Fa konferencie v Číne

Čínska Fahui: Vedenie detí podľa princípov Falun Dafa

17.11.18 | Od praktizujúcej z provincie Heilongjiang

(Minghui.org) Falun Dafa som začala praktizovať v roku 2011 a odvtedy mi priniesol veľa pozitívnych vecí. Moje predošlé problémy s hrdlom, bolesťou krku, stuhnutým ramenom a ďalšími fyzickými ťažkosťami, všetky zmizli. Mám hlbokú vďačnosť k Dafa z to, že mi priniesol tieto zázraky.

Rada by som tu zdieľala o tom, ako používam princípy Falun Dafa Pravdivosť-Súcit-Znášanlivosť v mojom centre starostlivosti o deti, ktoré vedie naša rodina, a o dramatickým zmenách, ktoré to deťom prinieslo.

Zlepšenie morálnych hodnôt

V mojom centre starostlivosti som mala mnoho príležitostí učiť deti princípom Falun Dafa, začínajúc dôležitými tradičnými hodnotami. Napríklad som im na túto tému povedala príbeh o dávnom mudrcovi Shunovi a ich rodičom som poslala linky na video, pričom som ich poprosila, aby si ho pozreli spolu s deťmi. Detí som sa potom pýtala na časti príbehu. Ich rodičia boli veľmi pohnutí pozitívnymi odkazmi.

Pri téme vďačnosti som hovorila o obetách od rodičov, učiteľov a príbuzných detí. Touto cestou sa deti naučili vážiť si, čo pre nich iní robia. Tiež ich učím o loajalite cez príbeh dávneho čínskeho vojenského hrdinu Yue Feia a o bratstve prostredníctvom príbehov historického románu Príbehy troch ríš. Povedala som deťom, že ľudia by mali venovať pozornosť týmto tradičným hodnotám.

S týmto základom som potom začala zdieľať s deťmi svoje pochopenia princípov Pravdivosti- Súcitu-Znášanlivosti. Pravdivosť znamená, že sme úprimní a neklameme; Súcit znamená, že vždy pomáhame iným a robíme dobré skutky; Znášanlivosť znamená mať otvorenú myseľ a mať schopnosť vydržať. Tiež zdôrazňujem dôležitosť cnosti. Napríklad nemali by sme iných tyranizovať alebo im brať veci, inak stratíme cnosť a budeme hromadiť čiernu látku, karmu.

Výsledkom bolo, že deti v centre prestali klamať a hovoriť vulgárne slová. Sú úctivejšie k ostatným ako v centre, tak aj doma. Pri jedle som im vysvetľovala, že by sme si mali vážiť obilie a zeleninu a nikdy jedlom nemrhať. Deti to pochopili a prestali s mrhaním jedla.  

V triede deti učím recitovať Majstrove básne z Hong Yin. Tiež im hovorím, aby si recitovali „Falun Dafa je dobrý“ a „Pravdivosť-Súcit-Znášanlivosť sú dobré“, čo im prinesie požehnanie. Deti si to často opakujú a frázy naučili i svojich rodičov.

Počas prestávok púšťam deťom hudbu Falun Dafa, Pu DuJishi. Odporúčam im, aby nepozerali televíziu a nehrali videohry. Rodičia tiež dostali odkaz, aby v tomto deťom pomohli. Nakoniec deti prestali s pozeraním TV i s hraním videohier a za odmenu odo mňa dostali puzzle hry. Každý týždeň im tiež pustím vzdelávacie video ohľadom tradičnej kultúry.

Keď s rodičmi hovorím o prístupe k výchove detí, pýtam sa i na ich správanie doma. Rodičia si cenia, čo robíme, a veľmi spolupracujú. Keď vo svojich deťoch videli dramatický pokrok, niektorí rodičia mi ponúkli dary či peniaze, ktoré som vždy slušne odmietla.

1. jún je v Číne Deň detí. Okrem starostlivosti o deti počas dňa som pozvala aj ich rodičov na večeru s oslavou ku mne domov. Pripravila som pre nich viac než 30 obľúbených jedál. Povedala som im o mojej viere vo Falun Dafa a o tom, ako učí človeka stať sa lepším. Rodičia to pochopili a keď sa dozvedeli, ako komunistická strana prenasleduje nevinných praktizujúcich Falun Dafa, rozhodli sa vystúpiť z komunistickej strany a jej pridružených organizácií.

Viem, že príležitosť praktizovať kultiváciu vo Falun Dafa je vzácna a že Majster obetoval pre nás veľmi veľa. Takže sa chcem ako praktizujúca činiť dobre a nestrácať čas. Počas niekoľkých posledných rokov sa osem detí stalo mladými praktizujúcimi Dafa. Rada by som zdieľala príbehy niektorých z nich.

Majster pomohol dieťaťu získať múdrosť

Tong Tong sem prišiel v troch rokoch. Bol to tichý chlapec, ktorý toho veľa nepovedal a mal ťažkosti so zapamätávaním vecí. Nevedel si zapamätať básne a nevedel čítať pinyin ani keď som ho to mnohokrát učila. Jeho mama do neho nevkladala veľa nádeje a tiež od neho neočakávala veľa.

Ako praktizujúca Falun Dafa som vedela, že by som sa mala činiť lepšie. Pri pozeraní sa do seba som si uvedomila, že som mala tendenciu ponáhľať sa a že je to príležitosť opustiť ju. Napísala som si pinyin verzie Hong Yin do notesa a kedykoľvek som mala čas, učila som Tong Tonga čítať ich. Keď som to s ním prešla päť krát, zrazu bol schopný čítať a písať v pinyine a dokázal takto napísať niekoľko básní. Okrem toho sa jeho matematické schopnosti zlepšili tiež a začal sa správať ako normálne deti.

Raz keď deti počítali olympijské matematické úlohy pre deti, Tong Tong sa činil mimoriadne dobre. V skutočnosti vyriešil všetky úlohy správne. Boli sme z neho všetci veľmi šťastní a vedeli sme, že to bol náš súcitný Majster, ktorý mu pomohol získať múdrosť.

„Beznádejné“ dieťa

Spomedzi všetkých detí, s ktorými som pracovala doteraz, bol pre mňa Peng Peng asi ten najnáročnejší. Jeho rodičia sa rozviedli keď mal štyri roky a potom žil so svojou mamou. O rok neskôr si jeho otec všimol, že syn má mnoho zlozvykov, a tak ho vzal k sebe.

Peng prišiel do môjho centra minulý rok v auguste. Keď som sa dozvedela, že jeho otec nejaký čas praktizoval Falun Dafa a že Peng tiež ako malý počúval Majstrove prednášky, vedela som, že je to malý praktizujúci a že sa musím činiť čo najlepšie. Pretože potreboval opateru len v časoch pred začiatkom školy a po jej skončení, len s ťažkosťami som sa oňho starala spolu s ostatnými deťmi. Takže som poprosila svojho 78-ročného otca, aby Penga vodil do školy a vyzdvihol ho tam každý deň.

Na moje prekvapenie spôsobil príchod Peng Penga v mojom živote obrovské problémy. Bol výbušný a tvrdohlavý, s mnohými zlozvykmi. Navyše bol vyberavý v jedle, klamal a kradol veci. Nerád študoval a často sa s deťmi bil a navyše mal škaredé spôsoby.

Čoskoro som však objavila jeho najväčší problém, ktorým bola depresia. Raz plakal a povedal mi: „Ostatné deti majú rodičov, ktorí sa o nich starajú, no o mňa sa nestará nikto. Aký má život zmysel? Každý deň premýšľam o tom, že zomriem... napríklad by som vyskočil z vysokej budovy.“

Vystrašená jeho slovami som ho objala a povedala mu: „Peng, aj keď sa o teba možno tvoji rodičia nestarajú veľmi dobre, Majster sa ťa nevzdal a to je dôvod, prečo si prišiel sem. Zostúpili sme z neba do tejto ľudskej ríše a prostredníctvom praktizovania Falun Dafa sa tam budeš môcť vrátiť. Do najkrajšieho miesta bez obáv z utrpenia.“ Keď počul moje slová, prestal Peng plakať a utrel si slzy.

Vtedy som sa rozhodla ešte lepšie sa o Peng Penga starať – od jeho stravy a návykov až po jeho denný program. No bolo to veľmi ťažké. Starala som sa oňho veľmi dobre, no on to neprijímal a bol dokonca proti mne. Varila som mu dobré jedlá a on ich nechcel. Robenie úloh každý večer bolo ešte ťažšie. Musela som s ním ostať po celý čas, inak by ich nespravil vôbec. Aby sa úlohám vyhol, naschvál si nechával knihy v škole. A nielen to, neštudoval a neplnil si úlohy ani v triede. Keď sa stále bil s ostatnými aj po nikoľkonásobnom presadení to učitelia s ním vzdali a nechali ho sedieť úplne vzadu, celkom samého.

Zavolala som jeho triednemu učiteľovi vo viere, že môže Pengovi pomôcť. Môj otec s ním už nezvládal cestu do a zo školy a nechcel ani, aby som ho mala u seba. Ostatní praktizujúci s ním už tiež stratili nádej. Požiadala som Penga, aby sa so mnou naučil naspamäť recitovať básne Hong Yin, no on to odmietol.

Aj napriek všetkým týmto problémom som premýšľala nad Majstrovými slovami z Hong Yin II.

„Milosrdenstvo, čo roztápa nebo a zem, jar privodí

Spravodlivé myšlienky môžu spasiť na svete ľudí“

Viem, že Falun Dafa zahŕňa všetko a že to bol môj nedostatkom súcitu, čo viedlo k tejto situácii. Navyše, ak ho nedokáže zmeniť Falun Dafa, pre Penga tam už nie je nádej.

A tak som nakúpila množstvo hračiek a sladkostí a vždy keď Peng študoval Fa, odmenila som ho. Po raňajkách som s ním strávila pol hodiny recitovaním Hong Yin, kým nebol čas ísť do školy. Najprv to tak nechcel robiť. Takže som mu dala do rúk hračku a dovolila sa mu hrať alebo dať si jeho obľúbenú sladkosť vždy keď sa naučil ďalšiu báseň. O týždeň neskôr sa bol schopný za pol hodinu naučiť dve básne. Tiež sa k nám pripájal na večerné štúdium Fa. Aj keď bol stále neposedný a chodil dookola, dokázal každý deň prečítať lekciu z Čuan Faluna.

O dva týždne neskôr si Peng sám od seba začal často recitovať frázy „Falun Dafa je dobrý“ a „Pravdivosť- Súcit- Znášanlivosť“ sú dobré. Taktiež začal recitovať básne Hong Yin bez vyzvania. Po večernom štúdiu Fa sme si navzájom dali výzvu, kto vydrží dlhšie sedieť v meditácii. Od 10 minút sa posúval na 20, 30 až zvládol celú hodinu. Tvárička mu zružovela a zmizol z nej nenávistný výraz, ktorý nahradil úsmev. Obaja sme získali sebavedomie a ja som zvýšila čas štúdia Fa.

Aj napriek týmto zlepšeniam bol Peng stále náročný. Nasledovala som Majstrove slová a zaobchádzala som s ním so súcitom. Prešli dva mesiace, keď sa mi nakoniec otvoril a povedal mi o všetkom. Tiež sa začal tešiť na školské vyučovanie. Raz mi povedal, že som človek, ktorý sa oňho stará najviac na svete. V očiach som mala slzy a po chvíli som mu povedala: „Prosím, zapamätaj si, že človek, ktorý si ťa najviac cení a stará sa o teba najviac, je Majster.“

Pengov otec bol z pokrokov svojho syna tiež šťastný. O šesť mesiacov neskôr sa mu známky v škole dramaticky zlepšili a dokonca sa zúčastňoval matematických súťaží. Taktiež mal pri záverečnej skúške na konci semestra dobré výsledky v jazykoch, matematike a fyzike. Pengov učiteľ i jeho otec tým boli veľmi pohnutí. Viem, že je to Majster, ktorý zachránil toto špeciálne dieťa a som za to veľmi vďačná.

Záchrana rodičov

Lan Lang je tretiačka a je to dcéra môjho bratranca. Tak ako Peng, aj ona má mnohé problémy: nechce sa jej učiť, stále pobieha dookola a často sa s ostatnými bije. Ostáva tiež dlho hore, niekedy až do 1 hodiny ráno. Môj bratranec i jeho manželka majú vysokoškolské tituly, no nedokážu so správaním Lang nič urobiť.

Počula som o ich situácii a povedala som im, aby Lang priniesli do môjho centra, aby som videla, čo môžeme urobiť počas letných prázdnin. Keď som ju uvidela, bola som prekvapená – aj napriek útlemu veku mala cynický výraz a zlú povahu. Tvár mala bledú od zúrivosti. Jej matka sa o ňu tiež obávala a tvrdila, že už skúsili navštíviť rôzne miesta, kde by jej pomohli, no Lang na žiadnom z nich nevydržala.

Rodičia Lang nepraktizovali Falun Dafa. Praktizujúca kolegyňa jej mamy bola prenasledovaná, čo zapríčinilo, že neboli ochotní o Falun Dafa počuť. A tak som im jednoducho povedala: „Urobím čo môžem, aby som jej pomohla stať sa dobrým dieťaťom.“

Keď jej rodičia odišli, hovorila som s Lang Lang a zistila som, že je naplnená sťažnosťami a nenávisťou. Chcela vždy zápasiť s inými a klamala. Počúvala som ju pozorne a trpezlivo. Keď skončila, úprimne som jej povedala: „Vyzerá to, že ťa tvoji učitelia a spolužiaci nemajú veľmi v láske. Tvoji rodičia ťa tiež hrešia alebo nadávajú. Čo keby sme spolu začali pracovať na tom, aby nás mali radi?“ Prikývla.

V ten deň som jej hovorila o tradičných hodnotách a ona z toho mala úprimnú radosť. „Už necítim nenávisť k svojmu otcovi, aj keď je stále trocha otravný,“ povedala. Potom som jej povedala o niektorých princípoch v Čuan Falune, ako Pravdivosť-Súcit-Znášanlivosť, a aj o princípe zisku a straty, spolu s mnohými príkladmi zo života. Chvíľu počúvala a spýtala sa: „Teta, ako to, že toho tak veľa viete? Ani učitelia a ani moji rodičia mi o tomto predtým nepovedali.“ Povedala som, že je to všetko z knihy Čuan Falun a že sú tam i ďalšie hlboké princípy. „Chceš ju čítať?“ opýtala som sa jej.

Vyzerala nervózne a povedala, že jej mama to nedovolila a že jej povedala, že táto kniha nie je dobrá. Vysvetlila som jej, čo je Falun Dafa a ako Čínska komunistická strana vytvorila lži, aby ho očiernila. Keď počula, že Falun Dafa sa cvičí v mnohých krajinách po svete a že učenia sú preložené do mnohých jazykov, bola prekvapená. „Je to naozaj pravda?“ Prisvedčila som, že áno a povedala jej ešte viac. Keď som jej zodpovedala mnohé otázky, povedala som: „Na všetky svoje otázky nájdeš odpovede v Čuan Falune.“

Touto cestou začala Lang študovať Fa spolu so mnou. Vždy mala veľa otázok. Uistila som ju, že čítaním viacerých kníh Falun Dafa sa jej otázky zodpovedia. Takže večer sme čítavali Čuan Falun a cez deň sme čítali iné Majstrove prednášky. Veľmi sa jej to páčilo a cez obed so mnou cvičila. Pri tom sa jej otvorilo tretie oko a mohla na mne odvtedy vidieť Falun, čo jej dalo viac istoty.

O dva týždne neskôr sa Lang naučila pozerať dovnútra. Prostredníctvom toho našla v sebe pripútanosti k závisti, tendenciu bojovať s inými, fanatizmus, predvádzanie sa a ďalšie. Od tohto objavu sa napravovala podľa princípov Dafa a stala sa k iným chápavejšia.

O niečo viac ako dva týždne po jej príchode ku mne prišli na návštevu jej rodičia. Keď ich videla, Lan Lang ich pozdravila a ospravedlnila sa za svoje predchádzajúce správanie. Okrem toho bola zdravšia a mohla doma pomáhať. Navyše spravila všetky svoje domáce úlohy na leto za asi 10 dní a naučila sa 900 anglických slovíčok. Jej rodičia boli prekvapení. „V minulosti Lang vždy čakala do poslednej minúty. Ostávala dlho hore a len s ťažkosťami to stihla“, povedala jej mama. Spýtali sa ma aké je moje tajomstvo na takéto zmeny v takom krátkom čase. Povedala som im, že všetky tieto zázraky pochádzali z knihy Čuan Falun.

Keď som videla, že jej mama stále nemá istotu vo Falun Dafa, navrhla som, aby sa šli s Lang Lang prejsť. Keď sa vrátili a jej rodičia odišli zas domov, Lang povedala, že jej mama nechce, aby pokračovala s praktizovaním Falun Dafa, pretože si myslí, že by to mohlo ovplyvniť jej školský výkon. Lang mame vysvetlila, že Čuan Falun učí človeka stať sa lepším a poprosila mamu, aby svoje rozhodnutie zvážila. Mama na to povedala, že si to premyslí. „Ak mi mama prikáže prestať s praktizovaním, bude to pre ňu zlé. Je to tak?“ spýtala sa. Kým som stihla odpovedať dodala: „Budem sa činiť dobre, aby som potvrdila Fa, takže budem môcť rodičov zachrániť.“ Bola som pohnutá k slzám a povzbudila som ju.

Po troch týždňoch od svojho príchodu mi Lang povedala, že sa musí vrátiť domov a poprosila, či by si mohla vziať so sebou Čuan Falun. Povedala som, že samozrejme áno.
Neskôr jej rodičia povedali, že Lang sa veľmi zmenila. Už nezahadzovala odpadky v parku, nebojovala s inými deťmi a bola v živote pozorná k iným. Navyše sa ponúkla pomôcť im s domácimi prácami.

Tieto zistenia úplne zmenili postoj jej rodičov voči Falun Dafa. „Lang, poďme spolu čítať Čuan Falun. Môžeme?“ spýtala sa jedného dňa jej mama. Neskôr začala aj cvičiť. Obaja jej rodičia súhlasili s vystúpením z ČKS a jej organizácií, kvôli tomu, že ČKS prenasleduje Falun Dafa.

Keď toto píšem, moje oči zaliate slzami a uvedomujem si, ako veľmi veľa Majster urobil pre tieto deti, ich rodičov i celý tento svet.

Tiež dúfam, že spolupraktizujúci budú dobre vychovávať malých praktizujúcich okolo nás. Sú to Majstrovi žiaci. Je našou zodpovednosťou pomôcť im kráčať po ich ceste dobre.

Ďakujem ešte raz Majster. Heshi.

 

Článok v angličtine: http://en.minghui.org/html/articles/2018/11/5/173137.html

Článok v čínštine

Majster Li
Majster Li potichu sleduje svet z hôr, potom ako opustil New York po 20. júli 1999. (fotografia bola publikovaná 19. januára 2000)

Časopis Minghui

 
MH 2017 obalka small
 
 
svastiky na sochach Budhov
 

Vybrané Témy

 

Odber správ

Odber nových článkov mailom

captcha