Fa konferencie v Číne

Čínska Fahui: Moja kultivačná cesta počas toho, ako som viedla miesto na výrobu materiálov na objasňovanie pravdy

20.11.18 | Od praktizujúcej Falun Dafa v Číne

(Minghui.org) Z obavy, že zhorším názor iných ľudí na Falun Dafa, som pred mnohými rokmi nebola usilovná a nejaký čas som všetkým nehovorila, že som praktizujúca. Moja matka mi musela pripomínať, aby som študovala Fa. Tých niekoľko krát, čo som išla von rozdávať materiály na objasňovanie pravdy, som to spravila z obavy, že nerobím tri veci, ktoré náš Majster žiadal, aby sme robili. Avšak kým som dávala materiály na kľučky, celý čas som sa triasla od strachu.

Majster mi dal náznak, aby som založila miesto na výrobu materiálov

V roku 2005 bolo naše miesto na výrobu materiálov zničené. Praktizujúci, vrátane koordinátora, boli zatknutí. V tú noc som mala sen. V mojom sne Majster sedel na obrovskom lotosovom kvete a bolo pri ňom niekoľko menších lotosových kvetov. Trblietavý lúč zlatého svetla osvetľoval scénu.

Nasledujúce ráno som sa dozvedela, že boli zatknutí miestni praktizujúci. Neskôr v ten deň nás navštívili traja praktizujúci a povedali mojej mame, čo sa stalo. Povedali, že musíme založiť nové miesto a mali pocit, že ja som najlepšou kandidátkou na to, aby som ho viedla. Okamžite som si pomyslela na svoj sen a uvedomila som si, že Majster mi dal náznak, aby som viedla miesto na výboru materiálov!

Moja prvá myšlienka bola, že Majster ma požiadal o pomoc a je po mojom boku, a tak založím a budem koordinovať nové miesto na výrobu materiálov bez váhania.

Ochrana obsahu

Ochrana obsahu produkovaného miestom na výrobu materiálov je veľmi dôležitá. Používala som len materiály z webstránky Minghui.

Majster nám povedal vo „Vyučovaní Zákona na Dafa konferencii v Západnom USA 2004“:

„Avšak ako viete, učeníci Dafa potrebujú dosiahnuť Dovŕšenie, takže nič by nemalo zasahovať do formy, v ktorej dnešní učeníci Dafa potvrdzujú Zákon – toto je mimoriadne dôležité a kritické. Nepridávajte nič okrem štúdia Zákona. Takže absolútne nemôžete šíriť medzi učeníkmi Dafa nič, čo nie je časťou samotného Dafa a absolútne nemôžete spôsobovať akékoľvek narúšanie pre učeníkov Dafa.“

Niekedy praktizujúci priniesli zaujímavé informácie, ktoré dostali zvonku nášho mesta, alebo ich našli na iných webstránkach a chceli, aby som z nich spravila kópie, aby ich mohli rozdávať. Jedna praktizujúca priniesla materiály, ktoré obsahovali informácie, ktoré neboli veľmi relevantné ohľadom záchrany ľudí a objasňovania pravdy a požiadala ma, aby som ich vytlačila, ale odmietla som. Išla do tlačiarne a nechala si spraviť kópie, ale keď ich rozdávala, napadli ju a zbili.

Ďalší praktizujúci priniesol nejaké DVD o čínsko-japonskej vojne. Povedal, že iným praktizujúcim sa tie informácie pozdávajú a požiadal ma, aby som z nich spravila kópie na rozdávanie. Avšak nemohla som tie DVD-čka nájsť na webstránke Minghui a nemyslela som si, že by tie informácie boli relevantné pre objasňovanie pravdy. Takže som odmietla.

Povedal: „Si príliš uzavretá. Som jediný praktizujúci, ktorý sa s tebou ešte rozpráva.“ Pomyslela som si, že to, čo som robila, bolo podľa Fa, a neustúpila som.

Majster povedal v Čuan Falune:

„Ale zvyčajne, keď nastane problém, ak nepodráždi človeka psychicky, tak sa nepočíta, je zbytočný a neumožní mu zlepšiť sa.“

Hovorila som o tejto veci počas konferencie zdieľania skúseností, ktorá sa organizovala v troch miestnych oblastiach. Navrhla som, aby sme odstránili z našich MP3 prehrávačov všetok obsah, ktorý nesúvisí s Dafa, prestali tlačiť alebo šíriť všetky materiály, ktoré sa netýkajú objasňovania pravdy a prestali šíriť informácie o katastrofách a konci času.

Jedna praktizujúca mi neskôr povedala: „Vedela som, že hovoríš o X. Všetci to vedeli.“ Ďalší dvaja ku mne prišli a povedali: „Vy dvaja (ja a X) by ste sa mali porozprávať a rozriešiť svoje konflikty.“

Najprv som bola dotknutá a cítila som sa ukrivdene. Potom ako som sa upokojila, povedala som: „Nemáme žiadne konflikty. Jednoducho som si vybrala, že sa budem správať zodpovedne voči Fa a iným praktizujúcim. Tiež som zodpovedná za našich praktizujúcich ako skupinu.“ Nevysvetľovala som to ďalej.

Dávať iných praktizujúcich na prvé miesto

Počas tých 13 rokov, čo som viedla miesto na výrobu materiálov, som si udržiavala jednu myšlienku: „Ak Majster pre mňa neusporiadal nejakú ťažkosť, potom ju nebudem mať.“ Moje tretie oko je otvorené a môžem vidieť niektoré z javov, ktoré Majster opísal vo svojich prednáškach.

Niekedy som videla alebo počula nejaké veci predtým, ako sa v našej oblasti udialo zatýkanie. Videla som v iných dimenziách, že zlo ma naháňalo potom, ako zatkli iných praktizujúcich, ale bola som v bezpečí.

Keď sa udialo prvé zatýkanie, pozrela som sa dovnútra a uvedomila som si, že som bola sebecká. Pokúšala som sa nemať doma uložené materiály alebo vyrábať len taký počet, o ktorý ma praktizujúci požiadali. Myslela som si, že to zabezpečí moju vlastnú bezpečnosť.

V dôsledku toho som nemala žiadne materiály naviac, ktoré by som mohla dať praktizujúcim, keď mali čas ich rozdávať. Ale hneď ako som vyrobila materiály naviac, boli oni už príliš zaneprázdnení na to, aby ich rozdali. Našla som svoju sebeckosť a rozhodla som sa začať uchovávať nejaké materiály doma. Týmto spôsobom som mala nejaké materiály hotové, keď ich iní praktizujúci potrebovali.

Keď sa udialo druhé kolo zatýkania, dotklo sa to tentokrát viacerých praktizujúcich a videla som, že sa chránim. Aby som ochránila svoje miesto na výrobu materiálov a seba, objednala som základné materiály a potom som si vypla telefón. Ďalší praktizujúci išiel vyzdvihnúť materiály a priniesol ich do môjho domu. Nebola to ochrana seba a vystavovanie iných praktizujúcich nebezpečenstvu? Aká hrozná bola táto pripútanosť! Následne som sa začala starať aj o objednávanie a vyzdvihovanie materiálov.

Po treťom kole zatýkania som sa pozrela dovnútra ešte viac a našla som ešte hlbšie ukryté sebectvo. Často som hovorila iným: „Praktizujúci, ktorý robí pevne tri veci, je v najväčšom bezpečí.“ Je pravda, že som robila tie tri veci veľmi vážne, ale keď som si pomyslela na bezpečnosť, bolo to väčšinou kvôli tomu, aby som dbala o moju vlastnú bezpečnosť.

Praktizujúci Falun Dafa by mali byť nesebeckí, altruistickí a dávať záujmy iných na prvé miesto. Ako bytosti, ktoré sa prispôsobili Fa, by sme mali dávať bezpečnosť iných praktizujúcich na prvé miesto. Ohľadom nás mám pocit, že by sme sa mali zamerať na to, čo by každý z nás mal robiť, aby sme boli zodpovední voči Fa a iným praktizujúcim. Keď som prišla k týmto pochopeniam, rozhodla som sa dať iných praktizujúcich na prvé miesto bez ohľadu na to, čo sa deje.

Počas uplynulých 13 rokov som sa neschovala ani som neukončila svoju prácu, keď boli iní praktizujúci prenasledovaní a stále som bola stabilná a v bezpečí.

Nie je cieľom satých zlých síl zastaviť nás v zachraňovaní ľudí? Takže by sme sa mali činiť ešte lepšie, keď sú iní praktizujúci prenasledovaní. Mali by sme robiť dobre svoju časť práce a doplniť tú časť, ktorá bola stratená, keď boli iní praktizujúci zatknutí. Mali by sme ich zachrániť bez toho, aby sme oslabili naše snahy na záchranu ľudí.

Nebudem postupovať podľa usporiadaní starých síl.

Súcit a voľby

Majster hovoril o súcite ako aj o voľbách. Počas uplynulých 13 rokov, čo som viedla miesto na výrobu materiálov, ako sa môj súcit zväčšoval, vybrala som si nesenie čoraz väčšieho počtu zodpovedností.

Spočiatku som mala len jednu kopírku. Keď som išla do práce, vložila som do nej materiály na kopírovanie a papier. Keď som sa vrátila z práce, znova som ju rozbehla. Potom som študovala Fa alebo robila domáce práce. Tiež som musela tráviť mnoho času s mojím dieťaťom, lebo mal len štyri roky, keď som začala viesť miesto na výrobu materiálov. Tlačila som materiály každý večer do 10:30 až 11:00.

Hoci som vytlačila málo materiálov, keď som išla von, často som si všimla, že niektoré boli zahodené. Bola som z toho smutná, ale potom som si pomyslela: „Prečo to vidím?“

Raz, keď som zdvihla zahodený leták, som cez svoje tretie oko uvidela scénu. Potom ako praktizujúca, ktorá ich rozdávala, umiestnila zvyšné materiály do košíka svojho bicykla, mala myšlienku: „Konečne to mám za sebou. Teraz musím ísť domov a navariť pre svoju rodinu.“

Potom som uvidela ďalšiu scénu. Praktizujúca sedela vo svojom dome, kým tlačila materiály. Myslela si: „Keď to tlačenie konečne dokončím, môžem sa zamerať na upratovanie svojho domu.“

Keď som videla tie scény, cítila som sa veľmi zahanbene! Avšak keď som tlačila materiály, mala som rovnaké myšlienky! Záchrana ľudí je taká vážna vec, avšak ja som ju nebrala vážne. Bola som taká nezodpovedná!

Keď som si to uvedomila, zamerala som sa na kvalitu. Dbala som o to, aby nálepky a obálky na DVD boli dobre spravené a čisté. Iné materiály ako obaly, nálepky na DVD, nálepky a kalendáre som tlačila vo vysokom rozlíšení. Vložila som svoje srdce do toho, aby som ich vyrobila najlepšie ako som vedela.

Neskôr Majster viackrát hovoril o predĺžení konečného času nápravy Fa. Pomyslela som si: „Je to preto, že sme sa nekultivovali dobre! Počet bytostí, ktoré sme zachránili, nebol dostatočný.“

Boli nejakí praktizujúci, ktorí sľúbili, že budú vyrábať materiály, avšak nevykročili napred, aby pomohli? Vedela som, že by som mala niesť väčšiu zodpovednosť a pomôcť pri postupe nápravy Fa.

Upevňovanie môjho rozhodnutia zachrániť viac ľudí

Zvýšila som počet tlačiarní na tri. Tiež som zakúpila hromadnú kopírku DVD. Začala som vyrábať materiály počas celého dňa a vyrábala som materiály od 7:00 ráno do 10:30 večer. Ďalší praktizujúci rozdávali všetko, čo som vyrobila.

Môj syn bol v tom čase na základnej škole a môj bývalý manžel nám každý mesiac poskytoval 500 yuanov na podporu dieťaťa. Nemala som žiadnu hotovosť, prácu alebo úspory. Nemala som ani dosť peňazí, aby som si kúpila nové ponožky.

Niekedy predtým, ako som šla spať, som sa pozrela na svojho syna. V očiach som mala slzy. Niekoľkokrát som si pomyslela: „Majster, som taká unavená. Nevládzem ísť ďalej. Chcem opustiť miesto na výrobu materiálov.“ Avšak potom ako som na ďalší deň spravila cvičenia, zasa som ako obvykle zapla počítač a tlačiarne. Toto bola moja voľba a neľutujem ju.

Počas tých rokov som videla, ako som klesla nadol do tohto vesmíru. Cez svoje tretie oko som videla predchádzajúcu Zem a ako som čakala v oceáne. Videla som, že som sa kultivovala po niekoľko tisíc rokov na tejto Zemi v školách Budhizmu, Taoizmu a Qimen. Videla som úrovne, ktoré som dosiahla v kultivácii Dafa. Vedela som, že to, čím som prispela, bolo veľmi malé v porovnaní s tým, čo mi Majster dal.

Raz som videla ríšu, odkiaľ pochádzali staré sily a videla som usporiadania, ktoré pre mňa spravili. Usporiadania bežali ako hodinový stroj, ako otáčajúce sa súkolia v hodinkách. Keď som stúpla na tú úroveň, videla som súkolia usporiadané pre našu oblasť starými silami. Každé malé koliesko bolo časťou väčšieho kolesa. Okolité okresy formovali ešte väčšie koleso, ktoré bolo napojené na koleso celej provincie. Každá provincia sa stala časťou celonárodného kolesa. Každá krajina vytvárala globálne koleso. Toto súkolesie sa otáčalo s veľkou presnosťou.

Dobré koordinovanie vecí kvôli záchrane ľudí

Hneď ako som uvidela, aké urgentné je zachraňovať ľudí, zamerala som sa na dobehnutie pokroku Majstrovej nápravy Fa. Zvýšila som počet svojich strojov z troch na päť. Spolupraktizujúci vykonávali rozdávanie vo veľkom rozsahu dvakrát za rok. Niekoľkí praktizujúci išli každú jar do vidieckych oblastí. Zmapovali všetky naše priľahlé oblasti pomocou GPS a neunikla im ani jediná domácnosť.

Keď sa priblížil 13. máj, svetový deň Falun Dafa, začali sme vyrábať nálepky dva mesiace predtým. Mali sme pocit, že by sme sa nečinili dobre, ak by čo i len jediný človek v našom meste nevedel fakty o Falun Dafa a nevedel, že 13. máj je Svetový deň Falun Dafa.

Každý rok v novembri ukončíme rozdávanie pravdu objasňujúcich materiálov vo vidieckych oblastiach a výboru kalendárov a potom začneme pracovať na našom miestnom časopise pre objasňovanie pravdy. Dobre spolupracujeme na odhalení miestnych domových prehliadok praktizujúcich, zatknutí a ilegálnych pokút.

Niektorí praktizujúci a bežní ľudia píšu články použitím svojich skutočných mien. Praktizujúci napísali o tom, aký úžasný je Falun Dafa a ako sa zlepšil ich postoj voči životu. Bežní ľudia napísali o tom, aký úžitok im prinieslo, keď povedali, že Falun Dafa je dobrý. Tieto príbehy šokovali zlo a ako výsledok sa naše prostredie zlepšilo.

Nebola som schopná zúčastňovať sa nášho skupinového štúdia Fa, takže som sa začala učiť Fa naspamäť, kým som sa pozerala na tlačiace stroje. Spočiatku som sa naučila jednu lekciu za deň. Keď som sa pokúsila zapamätať si viac, začala sa mi točiť hlava a cítila som, že je to na mňa priveľa. Niektoré dni som bola taká zaneprázdnená, že som vôbec nemala čas, aby som sa učila Fa naspamäť.

Minulú zimu som mala nejaké prestoje, takže som začala každý deň študovať Fa. Teraz sa dokážem naučiť štyri lekcie za deň. Recitujem si Fa vždy, keď skladám časopisy alebo vyrezávam záložky. Verím, že týmto spôsobom budú materiály niesť silu Fa. Spojila som svoju individuálnu kultiváciu so záchranou ľudí. Teraz mám naozaj pocit, že skutočne zachraňujem ľudí.

Rada by som ukončila svoju skúsenosť citáciou Majstrových slov z článku „Pripomienka“ (31. júla 2016)

„Pre učeníkov Dafa je nutnosťou každodenná kultivácia a misiou učeníkov Dafa je objasňovať fakty a zachraňovať ľudí. Bez [robenia] niektorej z tých dvoch vecí nemôžete kráčať po ceste k dovŕšeniu. To, ako dobre sa činíte, je odrazom toho, či ste usilovní vo vašej kultivácii. Súčasný stav vecí v spoločnosti sa môže zmeniť, ale nikdy sa nezmenia požiadavky na vašu kultiváciu, pretože to sú štandardy vesmíru a štandardy Dafa.“

 

Článok v čínštine

Článok v angličtine: http://en.minghui.org/html/articles/2018/11/7/173169.html

Majster Li
Majster Li potichu sleduje svet z hôr, potom ako opustil New York po 20. júli 1999. (fotografia bola publikovaná 19. januára 2000)

Časopis Minghui

 
MH 2017 obalka small
 
 
svastiky na sochach Budhov
 

Vybrané Témy

 

Odber správ

Odber nových článkov mailom

captcha