Články od vydavateľov

Kľúčové je venovať pozornosť bezpečnosti

14.11.18

(Minghui.org) Potom ako bol v júni tohto roku publikovaný odkaz od vydavateľov s názvom Čo musia vedieť všetci učeníci Dafa, mnohí spolupraktizujúci ho nasledovali. Avšak mnohí ďalší praktizujúci stále nedospeli k jasnému pochopeniu dôležitosti bezpečnosti a stále napomáhajú prenasledovaniu.

Praktizujúci, ktorí nedbajú  o bezpečnosť, hovoria cez svoje smartfóny bez akýchkoľvek rozpakov a navyše nosia telefóny neustále so sebou. Mnohí praktizujúci, ktorí sa považujú za schopných a zmýšľajú o sebe vysoko – vrátane dobrovoľných koordinátorov v niektorých provinciách a mestách – propagovali Telegram a iné chatovacie aplikácie, potom čo si odinštalovali WeChat.

V súčasnosti sú mnohí praktizujúci z provincií Heilongjiang, Jilin, Liaoning, Shandong, Sichuan, Guangdong, Hainan a ďalších aktívnymi či pasívnymi používateľmi vyššie spomenutých aplikácií. To znižuje ich vlastnú bezpečnosť, ako aj bezpečnosť ďalších učeníkov Dafa. Využívajú tieto aplikácie, aby koordinovali aktivity Dafa širokého rozsahu, aby sa kontaktovali navzájom medzi rôznymi oblasťami a usporadúvali štúdium Fa a vysielanie spravodlivých myšlienok. Toto rozšírené správanie uľahčuje zlu odpočúvanie a monitorovanie učeníkov Dafa. Taktiež zvýšili zasahovanie v skupinách učeníkov Dafa a zapríčinili dodatočné ťažkosti vo vlastnej kultivácii praktizujúcich.

Skutoční praktizujúci všetci rozumejú, že naše pripútanosti k strachu musia byť opustené. Avšak ak si myslíme, že sa už viac nemusíme obávať, že nás zrazí auto, pretože máme Dafa, alebo že zdôrazňovanie bezpečnosti je to isté ako prechovávanie strachu – potom ideme do extrémov. Je problémom ak si myslíme, že samotný fakt, že sme neboli zatknutí, znamená, že máme silné spravodlivé myšlienky a nemusíme venovať pozornosť bezpečnosti.

Jeden učeník sa na „Vyučovaní Fa počas Lampiónového festivalu na Fa konferencii v Západnom USA 2003“ spýtal: „...praktizujúci používajú internet, aby si vymieňali pochopenie a skúsenosti. Je táto forma dobrá alebo nedobrá?“

Majster odpovedal:

„Myslím si, že mimo Čínu to nie je problém, avšak nehovorte o podrobnostiach toho, čo robíte pri potvrdzovaní Fa. Ak je to v Číne, najlepšie bude ak dáte prednosť svojej bezpečnosti a neumožníte starým silám využiť medzery. Toto nie je záležitosť toho, či sa obávate alebo nie, je to o tom nenechať zlo využiť medzery.“

Týmto láskavo upozorňujeme všetkých znova, aby bezpodmienečne nasledovali to, čo nás učil Majster o bezpečnej komunikácii. Špeciálne s ohľadom na princípy Fa, kde Majster jasne vysvetlil, že ak stále nedokážete nasledovať to, čo sa od vás požaduje, vedome sa odchyľujete od Fa. Zlo určite zneužije vaše dlhotrvajúce medzery.

Prenasledovanie sa stále neskončilo a tým, že zdôrazňujeme bezpečnosť, sme ako kultivujúci zodpovední k sebe a svojim spolupraktizujúcim. Pre tých, ktorí dlhodobo zlyhávajú v otázke bezpečnosti, s akou novou výhovorkou prídete, keď staré sily zneužijú vaše medzery a budú vás prenasledovať? Budete pripravení prísť o život? Staré príslovie vraví: „Oheň v meste prinesie katastrofu rybám v priehrade.“ Keď ste prenasledovaní, neutrpíte straty iba vy, ale aj vaša rodina a vnímajúce bytosti, ktoré sa na vás spoliehajú ohľadom spásy, budú negatívne ovplyvnené.

Kultivácia je vážna. Akékoľvek ľudské názory, ktoré máme, sa stanú prekážkou na našej kultivačnej ceste. Navyše, žiaden učeník Dafa nechce spôsobiť ťažkosti Majstrovej náprave Fa, alebo predĺžiť Majstrovo čakanie kvôli nášmu zlyhávaniu v zlepšovaní sa. Nezáleží na tom, ako veľa alebo ako jasne kultivujúci vidí, je to len malá časť nekonečného celku, len zrnko piesku v púšti. Iba Majster pozná skutočný obraz celku. To, čo je pre nás skutočne dobré, vie iba Majster. Iba keď sa činíme lepšie vo viere v Majstra a vo Fa, v braní Fa za Majstra, neustálom vzdávaní sa našich pripútaností a ľudských názorov, a v dosahovaní požiadaviek Fa, skutočne sa kultivujeme.

 

Vydavatelia Minghui

3. novembra 2018

 

Článok v angličtine: http://en.minghui.org/html/articles/2018/11/4/173130.html

Článok v čínštine

Majster Li
Majster Li potichu sleduje svet z hôr, potom ako opustil New York po 20. júli 1999. (fotografia bola publikovaná 19. januára 2000)

Časopis Minghui

 
MH 2017 obalka small
 
 
svastiky na sochach Budhov
 

Vybrané Témy

 

Odber správ

Odber nových článkov mailom

captcha