Kultivačné cesty
pondelok, 21. október 2019

Staré sily sú obrovskou prekážkou pre našu kultiváciu: Úvaha po prečítaní Majstrovho článku „Majte jasno“ (2. časť)

6.11.18 | Od praktizujúceho Falun Dafa v USA

(Minghui.org) [Poznámka vydavateľa: Majster opakovane povedal praktizujúcim o existencii starých síl. Avšak keďže praktizujúci sa kultivujú v hmle, mnohí majú stále obmedzené pochopenie starých síl. Kvôli mnohým historickým a súčasným dôvodom sa nie sú schopní osvietiť k úrovni Majstrových očakávaní. Navyše niektorí praktizujúci s pokrivenými pochopeniami neustále šíria zavádzajúce informácie, ktoré zasahujú do kultivačného prostredia. Do tých praktizujúcich, ktorí majú extrémne názory, zasahovali staré sily a oni si vytvárali myšlienky, ktoré boli protichodné ku štandardom Dafa. Avšak neboli si toho vedomí. Sú tiež praktizujúci, ktorí vždy používajú jednoduchú čiernobielu logiku na posúdenie vecí. Všetky tieto javy bránili praktizujúcim, aby dosiahli racionálne pochopenie starých síl a prelomili toto zasahovanie. Preto niektorí praktizujúci nedokážu naplniť Majstrove požiadavky.

Napríklad, niektorí praktizujúci mali myšlienku, že „staré sily usporiadali nejakých ľudí, aby boli v kľúčových pozíciách“, takže prišli s nezmyslom, že „netreba nasledovať žiadne oznamy od stránok Minghui alebo od asociácií Dafa.“ Keď sme sa dozvedeli o tejto veci po prvýkrát, vedeli sme okamžite, že nie je v súlade s požiadavkami Dafa? Alebo sme boli popletení a šírili sme to ďalej? Keď sa niekto vychvaľoval o tom, ako vysoko sa osvietil alebo tvrdil, že staré sily už neexistujú, mali sme jasno v Majstrových učeniach a zostali naše srdcia nepohnuté? Keď sme boli zaplavení zasahovaním a skúškami, mohli sme rozpoznať, odkiaľ naše myšlienky pochádzajú – od našich pravých ja, alebo od starých síl, alebo od našich pripútaností či názorov, ktoré sme si vyvinuli v minulých životoch? Ako by sme sa potom mali dostať cez tú situáciu? Musíme používať vedenie Dafa. Bolo nespočetne mnoho prípadov zasahovania, niektoré reálne, niektoré falošné a niektoré komplikované. Všetko to boli príležitosti pre praktizujúcich, aby prešli skúškami a zlepšili sa. Skutočné zlato sa neobáva ohňa, čo z neho robí čisté zlato. Veríme, že praktizujúci si budú pomáhať a budú usilovnejší vo Fa. ]

Staré sily sú zodpovedné za toto bezprecedentné prenasledovanie

Jeden zo zločinov spáchaných starými silami je bezprecedentné prenasledovanie, ktoré prebieha v tomto storočí. Ak by tam nebolo prenasledovanie, problémy všetkých životov by boli harmonicky rozriešené. To je to, čo chcel Majster.

Majster povedal:

„Toto prenasledovanie je jednoducho príliš zlé a veci usporiadané starými silami sú jednoducho príliš zlé. Zničili všetko, čo som ustanovil v 200 miliónoch rokov a dostali veci do tohto stavu.“ („Vyučovanie Fa na Fa konferencii v New Yorku 2016“)

Prenasledovanie praktizujúcich mimo Číny starými silami

Staré sily neupustili od svojho prenasledovania praktizujúcich Dafa ani mimo Číny. V skutočnosti, páchateľmi prenasledovania praktizujúcich vo vnútri a mimo Číny sú tie isté faktory, avšak prejavujú sa v rôznych formách, čo poplietlo mnoho ľudí.

Hoci demokratické spoločnosti mimo Číny chránia základné ľudské práva svojich občanov, staré sily zorganizovali podrobné usporiadania pôsobiace na praktizujúcich Dafa, vyhľadávajúc každú príležitosť na prenasledovanie a manipuláciu každého ľudského srdca na prenasledovanie praktizujúcich a zasahovanie do praktizujúcich pri ich dosahovaní cieľa kultivácie.

Záležitosti vytvárajúce medzery boli zneužité starými silami

Zasahovanie vo forme odstraňovania karmy

Majster povedal:

„V súčasnosti, či je to odstraňovanie karmy alebo zasahovanie od zlých faktorov, je to všetko práca starých síl. Je to to isté – len sa to inak volá.“ („Vyučovanie Fa na Fa konferencii v metropolitnej oblasti New York“)

Staré sily usporiadali cestu pre každého praktizujúceho Dafa. Využívajú medzery praktizujúceho v kultivácii, aby vytvorili ťažkosti, hoci to znamená ničenie vnímajúcich bytosti. Používajú každý nekalý prostriedok na manipuláciu pripútaností praktizujúceho, ich zväčšovanie, stiahnutie praktizujúceho nadol a potom im vezmú život.

Aby dosiahli svoje ciele, staré sily nechali praktizujúcich klesnúť pod chorobovou karmou a dokonca vzali ich život. Staré sily môžu spôsobiť automobilové alebo iné nehody pre praktizujúcich, ktorí sú stále pripútaní ku žiadostivosti. Môžu dokonca usporiadať príležitosti pre praktizujúcich, ktorí sú pripútaní k finančným ziskom, aby sa stretli s podvodnou hrou. Pre tých, čo stále majú pripútanosť ku predvádzaniu sa, staré sily pre nich usporiadajú ilúziu, že získali nadprirodzené schopnosti a dosiahli veľmi vysokú kultivačnú úroveň. Potom budú staré sily manipulovať týmito praktizujúcimi, aby zasahovali do iných.

Tým, že to robia, dosahujú staré sily tri ciele. Po prvé, vytvoria negatívny vplyv na praktizujúcich, ktorý otrasie ich vierou v Dafa. Po druhé, zničia ich kultivačné prostredie, čo im dovoľuje odstrániť praktizujúcich, o ktorých sa nazdávajú, že nenapĺňajú štandard. Nakoniec môžu rozvíriť problémy, aby mohli prevziať kontrolu.

Manipulujú predstavou, že zahraničné prostredie je uvoľnenejšie a pohodlnejšie. Preto praktizujúci, ktorý chce dosiahnuť vysoké úrovne, musí preniknúť cez zložité prostredie. Pre usilovného praktizujúceho tam bude viac zasahovania od starých síl a tvrdšie prenasledovanie.

Majster povedal:

„Okrem novších žiakov, od 20. júla 1999 pre vás Majster nevytvoril žiadne skúšky pre osobnú kultiváciu, a to preto že celkovo vaša osobná kultivácia je zameraná smerom k spaseniu vnímajúcich bytostí a potvrdzovanie Dafa.“ („Vyučovanie Fa počas Lampiónového festivalu na Fa konferencii v Západnom USA 2003“)

Praktizujúci, ktorí umreli, možno kráčali po ceste usporiadanej starými silami.

Aby sme prelomili usporiadania starých síl spravodlivými myšlienkami, praktizujúci sa musia pevne kultivovať. Ak stále majú ľudské pripútanosti, staré sily sa budú pevne držať týchto ľudských pripútaností a prenasledovať praktizujúcich.

Zasahovanie do praktizujúcich so silnými ľudskými pripútanosťami

Niektorí praktizujúci sú silno pripútaní k snahám bežných ľudí – napríklad ku snahe o slávu a finančný zisk. Tieto pripútanosti môžu byť ľahko manipulované starými silami, čo im dovoľuje zničiť kultivačné prostredie a prostredie nápravy Fa.

Praktizujúci, ktorí chcú ovládať veci, majú silné túžby, sú súťaživí, chcú si založiť záujmovú skupinu, žiadajú o moc alebo vplyv, alebo radi klebetia, sa nekultivujú opravdivo a sú pokryteckí. Ich slabosťou je, že sa nevedia pozerať dovnútra, avšak obviňujú iných, že nehľadajú vo vnútri.

Majster povedal:

„Iba ľudia zvnútra skupiny môžu mať nepriaznivý účinok. Ten, kto robí tieto veci, nie je učeníkom Dafa, takže ho nepovažujte za učeníka Dafa, bez ohľadu na to, ako dlho sa kultivoval.“ („Vyučovanie Fa na Fa konferencii v San Franciscu 2014“)

Branie Fa za Učiteľa

Staré sily sa chytia nedostatkov týkajúcich sa záľuby praktizujúcich „nasledovať dav“ a ich výhovorkou je, že títo praktizujúci stále obdivujú ľudskú spoločnosť a chcú byť jej časťou. Nemožno ich teda považovať za opravdivých praktizujúcich.

Majster povedal:

„Kultivujúci si nemôžu vziať za vzor iné ľudské bytosti. Musia považovať Zákon za Učiteľa!“ („Vyučovanie Fa na Medzinárodnej Fa konferencii v New Yorku 2004“)

Každý praktizujúci Dafa je kultivujúci. Opravdiví praktizujúci berú Fa ako svojho Učiteľa. V tomto musíme mať veľmi jasno.

Robenie dobre troch vecí

Majster opakovane zdôrazňoval dôležitosť študovania Fa a praktizujúci sú si plne vedomí, že musia nasledovať Majstrove požiadavky. Keď staré sily vidia, že zasahovanie, ktoré zostrojili, nemá účinok, manipulujú pripútanosťami praktizujúcich. Chcú, aby sa praktizujúci postupne odchýlil od Fa – títo praktizujúci študujú Fa len doma a nechodia von, aby objasňovali pravdu o Dafa a zachraňovali vnímajúce bytosti.

Majster nám hovorí, aby sme študovali Fa, pretože vedie našu kultiváciu a že spravodlivý kultivačný stav nám dovolí prispôsobiť sa Fa. Okrem toho praktizujúci majú historickú úlohu pomáhať Majstrovi v spáse vnímajúcich bytostí. Majster nás žiada, aby sme robili dobre tri veci – študovanie Fa je len jednou z nich.

Majster povedal: „Kultivácia je základom toho, čo robíme, a zachraňovanie ľudí je našou zodpovednosťou.“ („Vyučovanie Fa na Fa konferencii v New Yorku 2015“)

Tí, ktorí dobre študujú Fa, jasne rozumejú, že Fa je základom všetkého v tomto vesmíre. Štandard, ktorý vyhovuje určitej ríši, musí byť dosiahnutý, aby sme do tej ríše mohli vstúpiť.

Ak je mozog človeka naplnený vecami zo starého vesmíru a ľudské srdce sa drží predstáv, konvenčného myslenia a karmy, staré sily sa toho nepustia a budú sa toho pevne držať.

Ak sa prispôsobíte Fa, tieto veci budú odstránené. Pokiaľ tam tieto špecifické veci sú, je zložité prispôsobiť sa Fa. Preto budú robiť staré sily všetko, čo je v ich silách, aby vás zastavili a pokúsili sa do vás zasahovať. Jednoduché čítanie kníh Dafa nepostačuje pre kultiváciu praktizujúcich.

Ľudské srdcia vytvárajú problémy pri objasňovaní pravdy

Objasňovanie faktov o Dafa ľuďom je vznešené a zachraňovanie vnímajúcich bytostí je záležitosťou, do ktorej sa staré sily neodvažujú zasahovať. Avšak staré sily používajú ľudské srdcia praktizujúcich, aby pre nich vytvorili prekážky. Zabúdajú na to, že ich zasahovanie negatívne ovplyvňuje spásu vnímajúcich bytostí.

Aby pomohli ľuďom vystúpiť z ČKS, niektorí praktizujúci sú hnaní svojou silnou pripútanosťou k dosiahnutiu určitého počtu každý deň. Preto sa hádajú s ľuďmi, ktorí odmietajú vystúpiť z ČKS. Títo praktizujúci sú silno pripútaní k súťaživosti, čo má z následok, že ich poslucháči začnú byť nepriateľskí voči Dafa.

Niektorí praktizujúci majú pripútanosti k fanatizmu a predvádzaniu sa, keď dosiahnu určitú „kvótu“. Niektorí hlásia nepravdivé počty a zaujímajú sa len o výsledky, bez ohľadu na schopnosť bežných ľudí pochopiť a prijať to, čo im hovoria.

Majster povedal:

„Každý, kto hovorí príliš vysoko, keď vysvetľuje fakty sa správa iracionálne a má škodlivý vplyv. Ak nepočúva slová varovania a je príliš pripútaný, môže dokonca spraviť ešte väčšie zlé veci a môže byť zneužitý démonmi. Ak ste skutočne spáchali hriechy tohto druhu, démoni vás môžu chcieť zhodiť dole.“ („Vyučovanie a vysvetľovanie Fa na Fa konferencii v meste New York“, 2003)

Každý praktizujúci Dafa musí používať Fa, aby zabezpečil, že nepoužije ľudské srdce, sentimenty a predstavy, keď robí tri veci.

Zákaz: zbieranie peňazí medzi praktizujúcimi

Staré sily tiež budú chcieť zneužiť rešpekt a vďačnosť praktizujúcich voči Majstrovi. Niektorí ľudia povedali: „Videl som Majstra a Majster mi povedal, aby som spravil toto,“ alebo „Majster mi povedal toto, a to je to, čo chcel Majster,“ atď. Najčastejšie sa používa Majstrovo meno ako dôvod pre zapojenie sa do ilegálneho vyberania peňazí medzi praktizujúcimi. Dokonca vyhlasujú: „Toto je Majstrov projekt a bude v budúcnosti odovzdaný Majstrovi,“ atď., aby dostali príspevky od praktizujúcich v Číne.

Majster nás pri viacerých príležitostiach varoval, aby sme neorganizovali vyberanie peňazí medzi praktizujúcimi.

Majster povedal:

„Počas posledných rokov boli v Číne ľudia, ktorí zbierali peniaze bez dovolenia. Zbierali peniaze od študentov s výhovorkou, že pomáhajú NTDTV, The Epoch Times, a ďalším mediálnym výstupom, ktoré vedú študenti mimo Číny. Toto sa nemôže robiť.“ („Ohľadom problému s vyberaním peňazí“ zo Základov pre ďalší pokrok III)

„Takže za týchto okolností rozhodne zakazujem každé vyberanie peňazí – nemôžete žiadať alebo vyberať peniaze od študentov a nemôžete ani žiadať peniaze od verejnosti, ako to robia náboženstvá. My nerobíme žiadne z týchto vecí.“ („Vyučovanie Fa v Los Angeles“)

„Striktne som povedal praktizujúcim, ktorí sú zapojení do stavby akadémie Fei Tian, že nemajú dovolené vyberať peniaze medzi praktizujúcimi! Niektorí naši praktizujúci prijímajú peniaze od iných praktizujúcich, alebo žiadajú praktizujúcich o peniaze v mene vyberania peňazí na projekty Dafa, avšak nemajú vytvorenú finančnú a účtovnú správu a používali peniaze ľahkomyseľne. Niektorí ľudia podvádzajú iných. Niektorí začali s dobrými úmyslami, ale keď videli veľa peňazí, začali si ich hromadiť pre seba. Alebo v niektorých prípadoch si ľudia nechali pre seba časť a zvyšok dali praktizujúcim alebo projektom Dafa. Tieto problémy... premýšľam, čo sa s vami stane v budúcnosti?“ („Vyučovanie Fa na Fa konferencii na západnom pobreží 2015“)

„Niektorí ľudia opakovane podvádzali našich učeníkov Dafa, aby získali peniaze. Zbierajú peniaze a podvádzajú učeníkov Dafa v mene všemožných údajných dôvodov.“ („Vyučovanie Fa na Fa konferencii na západnom pobreží 2015“)

„Keď niekomu dáte dar alebo ho finančne podporíte, musíte vedieť a mať jasno v tom, čo s tými peniazmi robí. Inak to nemôžete robiť. Ak niekomu dáte peniaze, rovná sa to tomu, že ho podporujete v jeho činoch a bude sa to rátať aj ako vaša chyba. Takže staré sily vás nebudú brať ako niekoho, koho oklamali. Budú vás vidieť ako jeho spoločníka a podporovateľa. Takže na tieto veci si určite musíte dávať pozor.“ („Vyučovanie Fa na Fa konferencii v New Yorku 2015“)

Nápor starých síl je namierený na „vplyvných“ praktizujúcich

Staré sily venujú viac pozornosti použitiu pripútaností vplyvných praktizujúcich, pretože im to dovoľuje vytvoriť ťažkosti pre viac praktizujúcich. Keď sa starým silám zdá, že títo praktizujúci majú pripútanosti, budú nadšené a nikdy sa nepustia príležitosti, aby ich prenasledovali.

Všimol som si, že niektorí praktizujúci majú konflikty a dokonca bojujú s inými praktizujúcimi. Niektorí si sformovali záujmové skupiny a vylúčili tých, ktorých nemajú radi. Niektorí majú sebecké myšlienky, keď robia projekty Dafa, pričom iní „neberú Fa ako Učiteľa“. Potom sú takí, ktorí veria, že projekty Dafa im dali moc a sú k tomu pripútaní. V skutočnosti, praktizujúci zodpovední za projekty Dafa a koordinátori, sú všetci bežnými kultivujúcimi. Praktizujúci na týchto pozíciách si musia pamätať, že opustenie pripútaností má najvyššiu dôležitosť. Ak si toho nie sú vedomí, spadnú do pasce usporiadanej starými silami.

Majster povedal:

„Ako učeník Dafa, jedna vec je, či ste sa vo vašej osobnej kultivácii kultivovali dobre alebo slabo, ale ak neriešite dobre tieto významné veci, tieto veci učeníkov Dafa, v budúcnosti staré sily po vás pôjdu, aby vo veľkom vyrovnali účet. Tomuto musíte rozhodne venovať pozornosť. Nemyslite si: „Keď som v tejto pozícii, môžem teraz robiť všetky rozhodnutia.“ Vaše zodpovednosti sú takisto obrovské a ak sa budete slabo činiť, tento problém bude tiež obrovský. Nie je prijateľné, ak sa vaše motívy čo i len trochu odchýlia.“ („Vyučovanie Fa na Fa konferencii v San Franciscu 2014“)

„Hovoriac z iného uhla, učeníci moji, keď sú staré sily schopné robiť to, čo chcú robiť, nie je to preto, že ste v tichosti súhlasili s tým, čo chcú robiť?“ („Vyučovanie Fa počas Lampiónového festivalu na Fa konferencii v Západnom USA 2003“)

Zabudnutie na pôvodný domov

Často počujem, že takí a takí praktizujúci boli osobnosti alebo hrdinovia v histórii vo svojich minulých životoch. Niektorí praktizujúci dychtia potom, aby tieto chýry rozširovali a stále majú vážne pripútanosti k zvedavosti a predvádzaniu sa. Niektorí praktizujúci sa tak stali známi a obdivovaní inými. Títo praktizujúci si môžu vyvinúť silné pripútanosti a byť v ilúzii, že ich pôvod a úrovne sú vyššie ako úrovne iných. Čím viac takto uvažujú, tým ľahšie je pre staré sily, aby tieto pripútanosti zväčšili. Nakoniec spôsobia, že títo praktizujúci sa osvietia na ceste zla.

Majster povedal:

„Ale iní hovoria: „Keď prídem do tejto spoločnosti bežných ľudí, je to ako ubytovať sa v hoteli na pár dní. Potom sa poponáhľam preč.“ Niektorí ľudia sú jednoducho pripútaní k tomuto miestu a zabudli na svoje vlastné domovy.“ (Čuan Falun )

Bez ohľadu na to, akí známi alebo akí veľkolepí boli niektorí v histórii, stalo sa to v ľudskom svete. Je pravda, že pomáhali Majstrovi pri vytváraní tradičnej kultúry, ale boli to všetko úlohy hrané na javisku ľudského sveta. Tieto role nereprezentujú kultivačný stav praktizujúcich v tomto období. Nič v tomto svete nie je pre praktizujúcich Dafa hodné nostalgie.

Majster použil metaforu „ubytovať sa v hoteli“, keď popísal život v bežnom ľudskom svete. Možno ste žili v päťhviezdičkovom hoteli alebo v jednoduchej ubytovni. Mohli ste byť v jednom z vašich minulých životov žobrákom. Dnes sa predvádzate, pretože žijete v päťhviezdičkovom hoteli, ale zabudli ste na čas, keď ste sa túlali po uliciach a žobrali ste o jedno? Nebezpečie je, že si nemusíte byť vedomý, že toto je pripútanosť využívaná starými silami. Mohli vám dať mnoho falošných informácií, aby vás zaviedli na scestie.

Staré sily spravili mnoho zlých vecí a zasahovali do učeníkov Dafa. Opravdivý praktizujúci by mal byť schopný nájsť stopy zasahovania starých síl na svojej kultivačnej ceste.

Dúfam, že tento článok pomôže odhaliť staré sily a objasniť fakty, aby sa ešte viac praktizujúcich prebudilo a boli ostražití pred zasahovaním starých síl.

 

(na pokračovanie)

 

Článok v čínštine

Článok v angličtine: http://en.minghui.org/html/articles/2018/10/24/172981.html

Majster Li
Majster Li potichu sleduje svet z hôr, potom ako opustil New York po 20. júli 1999. (fotografia bola publikovaná 19. januára 2000)

Časopis Minghui

 
MH 2017 obalka small
 
 
svastiky na sochach Budhov
 

Vybrané Témy

 

Odber správ

Odber nových článkov mailom

captcha