeného draka, za jeho bunky. Preto si myslí, že môže bezcitne šliapať po Číňanoch, bezcitne ich zabíjať, masakrovať a prenasledovať. Aj keď ju verbálne odsudzujete, stále ju odsudzujete v rámci jej vlastnej kultúry, a to nie je skutočné odsudzovanie – už doviedla veci takto ďaleko. Shen Yun úplne zbúral tie zlé veci ČKS. Zlý duch cítil, že všetko, čo spravil počas posledného približne storočia, bolo zbytočné – bolo to skutočne akoby bol zasiahnutý bleskom – všetko to spravil zbytočne. Takže ohľadom otázky kultúry zlej strany, musíte ju byť najprv schopní rozpoznať a byť schopní ju rozlíšiť. Neexistuje žiadna iná cesta. Iba použitím ľudskej autentickej tradičnej kultúry môžete jasne uvidieť, čo je zač.

Takže keď robíte svoju mediálnu prácu, ako novinári a ako vzdelaní jednotlivci, všetci z vás musia brať tradičnú kultúru ako svoj začiatočný bod a ako základňu pre univerzálne hodnoty, a iba potom môžete jasne uvidieť vplyv ČKS a zbaviť sa ho. Samozrejme, je tam mnoho prejavov moderny a nie je to len tá škoda, ktorú skazená ČKS spôsobila čínskemu národu – v západnej spoločnosti je tiež mnoho modernistických vecí. Dovoľte mi povedať vám, že toto je tiež prejavom ruinovania západnej spoločnosti zlou stranou; celé je to jej práca. Ľudská kultúra prešla počas posledných sto alebo dvesto rokov zmenami. V minulosti existovali v ľudskej spoločnosti spolu dobré a zlé, pozitívne a negatívne. Existovala tam rovnováha medzi yinom a yangom. Ale v posledných sto či dvesto rokoch tento zlý komunistický duch postupne prebral diablovo miesto. To znamená, že v rámci rovnováhy yinu a yangu už úplne nahradil tú negatívnu, démonickú stránku. V posledných rokoch teda bezcitne robil tieto veci, ktoré ničili ľudstvo.

Inými slovami, ak chcete robiť tieto veci dobre, musíte sa na jednej strane dobre kultivovať, a na druhej strane musíte tomuto všetkému jasne rozumieť. Či sú to myšlienky, kultúra alebo správy, bez ohľadu na to, čo to je, na všetky tieto veci musíme použiť univerzálne hodnoty, aby sme posúdili, či sú dobré alebo zlé, správne alebo nesprávne. Samozrejme, prešli ste mnohými rokmi skúšok a utrpenia a váš začiatočný bod pre ustanovenie týchto médií bola záchrana vnímajúcich bytostí a odhaľovanie zla. Toto bol váš pôvodný zámer a bol to tiež váš cieľ – toto sa nemôže zmeniť. Keďže je to tak, všetci z vás sa musia pohybovať týmto smerom. Samozrejme, práve som povedal, že zlá ČKS nerobila zlo len v Číne, je tiež za modernistickými vecami. Povedal som, že v minulých sto až dvesto rokoch bol diablom pre ľudstvo už ten zlý komunistický duch. Takže to, čo v minulosti vytváralo rovnováhu medzi pozitívnym a negatívnym, medzi yin a yang, už nie je to isté. [Zlý duch] má teda účinok po celom svete – nielen v Číne a nielen v spoločnostiach celého zlého komunistického bloku – má vplyv na celý svet. Je to preto, že prevzal negatívnu úlohu pre celé ľudstvo, bola to negatívna úloha pre celé ľudstvo. Nepovedal Nostradamus: „Mars [Marx] bude vládnuť svetu“? Skutočne, negatívna stránka je ním ovládaná. Samozrejme, pozitívna stránka je ovládaná Bohmi, keďže existuje rovnováha medzi yinom a yangom. Ale teraz sa morálna základňa ľudstva kĺže nadol a ten duch viedol ľudí k tomu, aby robili zlo do bodu, že rovnováha sa stratila. Yin a yang teda už nie sú v rovnováhe. Zlo prevažuje nad dobrom, takáto je teraz situácia.

Samozrejme, keď Bohovia vidia túto situáciu, za normálnych okolností by dali veci do poriadku, pretože to nemôže byť dovolené. Avšak keďže sú ľudské bytosti ako celok v úpadku, ľudstvo samotné si to vyžiadalo. Ľudia však nemajú úplne jasnú myseľ; bolo to spôsobené tým, že ich viedol ten duch a veci, ktoré do nich naočkoval. Takže modernistická mentalita a veci s modernistickými formami, ktoré sa vynorili v dnešnej spoločnosti, aby som to povedal jasne, boli všetky spôsobené činmi zlého komunistického ducha v slobodnom svete pri jeho podobnom pokuse zničiť ľudstvo.

Nič z tohto nie je náhodné. Môže sa zdať, že západná spoločnosť nemá žiaden vzťah ku zlému komunistickému duchovi, ale v skutočnosti všetko [to zlo] spravil on. V čínskej spoločnosti sa zlý komunistický duch prejavuje zabíjaním vzdelaných ľudí a bohatých ľudí, ničiac tradičnú kultúru. Spôsob, akým sa prejavuje v západnej spoločnosti, sú vysoké dane a používanie takzvaných moderných názorov a činov na podkopávanie tradície. Všetci kultivujúci vedia, že to, či je človek bohatý alebo nie, je spôsobené karmickou odplatou z predchádzajúcich životov, takže takéto branie majetku násilím je proti nebeským princípom. Ale takouto sa dnes ľudská spoločnosť stala, je to chaotická spoločnosť, chaotický svet, s prudko upadajúcimi morálnymi hodnotami. Navyše k tomu je tu fakt, že vesmírny cyklus vytvorenia, stagnácie, degenerácie a zničenia dosiahol tento bod. Takže svet sa stal takým, akým je – pokazil sa a smeruje k zničeniu. Problémy sa nevyskytujú len v ľudskej spoločnosti – dokonca aj spoločnosti vo vyšších ríšach vesmíru sa stali abnormálnymi. Takáto je jednoducho situácia. Preto si niekedy myslím, že ako médiá vedené učeníkmi Dafa skutočne zachraňujete ľudstvo – učeníci Dafa sú skutočne jedinou nádejou pre ľudstvo.

Na povrchu sa teda zdá, že v tejto bitke bojujeme sami, takže sa musíme dobre činiť pri našom osobnom zlepšovaní. Keď príde na našu vlastnú kultiváciu, keď príde na normy, ktoré vedú naše správanie, musíme sa lepšie kultivovať, inak bude veľmi ťažké túto vec uskutočniť. Samozrejme, hovorí sa tiež, že keď veci dosiahnu extrém, obrátia sa, nie? Všetci ste videli, že pozitívne elementy sú teraz na vzostupe a deje sa to pomerne energicky. Tradície sa obnovujú a po celom svete sa kladie väčší dôraz na tradičnú kultúru. Ľudstvo začína mať čoraz jasnejšiu myseľ. Takže máme ešte viac dôvodov na to, aby sme sa činili dobre a hrali úlohu, ktorú máme hrať. Vesmírne sily pomáhajú tiež – je to určite tak, pretože veci musia ísť takto.

Samozrejme, čo sa týka prenasledovania Falun Gongu, už som povedal, že zlá ČKS prenasleduje Falun Gong, pretože zlá ČKS bola niečo, čo bolo pripravené len pre Falun Gong. Nech existuje koľkokoľvek rokov, bola vytvorená presne kvôli Falun Gongu. Keď o tom uvažujete, všetkým vám bude tento bod jasný. Teraz je prenasledovanie Falun Gongu ovládané tou zlou stranou a celý štátny aparát funguje kvôli nemu. Takže keď sme sa dostali do tohto bodu dnes, skúšky pre učeníkov Dafa, ako aj ich kultivácia, sú v podstate takmer skončené a ohľadom ľudí, ktorých máme zachrániť, aj to dosiahlo záverečnú fázu – všetko sa v podstate chýli ku koncu a postupne sa všetko ukončuje. Takže nie je mnoho dôvodov na to, aby zlý komunistický duch ďalej existoval a prišiel čas zbaviť sa ho. Ste mladí, takže to neviete, ale v čase, keď som bol mladý ja, v Číne, aj keď ste boli sami a nik nebol nablízku, neodvážili ste sa vysloviť ani jedinú vetu proti zlej ČKS. Všade boli zlí duchovia, ktorí vás sledovali. Dnes boli tie veci odstránené a zakaždým, keď sa ľudia stretnú a pijú spolu, keď spomenú zlú ČKS, všetci sa odvážia na ňu nadávať a keď na ňu niekto nenadáva, všetci si myslia, že nie je v poriadku. Takže všetci nadávajú na zlú ČKS. Prečo sa odvažujú byť takíto? Je to preto, že zlý duch a zlé elementy boli odstránené do bodu, že ich zostáva veľmi málo, takže ľudia sa odvažujú konať týmto spôsobom. Myslia si, že veci sa zvoľnili. Ale pokiaľ zlý komunistický duch stále existuje, zostáva zlý. Je ako jed: pokiaľ je tá vec tam, určite bude ľuďom spôsobovať otravu. Aj keby ste sa ho pokúsili zmeniť, neboli by ste schopní zmeniť ho. Je to jeho pôvodná povaha. Presne takto bol jeho život vytvorený. Musí byť odstránený. Takže keď sme sa dostali do tohto bodu, zlá ČKS samotná sa stala čoraz chaotickejšou. Bohovia ju tiež ničia a mocný prúd nápravy Fa ju neustále odstraňuje. Veci prišli do tohto bodu, takže každý, kto ju podporuje, kto ju nasleduje, zanikne spolu s ňou.

V každom prípade, keď sa pozeráme na vyhliadky do budúcnosti, naše médiá by mali byť čoraz optimistickejšie, pretože keď som sa po prvýkrát na vás pozrel, naše médiá fungovali s veľkými ťažkosťami, chýbali im finančné ako aj ľudské zdroje. Teraz prinajmenšom vidím mnoho mladých ľudí: Wow! Tiež sa veľmi teším, že ste sa všetci zapojili do tejto záležitosti. Veci už teraz nie sú také ťažké ako predtým a svet okolo nás sa zmenil. Vtedy, keď médiá ovládané zlou ČKS – jej jednostranným hlasom – šírili lži do celého sveta, nebolo vidieť ani jedinú pozitívnu správu. Celý svet opakoval to, čo hovorila ČKS, a rovnalo sa to prenasledovaniu Falun Gongu po celom svete. Učeníci Dafa mimo Číny tiež znášali obrovský tlak a ľudia sa všetci pozerali na učeníkov Dafa s postojom, ktorý im vštepila ČKS. Za týchto okolností učeníci Dafa založili médiá a navyše sa stávali čoraz lepšími. Ľudia sa postupne dozvedeli pravdu a začali mať čoraz jasnejšie ohľadom tohto prenasledovania, a to taktiež vďaka súčasným snahám učeníkov Dafa, ktorí objasňovali pravdu rôznym vrstvám spoločnosti. Nebadane, v priebehu tejto záležitosti, sme úspešne objasňovali pravdu a zároveň sme odstraňovali tento tlak, takže teraz máme všetci pocit, že veci sa skutočne zvoľnili. Vtedy predtým to skutočne bolo také. Teraz vidím, že pozitívne sily sú čoraz silnejšie a mocnejšie a ČKS sa čoraz viac približuje k svojej záhube. Každý, kto ju bráni, zanikne spolu s ňou. Tí, ktorí vidia veci jasne, sú múdri ľudia a tí, ktorí nevidia veci jasne, sú najhlúpejší ľudia.

Dnes som chcel hlavne povedať, že aby ste dobre viedli médiá, musíte dobre robiť dve veci: jedna je, že sa musíte dobre kultivovať a druhá je, že naše médiá by mali brať tradičnú kultúru ako východiskový bod a univerzálne hodnoty ako základ – iba potom môžete všetko toto spraviť dobre. Všetci ste sa činili dosť dobre a pracovali ste počas týchto rokov veľmi tvrdo. Počas tejto cesty stále pokračujete v posilňovaní svojej pracovnej sily novými zdrojmi a stávate sa čoraz silnejšími. Navyše, [mediálna skupina] Epoch Media Group, ktorá zahŕňa NTD, je už najväčšou mediálnou organizáciou medzi čínskou populáciou vo svete. Zároveň ste čoraz viac uznávaní západnou spoločnosťou a čoraz viac si vás cenia – to je naozaj povzbudzujúce! Využite túto veľkú príležitosť a spravte naše médiá ešte lepšími a skutočne ich spravte veľmi mocnými a aktuálnymi, aby každý článok, ktorý vyjde, mal veľký účinok. Určite to jedného dňa dosiahneme. To je všetko, čo poviem. Ďakujem vám všetkým.

 

(Preklad môže byť ďalej vylepšovaný. Dátum aktualizácie: 3. novembra 2018)

 


Linka na DOC súbor