Zlepšovanie sa
pondelok, 21. október 2019

Cenenie si vecí a zodpovednosť praktizujúceho

5.11.18 | Od praktizujúceho Falun Dafa v pevninskej Číne

(Minghui.org) V čínštine, podobne ako v angličtine, slovo „ceniť si“ znamená niečo si vážiť a oceňovať to. Ľudia prikladajú veľkú dôležitosť, a venujú svoju lásku a starostlivosť čudným a bezcenným veciam. V skutočnosti iba tí, ktorí vedia, ako si skutočne ceniť veci, dokážu mať skutočné šťastie.

Lenže čo pre praktizujúcich Dafa skutočne stojí za to, aby si to cenili? Nasleduje moje osobné pochopenie.

Cenenie si ťažkostí pri získaní ľudského tela

Bez ľudského tela sa človek nemôže stať nebeskou bytosťou, bez ohľadu na to, ako veľmi si to želá.

Prečo sme sa vzdali bytia nebeskou bytosťou a zostúpili sme do Troch ríš? Bolo to iba kvôli tomu, aby sme mohli získať ľudské telá a pomôcť Majstrovi napravovať Fa. Bohatstvo a sentimentalita v ľudskom svete sú pre kultivujúcich bezvýznamné.

Ľudské telo má veľkú hodnotu, ak je použité na získanie dovŕšenia; inak si ľudské telo len zhromažďuje karmu. Iba ak sa venujú potvrdzovaniu Fa a prebúdzaniu vnímajúcich bytostí, zodpovednosť ľudských tiel sa naplní.

Ceniť si vzácnosť Dafa

Fa sa šíri len raz, takže existuje len jedna príležitosť raz za život sa stretnúť s Dafa s ľudským telom.

Viera, že Dafa je bezprecedentným pokladom, nám pomôže pozorne študovať Fa a ceniť si každé slovo, pričom sa nám na oplátku ukážu vnútorné významy Fa.

Hneď ako poznáme vzácnosť a vážnosť Fa, nesieme zodpovednosť za to, aby sme si cenili a chránili naše knihy Dafa. Náš opravdivý xinxingový štandard sa ukáže pri tom, ako dobre ochraňujeme Fa pred ľuďmi, ktorí ho chcú poškodiť.

Ceniť si moment existencie počas nápravy Fa

Sme učeníci Dafa a nesieme zodpovednosti ochrany Fa, keďže existujeme počas nápravy Fa.

Hypoteticky povedané, ak je v našej histórii 200 miliónov rokov vyhradených len 30 rokov pre nápravu Fa, znamená to, že prešlo takmer 20 rokov a ostáva už len 10 rokov – čo sa rovná niečomu cez 3000 dní. Keď je daný taký obmedzený čas, čo môže byť dôležitejšie než náprava Fa?

V náprave Fa musíme naplniť naše zodpovednosti vysielania spravodlivých myšlienok, aby sme odstránili zlo a tiež objasňovať pravdu.

Cenenie si Majstrovho súcitu

Tichá starostlivosť, nezištné dávanie a znášanie všetkého bez sťažností – Majstrov súcit je všadeprítomný. Od vytiahnutia nás z pekla, po usmerňovanie nás v iluzórnom svete a po povzbudzovanie nás, keď spadneme, Majster si nás cení všadeprítomnými spôsobmi.

Vďaka Majstrovej starostlivosti sa vyhýbame nešťastiam a vraciame sa späť, keď sa stratíme. Bez Majstrovej starostlivosti by sme bojovali v pekle a nekonečne by sme trpeli. Preto sme zodpovední za to, aby sme si cenili Majstrovu spásu a neustále to mali na pamäti, lebo iba potom si dokážeme zachovať sebadisciplínu.

Cenenie si predurčených vzťahov so spolupraktizujúcimi

V tomto obrovskom svete nie je ľahké stretnúť sa, kultivovať sa v rovnakom Fa, mať toho istého Majstra a zachraňovať rovnakú skupinu vnímajúcich bytostí. Mali by sme si pomáhať a navzájom sa podporovať, keďže po tejto ceste kráčame spoločne.

Majster povedal:

Inými slovami, veľká časť učeníkov Dafa prišla s týmito kozmickými telami a každý si vytvoril karmické vzťahy. Akonáhle dosiahnete dovŕšenie a vrátite sa, bude pre vás takmer nemožné, aby ste sa vzájomne opäť videli, dokonca i keď budete chcieť. Takže by ste si mali vážiť túto časť vášho karmického vzťahu.“ („Vyučovanie a vysvetľovanie Fa na Fa konferencii v meste New York“ z Vyučovania Fa na konferenciách – III. časť)

Dnes môžeme byť blízko pri sebe a v nasledujúcu chvíľu môžeme byť roztrúsení všade bez záruky, že sa znova stretneme. Preto každý nesie zodpovednosť za to, aby nechal praktizujúcich okolo pocítiť naše teplo a teplo Budhovho Fa a povzbudzovať ostatných praktizujúcich, aby mali silnejšie spravodlivé myšlienky a súcit s našou prítomnosťou.

Sme zodpovední za rozpustenie hnevu a odstraňovanie prekážok; mali by sme mať vzájomné pochopenie a vzájomnú toleranciu pre každého a spoločne sa usilovne kultivovať.

Cenenie si prejdenej cesty

Na kultivačnej ceste sa kedykoľvek môže objaviť zasahovanie od starých síl, prekážky od prehnitých démonov, sabotáž od zlej strany a prekážky od vnímajúcich bytostí. Avšak s Majstrovou pomocou, povzbudením od praktizujúcich a s vlastným odhodlaním, môžeme prekonať (a prekonali sme) tieto prekážky.

Budúcnosť si dokážeme ceniť iba vtedy, keď si ceníme aj minulosť. Musíme sa pokúsiť nezachádzať do extrémov alebo nenasledovať slepo svoje názory počas toho, ako pokračujeme na našej ceste a dozrievame.

Cenenie si času, ktorý letí ako šíp

Čas nepodlieha emóciám(qing) a má svoj zámer. Každý, kto si cení čas na kultiváciu, si predĺži svoj život; každý, kto sa usilovne kultivuje, dosiahne dovŕšenie.

V tomto kritickom období histórie má každá chvíľa veľkú dôležitosť a mali by sme naplno využívať každú minútu. Každý, kto plytvá časom, zanedbáva sám seba a ničí si svoju budúcnosť.

Keď spíme, sme v nevedomí, a preto každá chvíľa, keď sme hore, je o to vzácnejšia. Človeku to bude veľmi ľúto, ak zvoľní a nevyužije svoje príležitosti.

Cenenie si tejto príležitosti je našou zodpovednosťou

Príležitosť zaklope na dvere len raz. Je zriedkavé mať naraz ľudské telo, nápravu Fa, Majstra, spolupraktizujúcich a čas. Budeme to naveky ľutovať, ak premeškáme túto jedinečnú príležitosť. Ak si to stále ešte nevieme ceniť, skutočne nemôžeme byť spasení.

Cenenie si svojho času sa rovná byť zodpovedným k sebe samému. Každé slovo Fa si budeme hlboko vážiť, len ak si budeme vážiť Dafa. Keď si vážime nápravu Fa, v mysli si budeme neustále uchovávať Fa. Naše srdcia sa prepoja, keď sa navzájom ceníme – dokážeme sa činiť výborne, len ak si tento čas budeme vážiť hlboko vo svojom vnútri.

Život nemá žiaden spiatočný lístok; svet nemá žiaden liek na liečenie ľútosti. Nenechajme si nevedomky ujsť túto príležitosť a predurčené spojenie s Fa.

Učeníci nápravy Fa používajú čas pre vnímajúce bytosti, aby sa prebudili a pre seba, aby dosiahli úspech v kultivácii.

Čas sa ani nezastaví, ani na nikoho nepočká. Iba ak si ceníme všetko okolo nás, kráčame pevne a úprimne a čo najviac sa snažíme činiť sa dobre, môžeme mať viac šťastia a menej ľútosti.

 

Článok v angličtine: http://en.minghui.org/html/articles/2018/10/16/172877.html

Článok v čínštine

Majster Li
Majster Li potichu sleduje svet z hôr, potom ako opustil New York po 20. júli 1999. (fotografia bola publikovaná 19. januára 2000)

Časopis Minghui

 
MH 2017 obalka small
 
 
svastiky na sochach Budhov
 

Vybrané Témy

 

Odber správ

Odber nových článkov mailom

captcha