Kultivačné cesty
pondelok, 21. október 2019

Staré sily sú obrovskou prekážkou pre našu kultiváciu: Úvaha po prečítaní Majstrovho článku „Majte jasno“ (3. časť)

7.11.18 | Od praktizujúceho Falun Dafa v USA

(Minghui.org) [Poznámka vydavateľa: Majster opakovane povedal praktizujúcim o existencii starých síl. Avšak keďže praktizujúci sa kultivujú v hmle, mnohí majú stále obmedzené pochopenie starých síl. Kvôli mnohým historickým a súčasným dôvodom sa nie sú schopní osvietiť k úrovni Majstrových očakávaní. Navyše niektorí praktizujúci s pokrivenými pochopeniami neustále šíria zavádzajúce informácie, ktoré zasahujú do kultivačného prostredia. Do tých praktizujúcich, ktorí majú extrémne názory, zasahovali staré sily a oni si vytvárali myšlienky, ktoré boli protichodné ku štandardom Dafa. Avšak neboli si toho vedomí. Sú tiež praktizujúci, ktorí vždy používajú jednoduchú čiernobielu logiku na posúdenie vecí. Všetky tieto javy bránili praktizujúcim, aby dosiahli racionálne pochopenie starých síl a prelomili toto zasahovanie. Preto niektorí praktizujúci nedokážu naplniť Majstrove požiadavky.

Napríklad, niektorí praktizujúci mali myšlienku, že „staré sily usporiadali nejakých ľudí, aby boli v kľúčových pozíciách“, takže prišli s nezmyslom, že „netreba nasledovať žiadne oznamy od stránok Minghui alebo od asociácií Dafa.“ Keď sme sa dozvedeli o tejto veci po prvýkrát, vedeli sme okamžite, že nie je v súlade s požiadavkami Dafa? Alebo sme boli popletení a šírili sme to ďalej? Keď sa niekto vychvaľoval o tom, ako vysoko sa osvietil alebo tvrdil, že staré sily už neexistujú, mali sme jasno v Majstrových učeniach a zostali naše srdcia nepohnuté? Keď sme boli zaplavení zasahovaním a skúškami, mohli sme rozpoznať, odkiaľ naše myšlienky pochádzajú – od našich pravých ja, alebo od starých síl, alebo od našich pripútaností či názorov, ktoré sme si vyvinuli v minulých životoch? Ako by sme sa potom mali dostať cez tú situáciu? Musíme používať vedenie Dafa. Bolo nespočetne mnoho prípadov zasahovania, niektoré reálne, niektoré falošné a niektoré komplikované. Všetko to boli príležitosti pre praktizujúcich, aby prešli skúškami a zlepšili sa. Skutočné zlato sa neobáva ohňa, čo z neho robí čisté zlato. Veríme, že praktizujúci si budú pomáhať a budú usilovnejší vo Fa. ]

Majster nás varuje pred usporiadaniami starých síl

Majster publikoval 8. mája 2004 článok „Majte jasno“ (ako komentár k článku učeníka):

„Ak vy, ako študenti [Dafa], nenasledujete požiadavky Majstra, rozhodne to nie je obyčajná vec. Staré sily zostavili pre všetkých učeníkov Dafa súbor ich vlastných vecí, takže ak učeník Dafa nenasleduje požiadavky Majstra, musí nasledovať usporiadania starých síl. Staré sily sú v podstate gigantickými skúškami a súženiami, ktoré vás neustále sprevádzajú a ktoré sú zamerané na to, či sú učeníci Dafa v náprave Fa schopní vykročiť vpred.“

„Ak po prejdení týmito tvrdými skúškami nemajú niektorí študenti stále ešte jasno, potom premeškajú [príležitosti naviazané na] všetko toto. Iba keď nasledujete požiadavky Majstra potvrdzujete Fa a kultivujete sa ako učeníci Dafa, a iba vtedy ste opravdiví učeníci Dafa.“ („Majte jasno“)

Staré sily zakladajú veci na klamstve a zložitosti

Značnému počtu praktizujúcich chýba dostatočné pochopenie ohľadom starých síl. Dokonca sa im neodvažujú čeliť, pretože staré sily klamú a robia zložité usporiadania.

Podvod starých síl sa prejavuje hlavne vo fakte, že sú „Bohovia“ a bytosti vysokých úrovní. Kvôli tomuto sa im niektorí praktizujúci, najmä tí so silnými ľudskými pripútanosťami, neodvažuje čeliť. Je nepopierateľným faktom, že staré sily majú vyššie a väčšie schopnosti, ale bránili a podkopávali Majstrovu nápravu Fa, takže prešli na opačnú stranu.

Majster povedal:

„Rušivé božstvá... staré sily a všetci, čo negatívne ovplyvňujú Dafa, sa považujú za rušivé božstvá.“  („Vyučovanie Fa na Fa konferencii v New Yorku 2007“, Základy pre ďalší pokrok VIII)

Klamstvá starých síl sa prejavujú aj vo fakte, že zasahujú do praktizujúcich a prenasledujú ich využitím ich ľudských pripútaností, vyhlasujúc, že „pomáhajú“ praktizujúcim. Za takýchto okolností je naozaj ťažké pre praktizujúcich uspieť v ich osobnej kultivácii, keďže ľudské pripútanosti ich po dlhý čas udržiavali v negatívnom stave. Títo praktizujúci sú si vedomí svojich ľudských pripútaností, takže prečo ich nemôžu opustiť? Je to preto, že staré sily ich ťahajú preč od Dafa.

Počas tohto procesu staré sily neustále zväčšujú ľudské pripútanosti praktizujúcich a tlačia ich preč od Dafa. Ak si praktizujúci udržia jasnú myseľ, sú si vedomí toho, čo robia staré sily a negujú ich pomocou spravodlivých myšlienok, potom Majster bude riadiť tú situáciu a moc Dafa sa môže prejaviť. Ako praktizujúci Dafa by sme sa nielenže mali kultivovať dobre, ale mali by sme aj negovať a odmietať usporiadania starých síl. Toto je naša ťažkosť a naša kultivačná cesta. Mnoho praktizujúcich bolo prenasledovaných a stratili svoje životy len preto, že boli v tomto ohľade zmätení. V skutočnosti sa tomu dá úplne vyhnúť, ak človek usilovne študuje Fa a má jasné pochopenie princípov Fa.

Raz mi jeden praktizujúci povedal: „Staré sily sú tiež Bohovia na mimoriadne vysokých úrovniach.“

Tento praktizujúci tým naznačoval, že musíte odhadnúť dôsledky a zvážiť, či máte schopnosť bojovať proti „Bohom“. Pochopil som, že staré sily použili jeho ústa, aby ma varovali. Ale ja som sa nebál, pretože bez ohľadu na to, ako vysoko sú staré sily, nakoniec budú životmi, ktoré budú odstránené. Majster predpovedal ich koniec, pričom my budeme životmi v novom vesmíre. Sme tu s Majstrom, sme časťou nápravy Fa, o tom niet pochýb!

Niekedy pomocou zvukov a obrazov vtlačia klamné informácie do mozgov praktizujúcich Dafa, aby si praktizujúci chybne mysleli, že sú to odkazy od vyšších bytostí. Niekedy sa dokonca tvária, že sú hlasom a obrazom Majstra, čo robí pre praktizujúcich ťažkým rozlíšiť pravdu a klam.

Majster povedal:

„A nemyslite ani na to či môžete dosiahnuť Dovŕšenie, pretože akákoľvek túžba ktorú máte sa môže stať pripútanosťou a môže byť použitá zlom. Len čo sa objaví taká myšlienka, zlo vám môže vyčarovať falošný obraz, a toto potom spôsobí rušivé zasahovanie.“ („Riadenie plavby“)

Tiež som videl, že niektorí praktizujúci boli zapojení do mnohých projektov Dafa, ale po dlhý čas sa cítili odmietnutí koordinátorom a nedokázali sa zbaviť pocitu, že s nimi nie je spravodlivo zaobchádzané. Niektorí z nich sa bránili a bojovali použitím ľudských prostriedkov. V skutočnosti si neboli vedomí toho, že to spravili staré sily a nesprávali sa podľa princípov Fa.

Niektorí praktizujúci majú nepochopenie: „Keďže staré sily sú vyššie bytosti, prečo by sme s nimi nemohli narábať s väčším súcitom?“ Majster nám v tomto ohľade povedal jasný princíp Fa:

„Deje sa náprava Zákona a siaha to dosť nad sebakultiváciu bytosti. Keď bytosť zasahuje do vás a do Dafa, táto bytosť by mala byť odstránená a nie je to už viac záležitosť toho, či ste ako jednotlivec milosrdný; je to skôr záležitosťou toho, či ste zodpovedný k Dafa.“ („Vyučovanie Zákona na stretnutí so študentami z Ázie a Tichomoria“)

Moje pochopenie je, že náš vzťah so starými silami je ako vzťah medzi spravodlivosťou a zlom, ako voda voči ohňu. Voda a oheň nejdú dohromady, takže tam nie je priestor pre zmierenie. Nezáleží na tom, ako staré sily vidia nápravu Fa, ich začiatočný bod, ciele a metódy sú presne opačné k tomu, čo nás Majster učil. Ak si nedokážeme uvedomiť tento bol alebo máme o ňom trochu nejasnosti alebo nejednoznačnosti, staré sily túto medzeru využijú. Oni jednoducho nechcú, aby sme dosiahli v kultivácii dovŕšenie. Chcú nás stiahnuť nadol, takže prečo stále váhame?

Staré sily sledujú a sprevádzajú pravých praktizujúcich celý čas. Môžu vás stiahnuť nadol kedykoľvek, takže bude to fungovať, ak to neberiete vážne? Súcit praktizujúcich Dafa neexistuje pre staré sily.

Zlo starých síl a ich nevyhnutný zánik

Majstrova náprava Fa je najväčšou a najvyššou udalosťou vo vesmíre. Ovplyvňuje všetky živé bytosti v kozmických telách, vrátane obnovenia starých síl. Avšak staré sily sa jej zúčastnili s degenerovanými predstavami, ktoré bránia Majstrovej náprave Fa. Usporiadali napríklad prenasledovanie Falun Dafa v tomto svete a pokazili mnoho praktizujúcich Dafa. V dôsledku toho nespočetné životy stratili šancu na svoju záchranu. Ich hriech je obrovský.

Majster povedal:

„Pretože vesmír sa mení a bezpočetné vnímajúce bytosti majú byť zachránené v procese zmeny takého veľkého kozmického tela, všetky bytosti, ktoré prichádzajú zasahovať, páchajú hnusný a neodpustiteľný hriech.“ („Vyučovanie Fa v San Franciscu, 2005“)

„Ich hriechy sú také veľké, že už nemôžu byť merané z hľadiska ich životov. V budúcnosti budú musieť večne platiť za svoje hriechy, ale aj tak nebudú schopní všetky z nich zaplatiť – ich hriechy sú také obrovské.“ („Vyučovanie Zákona na stretnutí so študentami z Ázie a Tichomoria“)

Majster nám povedal v mnohých prednáškach, že staré sily sú odsúdené na zánik, čo znamená, že budú zničené. Toto sa stalo, pretože trvali na robení toho, čo chceli:

„Ale staré sily stále naliehali na robení toho, čo chceli. Samozrejme, teraz to už pochopili. Teraz vedia, že všetko čo robia, je v skutočnosti ničenie seba samých. Všetko z toho, čo robia, je zároveň výsledkom toho, že staré sily na vysokých úrovniach využívajú túto situáciu na odstránenie životov na úrovniach pod nimi, ktorých hriechy sú vážne, pretože tie životy spáchali najhorší hriech – zmenili to, čo som chcel spraviť.“ („Vyučovanie Fa na Fa konferencii v metropolitnej oblasti New York“)

„Takže počas nápravy Zákona musí byť úplne zúčtovanie všetkého, čo daná bytosť spravila. Nie je to tak, že ak nejaký život spravil niečo zlé, bude zničený, a tým to pre neho končí. Tak by to nešlo. Stále bude musieť procesom úplného zničenia zaplatiť za všetky zlé veci, ktoré spravil. Ja zaobchádzam s vnímajúcimi bytosťami s najväčším milosrdenstvom. Bez ohľadu na to, aký veľký hriech alebo akú veľkú chybu nejaká bytosť v histórii spravila, ja môžem prehliadnuť jej chyby a hriechy, a môžem odstrániť jej hriechy. Nevyhnutným predpokladom je samozrejme to, že počas nápravy Zákona do nej nezasahujete; ja vás spasím, aj keď nespravíte ani jedinú vec. Avšak akonáhle niečo rušivo zasahuje do nápravy Zákona, to čomu čelí je odstránenie. A tí, čo spáchali najviac do neba volajúce hriechy, budú musieť zaplatiť za všetko čo spravili procesom svojho zničenia. Koľko toho spravili, toľko budú musieť zaplatiť; akékoľvek veľké veci spravili, toľko budú musieť za ne zaplatiť. Takže tentoraz, čo sa týka zlých bytostí, ktoré zasahujú do nápravy Zákona, bez ohľadu na to, aké sú podlé, to čomu čelia je hrôzostrašný koniec, ktorý nikdy predtým nebol vo vesmíre videný.“ („Vyučovanie Zákona na Konferencii Dafa v Atlante 2003“)

Z Majstrových prednášok vidíme, že bez ohľadu na to, aké sú staré sily zlé alebo divoké, nebude to trvať dlho, najmä ak sa náprava Fa približuje ku svojmu koncu. Hoci staré sily umierajú, pokračujú v zápase – sú slabé, prázdne a nervózne.

Majster povedal:

„Najžalostnejšie sú na tom ľudia vo svete, ktorí boli poškodení, a staré sily samotné. Ich koniec bude skutočne žalostný.“ („Vyučovanie Zákona na konferencii Fa vo Washingtone, DC 2003“)

Pevne nasledovať vedenie Majstra a byť opravdivým kultivujúcim

Majster povedal:

„Staré sily sú v podstate gigantickými skúškami a súženiami, ktoré vás neustále sprevádzajú a ktoré sú zamerané na to, či sú učeníci Dafa v náprave Fa schopní vykročiť vpred.“ („Majte jasno“)

Majster povedal, že staré sily „vás neustále sprevádzajú“ a sú „gigantickými skúškami a súženiami“. Tieto dva popisy sú kľúčové pre otvorenie našej mysle voči pravde.

„Neustále vás sprevádzajú“ znamená, že staré sily sú všade. Každý praktizujúci Dafa musí tomu čeliť a nemôže sa tomu vyhnúť.

„Gigantické skúšky a súženia“ popisuje rozsah ťažkostí, ktorým čelia praktizujúci. Bez jasného pochopenia a odvahy je tie skúšky a súženia ťažké prekonať. Inými slovami, niektorí praktizujúci nemusia byť schopní takými skúškami prejsť.

Moje pochopenie je, že pre nás ako pre praktizujúcich Dafa má najvyššiu dôležitosť to, či sme schopní vykročiť napred a negovať usporiadania spravené starými silami.

Majster povedal:

„Staré sily sú, postupujúc k obnoveniu a záchrane všetkých bytostí akousi prekážkou, ktorá je najväčšia a je najťažšie ju odtlačiť, najpravdepodobnejšie je sa stratiť, nie sú schopné rozlíšiť správne a falošné a najťažšie ich je prekonať; sú kritickým zámkom života a smrti na pokraji narodenia nového kozmického tela a obrovskou prekážkou pre obnovu.“ („Vyučovanie Fa počas Lampiónového festivalu na Fa konferencii v Západnom USA 2003“)

Ako môžeme uniknúť usporiadaniam starých síl? Je len jedna cesta, ktorou je študovanie Fa toľko, koľko sa len dá a usilovne. Najčastejšia rada, ktorú nám dáva Majster vo svojich prednáškach, je „študujte Fa“ a „negujte staré sily a ich usporiadania“, ktoré spolu úzko súvisia. Iba ak budeme študovať Fa toľko, koľko je možné, uvidíme jasne povahu starých síl. Iba ak budeme študovať Fa usilovne, budeme môcť nasledovať Majstrove vedenie a negovať usporiadania starých síl.

Majster nás učil „úplne negovať“ staré sily:

„Vysielanie spravodlivých myšlienok učeníkmi Dafa je zásadné odporovanie usporiadaniam starých síl a odstraňovanie prenasledovania zlom.“ („Vyučovanie Fa počas Lampiónového festivalu na Fa konferencii v Západnom USA 2003“)

„Keď sa stretnete s trápeniami počas vašej kultivácie, musíte sa kultivovať a pozerať sa na seba – to neznamená uznať trápenia, usporiadané starými silami a pokúšať sa dobre sa činiť v trápeniach, ktoré usporiadali, tak to nie je.“ („Vyučovanie Zákona na konferencii v Chicagu, 2004“)

Niektorí praktizujúci povedali: „Negoval som staré sily, ale stále sú tam.“

Moje osobné pochopenie je, že „úplne negovať“ je postoj, čo znamená, byť pevný vo viere a robiť presne to, čo hovorí Majster. Potom sa môže vnútorný význam Fa prejaviť a hrať úlohu. Takýto postoj je kľúčový. V skutočnosti postoj človeka voči Majstrovi je postojom voči náprave Fa. Harmonizovanie sa s tým, čo chce Majster, bude najväčšia vec, v ktorú môžeme dúfať, že dosiahneme v našich životoch. Či si dokážeme udržať pevnú vieru v Majstra a nasledovať Majstrove slová, naznačuje náš postoj voči náprave Fa. Je zrejmé, že rôzne postoje budú viesť k rôznym výsledkom.

Presne ako Majstrova náprava Fa vyžaduje proces, kultivácia tiež vyžaduje proces. Kultivujeme sa počas obdobia nápravy Fa, takže naša kultivácia nie je len osobnou vecou, nemôžeme používať osobné požiadavky ako štandard.

V procese neuznávania a negovania starých síl hrajú kľúčovú úlohu „spravodlivé myšlienky“.

Majster povedal:

„To znamená, že už žiadnym spôsobom nie si živou bytosťou Troch ríš, nepatríš už k bežným ľuďom, preto so silnými spravodlivými myšlienkami môžeš vyriešiť všetky problémy.“ („Vyučovanie Fa v Los Angeles“)

„Hoci staré sily existujú, ak nemáte takéto myšlienky, nemôžu robiť nič. Ak sú vaše spravodlivé myšlienky dostatočne silné, staré sily nemôžu spraviť nič.“ („Vyučovanie Fa na Fa konferencii vo Filadelfii 2002, USA“)

„Nemôžu sa dotknúť tých, ktorí odporujú usporiadaniam, ktoré pre nich spravili staré sily a ktorí majú veľmi silné spravodlivé myšlienky.“ („Vyučovanie Zákona na Konferencii Dafa v Atlante 2003“)

„...nikto nemôže manipulovať učeníkmi Dafa, ktorí majú spravodlivé myšlienky a spravodlivé správanie“ („Vyučovanie Fa počas Lampiónového festivalu na Fa konferencii v Západnom USA 2003“)

„Ak sú spravodlivé myšlienky silné, potom Majster a strážni bohovia Fa môžu pre vás spraviť čokoľvek.“ („Vyučovanie Fa počas Lampiónového festivalu na Fa konferencii v Západnom USA 2003“)

Počas mojich rokov kultivácie som si všimol, že opravdiví praktizujúci sa činili dobre preto, že mali pevnú a neotrasiteľnú vieru v Majstra a Dafa. Staré sily sa takých praktizujúcich nemohli dotknúť.

Tiež som si uvedomil, že situácia Majstrovej nápravy Fa sa môže v každom momente rýchlo zmeniť. Najhoršie prenasledovanie už prešlo. Teraz všetci opravdiví praktizujúci, ktorí zažili prenasledovanie na vlastnej koži, vedia jasne, ako kráčať po svojich cestách. Ale čo tí praktizujúci, ktorí boli manipulovaní starými silami a spravili obrovské chyby?

Majster zaobchádza so všetkými vnímajúcimi bytosťami s najväčším súcitom. Toto je šťastím pre ľudí dnes. Avšak pre tých, ktorí spravili zlé veci Dafa a Majstrovi, ak sa stále neprebudia, ale trvajú na pokračovaní robenia toho, čo predtým, potom skutočne pre nich neexistuje žiadna nádej. Ak sa pokúsia zatajiť svoju minulosť a neodvažujú sa čeliť tomu, čo spravili, potom to, čo môžu očakávať, je zánik.

Majster povedal:

„Všade vo vesmíre sú oči, a bytosti ktoré boli napravené aj bytosti ktoré neboli napravené sledujú.“ („Vyučovanie Fa na konferencii v Bostone 2002“)

Ako praktizujúci Dafa by sme mali mať jasnú myseľ, úplne negovať usporiadania starých síl, úplne prerušiť putá so starými silami, odtrhnúť sa od nich, neuznávať ich činy, pevne nasledovať Majstrove usporiadania a vykročiť napred. Ak to môžeme spraviť, staré sily stratia dôvod na svoju existenciu a budú postupne odstránené pomocou silných spravodlivých myšlienok praktizujúcich Dafa. Majster povedal, že toto je jediná cesta, ako môžeme prelomiť „kritický zámok života a smrti na pokraji narodenia nového kozmického tela“ („Vyučovanie Fa počas Lampiónového festivalu na Fa konferencii v Západnom USA 2003“)

Z Majstrových prednášok chápeme, že staré sily na vyšších úrovniach boli už dávno zničené Majstrom, pričom iba zlí duchovia a démoni v Troch ríšach a v povrchových dimenziách pokračujú v robení zla. Avšak zostávajúce zlé veci sú zanechané pre kultiváciu praktizujúcich Dafa. Ak niekto stále nedokáže vykročiť napred, potom to bude ľutovať po celú večnosť.

Keď nasledujeme Majstrove učenie, praktizujeme opravdivú kultiváciu a napĺňame našu misiu, zistíme, že staré sily sú len odsekom v kronike histórie.

Majster povedal:

„V skutočnosti, staré sily jednoducho pôsobia počas tejto časovej medzery predtým ako príde Fa-náprava“ („Vyučovanie Fa na turné v Severnej Amerike“)

„bez ohľadu na to ako staré sily zostavili veci, nechal som ich aby ich zostavili, ale napokon táto akcia rozhodne nemôže byť spravená podľa ich požiadaviek.“ („Vyučovanie Fa na turné v Severnej Amerike“)

„Všetko, čo som vo vesmíre spravil, si najviac zasluhuje, aby to bolo cenené, a je tým, čo potvrdím a uznám v budúcnosti. Veci, ktoré nechcem, nemôžu byť uznané alebo potvrdené – sú hanbou. Takže v náprave Fa, bez ohľadu na to, aké démonické skúšky zažijem alebo akým ranám musím čeliť, nemôže to zmeniť môj úmysel, ani to nemôže zmeniť to, čo plánujem uskutočniť.“ („Vyučovanie Fa v hlavnom meste USA“)

Čím bližšie ku koncu, tým vážnejšie by sme mali brať našu kultiváciu.

Majster povedal:

„Naša práca však ešte nie je úplne dokončená a z hľadiska osobnej kultivácie môže byť kritický každý krok pri určení, či každý učeník Dafa môže dosiahnuť Dovŕšenie.“ („Vyučovanie Zákona na medzinárodnej Fa konferencii v západnom USA“)

 

(koniec)

 

Článok v čínštine

Článok v angličtine: http://en.minghui.org/html/articles/2018/10/25/172992.html

Majster Li
Majster Li potichu sleduje svet z hôr, potom ako opustil New York po 20. júli 1999. (fotografia bola publikovaná 19. januára 2000)

Časopis Minghui

 
MH 2017 obalka small
 
 
svastiky na sochach Budhov
 

Vybrané Témy

 

Odber správ

Odber nových článkov mailom

captcha